Anda di halaman 1dari 20

LISTRIK DAN MAGNET

58

LISTRIK ARUS SEARAH


1. Kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm pada gambar dibawah ini adalah A

2 3

6
12V

A.12
B. 6
Jawab : E
R1 2
R2 3

C. 3

D. 1,5

E. 0,75

R3 4
R5 6
R4 2 V 12volt

I s ....?

(R3,R4) seri dan pararel dengan R5


1
1
1
1
1 1

Rp 3
Rp R3 R 4 R5 4 2 6 3

R1,R2 dan Rp seri

Rs R1 R 2 Rp 2 3 3 8

V
12

1,5 A V( R1 R 2 ) I ( R1 R 2) 1,5 x( 2 3) 7,5V


Rs
8
V( Rp )
4,5
V( Rp ) I ( Rp ) 1,5 x3 4,5V I 5

0,75 A
R5
6
I

2. Gambar dibawah ini menunjukkan suatu rangkaian arus searah. Besar hambatan
dalah r adalah ohm
A. 9,5
B. 8,0
8
C. 4,0
D. 2,5
2,5A
20V
E. nol
Jawab : E
R 8 I 2,5 A E 20volt r ..... ?

E IR 0 E I (r R) 0
r

E IR 20 (2,5 x8)

0
I
2,5

R1 2

R3 4

R5 6

R2 3

R4 2 V 12volt

I s ....?

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

59

(R3,R4) seri dan pararel dengan R5


1
1
1
1
1 1

Rp 3
Rp R3 R 4 R5 4 2 6 3

R1,R2 dan Rp seri

Rs R1 R 2 Rp 2 3 3 8

V
12

1,5 A V( R1 R 2 ) I ( R1 R 2) 1,5 x( 2 3) 7,5V


Rs
8
V( Rp )
4,5
V( Rp ) I ( Rp ) 1,5 x3 4,5V I 5

0,75 A
R5
6
I

3. Dari gambar rangkaian listrik seperti gambar dibawah ini, L 1, L2,L3,L4 dan L5
adalah lampu pijar yang mempunyai daya terbesar adalah
A. L1
B. L2
L1
L2
C. L3
D. L4
E. L3
L3
L4
L5
Jawab : A
i i1 i2 P P1 P2

4. Pada gambar dibawah, kedua alat ukur ini digunakan untuk mengukur besar
hambatan X. Pada V terbaca 5 volt dan pada A terbaca 25mA. Besar hambatan X
adalah ohm
A. 0,20
B. 0,25
A
C. 100
x
D. 200
E. 250
V
E

Jawab : D (perhatikan gambar)


V 5volt I 25mA R ..... ?
R

V
5

200
I
25m

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

60

5. Dari rangkaian listrik gambar dibawah, kuat arus yang melewati R1 adalah A
A. 4,00
R1=7,5
B. 3,00
C. 2,40
R1=5
D. 1,60
E. 0,75
R1=3
12V

Jawab : D
Tegangan pada rangkaian pararel adalah sama dengan arus berbeda
I1

V
12

1,6 A
R1 7,5

6. Lima buah lampu dipasang seperti rangkaian dibawah ini. Jika tegangan dan
wattnya sama, maka lampu yang mempunyai daya terbesar adalah
A. P
Q
B. Q
P
T
C. R
D. S
R
E. T
S
12V

Jawab : D (perhatikan gambar)


7. Pada rangkaian gambar dibawah ini, voltmeter terbaca 8 volt, amperameter A
terbaca 25 mA, maka besar hambatan P adalah
A. 500
E
B. 400
C. 320
D. 200
A
P
E. 480
Jawab : C
V
A
V 80volt I 25mA R ......... ?
V
80
80
R

320
I
25m 25.10 3

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

61

8. Dari gambar rangkaian dibawah ini dengan data sebagai berikut : E1 = 18 volt,
E2 = 20 volt, E3 = 8 volt, dan R1=3,5 ohm, R2=7 ohm, R3=8 ohm dengan r
masing-masing 0,5 ohm. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian A
A. 1,5
R2
E1
B. 2,0
C. 2,25
r
D. 2,5
r
R1
E. 3,0
E2
r

