KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

VISI

¦¾¡¨Ä þÄìÌ

MISI

¦ºÂø þÄìÌ

“Mewujudkan sistem pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara.”

OBJEKTIF

§¿¡ì¸õ

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

JABATAN PELAJARAN PERAK VISI ¦¾¡¨Ä þÄìÌ VISI SEKOLAH ¦¾¡¨Ä þÄìÌ

Menjadikan negeri Perak komuniti berilmu yang bertaraf dunia menjelang 2010

MISI ¦ºÂø þÄìÌ
Kami bersama-sama melaksanakan sistem pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan kecemerlangan yang bertaraf dunia dalam bidang:

Pengurusan dan kepimpinan yang cekap, berkesan, telus dan tulus Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi mencapai keputusan peperiksaan awam yang terbilang Sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif

Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan integrasi nasional

SLOGAN

“Komuniti Berilmu Perak Terbilang”

SJK(T) KERUH, PENGKALAN HULU
SJK(T) KERUH

2

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

̧á ¾Á¢úô ÀûÇ¢,¦Àí¸Ç¡ý †¤Ö

Menjadikan SJK(T) Keruh Sebagai Komuniti Berilmu Menjelang 2010

MISI SEKOLAH ¦ºÂø þÄìÌ
Menjana setiap warga sekolah ini memperkembangkan potensi individu ketahap yang maksimum dalam bidang Kurikulum, Kokurikulum, Disiplin, Agama dan Integrasi Kaum dalam suasana persekitaran yang sesuai dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran ke arah menghasilkan murid yang menepati visi sekolah.

PIAGAM PELANGGAN
• . • • • • • • • • • Menyediakan pendidikan bermutu serta peluang-peluang bagi memperkembangkan potensi individu untuk memajukan negara berasaskan Sains dan Teknologi. Membentuk murid-murid mengikut acuan Malaysia, seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Mewujudkan suasana sekolah untuk membolehkan murid-murid belajar dalam keadaan selamat. Mewujudkan suasana masyarakat sekolah yang menjurus ke arah integrasi kaum dan hidup bantu-membantu. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif untuk mendorong murid-murid menimba ilmu secara berkesan. Melahirkan murid-murid yang berilmu, berdisiplin, bermoral serta berketrampilan, dan sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan. Melengkapkan murid-murid dengan pelbagai kemahiran untuk institusi pendidikan tinggi atau memasuki dunia pekerjaan. Melatih murid-murid berfikiran analitik, kreatif dan inovatif. Memberi penekanan kepada ‘budaya membaca’ dikalangan murid-murid. Menjanakan generasi yang menitikberatkan ‘Life Long Learning’

1.

