Anda di halaman 1dari 6

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGHAKIMAN

BORANG PENGHAKIMAN (BAHAGIAN PERTAMA)


PERTANDINGAN BERCERITA KISAH NABI SEKOLAH RENDAH PERINGKAT SEKOLAH
Nama Peserta : .. Giliran Peserta : Tajuk Cerita :
Masa : ( 6 - 8 minit )
KRITERIA

Lemah

Sederhana

Baik

Amat baik

Cemerlang

TEKNIK PERSEMBAHAN
Teknik persembahan menarik dan memikat penonton, tenang,
meyakinkan dan gerak-geri bersahaja.

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

3.

BAHASA DAN PERTUTURAN


Bahasa gramatis, intonasi yang betul, sebutan jelas dan tepat.

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

5.

PENGHAYATAN CERITA
Menghayati dan menyampaikan cerita dengan lancar.
INTERAKSI DENGAN AUDIENS
Impak hubungan antara pencerita dengan audiens penggunaan
pandangan mata

0-3

4-6

7-9

10-12

13-15

MESEJ / NILAI DALAM CERITA


Cerita mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nilai-nilai murni
sejagat yang sesuai dengan kemampuan dan tahap umur peserta.

01

02

03

04

05

TEMPO PENCERITAAN / PERKEMBANGAN CERITA


Sesuai dengan jalan cerita. (Menentukan klimaks atau antiklimaks
sesuatu cerita)

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

KAWALAN SUARA
Sesuai mengikut jalan cerita (Tidak menjerit, mendatar sepanjang
penceritaan dan tidak beremosi).

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

1.

7.

9.

11.

13.

TANDATANGAN :..
NAMA:..

Ulasan

Untuk tindakan Urus Setia


Jumlah markah keseluruhan

100

8
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH


PANDUAN PENGHAKIMAN

PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT KEBANGSAAN


BORANG PENGHAKIMAN BAHAGIAN KEDUA (SPONTAN)
Nama Peserta:..

Giliran Peserta : Tajuk : ..

Masa : 5 minit
KRITERIA
1.
TEKNIK PERSEMBAHAN
Teknik persembahan menarik dan memikat penonton, tenang, meyakinkan
dan gerak-geri bersahaja.
3.
BAHASA DAN PERTUTURAN
Bahasa gramatis,intonasi yang betul, sebutan jelas dan tepat.
5.
PENGHAYATAN CERITA
Menyampaikan dan menghayati cerita berdasarkan bahan rangsangan
dengan lancar.
7.
INTERAKSI DENGAN AUDIENS
Impak hubungan dan konteks mata antara pencerita dengan audiens
9.
TEMPO PENCERITAAN / PERKEMBANGAN CERITA
Sesuai dengan jalan cerita. (Menentukan klimaks atau antiklimaks
sesuatu cerita)

Lemah

Sederhana

Baik

Amat baik

Cemerlang

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

1-3

4-6

7-9

10-12

13-15

TANDATANGAN : ..........

Untuk Tindakan Urus Setia

NAMA : ..

Jumlah markah keseluruhan

Ulasan

100

9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH


PANDUAN PENGHAKIMAN

PERTANDINGAN CERITA KISAH NABI SEKOLAH RENDAH PERINGKAT SEKOLAH


KEPUTUSAN PERTANDINGAN TAHAP DUA
GILIRAN
PESERTA

NAMA PESERTA

JUMLAH
MARKAH

CATATAN

1
2
3
4
5
6

KETUA HAKIM : ____________________________ TANDATANGAN _____________________

9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH


PANDUAN PENGHAKIMAN

KEPUTUSAN HAKIM
PERTANDINGAN CERITA CERITA NABI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH
NO
PESERTA

NAMA

HAKIM
1

KEPUTUSAN HAKIM
HAKIM
HAKIM
HAKIM
2
3
4

HAKIM
5

JUMLAH
MARKAH

NAMA KETUA HAKIM : ____________________________ TANDATANGAN _____________________


9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH


PANDUAN PENGHAKIMAN

PERTANDINGAN CERITA KISAH NABI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH


KEPUTUSAN PERTANDINGAN
TAHAP DUA

KEDUDUKAN

NAMA PESERTA

NOMBOR PESERTA

PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM

KETUA HAKIM

________________________________________ TANDATANGAN ____________________

TARIKH

_______________________________________
9

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PERTANDINGAN BERCERITA SEKOLAH RENDAH


PANDUAN PENGHAKIMAN

SENARAI PESERTA PERTANDINGAN CERITA KISAH NABI SEKOLAH RENDAH PERINGKAT SEKOLAH
PERTANDINGAN TAHAP DUA

BIL

NAMA PESERTA

NUR AMIRAH BT KAMAL ARIFFIN

MUHD ALTAMIS BIN MUHD AZUDDIN

AFIQAH MARSYA BIN REZA

SITI AISYAH BT IZANI

ASRIQ HITHIR BIN HAMDAN

MUHAMMAD FARID BIN FAKRUOZI

KELAS

CATATAN

6 BAIDURI
6 DELIMA
6 INTAN
6 MUTIARA
6 NILAM
6 ZAMRUD

9
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA