Anda di halaman 1dari 2

SEK.KEB.

PARIT KEMANG, 83200 SENGGARANG, BATU PAHAT, JOHOR


Bahasa Malaysia Tahun 4
Nama :__________________________ Tarikh :___________ Hari
:___________________
KEMAHIRAN : MENULIS
SP : 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas (Rujuk Buku Teks m/s 10)

1. Saya dan kakak menolong ibu mengemas rumah pada hari


Sabtu.

2. Hafiz dan kakaknya melayari internet untuk menonton video


Pertandingan Pidato Piala Diraja

3. Ayah membaca sura khabar dan ibu pula membaca majalah


masakan untuk mencari resepi kuih-muih.

SP : 3.2.7 (latihan tulisan berangkai)

A _______a _______B______b_______

C______c_______

D______d_______

E______e_______

F_____f________

G______G______

H______h______

I______i______

J______j______

K______k______

L______l_______

M______m______

N______n______

O_____o______

P______p______

Q______q______

R______r______

S______s______

T______t______

U______u______

V______v______

W______w______

X______x______

Y______y______

Z______z ______

Hafiz _______________

Melayari ______________

kakaknya ____________________

internet_______________________

Menonton________________

pertandingan__________________

Maklumat________________

ensiklopedia_____________________