Bidang Pengurusan dan Kepimpinan

SJK(T) KERUH

3

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 1.1 1.2 Meningkatkan pemahaman segenap lapisan warga sekolah terhadap peranan dan tanggungjawab kepada sekolah dan persekitarannya. Mempergiatkan pemuliharaan infrastruktur fizikal sekolah untuk menjadikan sekolah lebih ceria, bersih, selamat, selesa dan kondusif untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Mempergiatkan budaya mesra, berhemah, bekerjasama dan saling hormat-menghormati tanpa batasan kaum, pegangan agama dan budaya. Melahirkan suasana riang dan ceria semasa menjalankan tugas serta menimbulkan rasa sayang akan sekolah dan organisasi. Membudayakan amalan berhemah dalam merancang perbelanjaan, sentiasa tulus, telus, bersih dan cekap dalam pengurusan kewangan. Meningkatkan kompetensi guru-guru dalam ilmu Bahasa Inggeris dan kemahiran (ICT). Mempergiatkan langkah-langkah kearah ‘Pembestarian Sekolah’ demi mendekatkan murid dengan ICTsecara terkawal dan bertanggungjawab, menjurus kepada peningkatan kemahiran P&P. Mengekalkan perhubungan akrab dengan ibubapa, bekas murid, jabatan dan institusi pendidikan berhampiran dan masyarakat setempat. Bidang Kurikulum Meningkatkan prestasi kelulusan peperiksaan UPSR sekurang-kurangnya sebanyak 5% bagi semua mata pelajaran terutamanya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Memantapkan perlaksanaan Dasar PPSMI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris). Memantapkan lagi perlaksanaan Dasar 60 : 40 (mensasarkan 60% murid Aliran Sains). Memantapkan lagi P & P dalam kelas yang berteraskan kepada penerapan nilai-nilai murni . Memantapkan aktiviti pemantauan dan penilaian untuk merealisasikan aspirasi sekolah. Memantapkan Pusat Sumber Sekolah untuk menjadikannya sumber sokongan yang berkesan kepada kemajuan P & P murid. Bidang Kokurikulum Memastikan murid menyertai secara aktif pelbagai aktiviti ko-kurikulum seperti sukan, persatuan, kelab dan unit beruniform. Menggalakkan murid menyertai pelbagai pertandingan dan kejohanan dalam bidang kokurikulum di peringkat Sekolah, Daerah, Negeri dan Negara lalu merangsang murid supaya memperoleh kemenangan yang cemerlang. Mewujudkan budaya saing secara sihat, memupuk nilai kerjasama dan membangkitkan semangat patriotic . Bidang Sahsiah dan Kepimpinan Murid Menggalakkan aktiviti berasaskan integrasi kaum dalam kalangan murid bagi mengeratkan ikatan silaturrahim antara mereka dan mengukuhkan semangat serta kesetiaan mereka kepada sekolah. Menggalakkan aktiviti berbentuk sukarela dan kemasyarakatan bagi memupuk sikap kesedaran sivik yang tinggi, bertanggungjawab, berbudi bahasa dan beradab dalam kalangan murid berbilang kaum, agama dan budaya

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

1.8

2. 2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3. 3.1 3.2

3.3

4. 4.1

4.2

SJK(T) KERUH

4

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Meningkatkan penglibatan ibubapa / penjaga dan masyarakat dalam pengukuhan sahsiah murid sekolah. Menonjolkan murid yang berkualiti, berbakat dan berkarisma yang istimewa ke peringkat Daerah, Negeri dan Negara. Melahirkan pemimpin murid yang berketrampilan, berdaya saing dan berpotensi menjadi pembimbing rakan sebaya yang berkaliber. Berusaha memupuk murid-murid ke arah menjadikan mereka rakyat Malaysia yang berjaya dan berakhlak terpuji. Memantapkan disiplin murid dengan penguatkuasaan dan amalan peraturan berteraskan Akta Pendidikan 1990.

