Anda di halaman 1dari 2

Pertanyaan

1. Oleh Inditri Failasafa


Bagaimana cara pengeringan seperti ikan asin sehingga produk yang
dihasilkan warnanya tidak pucat?
Untuk menghasilkan produk yang baik warnanya maka dilakukan proses
blansing. Blansing ini berguna agar karoten atau pigmen yang ada pada
bahan pangan tidak rusak sepenuhnya.
2. Oleh Ahmadan Yusuf Azlan
Bagaimana proses kecepatan alir udara mempengaruhi pengeringan?
Udara yang panas akan lebih banyak mengambil uap air daripada yang
dingin, tetapi udara yang bergerak akan lebih efektif. Udara yang bergerak
tersebut mempunyai kecepatan gerak yang tinggi sehingga air akan
dihilangkan dari permukaan bahan pangan, sehingga akan mencegah
terjadinya atmosfer jenuh yang akan memperlambat penghilangan air.
3. Oleh Rameyza Arohman
Bagimana proses terjadinya perpindahan panas dan perpindahan massa
pada produk berdasarkan kadar air yang baik?
Untuk perpindahan panas, temperatur yang tinggi akan mempercepat laju
pengeringan dan pada perpindahan massa, kadar airnya berkurang sesuai
dengan bahan pangan yang akan dihilangkan kadar airnya, penghilangan
air tersebut sampai batas terendah dari bahan yang akan dihilangkan
kadar airnya atau dengan kata lain pengeringan dengan pemanasan akan
membebaskan air yang ada dalam bahan pangan yaitu air bebas.
4. Oleh Zefanya Maranatha Mangunsong
Tunjukkan contoh perpindahan panas dan perpindahan massa ?
Perpindahan massa dalam pengeringan dengan oven
Diagram alir
H2O (C)
Tepung
Tepung
Terigu (A)
Terigu (D)
Tepung
Tapioka(B) Oven (102c)

Tepung
Tepung
Tepung
Tepung

terigu (input)
tapioka (input)
terigu (output)
tapioka (output)=

= 5 gram
= 5 gram
= 3,5 gram
3,2 gram

H2O : A+B = C+D+E


5 gr + 5 gr=C +3,5 gr + 3,2 gr
C = 3,3 gram
Neraca Massa

Tepung
Tapioka (E)

Komponen
Tepung terigu

Input
Gram
5

Output
Gram
3,5

Tepung tapioka

3,2

H2O
Total

3,3
10

10