Anda di halaman 1dari 1

Bahagian A

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Bahagian B

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT) 2015

3
4

SEJARAH TAHUN 5

,,

,,

4,5

2(a), 2(b)
3(a,b,c,d,

12

,,

,,,

e,f,g,h,i,j)

Negara
Kita

Perjuangan

1(b),

,,
,,,

Kita
Unit 4 : Tergugatnya Kedaulatan

10,11,

2(c), 2(d)
1(c),

,,,

Negara
Unit 5 : Perjuangan Tokoh Tempatan

12,13
14,15,

2(e), 2(f)
1(d), 2(g),

,,,

Unit 6 : Lahirnya Sebuah Negara

16
17,18,

2(h), 4
1(e),

,
,,

19,20
20

2(i), 2(j)
26

46

20

20

Kemerdekaan
Negara

,,,

6,7,8,9

Unit 3 : Bahasa Melayu Warisan

Baharu
Jumlah

Mencipta

Sukar (%)

Menilai

1(a),

Menganalisis

1,2,3

Sederhana (%)
Mengaplikasi

Memahami

Warisan

Kedaulatan Negara
Unit 2 : Warisan Islam di Malaysia

Mudah (%)

Mengingat

Unit 1 : Institusi Raja Tonggak

Konstruk/Aras Kesukaran
Jumlah Item Soalan

Subtajuk/Unit

Bahagian B

Tema

Bahagian A

Jenis Soalan

88%

2
8%

1
4%