E3

R3

Jawab : A
E1 E 2 E 3
18 20 8
30
i

1,5 A
R1 R2 R3 3r 3,5 7 8 (3.0,5) 20
9. Kelompok besaran yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar adalah
A. Luas penampang, panjang penghantar, massa jenis bahan
B. Luas penampang, panjang penghantar, hambtan jenis
C. Luas penampang, massa penghantar, hambatan jenis
D. Panjang penghantar, massa penghantar, hambatan jenis
E. Panjang penghantar, massa penghantar, kuat arus
Jawab : B( R

L
)
A

10. Dari gambar rangkaian arus searah ini kuat arus yang mengalir (I) sebesar A
4

12
18 V

8V

0,5

A. 5/6
Jawab : B

0,5

B. 5/2

C. 10/3

D. 13/2

E. 26/3

1
1
1
1 1
3 1
4

R p 3
Rp
R1 R2
4 12
12
12

E1 E 2
18 8
5

A
R p 2r 3 2.0,5 2

11. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Apabila arus yang mengalir pada
hambatan 30 adalah 4A, maka arus yang mengalir pada hambatan 20 A

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

62
A. 0,3
B. 0,6
C. 3,0
D. 6,0
E. 60,0

20
30

Jawab : D
V30 I .R30 4 x30 120volt I 20 ...... ?
V
120
I 20 30
6A
R20
20
12. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Kuat arus terkecil adalah
0,2 A dan melewati R1
A.
15
15
I1
0,2 A dan melewati R2
B.
0,4 A dan melewati R1
C.
0,4 A dan melewati R2
D.
I2
0,6 A dan melewati R1
20
20
20
E.

Jawab : B

R s1 15 15 30 R s 2 20 20 20 60
1
1
1
1
1
2 1 3

R p 20
Rp
R s1 R s 2 30 60
60
60
I

2.V 6
2.V 6 12
2 x6 12 3

A I1

0,4 A
Rp
20
20 5
R s1
30

I2

2.V 6 12

0,2 A
Rs 2
60

13. Dari percobaan tegangan V dan kuat arus I pada resistor dihasilkan grafik V-I
seperti pada gambar. Jika V=4,5 volt maka besar kuar arus yang mengalir mA
A. 5
V(volt)
B. 10
C. 20
3
D. 30
E. 35
I(A)
0,02

Jawab : D
==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

63

Grafik memiliki hambatan yang sama


V
V1 V2
4,5
3

I 2 I 1 2 0,02 x
30 x10 A 30mA
I1 I 2
3
V1
14. Sebuah lampu pijar dituliskan 80 watt, 220volt dipasang suatu sumber tegangan
110 volt. Daya lampu pijar itu menjadi watt
A. 80
B. 60
C. 40
D. 20
E. 10
Jawab : C
P1 80 watt V1 220volt V2 110 volt P2 ..... ?
V
110
P2 P1 2 80 x
40 watt
220
V1

15. Hambatan penghantar berbanding langsung dengan


1. Luas penampang penghantar
3. Massa jenis penghantar
2. Panjang penghantar
4. Hambatan jenis penghantar
Ketentuan yang benar adalah
A. 1,2 dan 3
B. 1,2,3 dan 4
C. 1 dan 3
D. 2 dan 4
E. 4 saja
Jawab : D( R

l
)
A

16. Sebuah lampu memiliki hambatan sebesar 440 ohm dipasang pada suatu
tegangan 220 volt. Besar kuat arus yang mengalir melalui lampu tersebut A
A. 0,50
B. 0,55
C. 0,60
D. 0,65
E. 0,70
Jawab : A
R 440 V 220volt I .... ?
V
220
1
I
I A 0,5 A
R 440
2

17. Dalam rangkaian tertutup jumlah aljabar gerak listrik (E) sama denagn jumlah
aljabar penurunan potensialnya, pernyataan ini merupakan bunyi hukum
A. Ohm
C. Ampere
E. II Kirchoff
B. Faraday
D. I Kirchoff
Jawab : E ( E I .R 0 )
18. Empat hambatan yang nilainya masing-masing R dirangkai menjadi 4 jenis
rangkaian berikut. Rangkaian yang hambatan gabungan bernilai R adalah :
(1)

(2)

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET


(3)

A. 1 dan 2
Jawab : C
(2) Rs

B. 1 dan 3

64
(4)

C. 2 dan 3

D. 2 dan 4

E. 3 dan 4

R R 2R
2R

R (3) R p
R
2 2
2
2

19. Lampu pijar (40 watt,220V) dipasang pada tegangan 110 volt. Lampu tersebut
menyala dengan daya Watt
A. 10
B. 20
C. 40
D. 80
E. 100
Jawab :B
V
110
P2 P1 x 2 40 x
20 watt
V1
220
20. Pernyataan yang benar proses pengosongan aki yang elektrolitnya asam sulfat
adalah
Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3O4
A.
Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbO3
B.
Kedua elektroda PbO2 dan Pb berubah menjadi PbSO4
C.
Kedua elektroda berubah Pb sebagai anoda PbO2 sebagai katoda
D.
Kedua elektroda berubah Pb sebagai katoda PbO2 sebagai anoda
E.
Jawab : C
21. Perhatikan gambar rangkaian listrik dibawah ini. Tepat pada saat saklar dibuka,
maka lampu L
A.Padam sebab arus dari baterai E
terputus
B. Padam sebab tegangan baterai terlalu
rendah
L
C. Menyala sebab masih menerima arus
S
sisa dari E
E
D. Menyala sebab memperoleh arus induksi tegangan
E. Menyala sebab memeperoleh arus induksi diri bertegangan tinggi dari
inductor
Jawab : E (perhatikan rangkaian)
22. Grafik di sebelah menampilkan variasi beda potensial (V) terhadap kuat arus (I)
pada suatu menghantar. Nilai hambaran penghantar tersebut adalah ohm

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

65
A.Nol
B. 1
C. 2
D. 4
E. 8

V(volt)
8
4
2

I(A)
1

Jawab : C R

V 8
2
I 4

23. Pada gambar disamping, tegangan dan kuat arus pada hambatan R adalah
A. 6,00 V, 12 A
D. 4,00 V, 0,50 A
11,5
B. 5,75 V, 0,52A
E. 4,00 V, 0,52 A
C. 5,75 V, 0,50 A

0,5
E 6V

Jawab : C
I

E
6

0,5 A V R IxR 0,5 x11,5 5,75volt


R r 11,5 0,5

24. Perhatikan gambar dibawah ini !. Jika diinginkan arus yang mengalir menjadi 2
kali lipat, maka diperlukan sebuah hambatan. Nilai hambatan dan
pemasangannya adalah
A

2 4 6
12V

A.2 ohm dipasang antara A dan B


B. 4 ohm dipasang antara B dan C
C. 6 ohm dipasang antara A dan C
Jawab : E
R dengan Rs dipararel, maka :

D. 8 ohm dipasang antara B dan D


E. 12 ohm dipasang antara A dan D

1
1
1
1 1 1
1 1 1R p R Rs
6 R 12
R 6 12
R

12
12
2 1

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET


I

66

V
V

1A
Rs
R AB RBC RCD

I 2 A R ... ? R p

V 12

6
I
2

25. Sebuah lampu pijar dengan spesifikasi (60 W, 220 V) dipasang pada tegangan
110 V, maka daya yang dipergunakan lampu adalah Watt
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
E. 45
Jawab : D
P1 60watt V1 220volt V 2 110 volt P2 ... ?
P1 P2
V
110

P2 P1 x 2 60 x
30watt
V1 V 2
V1
220
26. Besar hambatan pengganti rangkaian ini adalah
A. 1
B. 3
C. 4
D. 8
E. 16

4
4
4
4

Jawab : A

R1 R2 R3 R4 4 R p .... ?
1
1
1
1
1
1 1 1 1 4

4 R p 1
Rp
R1 R2 R3 R4
4 4 4 4 4

27. Ada 4 buah hambatan yang masing-masing besarnya 3 ohm seperti pada gambar
dibawah ini. Agar hambatan penggantinya sama dengan 3 ohm, maka susunan
hambatan yang benar adalah
A.

B.

D.

E.

C.

Jawab : E
==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET


Rs R p R p

67

R R 2R

R
2 2
2

28. Dari gambar rangkaian dibawah ini, maka besar hambatan pengganti ohm
A. 33
3

12

12

33
4
3
C.
2

B.

