Anda di halaman 1dari 48

PANDUAN MEREKOD PRESTASI MURID

Pelaporan Pendidikan Muzik Tahun Empat ini mengandungi lima helaian iaitu :
i. Maklumat sekolah
ii. Senarai semak
iii. Laporan Kelas
iv. Laporan Murid (Individu)
v. Graf Pencapaian Kelas

Guru hanya perlu mengisi helaian MAKLUMAT SEKOLAH dan SENARAI SEMAK sahaja.

Bagi tujuan percetakan dan penyimpanan maklumat, guru boleh mengakses helaian Laporan Kelas,
Laporan Individu (Murid) dan Graf Pencapaian Kelas

Isikan semua maklumat di Bahagian A (helaian Maklumat Sekolah) dengan huruf besar.

Guru boleh menggunakan borang pelaporan ini untuk menulis laporan akan datang.

Pada Bahagian B (helaian Senarai Semak), isikan:


i.
ii.
iii.
iv.

Nama murid (huruf besar)


Nombor My Kid (contoh : 311006160059) atau nombor Surat Beranak (contoh : BE53582)
Jantina (contoh : LELAKI atau PEREMPUAN)
Tandakan X (huruf besar) untuk menunjukkan murid telah menguasai kemahiran.
(Lajur nyanyian, muzik dan gerakan, perkusi, rekoder, nilai murni, penghasilan muzik, apresiasi muzik
serta membaca dan menulis notasi muzik). SEKIRANYA petak bertukar ke warna merah, ini bermaksud
anda telah menandakan X lebih daripada satu petak bagi sesuatu kemahiran.

BAHAGIAN A
MAKLUMAT SEKOLAH
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
JUDUL REKOD PRESTASI KELAS
NAMA GURU BESAR SEKOLAH
NAMA GURU PENDIDIKAN MUZIK
NAMA GURU KELAS
KELAS
BILANGAN MURID

TARIKH LAPORAN

SENARAI SEMAK TAHAP PENGUASAAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5

Bernyanyi :

BIL

NAMA MURID
(HURUF BESAR)

NOMBOR
MY KID
atau
SURAT BERANAK

JANTINA

- mengajuk pic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NYANYIAN
Bernyanyi :

Bernyanyi :

Bernyanyi :

- pic yang betul

Bernyanyi secara konsisten:

- pic yang betul

Bernyanyi secara konsisten


dan ekspresif:

- pic
yang betul

- pic yang betul

- mengajuk pic

- sebutan yang betul

- sebutan yang betul

- sebutan
yang betul

- sebutan yang betul

- sebutan yang betul


- pic yang betul
- dinamik lembut (p) atau
kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul

- dinamik lembut (p) atau


kuat (f) atau sederhana
kuat (mf) yang betul

- dinamik lembut
(p), kuat (f),
dan sederhana kuat (mf)
yang betul

- dinamik lembut (p), kuat (f),


dan sederhana kuat (mf)
yang betul

solfa do, re, mi , fa , so


yang betul

- solfa do, re,


mi , fa , so yang
betul

- mengaplikasi legato
dan
staccato dalam nyanyian

- solfa do,
re, mi , fa , so
yang betul

- mengaplikasi
legato
dan staccato dalam
nyanyian

- lagu pusingan

PERMAINAN ALAT PERKUSI


Memainkan alat perkusi:

Memainkan alat perkusi:

- corak
irama

Memainkan alat perkusi:

- corak
irama

Memainkan alat perkusi mengikut


skor :

Memainkan alat perkusi mengikut


skor secara konsisten:

- corak
irama

- corak irama

- corak
irama

- mengikut tempo

- mengikut tempo.

- mengikut
tempo.

- dinamik lembut (p)


atau
kuat (f) atau
sederhana kuat (mf)

- dinamik lembut (p) atau


kuat (f) atau
sederhana kuat (mf)

- mengikut tempo.

