Anda di halaman 1dari 1

IKATAN MAHASISWA TEKNIK ENERGI

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG


JL. PROF .H. SUDARTO, SH TEMBALANG, KOTAK POS 6199/SMS SEMARANG 50061
Telp. 7473417, 746620 ( hunting ) Fax : 472396
http : // www.polines.ac .id, Email : imtepolines@gmail.com

Nomor
Hal

: 12/GMHB/IMTE/IV/2014
: Permohonan

Semarang, 6 April 2014

KepadaYth.
Ketua Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Semarang
Di tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan Polines Bersih dan Hijau oleh
Ikatan Mahasiswa Teknik Energi Politeknik Negeri Semarang yang akan diselenggarakan
pada :
hari
tanggal
waktu
tempat

: Selasa
: 22 April 2014
: 07.00 selesai
: Politeknik Negeri Semarang

Kami mengharap kehadiran Bapak untuk memberikan sambutan pada acara tersebut.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami,
Ketua Pelaksana

Sekretaris Pelaksana

Wiranti
NIM. 3.22.12.2.23

Lailatus Saadah
NIM. 3.22.12.2.13

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
Ketua IMTE Polines

Dwiana Hendrawati,ST.MT.
NIP. 19690814 199802 2 001

Wigas Digwijaya
NIM. 3.29.12.0.22

Sekretariat :
Gedung SC lantai 3 Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. Soedarto,SH Tembalang Kotak Pos 6199/ SMS Semarang 50061
Telp. ( 024 ) 7473417 EXT 211(22), Hp. 089668350947
http://www.polines.ac.id , Email : imtepolines@gmail.com

Anda mungkin juga menyukai