5.0 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SEKOLAH

En. VEERAMUTHU A/L SINNATHAMBY
En.ANPARASU A/L KADAMPIAH
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

GURU BESAR

Pn.SIVAGAMI A/P VYTHILINGAM En. ANDHRA GHANDI A/L KANNIAH
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

6.0 SENARAI STAF AKADEMIK
BIL NAMA JAWATAN / GRED OPSYEN

SJK(T) KERUH

5

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

1

En. Veeramuthu A/L Sinnathamby

Guru Besar, PPPS DG44

Bahasa Tamil

2

En.Anparasu A/L Kadampiah

PK1(Tadbir) PPPLD DGA32

Bahasa Tamil

3

Pn. Sivagami A/P Vythilingam

PK2 (Hem), PPPLD DGA32

Bahasa Tamil

4

En.Andra Ghandi A/L Kanniah

PK3 ( Koku), PPPLD DGA32

Bahasa Tamil

5

En.Maruthamuthu A/L Pandian

Guru Akademik PPPS DG44

BT/Sains

6

Cik.Anuratha

Guru Akademik PPPS DG44

BT/Sains

7

En.Rames A/L Arumugam

Guru Akademik PPPLD DGA29

BT/Pen.Seni

8

Cik.Logarani A/P Krishnan

Guru Pemulihan PPPLD DGA29

BT/Pen.Moral

SJK(T) KERUH

6

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

9

Cik.Prema A/P Velautham

Guru Media, PPPLD DGA29

BT/Pen.Moral

10

Pn.Mala A/P Thanggavelu

Guru Akademik PPPLD DGA29

BT/Sains

11

PN.Pungkodhi

Guru Akademik PPPLD DGA29

BT/KT

12

Pn.Nalina

Guru Akademik PPPLD DGA29

BT/KT

13

Pn,Sereni Anak Bunau

Guru Akademik PPPLD DGA29

BM/Pen.Seni

14

Cik Monika

Guru Akademik PPPLD DC41

BT

7.0 SENARAI STAF SOKONGAN
BIL
1 2 Fatimawati Sulaiman

NAMA

JAWATAN / GRED
Pembantu Tadbir, N17 Pembantu Tadbir Rendah, N11

9.0 PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2010
Penggal Hari Persekolahan & Cuti Hari Persekolahan I Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Tahun Hari Persekolahan II Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Cuti Akhir Tahun Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Kelepasan Am Mula 04.01.2010 13.03.2010 22.03.2010 05.06.2010 21.06.2010 04.09.2010 13.09.2010 20.11.2010 Akhir 12.03.2010 21.03.2010 04.06.2010 20.06.2010 03.09.2010 12.09.2010 19.11.2010 02.01.2011 Bil. Hari 50 9 55 16 55 9 50 43 287 210

10.0 HARI – HARI KELEPASAN AM
Hari – Hari Kelepasan Am bagi Negeri Perak Darul Ridzuan tahun 2009 adalah ditetapkan seperti berikut:

10.1 Hari Kelepasan Am (Negeri)
(+) Tahun Baru 2010 1 Januari 2010 Jumaat
SJK(T) KERUH

7

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 (+) (+) (+) Thaipusam Hari Keputeraan D.Y.M.M. Sultan Perak Hari Nuzul Al-Quran 8 Feb 2010 19 April 2010 7 September 2010 Isnin Isnin Selasa

10.2 Hari Kelepasan Am (Persekutuan)
Tahun Baru Cina Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W Hari Pekerja Hari Wesak
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda YDP Agong

Hari Kebangsaan (*) Hari Raya Aidilfitri (*) Hari Deepavali Hari Raya Aidil Adha Awal Muharram (Maal Hijrah) 1430 Hijrah Hari Krismas

14 – 15 Februari 2010 09 Mac 2009 1 Mei 2010 28 Mei 2010 05 Jun 2010 31 Ogos 2010 10-11 September 2010 05 November 2010 17-18 November 2010 07 Disember 2010 25 Disember 2010

Ahad-Isnin Isnin Sabtu Jumaat Sabtu Selasa Jumaat&Sabtu Jumaat Rabu&Khamis Selasa Sabtut

Catatan:(+) Kelepasan Am Negeri

(*) Tertakluk kepada perubahan

Peringatan : Jika mana-mana Hari Kelepasan Am jatuh pada hari kelepasan mingguan (Ahad) maka hari yang berikutnya (Isnin) hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah bertindih hari kelepasan am lain maka hari berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am. Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan hari kelepasan am dan tidak diganti pada hari-hari yang lain. Merujuk kepadaJ.Pel.Pk.Pend.(AM) 1531/13/Jld.4 (10 )pada 29.10.07.

11.0 TAKWIM PEPERIKSAAN
11.1 Takwim Peperiksaan Awam Tahun 2010
Peperiksaan Pepariksaaan UPSR Tarikh 21 sept 2010 – 23 sept 2010
Merujuk kepada Pekeliling J.Pend.Pk.(Pep) 6000/1/2009(70)

