Anda di halaman 1dari 3

A.Isikan tempat kosong definisi nilai dalam ruangan jawapan yang disediakan.

Bil

Nilai

Kepercayaan kepada Tuhan

Amanah

Harga Diri

Bertanggungjawab

Hemah Tinggi

Toleransi

Berdikari

Kerajinan

Kasih Sayang

10

Keadilan

11

Rasional

12

Kesederhanaan

13

Kasih Sayang terhadap


keluarga

14

Hormat dan taat kepada


anggota keluarga

Penerangan/Definisi

15

Mengekalkan tradisi
kekeluargaan

16

Tanggungjawab terhadap
keluarga

17

Menyayangi dan
menghargai Alam Sekitar

18

Keharmonian antara
manusia dengan alam sekitar

19

Kemapanan Alam Sekitar

20

Peka terhadap isu-isu Alam


Sekitar

21

Cinta akan Negara

22

Taat Setia kepada Raja dan


Negara

23

Sanggup berkorban untuk


Negara

24

Melindungi Hak kanakkanak

25

Menghormati Hak Wanita

26

Melindungi hak pekerja

27

Menghormati hak golongan


kurang berupaya

28

Melindungi hak pengguna

29

Mematuhi peraturan dan


undang-undang

30

Kebebasan bersuara

31

Kebebasan beragama

32

Penglibatan diri dalam


pembangunan Negara

33

Sikap keterbukaan

34

Hidup bersama secara aman

35

Saling membantu dan


bekerjasama

36

Saling menghormati antara


negara