MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

Manual Pengoperasian Sistem Analisa Peperiksaan Rendah 16 – Headcount (SAPR16HC)

Mohd Badli Bin Rasli SK. Tanjong Batu Tawau

1

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR Sekilas dari Saya.

Sistem Analisa Peperiksaan Rendah 1 – 6 bersama Head Count adalah satu system yang mana pada pandangan saya sangat senang untuk di operasikan. Akan tetapi pada situasi di tempat saya mengajar sekarang iaitu di daerah Tawau, system ini masih lagi tidak dikenali. Untuk itu, saya mengambil inisiatif ini untuk membuat satu manual bagi kemudahan guru besar, setiausaha peperiksaan dan sesiapa juga yang berminat untuk belajar menggunakannya. Saya mengambil iktibar dari kejayaan sekolah saya yang terdahulu SK. Merotai Besar menggunakan SAPR16 (tanpa headcount). Diharap dapat member kemudahan kepada kita semua. Jika ada sebarang pandangan dan kritikan, sila emelkan kepada saya di ustazbadli@yahoo.com.my. Sekian terima kasih.

2

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR Sekilas Pandang.

1. Carta alir SAPR16HC 2. SAPR16HC sepintas lalu 3. Mewujudkan fail SAPR16HC di dalam computer 4. Membuka program SAPR16HC 5. Prosedur A 6. Daftar kelas ke dalam SAPR16HC 7. Daftar kelas peperiksaan 8. Paparan utama 9. Daftar MP kelas 10.Daftar pelajar 11.Mengesahkan pendaftaran 12.Kemaskini logo sekolah 13.Skala Gred 14.Pembetulan kod kelas peperiksaan 15.Kemaskini data tahun lepas 16.Kemaskini maklumat pelajar tahun semasa 17.Daftar pelajar cicir 18.Memasukkan markah secara keseluruhan 19.Memasukkan markah satu matapelajaran sahaja 20.Memasukkan ulasan guru kelas 21.Laporan analisis tahun / darjah 22.Laporan analisis sekolah 23.Laporan analisis daerah

5 6 7 8 10 11 13 15 16 18 20 22 23 24 26 28 31 33 35 37 39 42 44

3

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

4

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR CARTA ALIR SAPR16

Tugasan

Tindakan

Daftar - kelas peperiksaan - pelajar Masuk markah Proses Kemaskini Ulasan Guru kelas Cetak Laporan

Guru kelas

Guru Matapelajaran Guru Kelas Guru kelas - Guru Kelas - Guru beredar - Penyelaras tahun

SAPR16HC SEPINTAS LALU

5

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

1. SAPR16HC Bermaksud Sistem Analisis Peperiksaan Rendah tahun 1 hingga 6 bersama dengan HeadCount 2. Dibangunkan oleh Unit Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran negeri Johor. 3. Paling sesuai dengan system pengoperasian Mirosoft Access 2003.

MEWUJUDKAN FAIL SAPR16HC DIDALAM KOMPUTER

6

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR 1. Copy folder SAPR16HC ke dalam drive C, 2. SAPR16HC akan berfungsi sepenuhnya di dalam drive C

MEMBUKA PROGRAM SAPR16HC

7

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR 1. Klik Icon SAPR16HC sama ada di dalam folder SAPR16 HC atau di desktop.

Icon SAPR16HC di Desktop

Folder SAPR16HC

Icon SAPR16HC di folder c

2.

3.

8

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

4. Paparan utama akan muncul

9

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

Prosedur

A

DAFTAR KELAS KE DALAM SAPR16HC

A1

10

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

1. Klik “Daftar” pada toolbars.

2. Klik “Daftar”

“01. Masukkan nama daerah” (Huruf Besar)

Butang Keluar

3. Klik “Daftar”

“02. Daftar sekolah”
a

b c d

11

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

a. Masukkan kod sekolah b. Klik butang kemaskini c. Taip nama daerah (Huruf Besar) d. Klik untuk Keluar .

DAFTAR KELAS PEPERIKSAAN

A2

12

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

1. Klik “Daftar” peperiksaan”

“03. Daftar kelas peperiksaan”

“01. Daftar kelas

a b

c

d e f

a. Isikan semua ruang yang disediakan mengikut turutan b. Nama guru kelas diisi dengan betul (huruf besar) c. Tekan butang “Refresh”

13

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR d. Scroll down untuk melihat kod kawalan kelas e. Tekan butang kemaskini, tunggu arahan selanjutnya. f. Klik untuk keluar.

