Anda di halaman 1dari 12

esl 2 Semester 5

SCE 3111

Bentuk Pentaksiran
Kumpulan 3
Cheong Zi Hoong
Hong Yin Yin
Lee Li Wen
Norafidah Binti Jasman

Bentuk
Pentaksiran
Formatif

Sumatif

Autentik

Lisan

Ujian
Diagnosti
k

Portfolio

Pemerhatia
n

Ujian
Kertas &
Pensel

Projek

Perlakuan
(Performan
ce)

Pentaksiran Formatif
Dijalankan secara
berterusan semasa
P&P

menilai kemajuan
murid dalam
pelbagai aspek.
(aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai)

Digunakan sebagai
bukti pentaksiran
tentang pencapaian
murid untuk
meneruskan
pembelajaran
Tujuan utama:
mengesan
kelemahan dan
kekuatan serta
potensi seseorang
murid dan
mengambil
tindakan susulan

PERKA
RA

PENILAIAN FORMATIF

DEFINIS Suatu jenis ujian formal atau tidak formal untuk


I
mengesan tahap penguasaan & kemajuan

pembelajaran murid.
TUJUAN Mengesan tahap penguasaan & kemajuan murid
untuk membaiki kelemahannnya secara semerta.
AKTIVITI Ujian formal atau tidak formal semasa waktu
pengajaran pembelajaran
MASA
Semasa mengajar sesuatu unit/ topik pembelajaran.
Contoh: topik - proses fotosintesis
BENTU Tidak formal: pemerhatian, soal jawab, lisan,
K
memeriksa kerja rumah pelajar
Formal: ujian kertas-pensil dalam masa singkat
SASARA Murid secara individu, kumpulan atau kelas.
N

LIPUTA
N
REKOD

Meliputi sesuatu kemahiran (ujian tidak formal) atau


beberapa kemahiran (ujian formal).
Hanya ujian formal: penggunaan senarai semak atau

Pentaksiran Sumatif
Dikaitkan dengan
penilaian pada akhir
tahun atau pada akhir
semester.

Untuk menyediakan
ujian yang sesuai
untuk menguji
pencapaian
pembelajaran.

Digunakan sebagai
pelaporan prestasi
murid untuk menerusi
pembelajaran.

Penilaian ini
memberikan nilai yang
membezakan
pencapaian seorang
murid dengan murid
lain dan seringkali
digunakan untuk
membuat pemilihan.

PERKA
RA

PENILAIAN SUMATIF

DEFINIS
I

Suatu jenis ujian formal untuk mengesan tahap


pencapaian murid dalam sesuatu peringkat
persekolahan.
Mengesan pencapaian berdasarkan beberapa
unit pembelajaran & pemeringkatan gred murid.
Ujian formal (peperiksaan)
Selepas mengajar beberapa unit/ topic
pembelajaran.
Contoh: topik untuk 1 penggal.
Formal sahaja: Ujian kertas-pensil dalam jangka
masa yang sesuai. Peperiksaan akhir tahun
Murid mengikut kelas atau tingkatan.

TUJUAN
AKTIVITI
MASA

BENTUK
SASARA
N
LIPUTAN

Meliputi beberapa unit pembelajaran atau suatu


peringkat persekolahan.

Kepentingan Penilaian
Sumatif

Perbezaan antara Penilaian


Formatif dan Penilaian Sumatif
Formatif

Sumatif

Suatu jenis ujian formal atau


tidak formal untuk mengesan
tahap penguasaan & kemajuan
pembelajaran murid.

Suatu jenis ujian formal untuk


mengesan tahap pencapaian
murid dalam sesuatu peringkat
persekolahan.

Mengesan tahap penguasaan &


kemajuan murid untuk
membaiki kelemahannnya
secara serta-merta.

Mengesan pencapaian
berdasarkan beberapa unit
pembelajaran & pemeringkatan
gred murid.

Ujian formal/tidak formal


semasa P&P secara individu,
kumpulan atau kelas.

Ujian formal dalam beberapa


waktu pelajaran secara kelas
atau tingkatan.

Semasa mengajar sesuatu atau


beberapa kemahiran.

Selepas mengajar beberapa unit


pembelajaran.

Autentik : Portfolio,
Projek

Aplikasi Pentaksiran Autentik: