Anda di halaman 1dari 1

Rujukan

Bahan Rujukan Bercetak


1. Ibrahim Mahmood. 1981. Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Kuala Lumpur.
Penerbit Pustaka Antara.
2. Ishak Saat. 2009. Pendidikan Negara Bangsa Malaysia. Shah Alam. Karisma
Publications Sdn. Bhd.
3.

Nik Anuar Nik Mahmud (2007). 13 Mei Sebelum Dan Selepas. Kuala Lumpur :
UtusanPublications & Distributions.

4. Siew Chang Yee (2007). Rusuhan kaum 13, Mei 1969 : Peristiwa sebelum dan
tindakan selepasnya. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Bahan Rujukan Internet
1. Tajuk : Peristiwa 13 Mei 1969 Penulis : Dicapai pada 9 Mac 2015
http://tatiuc.edu.my/syahrul/peristiwa_13_mei.htm
2. Tajuk : Cabaran Pembentukan Negara Bangsa Penulis : al Filsuf(08/08/2011)
Dicapai pada 10 Mac 2015
https://alfilsuf.wordpress.com/2011/08/08/cabaran-pembentukan-negara-bangsa/
3.

Tajuk : Bab 4 pembangunan ekonomi dlm konteks hubungan etnik di msia


Penulis : Nur AZ ( 09/12/12)
Dicapai pada 10 Mac 2015
http://www.slideshare.net/NurulHoney/bab-4-pembangunan-ekonomi-dlm-

konteks-hubungan-etnik-di-msia