PAPARAN UTAMA

A3

14

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

a b

a. Klik butang “Refresh” b. Isikan semua maklumat dengan menekan butang scroll down. DAFTAR MP KELAS

A4

15

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

Pastikan Prosedur A3 telah dibuat. 1. Klik “ Daftar” “04. Daftar MP Kelas”

a

b c d

e

f

16

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

a. Pastikan kod kawalan kelas sama dengan kelas yang berkenaan b. Masukkan daftar MP bermula dengan MP01 hingga seterusnya. Ini adalah untuk rujukan semasa memasukkan markah. c. Masukkan senarai matapelajaran yang diambil oleh kelas tersebut d. Tandakan kotak jika kita mahu computer membuat proses pengiraan bagi subjek tersebut. Jika tidak, hilangkan tanda dari kotak. e. Ruang kosong yang terakhir sekali jangan diusik. f. Tekan butang untuk keluar

DAFTAR PELAJAR

A5

17

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

Pastikan Prosedur A3 telah dibuat. 1. Klik “ Daftar” ”05. Daftar Pelajar” “01. Daftar tahun semasa”

a b c d

e

a. Masukkan no daftar/ kp pelajar. Kotak ini wajib diisi. b. Kotak ini tidak perlu diisi jika tidak berkepentingan

18

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR c. Isikan nama murid (huruf besar) Komputer akan menyisihkan nama murid mengikut abjad dan jantina. Lelaki di atas dan perempuan di bawah. d. Isikan jantina dan bangsa murid dengan menggunakan butang scroll down atau menaipnya sendiri. e. Klik butang untuk keluar.

MENGESAHKAN PENDAFTARAN
Setelah semua prosedur diatas dibuat, guru boleh membuat pengesahan pendaftaran pelajar. Ini kerana setakat prosedur di atas, senarai nama pelajar masih belum boleh 19 dilihat.

A6

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

Pastikan Prosedur A3 telah dibuat 1. Klik “Daftar” “03. Daftar kelas peperiksaan” “01. Daftar kelas peperiksaan”

a

b

c

a. Scroll down untuk mendapatkan kod kawalan kelas. Pastikan kod kawalan kelas guru adalah yang betul. b. Klik butang kemaskini, ikut arahan yang diberikan. untuk menguji jika proses telah berjaya, ulang semula proses “a”, jika nombor kawalan kelas tiada di kotak, maka proses telah berjaya.

20

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR c. Tekan butang untuk keluar

Jika semua proses telah berjaya ulang semula prosedur adalah seperti berikut:

A3,

dan paparan utama

Nama sekolah dan daerah

Maklumat peperiksan

Maklumat MP yang telah didaftarkan Setakat ini ruang ini kosong kerana guru belum memasukkan markah pelajar

Maklumat bilangan pelajar yang telah didaftarkan

KEMASKINI LOGO SEKOLAH

A7

21

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

1. Klik “Daftar”

“06. Kemaskini Logo Sekolah”

Ikut arahan yang diberi

Klik untuk keluar

SKALA GRED

A8

22

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR 1. Klik “Daftar” “07. Skala Gred”

2. Masukkan Skala yang dipersetujui oleh pihak sekolah.

PEMBETULAN KOD KELAS PEPERIKSAAN

A9

Pembetulan kod kelas peperiksaan hanya dilakukan jika terdapat kesilapan pada kod kelas peperiksaan atau pindaan pada bulan peperiksaan.

23

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

1. Klik “Daftar” peperiksaan”

“03. Daftar Kelas Peperiksaan”

“ 02. Pembetulan kod kelas

a

b

d

c e

f

a. Scroll down maklumat yang berkenaan b. Sahkan pindahan data c. Maklumat akan keluar dikotak hijau d. Buat pembetulan pada kotak yang berkenaan sahaja e. Sahkan pindahan data 24

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR f. Tekan butang untuk keluar

KEMASKINI DATA TAHUN LEPAS

A10

Arahan ini adalah untuk menaikkan kelas pelajar tanpa perlu membuat daftar pelajar seperti prosedur yang lalu.

25

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

1. Buat prosedur A2 2. Klik “Daftar”
lepas” “05. Daftar Pelajar” “02. Kemaskini data Kelas dari tahun

a

b c d

a. Masukkan data tahun lepas b. Masukkan data tahun semasa c. Klik butang “kemaskini” d. Tekan butang untuk keluar

3. Buat Prosedur A3
26

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

4. Buat Prosedur A6

KEMASKINI MAKLUMAT PELAJAR TAHUN SEMASA

A11

Arahan ini untuk membuat kemaskini maklumat pelajar dari tahun semasa termasuk memadam rekod pelajar. Tumpuan patut diberikan kerana ia berkaitan juga dengan memadam rekod di menu “Pemarkahan”

27

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR Pastikan Prosedur A3 telah dibuat 1. Klik “Daftar” Semasa” “05. Daftar Pelajar” “ 03. Kemaskini Maklumat Pelajar Tahun

a

b c d e

a. Scroll down untuk mendapatkan kod kawalan kelas yang diperlukan. b. Tekan butang next atau previous untuk mendapatkan nama pelajar yang diperlukan. Di sini maklumat pelajar berkenaan boleh dikemaskini seperti menukar jantina, kelas, pembetulan nama dank p serta mengisi angka giliran. c. Tekan butang ‘padam” untuk memadamkan nama pelajar yang telah tiada dari kelas berkenaan (untuk pelajar yang bertukar sekolah sahaja). Sila lihat manual A11 . 2 jika anda menekan butang “padam”. d. Kemaskini dengan menekan kedua butang ini dan tunggu arahan selanjutnya.

28

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR e. Klik untuk keluar dari menu.

2. Klik “Pemarkahan”

“Masuk Markah

-

Pilih nama pelajar yang hendak dipadam Klik butang kiri pada tetikus Pilih “cut” dan data pelajar itu akan terpadam. Klik “selesai” dan keluar dari tetingkap. Buat Prosedur A3

29

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

DAFTAR PELAJAR CICIR

A12
a

1. Klik “Daftar”

“ 05. Daftar Pelajar”

“ 04. Daftar Pelajar Cicir”

b c d

30

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

a. Pilih kod kawalan kelas yang dikehendaki. b. Klik butang “Tambah Rekod Baru” . masukkan maklumat baru murid . c. Klik “Refresh” d. Scroll Down untuk mendapatkan kod kawalan kelas yang diingini. Klik “Kemaskini”

31

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

MEMASUKKAN MARKAH SECARA KESELURUHAN

B1

Pastikan Prosedur A3 telah dibuat 1. Klik “ Pemarkahan” “Masuk Markah”

32

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

a b c

-

paparan ini mengandungi senarai nama pelajar beserta dengan semua matapelajaran yang di daftarkan.

a. Guru memasukkan markah murid . b. Gred akan dipaparkan disini c. Klik kotak ini jika murid tidak hadir klik “keluar” untuk keluar dari tetingkap

33

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

MEMASUKKAN MARKAH SATU MATAPELAJARAN SAHAJA

B2

-

Menu ini membolehkan guru matapelajaran melihat dan memasukkan markah hanya matapelajarannya sahaja.

34

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

-

Untuk memudahkan kerja guru matapelajaran, cetak senarai nama pelajar dari:

“Laporan SAP”

“Analisis Tahun/Darjah”

“01. Senarai Pelajar”

Pastikan prosedur A3 telah dibuat.

1. Klik “Pemarkahan”

“ Masuk Markah Satu MP”

“ Masuk Markah MPXX”

(Merujuk kepada MP yang didaftarkan.

a

a. Label MP yang berkenaan
c d b. Pastikan MP yang dipilih betul dengan markah yang akan dimasukkan e b f

c. Masukkan markah disini d. Gred markah akan terpapar di sini e. Jika murid tersebut tidak hadir, klik kotak ini. f. Jika hendak memadam semua markah, klik butang ini.

