Anda di halaman 1dari 2

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 02

Rujukan: B3 DS1 E2

Unit

Unit 1: Kemahiran Saintifik


(Buku Teks: m/s 4, 2)
B3 DS1 Kemahiran proses sains
B3 DS1 E2 Mengelas (menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan
objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama)

Deskriptor
Evidens

Kelaskan benda hidup di bawah berdasarkan ciri yang sesuai.

[SP: 1.1.2]

Ciri: ____________________________

________________________________
________________________________

Landak

________________________________
Tupai

________________________________

Ciri: ____________________________

Gajah
Pokok
nanas

________________________________
________________________________
________________________________

Paku pakis

________________________________
Kaktus

Kuda
Pokok bunga
mawar
SP: 1.1.2
Pentaksiran:

Murid boleh memngelas.


Menguasai

Dunia Sains dan Teknologi Tahun2

Saya telah melakukan


kemahiran proses sains
_____________ untuk
mengasing dan
mengumpulkan objek
berdasarkan _____________
yang sama.
Saya telah melakukan
kemahiran proses sains
_____________ untuk
Belum menguasai
mengasing dan
Disemak
oleh: __________ Tarikh:_________
mengumpulkan
objek
berdasarkan _____________
yang sama.

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Dunia Sains dan Teknologi Tahun2

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________

Anda mungkin juga menyukai