Anda di halaman 1dari 15

STRATEGI PERINGKAT BIDANG KURIKULUM

PROGRAM PEMULIHAN KHAS SK SERI BEMBAN, MELAKA

Kekuatan ( S )
1. Pentadbir memberi kerjasama yang baik. Kerjasama
dengan guru-guru kelas sangat baik
2. Terdapat kelengkapan peralatan ICT seperti chromebook,
laptop, LCD dan CD.
3. Miliki kelas yang luas.
4. Guru Pemulihan yang memang opsyen Pengajian
pemulihan Khas.

Kelemahan ( W )
1. Kekurangan bahan BBM yang terkini.
2. Kekurangan bahan rujukan dan latihan untuk murid.
3. Program berselisih dengan aktiviti sekolah.
4. Kerjasama dengan ibu bapa penjaga murid kurang

memuaskan.
5. Tiada peruntukan khas.
6. Tiada kesinambungan belajar dirumah terutamanya waktu
cuti sekolah.

Peluang ( O )

Cabaran / Ancaman ( T )

2. Inisiatif.

1. Ibu bapa tidak memberi perhatian kepada anak-anak


mereka yang lemah dalam menguasai kemahiran
membaca, menulis dan mengira.

3. Penggunaan bahan dan sumber lain secara optima.

2. Tiada kesinambungan belajar dirumah.

1. Kursus luaran yang dianjurkan oleh PPD dan JPN.

KELEMAHAN ( W)
KEKUATAN (S)
DALAMAN

LUARAN

S1 - Guru yang berpengalaman.


S2 - Bantuan dari guru-guru kelas.
S3 - P&P yang mencukupi
S4 - Mempunyai guru yang berkaliber

W1 Kekurangan bahan BBM


W2 - Program berselisih dengan
aktiviti sekolah
W3 Kerjasama dengan ibu bapa
penjaga murid kurang
memuaskan
W4 Tiada peruntukan khas
W5 - Tiada kesinambungan
pembelajaran dirumah.

PELUANG (O)

STRATEGI SO :

STRATEGI WO :

O1 - Kursus luaran yang dianjurkan oleh


PPD dan JPN
O2 - Inisiatif
O3 - Penggunaan bahan dan sumber
lain secara optima

S1 + O1

W1 + O3

CABARAN (C) :
C1 - Harapan ibubapa terhadap
sekolah tinggi
C3 - Ibubapa menyerahkan
tanggungjawab sepenuhnya pada
guru

Mengaplikasikan kemahiran
yang diperolehi dalam PdP

STRATEGI WC :

STRATEGI SC :

W3 + C3

S2 + C2

Memastikkan segala aktiviti


dijalankan dengan berkesan

Meningkatkan penggunaan
BBB dan sumber lain untuk
kepentingan murid

Memastikan kehadiran murid


yang penuh
Perjumpaan berkala dengan
ibubapa

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS / COWS MATRIKS


OBJEKTIF JANGKA PANJANG :

MEMASTIKAN KELULUSAN 100% DALAM MATA PELAJARAN


BAHASA MELAYU DAN MATEMATIK PEMULIHAN SEBELUM NAIK KE
TAHAP 2

OBJEKTIF JANGKA PENDEK

MEMASTIKAN MURID MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS BAHASA


MELAYU DAN MATEMATIK DAN MENGUASAI DALAM SARINGAN
LINUS

BIL.

KOD
STRATEGI
STRATEGI SO
S1 + 01
STRATEGI WO
W1 + 03
STRATEGI WC
W3 + C3
STRATEGI SC
S2 + C2

STRATEGI

Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam PdP

Meningkatkan penggunaan BBB dan sumber lain untuk kepentingan murid

Memastikan kehadiran murid yang penuh


Perjumpaan berkala dengan ibubapa

Memastikkan segala aktiviti dijalankan dengan berkesan.

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


SK SERI BEMBAN, MELAKA 2015

BIL

KOD
STRATEGI

S1 + 01

STRATEGI

Mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dalam PdP

Meningkatkan penggunaan BBB dan sumber lain untuk


kepentingan murid

PROGRAM

Program Bacalah
Sayang.

Membina bahan bantu


mengajar maujud dan
menggunakan ICT.

