Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN SIMPULAN BAHASA

4. Sahabat yang baik tidak patut kawan di

Pilih simpulan bahasa yang paling sesuai

hadapan rakan-rakan yang lain.

untuk diisikan ke tempat kosong yang

A membuka tembelang

bernombor.

B membuka langkah
C membuka mulut

Hashim, tolong bacakan surat datuk.


Kenapa datuk tidak baca sendiri?
Datuk (1)..
Eh, datuk tak bersekolahkah?
Dulu keluarga datuk hidup susah, jadi
bapa datuk tidak (2).. tentang
persekolahan datuk. Itulah sebabnya
datuk (3). untuk belajar.

D membuka mata

5. Kita janganlah lekas marah dan terlalu


mengikut .. , nanti kita juga yang akan
menyesal.
A darah gemuruh
B darah daging

1. A buta perut

C darah muda

B buta ayam

D darah dingin

C buta hati
D buta huruf

6. Amran berkata, Inilah saya. Saya tidak


akan pergi lagi ke situ.

2. A ambil hati

A kata sepakat

B ambil berat

B kata hikmat

C berat hati

C kata dua

D berat tangan

D kata putus

3. A sakit hati

7. Mat Deris begitu menanam pokok buah-

B panas hati

buahan di sawah yang telah lama terbiar.

C makan hati

A ada hati

D tawar hati

B cekal hati
C kecil hati

Pilih simpulan bahasa yang sesuai untuk


mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di
bawah.

D rendah hati