2
3
4
E.
33

D.

Jawab : C
1
1
1
1
1

Rp
R1 R2 R3 R4
1
1 1 1
1
4 2 11

R p 3 6 12 12
12
1
8
12
3

Rp

R p 12
8
2

29. Dari data yang ditunjukkan pada rangkaian arus searah, maka besar kuat arusnya
adalah A
A. 1
20V
6 ohm
B. 1,2
C. 2
1
D. 2,4
E. 3
1

8V

4 ohm

Jawab : B
E1 E 2
20 8
12
I

1,2 A
R1 R2 2r 4 6 2.1 10
30. Pada gambar rangkaian dibawah ini, kuat arus yang melalui R dan tegangan
ujung-ujung R masing-masing adalah
A. 0,8A dan 3,2V
D. 0,4A dan 1,84V
E=3V
B. 0,6A dan 2,76V
E. 0,2A dan 0,92V
r 0,4
C. 0,6A dan 2,3V

R 4,6
Jawab : B
E
3
3

0,6 A
R r 4,6 0,4 5
V R I .R 0,6 x 4,6 2,76volt
I

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

68

31. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu rangkaian listrik searah. Besar
hambaran dalam r adalah ohm
A. 9,5
6 ohm
B. 8
C. 4
D. 2
E. nol
2,5A
20V, r=?

Jawab : D(Perhatikan gambar :


I

E
20
200
R
6
6 8 6 2
I
2,5
25

32. Dari data yang ditunjukkan pada rangkaian arus searah, maka besar kuat arusnya
adalah A
A. 1
16V
6 ohm
B. 8/9
C. 9/8
0,5
D. 4/5
E. 4/3
0,5

8V

2 ohm

Jawab : A (Perhatikan gambar :


E1 E 2
16 8
8
I

A
R1 R2 2r 6 2 2.0,5 9
33. Tabel dibawah ini hasil percobaan 5 (lima) jenis kawat yang memiliki hambatan
yang sama. Dari tabel disamping yang memiliki hambatan jenis terkecil adalah
Kawat
L (m)
A(m2)
1
x
y
2
2x
y
3
0,5x
3y
4
0,5x
2y
5
5x
1/3y
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawab : E
Gunakan rumus :

R. A
L

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET


1 : 2 : 3 : 4 : 5

69

A1 A2 A3 A4 A5
:
:
:
:
L1 L2 L3 L4 L5

1
1
1 : 2 : 3 : 4 : 5 1 : : 6 : 4 :
2
15

34. Dua lampu masing-masing 90W/60volt dirangkai seri. Kemudian dihubungkan


dengan sumber tegangan 40 volt. Besar daya lampu adalah Watt
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
E. 40
Jawab : B
P1 90watt V1 60volt V2 40volt P2 .... ?
2

V1
(60) 2
R

40 R R1 R2 40 40 80
P1
90
2

P2

V2
(40) 2

20
R
80

35. Dari hasil percobaan lima jenis penghantar kawat yang mempunyai hambatan
yang sama. Berdasarkan tabel diatas kawat yang mempunyai hambatan jenis
terbesar adalah nomor :
l (m)
A. 1
No
A( m 2 )
B. 2
1
X
Y
C. 3
2
2X
Y
D. 4
3
0,5X
3Y
E. 5
4
0,2X
2Y
Jawab : D
5
5X
0,3Y
1 : 2 : 3 : 4 : 5

A1 A2 A3 A4 A5
:
:
:
:
l1 l2 l3 l4 l5

1 : 2 : 3 : 4 : 5

y y 3y
2 y 0,3 y
:
:
:
:
x 2 x 0,5 x 0,2 x 5 x

1 : 2 : 3 : 4 : 5 1 : 12 : 6 : 10 : 151

36. Gambar di bawah ini menunjukkan rangkaian arus searah, besar hambatan dalam
r adalah ohm.
A. 9,5
8
B. 8,0
C. 4,0
D. 2,5
2,5A
E. 0
20V
Jawab : E
==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET


Rr

70

E
E
20
r R
8 0
i
i
2,5

37. Kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm pada gambar dibawah ini adalah A
A.12
2
3
B. 6
4 2
C. 3
D. 1,5
E. 0,75
6
12V

