Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN ISLAM

Tarikh : 14 Julai 2008 Tingkatan : 1 Ibn Rusyd


Bilangan
Masa : 8.00-9.00 pagi : 36/38
Murid

Tajuk Umum : Adab dan Akhlak Islamiyah


Tajuk Pelajaran : Adab terhadap ibu bapa
Menerangkan kewajipan seorang anak tentang kewajipan beradab dan
Objektif Am :
menghormati ibu bapa.
Hasil
: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
Pembelajaran
(1 Menghuraikan sekurang-kurangnya tiga kewajipan terhadap ibu bapa.
)
(2 Memberikan tiga cara untuk berbuat baik terhadap ibu bapa.
)
(3 Menerangkan implikasi menderhakai ibu bapa.
)
Kemahiran : Menyatakan hikmah mengapa Islam sangat menitikberatkan adab dan nilai
Berfikir yang baik tehadap ibu bapa.

Penghayatan : Murid dapat mengetahui kepentingan adab dan menghormati ibu bapa.
Nilai

Penggabung : Pendidikan Sivik


Jalinan

Pengetahuan : Pelajar telah mempelajari adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan dalam
Sedia Ada pengajaran yang lepas.

Bahan Bantu : Laptop, LCD dan slide MS Powerpoint


Mengajar

Rujukan Guru : (1 Omar Hj. Ibrahim & Khairunnisa’ Yusoff. (2009). Target Vista Pendidikan
) Islam. Selangor. Sasbadi Bhd. m/s 100-102.

(1
Isi Pelajaran : Kewajipan beradab kepada ibu bapa
)
(2
Cara beradab dengan keluarga
)
(3
Hikmah menghormati ibu bapa
)
(4
Kesan buruk menderhakai ibu bapa
)

KOMPONEN PENGAJARAN
Induksi Set
1. Pelajar mengikut bacaan doa ketua kelas
2. Guru bertanyakan kepada para pelajar beberapa soalan:
1. Apakah yang kamu lakukan terhadap orang yang telah menjaga dan membesarkan
kamu?
2. Apakah yang kamu lakukan terhadap ibu bapa sebelum datang ke sekolah?
3. Apakah reaksi ibu bapa kamu terhadap perbuatan kamu itu?
InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 1
4. Guru memberi penjelasan terhadap topik yang akan dipelajari.

Perkembangan Isi
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
1. Guru menjelaskan maksud adab
secara umum.
Kewajipan beradab 2. Bertanyakan kepada para
1.
kepada ibu bapa pelajar kenapa kita wajib
beradab kepada ibu bapa.

1. Guru menayangkan video


”Hingga Hujung Nyawa” di
bahagian yang menunjukkan
adab seorang anak melayan ibu
bapa ketika menziarahinya.
2. Guru meminta pelajar
mengaitkan video tersebut
Cara beradab dengan dengan tingkah laku pelajar
2.
keluarga pada masa sekarang terhadap
ibu bapa.
3. Guru meminta pelajar
memberikan contoh-contoh
beradab kepada ibu bapa.
4. Guru memandu jawapan pelajar
dengan jawapan yang betul.

1. Guru memberikan beberapa


situasi yang menunjukkan
tingkah laku anak-anak
terhadap ibu bapa.
2. Guru meminta 4 atau 5 orang
pelajar memberi pendapat
tentang situasi tersebut.
3.
Hikmah menghormati 3. Guru memberikan tindak balas
ibu bapa jawapan pelajar dengan lebih
terperinci.
4. Guru menceritakan satu kisah
yang menunjukkan hikmah
menghormati ibu bapa yang
bertajuk ”Hikmah kerana
berbakti kepada ibu bapa”.

1. Guru meminta para pelajar


menyatakan kesan buruk
menderhakai ibu bapa.
Kesan buruk 2. Guru memberikan penjelasan
4.
menderhakai ibu bapa selanjutnya tentang kesan
buruk menderhakai ibu bapa.

Rumusan
1. Guru menasihati para pelajar supaya sentiasa menghormati ibu bapa.
Guru mengingatkan para pelajar agar menjauhi perbuatan yang membawa kepada
2.
menderhaka kepada ibu bapa.
3. Guru menegaskan kepada para pelajar tentang kewajipan beradab kepada ibu bapa.

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 2
Penilaian
1. Meminta pelajar menyatakan kewajipan-kewajipan anak terhadap ibu bapa
2. Meminta pelajar memberikan beberapa cara untuk berbuat baik terhadap ibu bapa
3. Guru bertanyakan kepada pelajar apakah kesan menderhaka terhadap ibu bapa
Latihan Susulan
Guru meminta para pelajar supaya memerhatikan sikap anak-anak jiran terhadap ibu bapa
1.
mereka.
Penilaian Kendiri

Ulasan Penyelia

Ulasan Pengetua

InstitutPendidikanUIAM|DPLI2009|RPHPendidikanIslam 3