- dinamik lembut (p),


kuat (f) dan
sederhana kuat (mf)

MODUL PENGALAMAN MUZIKAL ( 60


MUZIK DAN GERAKAN
Memainkan alat perkusi mengikut
skor secara konsisten dan
ekspresif:

- corak irama

- mengikut
tempo.

- dinamik lembut (p),


kuat (f) dan
sederhana kuat (mf)

Meniru pergerakan :

Membuat pergerakan :

Membuat pergerakan :

Membuat pergerakan :

- melodi

- melodi

- melodi
- ekspresi diri

- melodi
- ekspresi diri
- situasi atau tema atau
puisi

AN MUZIKAL ( 60 % )

Membuat interpretasi dan


melakukan pergerakan :

Membuat interpretasi,
merancang dan
melakukan pergerakan kreatif :

- melodi
- ekspresi diri
- situasi atau tema atau
puisi

- melodi
- ekspresi diri
- situasi atau tema atau
puisi

Memainkan rekoder :

- Not B,A,G

REKODER
Memainkan rekoder :

Memainkan rekoder mengikut skor : Memainkan melodi atau melodi


kaunter mengikut skor :

- Not B,A,G
- Not C'

Memainkan melodi dan melodi


kaunter mengikut skor :

Memainkan melodi dan melodi


kaunter mengikut skor :

- Not B,A,G , C' dan D'


- mengikut tempo
- dinamik lembut (p) dan
kuat (f)
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul

- Not B,A,G , C' dan D'


- mengikut tempo
- dinamik lembut (p)
dan kuat (f)
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul
- konsisten dan ekspresif

- Not
B,A,G
- Not C' dan D'
- Frasa lagu
- mengikut tempo

- Not B,A,G , C' dan D'


- mengikut tempo
- dinamik lembut (p) atau
kuat (f)
- penjarian, pernafasan,
perlidahan, embouchure
dan postur yang betul

NILAI MURNI
Menerima nilai murni dalam aktiviti
muzik
Contoh:
- Bekerjasama dalam
kumpulan
- Bertoleransi semasa
melakukan aktiviti muzik
- Bertanggungjawab terhadap tugas
atau peranan yang diberi
- Mematuhi arahan
ketua/konduktor/guru
- Menghormati arahan
ketua/konduktor/guru

Menerima nilai murni dan


mempamerkan dalam aktiviti muzik

Mengamalkan nilai murni dalam


aktiviti muzik

Sentiasa mengamalkan nilai murni


dalam aktiviti muzik

Sentiasa mengamalkan nilai murni


dalam aktiviti muzik dan menjadi
contoh kepada murid lain

MODUL
PENGHASILAN MUZIK
( 20 % )
Sentiasa mengamalkan nilai murni
dalam aktiviti muzik serta menjadi
contoh
dan boleh menunjuk cara kepada
rakan yang lain

Mengajuk:
- corak irama
- melodi

- Mengajuk corak irama dan


melodi
- Mengenal pasti kesan bunyi

Menghasilkan atau mencipta:


- kesan bunyi atau
corak irama atau
melodi mudah

Menghasilkan atau mencipta:


- kesan bunyi dan
corak irama
atau
kesan bunyi dan
melodi

MODUL
APRESIASI MUZIK
( 10 % )
Menghasilkan atau mencipta:
- kesan bunyi
- corak irama
- melodi

Mencipta karya muzik untuk


mengiringi persembahan:
- kesan bunyi
- corak irama
- melodi mudah

Mendengar atau menonton


persembahan muzik:

Mendengar atau menonton


persembahan muzik:

- mengecam muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik Klasik Barat atau
muzik Asia)

- menyatakan
cara persembahan atau
mengenal pasti alat muzik

Mendengar atau menonton


persembahan muzik:
- mengecam jenis muzik
(contoh: muzik popular,
muzik tradisional Malaysia,
muzik klasik Barat atau
muzik Asia)
- menyatakan
cara persembahan dan
mengenal pasti alat muzik

MODUL
RESIASI MUZIK
( 10 % )
Membicarakan muzik yang didengar
atau ditonton:
- jenis muzik
- alat muzik
- cara persembahan