Jawab: D
Rs 2 3
I

( 2 4)6
36
5
8
246
12

V 12

1,5 A
Rs
8

38. Dua buah lampu masing-masing 20W/40V dirangkaikan seri, kemudian


dihubungkan dengan sumber tegangan 80 volt, Besar daya lampu gabungan
menjadi watt
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
E. 40
Jawab : E
P1 20 watt V1 40volt V2 80volt Pg .... ?
2

V
V
40 2
P1 V1 .I 1 R 1
80
R
P1
20
2

Rs 80 80 160 Pg

V2
80 2

40 watt
Rs 160

39. Gambar dibawah ini merupakan elemen volta dengan 1 adalah elektroda dari
tembaga dan 2 adalah elektroda dari seng.
Lampu akan menyala redup jika elektroda seng diganti
X
dengan
A. Mg dan Al
B. Al dan Fe
(2)
(1)
C. Fe dan Ni
D. Al dan Ni
E. Mg dan Ni
Jawab : C
40. Karena pengaruh panjang penghantar pada rangkaian listrik timbul arus sebesar
400mA. Upaya agar kuat arusnya menjadi 800mA adalah
==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

71

A. Panjang penghantar ditambah menjadi 2 kali semula


B. Diganti pengahantar sejenis yang berdiameter setengahnya
C. Digantai penghantar sejenis yang diameter menjadi 2 kalinya
D. Panjang penghantar dikurangi setengahnya
E. Diganti penghantar sejenis yang lebih kecil hambatannya
Jawab : D
I 1 R2
R
40mA

2
R1 2 R2
I 2 R1
R1 80mA
l
l
l
l
11 2 2 11 2 2 2
A1
A2
A1
A2
41. Pada gambar rangkaian hambaran di bawah ini, R 30 dan I=300mA, maka
tegangan antara ujung-ujung R adalah volt
A. 0,3
R
30
B. 3
C. 6
30
D. 9
E. 18
I

10 10

Jawab : B

V I (10 10) 300 x10 3 (10 10) 6volt


V
V
6
IR

0,1A V R I R R 0,1x30 3volt


R 30 30 30 60

42. Sebuah alat pemanas air 200watt-220volt yang dipasang pada sumber tegangan
110volt, maka akan menyerap daya listrik sebesar watt
A. 400
B. 200
C. 100
D. 75
E. 50
Jawab : E
P1 200 watt V1 220 watt V2 110 watt P2 .... ?
2

2
2
V
V1
V2
V2
110
R

P2 P1 2 200
50watt
P
P1
P2
220
V1
43. Hambatan penghantar akan membesar menggunakan penghantar yang
1. lebih panjang
3. Hambatan jenis lebih besar
2. Massa jenis yang lebih besar 4. Luas penampangnya lebih besar
Ketentuan yang benar adalah
A. 1,2 dan 3 B. 1,2,3 dan 4 C. 1 dan 3 D. 2 dan 4 E. 4 saja

Jawab : C( R

L
)
A

44. Pada rangkaian hambatan dibawah ini, I=100mA dan I1=300mA. Nilai hambatan
R adalah ohm

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

72

30 30
I

A. 50
B. 40
C. 20
D. 10
E. 5
Jawab : D

30

R 10

I1

Pada susunan pararel tegangan titik cabang sama


V V1 I (30 30) I 1 ( R 10)

100m(30 30) 300m( R 10) ( R 10)

100m(30 30)
20
300m

R 20 10 10

45. Pada alat pemanas tertera 300watt 220volt. Bila alat pemanas dipasang pada
sumber tegangan 110 volt, energi yang diserap tidak detik adalah watt
A. 600
B. 300
C. 150
D. 75
E. 50
Jawab : D
P1 300watt V1 220volt V 2 110 volt P2 ... ?
V2
V1

P2 P1 x

110
75watt
220

300 x

47 Perhatikan rangkaian hambatan pada gambar berikut :


Hambatan total dari ketiga resistor adalah ohm
A. 9,0
3
B. 7,0
C. 6,2
D. 6,0
E. 5,2
Jawab : E