SJK(T) KERUH

8

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

11.2 Takwim Peperiksaan & Penilaian Dalaman 2010
Bil 1. 2 3 4 5 6 02 Ogos – 24 Sept 7 8 9 10 11 12 Jun-Sept Jun-Sept Julai September 20 Okt – 07 Nov 30 34 & 35 31 & 38 31 33 - 35 39 – 41 Gerak Gempur Learning to Score Waja Dan Intervensi Peperiksaan Percubaan UPSR Peperiksaan UPSR Peperiksaan Akhir Tahun Bulan / Tarikh 09 Feb – 12 Feb 13 Apr – 16 Apri 24 Mei – 28 Mei 23 Jun 27 Jul – 30 Jul Minggu 6 14 22 22 27 30 Perkara Ujian Bulanan 1 Ujian Pengesanan UPSR 1 Ujian Bulanan 2 Ujian Pengesanan UPSR 2 Peperiksaan Pertengahan Tahun Penyerahan Kad Kemajuan ( Perjumpaan Ibubapa ) Ujian Bulanan 3 Ujian Pengesanan UPSR 3 Ujian Prestasi Pelajar Murid UPSR Murid UPSR Murid UPSR Murid UPSR Murid UPSR Semua Murid Semua Murid Sasaran

SJK(T) KERUH

9

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

15.0 PENGURUSAN KURIKULUM
15.1 Jawatankuasa Induk Kurikulum

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatan Kuasa

: En.S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : Cik A.Anuratha

(Guru Besar) (PK Pentadbiran)

: Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran : Penyelaras Jadual Waktu : Penyelaras SPBT : Penyelaras Dasar 60: 40 : Penyelaras Kajian Tindakan : Penyelaras Pusat Sumber Sekolah : Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian : Penyelaras Sistem “HEAD COUNT” : Penyelaras Program Intervensi KIA2M : Penyelaras “Buddy-Support System” : Penyelaras Program PPSMI / ETeMS / OPSME : Penyelaras Program Budaya Membaca (NILAM) : Penyelaras Infrastruktur Fizikal Sekolah

SJK(T) KERUH

10

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

15.2 Ketua Panitia
Bil Unit
1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 3. Bahasa Tamil

Ketua Panitia
En. Pn.Pungkodhi Pn. Prema Pn.Mala

1.

Bidang Bahasa

2.

Bidang Sains Matematik

4. Sains 5. Matematik

Cik Anuratha E.Maruthamuthu

6. Pendidikan Seni 7. Pendidikan Moral 3. Bidang Kemanusiaan 8. PJK 9. Pendidikan KT / Sivik 10. Pendidikan Muzik 11. Kemahiran Hidup 12. Pemulihan

Pn.Sereni Anak Bunau Pn.Sivagami En.Rames Pn.Nalina Cik Monica Hendry En.Andraghandi Cik Logarani

15.3
Bil 1 2 3 4 5 6

Guru Kelas
Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Guru Kelas Pn.Nalina Cik Logarani Cik Anuratha En. Rames Pn.Mala Pn.Prema

SJK(T) KERUH

11

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

15.5 JK Jadual Waktu
Pengerusi Timbalan Pengerusi I Penyelaras Setiausaha AJK En. Veeramuthu A/L Sinnathamby (Guru Besar) En.Anparasu A/L Kadampiah (PK Pentadbiran) En.P.Maruthamuthu Cik Logarani Pn.Pngkodhi Cik Anuratha

15.6 JK Peperiksaan, Penilaian & Pentaksiran (PPP)
Pengerusi Timbalan Pengerusi I Setiausaha Penyelaras T6 Penyelaras T5 Penyelaras T4 Penyelaras T3 Penyelaras T2 Penyelaras T1 Penyelaras PTK En. Veeramuthu A/L Sinnathamby (Guru Besar) En.Anparasu A/L Kadampiah (PK Pentadbiran) 1. Pn.Prema (Peperiksaan Dalaman) 2. Pn.Pungkodhi (Peperiksaan Luaran) Pn. Prema Pn. Mala En. Rames Cik Anuratha Cik Logarani Pn.Nalina En.K Anparasu Pn. U.Pungkodhi

15.7 Jawatankuasa Program PPSMI

Jawatankuasa Perancangan Program PPSMI
Pengerusi Timbalan Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK : En.Veeramuthu A/L Sinnathamby : En.K.Anparasu : En.Rames A/L Arumugam : Pn. Pungkodhi : Pn.Mala : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Sivagami : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni : Cik Monica (Guru Besar) (PK Pentadbiran)

15.8 JK Unit- Unit
SJK(T) KERUH

12

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 Bil Unit Penyelaras
En.P.Maruthamuthu

SU/ /Penolong/AJK Pengurusan HEM: Pn.Sivagami Bahasa : Pn. Sereni Sains Mate : En.Rames Kemanusiaan: En.Andhraghandi Cik.Monica Hendry Cik Monica Pn. Pungkodhi Cik Logarani Guru BM T1 – T6 Pn. Mala Pn. Prema Guru Bahasa Inggeris Pn.Pungkodhi (SU) En.Rames Cik.Logarani En.Rames En.Maruthamuthu Ketua Panitia (Sains, Matematik) Ketua Panitia (Sains, Matematik) Ketua Panitia (Sains, Matematik) Pn. Nalina (SU) Guru Penyelaras T1-T6 En. Thevadass a/l Supramaniam
Pn. Prema

1

Kajian Tindakan

2 3 4 5 6

Pusat Sumber Sekolah (PSS) Hari Anugerah Program Intervensi BM Program Galakan BI Buddy-Support System

Puan V.Prema Cik.Anuratha Pn. Sereni

Pn. Sivagami

En.Anparasu

7 8 9 10 11 12 13 14

Dasar PPSMI (ETeMS) Penyelenggaraan Peralatan PPSMI Program Diagnostik PPSMI Program Waja Program Intervensi PPSMI Dasar 60 : 40 Sistem “HEAD COUNT” Program Bersama Daerah Program Nilam

En.K.Anparasu

E.K.Anparasu En. Andraghandi Pn. Prema Pn. Pungkodhi En.K.Anparasu Pn. Prema En. Ganesan a/l Suppiah En.Anparasu

15

En. Maruthamuthu En. Rames Pn. Mala Cik.Anuratha En.Andraghandi

16

Program Galakan ICT

En.Rames

15.9 Jadual Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Semakan Berkala Buku Kerja/Latihan Murid
SJK(T) KERUH

13

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

En Veeramuthu A/L Sinnathamby Guru Besar (Pencerap) Yang dicerap: En.K.Anparasu Pn. Sivagami En. Andraghandi En.Rames En.Maruthamuthu Cik.Anuratha (PK Pentadbiran) (PK HEM) (PK Kokurikulum)

En.Anparasu A/L Kadampiah PK Pentadbiran (P)

Yang dicerap:
Pn. Mala

Pn. Sereni
Pn.Pungkodhi Pn. Prema Cik Logarani Pn. Nalina Cik.Monica

Catatan:- Mana-mana guru seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa

16.0

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
SJK(T) KERUH

16.1 Jawatankuasa Induk HEM Sekolah 14

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Pn. Pungkodhi : Pn. Mala

(Guru Besar) (PK HEM)

: S/U Disiplin Dan Sahsiah Murid : S/U Lembaga Pengawas Sekolah : S/U Lembaga Pengawas Pusat Sumber : S/U Pendaftaran Murid : S/U Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) : S/U Biasiswa Dan Kebajikan Murid : S/U Pendidikan Pencegahan Dadah : S/U Program Sekolah Selamat : S/U Kesihatan Murid & Anti Denggi : S/U Kantin Sekolah : S/U Sistem Maklumat Murid : S/U Semakan Jadual Kedatangan Murid : S/U Fail Kemajuan Murid : S/U RIMUP

Pengerusi Timb. Pengerusi I Ketua Guru Disiplin Setiausaha Ahli Jawatan Kuasa

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Pn. Nalina

(Guru Besar) (PK HEM)

: En. Rames A/L Arumugam : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi Disiplin & Sahsiah : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni :Cik. Monica :Pn.Pungkodhi

16.2 Jawatankuasa

Murid

SJK(T) KERUH

15

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

16.3 Lembaga Pengawas Sekolah

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha I

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : En.Rames : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha :Pn.Pungkodhi : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni : Cik Monica

(Guru Besar) (PK HEM)

