Anda di halaman 1dari 6

Tugas Bahasa Jawa

Crita Cerkak

Disusun oleh :
Farahvelia Mahdiyyah Erwanda Putri (09)
VII-1

SMPN 5 SIDOARJO
TAHUN 2015/2016

Kucing Sing Pinter Ngalembana


Suwijining ndina ana Kucing sing alus, kinclong, lan putih mulus wulune mlakumlaku ning pawon. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal mbuh
seka ngendi. Kucing dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa ngrebut
daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing mranani, lan kaprigelan olah-kata kang
mendhemi, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing miturut
pengamatane isih mentah, kurang pengalaman.
"Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora
tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?
Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging
dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale
bakalan tiba ning njobin.
Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh
"Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan
kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?
Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning
tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter banget, dadi isa mlaku dhewe
rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

"Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni pancen merdu tenan. Mbok kowe nyanyi
sak lagu wae ben tambah kasengsem athiku marang sliramu"

Anak Thekek ora iso ngampet meneh, kepingin eksis. Dheweke mbukak cangkeme
arep nyanyi. Mesthi wae empale tiba ning njobin. Untunge ana Mbokne Thekek sing
nyaut empal sing tiba mau, banjur ngajak anak Thekek lunga ngedohi Kucing kang
rupane
mranani
kowe
Mbokne rumangsa dheweke kurang anggone ngajari anake supaya ora gampang klenthir
nalika dialembana dening liyan Anak Thekek ora iso ngampet meneh, kepingin eksis.
Dheweke mbukak cangkeme arep nyanyi. Mesthi wae empale tiba ning njobin Mbokne
rumangsa dheweke kurang anggone ngajari anake supaya ora gampang klenthir nalika
dialembana dening liyan (Undil 2012)

Ringkasan Crita :
Suwijining ndina , kucing mlaku-mlaku ing pawon. Dheweke weruh ana anak
thekek lagi nggondol daging empal mbuh seka ngendi , Kucing dadi kepengin melu
mangan. Akhire kucing golek cara supaya bisa ngrebut daging empal kuwi. Kucing
nggunaake wulune sing mranani, lan kaprigelan olah-kata kang mendhemi, Kucing
rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek
"Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu kandel ora
tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?
Thekek pun bungah , amarga dialembana kucing kang elok rupane , nanging
thekek meneng wae.
Kucing banjur takon maneh
"Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan
kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?
Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning
tembok kuwi ora ana sing ngajari.
"Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni pancen merdu tenan. Mbok kowe nyanyi
sak lagu wae ben tambah kasengsem athiku marang sliramu" njaluk kucing.
Anak Thekek ora iso ngampet meneh, kepingin eksis. Dheweke mbukak cangkeme
arep nyanyi. Mesthi wae empale tiba ning njobin. Untunge ana Mbokne Thekek sing
nyaut empal mau. Sawise ngono , anak thekek banjur dijak ngadoh teko kucing krao
mbokne, lan ngajari anake supaya ora gampang klenthir nalika dialembana dening liyan.

Unsur Intrinsik :
Tema : Usahane kucing ngrebut panganane thekek
Bukti : Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing
kurang pengalaman.
Alur/Plot : Alur lurus
Bukti :
Orientasi : Suwijining ndina ana Kucing sing alus, kinclong, lan putih mulus wulune
mlaku- mlaku ning pawon. Dheweke weruh ana anak thekek lagi nggondol daging empal
mbuh seka ngendi. Kucing dadi kepengin melu mangan, terus golek cara supaya bisa
ngrebut daging empal kuwi. Kanthi modal wulune sing mranani, lan kaprigelan olah-kata
kang mendhemi, Kucing rumangsa isa ngrebut empal saka anak thekek sing miturut
pengamatane isih mentah, kurang pengalaman.
Komplikasi : "Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa banget, lan kulitmu
kandel ora tipis kaya kulit cecak. Apa tho rahasiane?
Thekek bungah banget dialembana dening Kucing kang elok rupane. Nanging
dheweke meneng wae amarga sumelang menawa mangsuli pitakone Kucing, empale
bakalan tiba ning njobin.
Kucing ora kurang akal, banjur takon meneh
"Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning tembok. Kok ya ampuh tenan
kowe ki iso mlaku ning tembok, sing ngajari sapa tho?
Thekek meneng wae, sakjane dheweke pingin ngejawab menawa isa mlaku ning
tembok kuwi ora ana sing ngajari. Dheweke kuwi pinter banget, dadi isa mlaku dhewe
rasah diajari sapa-sapa.

Kucing nyoba ngalembana meneh marang si anak Thekek.

"Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni pancen merdu tenan. Mbok kowe nyanyi
sak lagu wae ben tambah kasengsem athiku marang sliramu"

Anak Thekek ora iso ngampet meneh, kepingin eksis. Dheweke mbukak cangkeme
arep nyanyi. Mesthi wae empale tiba ning njobin
Resolusi :. Untunge ana Mbokne Thekek sing nyaut empal sing tiba mau, banjur
ngajak anak Thekek lunga ngedohi Kucing kang rupane
mranani
kowe
Mbokne rumangsa dheweke kurang anggone ngajari anake supaya ora gampang
klenthir dialembana dening liyan
Watake/Paraga :
Kucing : Cerdik
Bukti :
1. "Hai Thekek, awakmu iku kethok pengkuh, rosa
banget, lan kulitmu kandel ora tipis kaya kulit cecak.
Apa tho rahasiane?
2. "Hai Thekek, kowe iso ora ngajari aku mlaku ning
tembok. Kok ya ampuh tenan kowe ki iso mlaku ning
tembok, sing ngajari sapa tho?
3. "Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni pancen merdu
tenan. Mbok kowe nyanyi sak lagu wae ben tambah
kasengsem athiku marang sliramu"
Usaha-usaha kucing
Thekek : gampang klenthir dialembana dening liyan
Bukti : "Hai Thekek, suaramu kuwi tak akoni pancen merdu tenan.
Mbok kowe nyanyi sak lagu wae ben tambah kasengsem athiku marang sliramu"
Anak Thekek ora iso ngampet meneh, kepingin eksis. Dheweke mbukak cangkeme arep
nyanyi. Mesthi wae empale tiba ning njobin.
Mbokne Thekek : Sayang karo anake
Bukti : Untunge ana Mbokne Thekek sing nyaut empal sing tiba mau,
banjur ngajak anak Thekek lunga ngedohi Kucing kang rupane
mranani
kowe
Mbokne rumangsa dheweke kurang anggone ngajari anake supaya ora gampang
klenthir dialembana dening liyan

Latar :
Waktu : Sawijining ndina
Bukti : Sawijining ndina ana Kucing sing alus, kinclong, lan putih
mulus wulune mlaku- mlaku ning pawon.
Panggonan : Ing pawon
Bukti : Sawijining ndina ana Kucing sing alus, kinclong, lan putih
mulus wulune mlaku- mlaku ning pawon.
Suasana :
Bukti :
Amanat :
Kita ora oleh ngrebut opo wae sing dudu milik kita dewe