Anda di halaman 1dari 2

Tugasan 2

Tulis satu RPH pendidikan Muzik Tahun 4 dengan mengaplikasikan lagu rakyat yang
telah dianalisis. Sintesiskan ketiga-tiga pendekatan muzik ke dalam aktiviti yang
terdapat dalam penulisan RPH tersebut.

Mata Pelajaran

Tarikh / Hari

Tahun

Bil. Murid

Masa

Tema

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Objektif
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

Sistem Bahasa

Pengisian Kurikulum

Elemen Nilai Tambah (ENT)

EMK

Pengetahuan Sedia Ada

Anda mungkin juga menyukai