W1 + 03

W3 + C3

Memastikan kehadiran murid yang penuh


Perjumpaan berkala dengan ibubapa

Perjumpaan berkala
ibu bapa/penjaga

S2 + C2

Memastikkan segala aktiviti dijalankan dengan berkesan

Laporan Berkala

SENARAI PELAN TAKTIKAL


SK SERI BEMBAN 2014
OBJEKTIF

MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN DALAM MATA PELAJARAN BAHASA


MELAYU DAN MATEMATIK PEMULIHAN KHAS

STRATEGIK

MEMANTAPKAN PENGGUNAAN BBB DAN MODUL SECARA BERKESAN MENGIKUT


SUKATAN PELAJARAN

BIL

PROGRAM

T/JAWAB

Bacalah Sayang

Guru
Pemulihan
Khas

ProgramSiapa
Cepat, Dia Dapat

Guru
Pemulihan
Khas

Membina bahan
bantu mengajar
maujud dan
menggunakan
ICT.

Guru
Pemulihan
Khas

Perjumpaan
Berkala

Guru
Pemulihan
Khas

TEMPOH

Sepanjang
Tahun

1 Hari

Sepanjang
Tahun

3 Kali
Setahun

KOS/
SUMBER

OUT-PUT

RM 30

Memupuk minat murid


untuk membaca dan
membantu
memperkayakan
perbendaharaan kata

Meningkatkan
kemahiran
membaca murid

Mengadakan bacaan
dalam kelas selama 5
minit pada setiap hari
PdP dijalankan.

RM 50

Menanam sikap yakin


diri dalam murid untuk
menghafal sifir

Murid dapat
menyebut sifir
dengan pantas

Guru akan
memberikan sifir
secara lisan dan
bertulis

RM 100

Membina Modul/Bahan
Bantu Mengajar yang
Bahan Bantu
sesuai dengan tahap
Mengajar dapat
penguasaan murid
dibina 100%
pemulihan

Menyediakan Bahan
Bantu Mengajar untuk
BM dan Matematik.

100 % ibubapa
datang berjumpa
Untuk membincangkan
untuk mengetahui
perkembangan murid
perkembangan
murid

Menghantar surat dan


menetapkan masa
yang sesuai untuk
perjumpaan dengan
ibubapa

KPI

PELAN KONTINGESI

Laporan Berkala

Guru
Pemulihan
Khas

3 Kali
Setahun

RM 20

Untuk merekodkan
perkembangan murid

Laporan
dikeluarkan 100
%

Menyediakan laporan
dan dipaparkan

HUBUNGAN ANTARA ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN
BIDANG
KURIKULUM

ISU-ISU
STRATEGIK

Program
Pemulihan
Khas

Pencapaian
pemahaman
matapelajaran
Bahasa Melayu
dan Matematik
mengikut tahap
pencapaian yang
diinginkan dalam
visi sekolah.

MATLAMAT
STRATEGIK
Pastikan muridmurid pemulihan
menguasai 3M
dalam tempoh
masa yang
ditentukan.

SASARAN
OBJEKTIF
Meningkatkan
bilangan murid
yang
menguasai 3M
sepenuhnya
dan mengikuti
pelajaran di
kelas biasa

KPI

Bilangan
murid yang
mengikuti
kelas
pemulihan.

TOV
2015

ETR
2015

PELAN OPERASI 1
Nama Program
Objektif

Bacalah Sayang
Memupuk minat murid untuk membaca dan membantu memperkayakan
perbendaharaan kata
Mencungkil bakat murid yang terpendam..
Sepanjang Tahun
Semua murid Pemulihan
RM 30

Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mendapatkan bilangan murid


pemulihan mengikut kemahiran
yang dikuasai

Guru Pemulihan

1 Minggu

Menyediakan bahan bacaan


mudah

Guru Pemulihan

1 Minggu

Memberitahu guru-guru
matapelajaran BM tentang
Program.

Guru Pemulihan

1 Hari

Menyediakan bahan bacaan


yang diperlukan

Guru Pemulihan

1 Bulan

Menjalankan program bacaan

Guru Pemulihan

Bulan
Februari September

Mengkaji dan menilai


Guru Pemulihan
keberkesanan Program bacaan

1 Minggu

Memberi token pada murid

Guru Pemulihan

1 Hari

Membuat laporan

Guru Pemulihan

1 minggu

STATUS /PELAN
KONTIGENSI

PELAN OPERASI 2
Nama Program
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

Program Siapa Cepat Dia Dapat


Menanam sikap yakin diri dalam murid untuk menghafal sifir.
Sepanjang Tahun, Pertandingan 1 Hari
Semua murid Pemulihan
RM 50
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mengadakan Mesyuarat
Jawatankuasa

Guru Pemulihan

1 Kali

Menyediakan kad sifir

Guru Pemulihan

1 Kali

Mengajar kaedah menghafal


sifir dengan pantas

Guru Pemulihan

3 bulan

Mengadakan pertandingan

Guru Pemulihan

1Hari

Guru Pemulihan

1 minggu

Memantau dan menilai

Memberi hadiah

Guru Pemulihan

1 Hari

Membuat laporan

Guru Pemulihan

1 Minggu

STATUS /PELAN
KONTIGENSI
GB ataupun GPK akan
mempengerusikan
mesyuarat.

GB atau GPK akan memberi


hadiah.

PELAN OPERASI 3
Nama Program
Objektif

Membina Bahan Bantu Mengajar Menggunakan ICT.


Membina Modul/Bahan Bantu Mengajar yang sesuai dengan tahap penguasaan murid
pemulihan Sepanjang Tahun
Sepanjang Tahun.
Semua murid Pemulihan
RM 100

Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Menilai tahap penguasaan


murid

Guru Pemulihan

Sepanjang
tahun

Menyediakan bahan bantu


mengajar ICT mudah
mengikut tahap murid

Guru Pemulihan

3 Bulan

Pengunaan Bahan Bantu


Mengajar ICT.

Guru Pemulihan

Sepanjang
Tahun

Mengkaji dan Menilai


keberkesanan Bahan Bantu
Mengajar ICT.

Guru Pemulihan

1 Minggu

Membuat laporan

Guru Pemulihan

1 Minggu

STATUS /PELAN
KONTIGENSI

PELAN OPERASI 4

Nama Program
Objektif
Tempoh
Sasaran
LANGKAH

Perjumpaan Berkala
Untuk membincangkan perkembangan murid
3 Kali Setahun (Mac, Jun, September)
Ibubapa murid Pemulihan
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mendapatkan bilangan murid


permulihan

Guru Pemulihan

1 Minggu

Mendapatkan alamat, nombor


telefon terkini

Guru Pemulihan

1 Minggu

Menyediakan dan menghantar


surat kepada ibubapa murid
pemulihan

Guru Pemulihan

3 Kali
Setahun

Mengadakan perjumpaan
dengan ibubapa murid
pemulihan

Guru Pemulihan

3 Kali
Setahun

Memantau dan menilai

Guru Pemulihan

1 Minggu

Membuat laporan

Guru Pemulihan

1 Minggu

STATUS /PELAN
KONTIGENSI

PELAN OPERASI 5

Nama Program
Objektif
Tempoh
Kos
LANGKAH

Laporan Berkala
Untuk merekodkan perkembangan murid
3 Kali Setahun (April, Julai, Oktober)
RM 20
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Merekodakan pencapaian
murid

Guru Pemulihan

Sepanjang
Masa

Menyediakan laporan berkala

Guru Pemulihan

3 Kali
Setahun

Memantau dan menilai

Guru Pemulihan

1 Minggu

Membuat laporan

Guru Pemulihan

1 Minggu

STATUS /PELAN
KONTIGENSI

PELAN OPERASI 6

Nama Program
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
LANGKAH

Program SIFIR SETIAP PAGI


Menanam sikap yakin diri dalam murid untuk menghafal sifir.
Sepanjang Tahun, setiap hari Selasa-khamis di tapak perhimpunan
Semua murid Pemulihan
RM 50
PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mengadakan Mesyuarat
Jawatankuasa

Guru Pemulihan

1 Kali

Menyediakan kad sifir

Guru Pemulihan

1 Kali

Mengajar kaedah menghafal


sifir dengan pantas

Guru Pemulihan

3 bulan

Mengadakan pertandingan

Guru Pemulihan

1Hari

Guru Pemulihan

1 minggu

Memantau dan menilai

Memberi hadiah

Guru Pemulihan

1 Hari

Membuat laporan

Guru Pemulihan

1 Minggu

CARTA GANTT

STATUS /PELAN
KONTIGENSI
Berkolaborasi dengan Panitia
Matematik

GB atau GPK akan memberi


hadiah.

PELAKSANAAN STRATEGI PEMULIHAN KHAS

TEMPOH PERANCANGAN 2015


PELAN
TINDAKAN
JAN
Bacalah
Sayang
Program Siapa
Cepat Dia
Dapat
Pembinaan
Bahan Bantu
Mengajar ICT
Perjumpaan
Berkala
Laporan
Berkala
Saringan Linus

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

CATATA