Ahli Jawatankuasa

16.4 Lembaga Pengawas Pusat Sumber
Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : En. S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : Pn. V.Prema : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Sivagami : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni : Cik Monica :Pn.Pongkodi :Pn.Mala (Guru Besar) (PK Pentadbiran)

SJK(T) KERUH

16

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

16.5 J/K Biasiswa & Kebajikan

Pengerusi Timb. Pengerusi I Timb. Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : Pn. Sivagami : Pn. Pungkodhi : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni : Cik Monica :En.Rames :Pn.Mala

(Guru Besar) (PK Pentadbiran) (PK Hem)

16.6 J/K Pendidikan Pencegahan Dadah

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : En.Andhra Ghandi : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni : Cik Monica :En.Rames :Pn.Mala

(Guru Besar) (PK HEM) (PK KoKu)

SJK(T) KERUH

17

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

16.7

J/K Pendidikan Kesihatan & Anti Denggi
Pengerusi Tim. Pengerusi I Setiausaha Ahli Jawatankuasa : En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Pn.Serani : Pn. Pungkodhi : En.P.Maruthamuthu : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani :Cik Monica :Pn.Mala :Cik Logarani (Guru Besar) (PK HEM)

16.8

J/k Program Sekolah Selamat

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Pn.Nalina : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK HEM)

: Cik Monica
:En.Rames :Pn.Mala

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Cik.A.Anuradha : En.P.Maruthamuthu : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK HEM)

16.9

Ahli Jawatankuasa

J/K Pemantauan kantin : Pn.Prema

: Cik Monica
:En.Rames :Pn.Mala
SJK(T) KERUH

18

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

16.10

J/K Sistem Maklumat Murid

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Pn.Mala : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK HEM)

: Cik Monica
:En.Rames :Pn.Mala

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : En.A.Rames : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK HEM)

Ahli : 16.11 Jawatankuasa J/K RancanganEn.P.Maruthamuthu Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

: Cik Monica
:Pn.Mala

SJK(T) KERUH

19

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

16.12

J/K Skim Pinjaman Buku Teks

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Pn.T.Mala : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK HEM)

: Cik Monica
:En.Rames

Pengerusi Timb. Pengerusi

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Cik.Logarani : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK HEM)

17.0 PENGURUSAN BIMBINGAN & KAUNSELING
17.1 Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling
Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Cik Monica
:En.Rames :Pn.Mala
SJK(T) KERUH

20

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

17.2 Jawatankuasa SBT

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : Pn. Sivagami : Pn.U.Pungkodhi : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK HEM)

: Cik Monica
:En.Rames :Pn.Mala

17.2 Program & Aktiviti
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program & Aktiviti Khidmat Kaunseling Individu & Kelompok
Program Orientasi dan Hari Pendaftaran Tahun 1

Program Motivasi Kursus Kepimpinan Murid Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Perkhemahan Sahsiah Urusan Lawatan / Rombongan Sambil Belajar Urusan Kad 001, Kad Kesihatan & Laporan Prestasi Murid Sambutan Hari / Bulan Merdeka Sambutan Hari Guru
SJK(T) KERUH

21

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 11 12 13 14

Sambutan Kebudayaan Kebangsaan Malaysia Program RIMUP Program Kesihatan Program Sekolah Selamat

18.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM
18.1 Jawatankuasa Induk Kokurikulum Sekolah

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : En. Andhra Ghandi : En.Rames : En.P.Maruthamuthu : Pn.Sivagami : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Pn.U.Pungkodhi : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK KOKURIKULUM)

: Cik Monica
:Cik Logarani :Pn.Mala

18.2 Jawatankuasa Pelaksana Kokurikulum
Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa : En. S.Veeramuthu : En. Andhra Ghandi : En.P.Maruthamuthu : Cik Logarani : Pn.Sivagami : Pn.Prema :Cik Anuratha & Semua Guru : En. S.Veeramuthu En. Andhra Ghandi Pn.V.Prema En.P.Maruthamuthu : Pn.Sivagami Pn.Prema Cik Monica (Guru Besar) (PK KOKURIKULUM) (Guru Besar) (PK KOKURIKULUM)