Rs

6
6 20 26
4

5,2
5
5
5

48. Seseorang ingin membuat sebuah alat pemanas 250 watt dari suatu kawat yang
mempunyai hambatan 12,5 tiap meter panjang kawat. Bila hambatan
dianggap tetap dan tegangan yang dipakai 125 volt, maka panjang kawat yang
diperlukan adalah m
A. 1
B. 2,5
C. 5
D. 10
E. 12,5
Jawab : C
12,5 / m P 250 watt A 1m 2 L ... ?
P

V2
AV 2
AV 2 1x (125) 2

5m
R
L
P
12,5 x 250

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

73

49. Besar beda potensial antara titik A dan B pada cabang rangkaian seperti pada
gambar
A. 5,1V
D. 2,3V
0,7
6V
9V
B. 4,5V
E. 1,9V
A
B
C. 3,7V

I=3A

Jawab : A
VAB E1 I ( R R ) E1 VAB 6 3( 2 0,7) 9 VAB 5,1V
50. Untuk rangkaian kistrik seperti gambar, energi yang timbul tiap detik pada
tahanan 2 adalah W
A. 18
B. 12
12V
C. 9
D. 6
6V
E. 3

Jawab : A
I1

12V

I2

6V

I I1 I 2
12 2 I 1 4 I 0
12 2 I 1 4( I 1 I 2 ) 0
6 I 1 4 I 2 12

6 4I 0
6 4I1 4I 2 0

6 I 1 4 I 2 12

4I1 4I 2 6

2I1 6 I1 3 A

6 I 1 (6 4 I 1 ) 12

4I 2 6 4I1

P2 I 2 R 3 2 x 2
P2 18watt

51. Pada rangkaian di bawah ini, hambatan dalam sumber tegangan dan amperameter
dapat diabaikan. Maka amperameter A1 dan amperameter A2 masing-masing akan
menunjukkan angka
A. nol dan 1A
24V
12V
B. 1A dan nol
C. 1A dan 1A
A1
D. 1A dan 2A
E. 2A dan 1A
A

24

12

Jawab : E

24 I 24 0 I 1A
12 12 A2 0 A2 1A

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

74

A1 A2 I 1A 1A 2 A

52. Apabila panjang kawat konduktor dijadikan 2 kali semula dan luas penampang
kawat dijadikan kali semula, maka hambatannya menjadi kali semula
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawab : D

l1 2l A1 12 A R1 .... ?
R1

l1
2l
l
1 4 4kali
A1
A
2 A

53. Tegangan listrik 110 volt dapat dihasilkan oleh sebuah generator. Apabila
generator tersebut digunakan untuk menyalakan lampu 220V,200W, maka daya
yang disuplai generator ke lampu adalah W
A. 50
B. 75
C. 100
D. 150
E. 200
Jawab : C
V1 110V V2 220V P2 200W P1 ....... ?
V
110
P1 P2 x 1 P1 200 x
100W
V2
220
54. Sebuah lampu 12V,6Watt dirangkai seri dengan lampu 100V, x Watt dan
dihubungkan dengan tegangan 112volt. Agar lampu 12V,6watt tersebut menyala
normal, maka nilai x adalah watt
A. 10
B. 25
C. 50
D. 60
E. 100
Jawab : C
V1 12volt P1 6W V2 100volt
P2 xW V 112V x ... ?
I1 I 2 I

P1 6 1
V 112
V2

A Rs
224 P IV
V1 12 2
I 1/ 2
R
2

V2
V
V
V
V
R
Rs R1 R2 1 1 Rs 1 2
P
P1
x
P1
x
2

V2
V1
V2
V1
100 2
12 2

Rs

Rs

224
200
x
P1
x
P1
x
6
100 2
100 2
200 x
50watt
x
200
55. Lampu dari 250V, 100W digunakan pada rangkaian listrik yang dilindungi
dengan sekring 3A. Maka Jumlah maksimum lampu dapat dipasang pada waktu
bersamaan adalah buah
A. 8
B. 7
C. 6
D. 5
E. 4
Jawab : A

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

75

V L 250V PL 100W n ... ?(V L V )