Membicarakan muzik pilihan sendiri


yang didengar atau ditonton:
- jenis muzik
- alat muzik
- cara persembahan

Mengenal pasti , membicarakan,


membuat penilaian dan mengenal
pasti identiti utama muzik pilihan
sendiri yang didengar atau ditonton:
- jenis muzik
- alat muzik
- cara persembahan

Mengenal dan menulis semula


simbol muzik
- simbol dan istilah
(Contoh: piano (p),
mezzo piano (mp),
forte (f), mezzo forte (mf),
DC, fine, DS, staccato,
beransur lembut,
beransur kuat)

Menulis jenis not, nilai not dan meter

MODUL
MEMBACA DAN MENULIS NOTASI
( 10 % )
Menulis jenis not, nilai not, meter
dan tanda rehat

Menulis pada baluk :


- not E,F,G,A,C' dan D'

Menulis pada baluk dengan betul:


- simbol dan isitilah muzik
- not E,F,G,A,C' dan D'
- meter dan tanda rehat

Menulis pada baluk dengan betul dan konsisten:


- simbol dan isitilah muzik
- not E,F,G,A,C' dan D'
- meter dan tanda rehat

##

0
0
LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK : 0

KELAS :

TARIKH LAPORAN : 30 December 1899

BILANGAN MURID :

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK/


NO. MYKID

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)
NYANYIAN

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

NILAI MURNI

0 000-00-0000

0 000-00-0000

0 000-00-0000

0 000-00-0000

0 000-00-0000

0 000-00-0000

0 000-00-0000

0 000-00-0000

0 000-00-0000

10

0 000-00-0000

11

0 000-00-0000

12

0 000-00-0000

13

0 000-00-0000

14

0 000-00-0000

15

0 000-00-0000

16

0 000-00-0000

17

0 000-00-0000

18

0 000-00-0000

19

0 000-00-0000

20

0 000-00-0000

0
0
LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK : 0

KELAS :

TARIKH LAPORAN : 30 December 1899

BILANGAN MURID :

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK/


NO. MYKID

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)

21

0 000-00-0000

NYANYIAN

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER
0

NILAI MURNI

0
0
LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK : 0

KELAS :

TARIKH LAPORAN : 30 December 1899

BILANGAN MURID :

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NO. SURAT BERANAK/


NO. MYKID

NAMA MURID

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)
NYANYIAN

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

NILAI MURNI

22

0 000-00-0000

23

0 000-00-0000

24

0 000-00-0000

25

0 000-00-0000

26

0 000-00-0000

27

0 000-00-0000

28

0 000-00-0000

29

0 000-00-0000

30

0 000-00-0000

31

0 000-00-0000

32

0 000-00-0000

33

0 000-00-0000

34

0 000-00-0000

35

0 000-00-0000

36

0 000-00-0000

37

0 000-00-0000

38

0 000-00-0000

39

0 000-00-0000

40

000-00-0000

41

000-00-0000

0
0
LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK : 0

KELAS :

TARIKH LAPORAN : 30 December 1899

BILANGAN MURID :

MODUL
PENGALAMAN MUZIKAL
BIL

NO. SURAT BERANAK/


NO. MYKID

NAMA MURID

MODUL
PENGHASILAN MUZIK

(60%)
JANTINA

(20%)
NYANYIAN

PERKUSI

MUZIK DAN
GERAKAN

REKODER

NILAI MURNI

42

000-00-0000

43

000-00-0000

44

000-00-0000

45

000-00-0000

46

000-00-0000

47

000-00-0000

48

000-00-0000

49

000-00-0000

50

000-00-0000

..
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK
0

0
GURU BESAR
0

0
0

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

(10%)
(10%)

0
0

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

(10%)
(10%)

0
0

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

(10%)
(10%)

0
0

MODUL
APRESIASI MUZIK

MODUL
MEMBACA DAN
MENULIS NOTASI
MUZIK

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

(10%)
(10%)