- Klik “Selesai” jika telah selesai memasukkan markah. 35

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

MEMASUKKAN ULASAN GURU KELAS

B2

Untuk memudahkan kerja guru, cetak keputusan murid: “Laporan SAP” Marksheet” “ Laporan Analisis Tahun/Darjah” “ Mengikut Peratus” “ 04

Pastikan prosedur A3 telah dibuat. 1. Klik “Pemarkahan” “ Ulasan Guru Kelas”

36

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

a

b

a. Pilih kod kawalan kelas yang dikehendaki b. Klik “kemaskini ulasan guru”

-

Tunggu sehingga tetingkap baru muncul.

b a f

37
e c d

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

a. Pastikan nama pelajar betul dengan ulasan yang hendak dimasukkan b. Keputusan peperiksaan (jika tiada, klik “Proses Kemaskini” keputusan pelajar”) c. Masukkan ulasan yang disediakan dengan membuat “double” klik pada ulasan yang dikehendaki. d. Jika tiada ulasan yang bersesuaian dengan kehendak guru, guru boleh menaip sendiri ulasan yang sesuai. Klik ulasan di atasnya, dan kembali “double” klik ulasan yang dibuat. e. Taip kehadiran murid “Proses

38

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR f. Klik butang “previous” atau “next” untuk ke data pelajar seterusnya. klik butang keluar

LAPORAN ANALISIS TAHUN DARJAH

Untuk kegunaan guru kelas, guru panatia.

Menu 01. Senarai Pelajar

Keterangan Cetakan senarai pelajar yang sesuai dengan menu pemarkahan

Sesuai untuk Guru kelas Guru

Matapelajaran

39

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR panatia 02. Analisis Keseluruhan Laporan pencapaian pelajar mengikut kelas 03. Slip Keputusan - Gred - Peratus 04. Marksheet - Gred - Peratus 05. Analisis MP Kelas Analisis keputusan pelajar mengikut kelas Guru Cetakan keputusan peperiksaan untuk diserahkan kepada penjaga pelajar Laporan keputusan keseluruhan kelas Guru kelas pelajar Penjaga Guru kelas Ketua

matapelajaran panatia Ketua

06. Analisis MP pelajar

Analisis keputusan pelajar mengikut matapelajaran

panatia -

Ketua

Guru

matapelajaran 07. Senarai calon ketegori Analisis keputusan pelajar mengikut gred panatia Guru Ketua

matapelajaran 08. Nilai tambah TOV Laporan headcount pelajaran 09. Projek kelas khas Jika berkaitan Guru kelas Guru kelas Guru mata

40

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

LAPORAN ANALISIS SEKOLAH

Paling sesuai untuk kegunaan Penyelaras tahun, Ketua Panatia dan Guru Matapelajaran.

Menu

Keterangan

Sesuai untuk

41

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR 01. Analisis keseluruhan Tahun/Darjah 02. Analisis Keseluruhan mengikut kelas 03. Analisis Kecemerlangan mengikut kelas 04. Analisis MP individu Laporan pencapaian pelajar dalam semua kelas Laporan analisis pelajar mengikut pecahan kelas Laporan pencapaian pelajar mengikut pecahan kelas Laporan analisis kecermerlangan semua pelajar mengikut MP 05. Analisis MP Tahun/Darjah Laporan analisis kecemerlangan pelajar mengikut kelas 06. Analisis MP mengikut kelas Laporan analisis keputusan MP pelajar mengikut pecahan kelas 07. Pencapaian satu kelas mengikut pep Laporan analisis individu mengikut kelas yang dipilih melalui prosedur A3 08. Pencapaian satu pep mengikut kelas 09. Senarai calon mengikut kategori 10. Kedudukan pelajar - Gred - Peratus 11. Projek khas tahun Laporan analisis individu mengikut kelas Analisis keputusan pelajar mengikut gred Laporan kedudukan pelajar mengikut gred atau peratus, sesuai untuk streaming kelas Jika berkaitan - penyelaras tahun - penyelaras tahun - Penyelaras tahun - Guru kelas - Penyelaras tahun -Penyelaras tahun - Ketua panatia - Penyelaras tahun - Ketua panatia - Penyelaras tahun - Penyelaras tahun - Penyelaras tahun - Penyelaras tahun

42

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR

LAPORAN ANALISIS DAERAH
Untuk kegunaan Jabatan Pelajaran Daerah dan Negeri

Menu 01. Analisis keseluruhan mengikut Tahun/Darjah

Keterangan

Sesuai untuk

43

MANUAL SAPR16HC 9W6MBR 02. Analisis keseluruhan mengikut sekolah 03. Analisis keseluruhan mengikut daerah 04. Analisis kecemerlangan mengikut sekolah 05. Analisis kecemerlangan mengikut daerah 06. Analisis keseluruhan matapelajaran 07. Analisis keseluruhan MP mengikut sekolah 08. Pencapaian kategori calon 09. Projek khas sekolah

44

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.