RL

R
V2
V
IV 3 x 250
R nR R L n L

7,5 8buah
PL
I
R
PL
100

56. Sebuah kawat konduktor panjangnya L dan diameternya D, hambatannya R. Jika


diameternya dijadikan (1/2)D tapi volumenya dibuat tetap, maka hambatan
listriknya menjadi
A. 48R
B. 10R
C. 2R
D. 0,5R
E. 0,25R
Jawab :

l1 l D1 D R1 R l 2 12 D V tetap R2 .... ?
R2

l2
l
l
2 2 2
D2
A2
D

57. Jika antara a dan c pada rangkaian ini terdapat beda potensial 120 volt.
Maka beda potensial antara a dan b adalah V
R
R
b
c
A. 40
B. 60
a
C. 80
D. 80
R
E. 120
Jawab : C
V
R
3R
120 80
R
I ac

A
3R
2
2
Rs
R
2
80
Vab I .R
R 80volt
R
Rs

58. Alat pemanas listrik memakai arus 5A apabila dihubungkan dengan sumber 110
volt. Maka hambatannya adalah
A. 48
B. 16
C. 22
D. 110
E. 550
Jawab : C
I 5 A V 110 volt R ...?

V 110

22
I
5

59. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500W dengan tegangan 110volt.
Jika untuk penerangan keluarga menggunakan lampu 100W,220volt, maka
jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang buah
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
E. 25
Jawab : D
P1 500W V1 110V P2 100W V2 220V n ... ?

V
R
n 2 2
R1 V1

P1

P2

220 500

20buah
110 100

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

76

60. Beda potensial titik A dan B (Vab) adalah volt


A. 3
B. 8
20V ,1 6
C. 10
D. 12
4 8V,1
a
E. 13
b
Jawab : E
I

20 8
1A Vab I ( R4 r8 ) E8 1(4 1) 8 13volt
462

61. Sebuah lampu berukuran 30volt,90Watt. Jika hendak dipasang pada sumber
tegangan 120 volt dengan data tetap, maka lampu harus dirangkaikan seri dengan
hambatan
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
E. 50
Jawab : C
V1 30volt P1 90W V2 120volt R2 ... ?(P1 90W )
2

R1

V1
P 90
30 2

10 I 1
3A
P1
90
V1 30

Rs

V2
V
V
120
R1 R2 2 R2 2 R1
10 30
I
I
I
3

62. Sebuah lampu dialiri arus listrik sebesar 0,8A. Bila diketahui muatan electron
adalah 1,6 x10 19 C , maka jumlah electron yang mengalir dalam waktu 1 jam
adalah buah
A. 7,2 x1016
B. 5,0 x1018
C. 2,0 x10 9
D. 1,2 x10 20
E.
1,8 x10 22

Jawab :
e 1,6 x10 19 C I 0,8 A t 1 jam 3600 s n e ... ?
ne

I
0,8

1,4 x10 23 buah


et 1,6 x10 19 x3600

63. Bila diperhatikan table berikut I dan Q adalah arus dan kalor yang timbul pada
hambatan R dalam satu sekon, maka :
1.
Besar R adalah 6 kiloohm
I(A)
Q(kJ)
2.
Tegangan hambatan tetap
2
24
3.
Q berbanding lurus dengan I2
3
54
4.
Q berbanding lurus dengan tegangan V
4
96
5
150
Jawab : 1,2,3 dan 4

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika

LISTRIK DAN MAGNET

W
R

W
n

77

2 3 4 5 14

A
4
4

24 54 96 150 324

kJ
4
4

W
324

2
4
I

14

(1)benar
(2)benar
(3)benar
(4)benar

324
6,6kJ
49

64. Empat buah lampu yang sama dirangkai seperti pada gambar. Karena sumber
tegangan E, semua lampu menyala. Jika lampu A dilepaskan rangkaian tersebut
maka :
A. Lampu B,C dan D menyala lebih terang
E
B. Lampu D lebih terang dari semula tetapi tidak
seterang lampu B dan C sekarang
A
C. Lampu D lebih redup dari pada semula tetapi
tidak seterang lampu B dan C
B
D
D.
Lampu D lebih terang daripada semula dan juga
C
lebih terang daripada lampu B dan C sekarang
E. Lampu D lebih redup daripada semula tetapi
lebih terang daripada lampu B dan C
Jawab : D ( I D I B I C ) (perhatikan rangkaian)

==========================================Soal dan Pembahasan Fisika