..
0
GURU BESAR
0

0
0
LAPORAN PENCAPAIAN MURID
0

Nama Murid

No. My Kid/Surat Beranak

Jantina

Kelas

Nama Guru Pendidikan Muzik


Tarikh Pelaporan

:
:

0
0

Perincian Tahap Penguasaan adalah seperti berikut:


TAHAP
PENGUASAAN

KEMAHIRAN

KEBOLEHAN MURID

NYANYIAN

#N/A

PERKUSI

#N/A

MUZIK DAN GERAKAN

#N/A

REKODER

#N/A

MENGHASILKAN IDEA MUZIKAL KREATIF

#N/A

APRESIASI MUZIK

#N/A

MEMBACA DAN MENULIS NOTASI MUZIK

#N/A

Sikap murid semasa


aktiviti muzik

#N/A

Tahap Penguasaan Keseluruhan

....
0
GURU PENDIDIKAN MUZIK
0
....
0
GURU BESAR
0
......
0
GURU KELAS
0

0
0
ANALISA LAPORAN PENCAPAIAN KELAS
0
KELAS : 0
TARIKH LAPORAN : 0

B IL A NG A N MURID

BILANGAN MURID : 0

BILANGAN MURID

PENCAPAIAN KELAS
1

NYANYIAN
1
PRESTASI NYANYIAN
0.8 TAHAP 1
2
3
0.6 BIL
0
0
0
0.4

0.9

4
0

0.2

0.8

TAHAP KESELURUHAN MUZIK

0.7

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

B IL A N G A N MU RID

TP
BIL

1
0

0.6
0.5

2
0

3
0

4
0

TAHAP PENGUASAAN

DAN GERAKAN
PRESTASI MUZIKMUZIK
DAN GERAKAN
1
TP
1
2
3
4
0.8
BIL
0
0
0
0
0.6
0.4

0.4

0.2
0

1
0

2
0

3
0

4
0

TAHAP PENGUASAAN

BILA NGA N MURID

0.3
0.2
0.1

PERKUSI
1
0.8

PRESTASI PERKUSI
TP
BIL

0.6

1
0

2
0

3
0

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN

4
0

5
0

1
0

2
0

3
0

0.4

6
0

0.2
0

1
0

2
0

3
0

4
0

1
0

2
3
4
5
6
0 PENGHASILAN
0
0
0MUZIK
0

PRESTASI APRESIASI MUZIK


TP
BIL

1
0

2
3
4
5
0 APRESIASI
0
0 MUZIK
0

6
0

PRESTASI MEMBACA DAN MENULIS NOT


TP
1
2
3
4
5
BILDAN 0MENULIS
0
0
0 MUZIK
0
MEMBACA
NOTASI

BILA NGA N MURID

TP
BIL
1

BIL A NG A N M URID

PRESTASI PENGHASILAN MUZIK

BILA NGA N MURID

B ILA NGA N MURID

TAHAP PENGUASAAN

0
6
0

PRESTASI REKODER
TP
BIL

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0
1
0

2
0

3
0

4
0

TAHAP PENGUASAAN

5
0

6
0

1
0

2
0

3
4
0
0
TAHAP PENGUASAAN

5
0

6
0

2
0

3
4
0 REKORDER
0

0.2
1
0

2
0

0
GURU PENDIDIKAN MUZIK

1
0

3
0

4
0

TAHAP PENGUASAAN

5
0

6
0

1
0

2
0

3
0

4
0

TAHAP PENGUASAAN

.
0
GURU BESAR

NYANYIAN

0
5
0

2
0

6
0

3
0

4
0

5
0

TAHAP PENGUASAAN

6
0

DAN GERAKAN 0
UZIKMUZIK
DAN GERAKAN
5
6
0
0

2
0

3
0

4
0

5
0

TAHAP PENGUASAAN

6
0

PERKUSI
0
4
0

2
0

5
0

6
0

3
0

4
0

5
0

6
0

TAHAP PENGUASAAN

0
5
REKORDER
0

2
0

6
0

3
0

4
0

TAHAP PENGUASAAN

5
0

6
0