Anda di halaman 1dari 1

KEWANGAN 2015

AKU PENCEN 2016

RM
72,000.00
174,000.00
7,000.00
253,000.00

1) Ganjaran
2) KWSP
3) Koperasi

ANI PENCEN 2017

1) Ganjaran
2) Cuti Rehat
3) Insurans
4) Koperasi

204,625.00
16,000.00
10,000.00
10,000.00
240,625.00

KEWANGAN TERKINI
T/H

Ayah
Ani
Faris
Firdaus
Farehah
Fitri
Syahirah

KEWANGAN TERKINI
1) PNMB Saguhati Adek
2) PNMB Saguhati Fitri
3) DUIT MCIS Fitri
4) BANK ISLAM Fitri
5) BANK ISLAM Adik
6) BANK ISLAM Aku

PENDAPATAN/ PENCEN
253,000.00
240,625.00
JUMLAH
493,625.00

RM
13,910.66
12,296.96
667.39
1,242.13
772.69
769.95
730.48
30,390.26

400.00
450.00
7,000.00
120.00
360.00
104.23
8,434.23

PENDAPATAN/ PENCEN
KEWANGAN TERKINI
JUMLAH

KEWANGAN TERKINI
1) Dalam Bank/ Poket (Akaun Semasa)
2) Orang Hutang
1) Am
2) Akmal
3) Munirah
4) Guard
5) Din Yah
6) Pinat
7) AT
8) Tengku (nak bayar bulan 4)

RM

200.00
50.00
150.00
50.00
50.00
190.00
50.00
100.00
840.00

KEWANGAN TERKINI
30,390.26
8,434.23
840.00
39,664.49
TIDAK TERMASUK AKAUN SEMASA
RM
493,625.00
39,664.49
533,289.49