18.4 Jawatankuasa Unit Beruniform
Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

18.4.1
Bil

Agihan Tugas Jawatankuasa Unit Beruniform
Guru Pemimpin
SJK(T) KERUH

Unit Beruniform

22

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 1. 2. Pengakap PBSM Pn.U.Pungkodhi En.Maruthamuthu Puan.V.Prema Cik.Monica

18.4 Jawatankuasa Kelab Sukan dan Permainan

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu En. Andhra Ghandi En.A.Ramesh En.P.Maruthamuthu Pn.K.R.Nalina Pn.Mala En.K.Anbarasu

(Guru Besar) (PK KOKURIKULUM)

18.5.1 Permainan
Bil. 1. 2. 3. 4.

Agihan Tugas Jawatankuasa Kelab Sukan dan

Sukan / Permainan Bola Sepak Badminton Bola Baling Olahraga En.Maruthamuthu En.A.Ramesh Pn.K.R.Nalina Pn.Mala

Guru Penasihat Kelab En.K.Anparasu En.S.Veerammuthu Pn.V.Prema Cik.Logarani En.Andhra Ghandi

”Knowledge itself is power ”
– Sir Farancis Bacon

18.4 Jawatankuasa Persatuan

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

En. S.Veeramuthu En. Andhra Ghandi Pn.Serani Pn.T.Mala Pn.K.R.Nalina Cik.Anuratha Pn.V.Sivagami

(Guru Besar) (PK KOKURIKULUM)

18.5.1
Bil.

Agihan Tugas Jawatankuasa Persatuan
Sukan / Permainan Guru Penasihat Kelab
SJK(T) KERUH

23

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 1. 2. 3. 4. Bahasa Melayu Bahasa Tamil Bahasa Inggeris Sains & M3 Pn.Sereni Anak Banau Pn.T.Mala Cik.Anuratha Cik.K.Logarani Cik.Monica Pn.U.Pongkodhi Pn.K.R.Nalina Pn.V.Sivagami

18.7
Bil. 1. 2. 3. 4. 5.

Pertandingan Kokurikulum Akademik
Pertandingan Pengurus Pn.Prema Cik.Anuratha Pn.K.R.Nalina Pn.Mala Pn.Sereni Jurulatih

Public Speaking (SR) Story Telling (SR) Choral Speaking (SR) Karnival Bahasa Tamil Per.Bercerita BM (SR)

18.8 Jawatan Majlis Sukan dan Olahraga Sekolah

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : En. Andhra Ghandi : Pn.Mala : En.P.Maruthamuthu : Pn.Sivagami : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Pn.U.Pungkodhi : Pn. Sereni

(Guru Besar) (PK KOKURIKULUM)

: Cik Monica
:En.Rames :

18.10
Bil. 1. 2. 3.

Guru Rumah Sukan
Rumah Merah En.Maruthamuthu Pn.V.Prema Cik.Anuratha Bil. 1. 2. 3. En.Rames Cik.Monica Pn.Mala Rumah Hijau

Bil. 1. 2. 3.

Rumah Biru EnK.Anparasu Pn.U.Pungkodhi Pn.Nalina

Bil. 1. 2. 3. Cik.Logarani Pn.Sereni Pn.Sivagami

Rumah Kuning

SJK(T) KERUH

24

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

18.11
Bil 1. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 18.

Aktiviti Kokurikulum Sekolah
Tugas / Program / Aktiviti Penyelaras
En.Andhra Ghandi

Aktiviti kokurikulum Bantuan Pakaian Seragam (BPS): SR Sistem Maklumat Murid (SMM)Maklumat Kokurikulum Data & Dokumen Mesyuarat & Taklimat Hari Kokurikulum Minggu Kokurikulum Akademik Perkhemahan Lawatan Kokurikulum Audit Dalaman – Akaun Persatuan, Kelab & Unit Beruniform Semakan Fail & Dokumen Sijil Penghargaan Akhir Tahun Pertandingan MSSPK Zon & Daerah Rekod Pencapaian Kokurikulum Akademik Rekod Pencapaian Sukan Rekod Pencapaian Persatuan & Kelab

En.Anparasu En.Anparasu Cik.K.Logarani Cik.K.Logarani En.Maruthamuthu Pn.Mala
En.Andhra Ghandi

En.Maruthamuthu Cik.Monica
En.Anparasu

En.A.Ramesh En.Andhra Ghandi Pn.Serani En.A.Ramesh Cik.Anuratha

19.

