Anda di halaman 1dari 4

SMK GAJAH BERANG

Borang Soal Selidik :


Kerja Kursus Pengajian Am 2015

Makluman kepada responden :


Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian
Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mata pelajaran Pengajian Am
900/4 . Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji amalan ,pantang
larang serta kepentingan hari Ching Ming dalam kalangan
masyarakat Cina di Taman Malim Jaya , Melaka . Segala maklumat
yang diberikan akan dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan
bagi kepentingan kajian sahaja . Kerjasama anda melengkapkan
soal selidik ini adalah amat dihargai .

Bahagian A : Data Demografi Responden


Sila tandakan ( / ) untuk jawapan anda .

Jantina

Lelaki

Perempuan

Kategori Umur :

(
(

18 ke bawah
19 30
31 50
51 ke atas

(
(

)
(

Bahagian B : Tahap persetujuan responden


terhadap
Amalan amalan yang diamalkan
pada hari
Ching Ming dalam kalangan
masyarakat cina di Taman
Malim Jaya , Melaka .
Sila tandakan ( / ) untuk jawapan anda .
No
.

Perkara

Sangat
Setuju
1

Membakar rumah kertas


dan wang kertas .

Menyembah makanan dan


kuih muih .

Meletakkan kertas lima


warna di kubur nenek
moyang .

Membersihkan rumput di
kubur dan membersihkan
batu nisan .

Setuju
2

Tidak
Pasti
3

Tidak
Setuju
4

Sangat
Tidak
Setuju
5

Bahagian C : Tahap persetujuan responden


terhadap
Pantang larang yang diamalkan pada
hari Ching Ming
Dalam kalangan masyarakat Cina Di
Taman Malim
Jaya , Melaka .

Sila tandakan ( / ) untuk jawapan anda .


No
.

Perkara

Sangat
Setuju
1

Tidak boleh membuang air


kecil sesuka hati di tempat
perkuburan .

Tidak boleh meludah di


tempat perkuburan .

Tidak boleh memakai


pakaian yang berwarna warni .

Tidak boleh bercakap


karut .

Setuju
2

Tidak
Pasti
3

Tidak
Setuju
4

Sangat
Tidak
Setuju
5

Bahagian D : Tahap persetujuan responden


terhadap kepentingan
Hari Ching Ming dalam kalangan
masyarakat Cina
Di Taman Malim Jaya , Melaka .

Sila tandakan ( / ) untuk jawapan anda .


No
.

Perkara

Sangat
Setuju
1

Mengingati nenek moyang .

Mengumpulkan ahli
keluarga dan megeratkan
tali persaudaraan .

Mempraktiskan nilai
kerjasama semasa
membersihkan kubur nenek
moyang kita .
Mempraktiskan nilai
menjaga kebersihan semasa
membersihkan kubur nenek
moyang kita .

Setuju
2

Tidak
Pasti
3

Kerjasama dari pihak anda amatlah saya hargai .

Terima kasih diatas kerjasama yang anda berikan .

Tidak
Setuju
4

Sangat
Tidak
Setuju
5