18.17

Jawatankuasa Sambutan Hari Guru
: En. S.Veeramuthu : En. Andhra Ghandi : Pn.K.R.Nalina : En.P.Maruthamuthu : Pn.Sivagami : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.U.Pungkodhi : Pn. Sereni (Guru Besar) (PK KOKURIKULUM)

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: Cik Monica
:En.Rames :Pn.Mala

SJK(T) KERUH

25

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

19.0 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
19.1 Jawatankuasa Sumber Manusia

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

: En. S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : Pn. Sivagami

(Guru Besar) (PK Pentadbiran) (PK Hem)

Ahli Jawatan Kuasa

: Semua Guru

Agihan Tugas P 19.1.1
Bil 1 2 3 5

Agihan Tugas Pengurusan Sumber Manusia
Unit Penyelaras / Ketua En.K.Anparasu En.K.Anparasu Pn.Sivagami En.K.Anparasu Pembantu
Cik Logarani

J/Waktu P & P (Individual /Kelas/Induk) J/Waktu Ganti (Relief), J/Waktu Guru Pelatih Pengendalian Data/ SMPP/EMIS Maklumat SMM/BMM Dokumentasi @ Pelaporan Peristiwa Sekolah (Diary Sek) Program PIPP Program Perkembangan Staf, Kursus Dalam Perkhidmatan Hari Professionalisme Pengurusan dan Pemantauan Pekerja Swasta (Pengawal Keselamatan, & Pembersihan Kawasan Sekolah)

En.Maruthamuthu Cik Monica PK HEM PK Koku Semua Guru Guru Kaunseling Pn.Pungkodhi

6

EnK.Anparasu

8

En.S.Veeramuthu

En.K.Anparasu

SJK(T) KERUH

26

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

19.2 1 9. 2. 1

Jawatankuasa Staf Sokongan

Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatan Kuasa

: En.S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : En. Mohd Safie b. Idris : Pn. Sivagami : En. Andraghandi : En. Maruthamuthu : Cik Anuratha

(Guru Besar) (PK Pentadbiran) (PT Perkhidmatan) (PK Hem) (PK KoKurikulum)

Agihan Tugas Staf Sokongan
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Unit Urusan-Urusan Perjawatan, Kewangan, Stok, Perkhidmatan Guru-guru/Staf Sokongan Khidmat Kaunter, Layanan “Pelanggan”, Urusan Pertukaran Murid, Sijil Berhenti Urusan-Urusan Sistem Fail, Susunan Fail, Kemaskini Dokumen Dalam Fail Urusan-Urusan Cetakan Fotostat/Riso, Buku Catatan Fotostat/Riso Buku Kedatangan, Kad Rekod Cuti/MC Buku Rekod Surat Masuk/Keluar Buku Dispatch, Urusan Pengiriman Surat Buku Rekod Lapor Diri Guru/Staf Baru, Rekod Peribadi/’Resume’ Guru/Staf Baru Buku Rekod Alamat & Nombor Telefon Guru/Staf Khidmat Pengendalian & Penyelanggaraan Makmal Sains Khidmat Pengendalian Stor Pejabat Fail Rekod/Laporan Bulanan Pergerakan Pengetua Waktu Bekerja (Mesyuarat, Taklimat, Seminar, Kursus, Jemputan, dll) Buku Rekod Keluar/Masuk Waktu Kerja Guru/Staf Layanan Telefon, Buku Rekod Kegunaan Telefon/Fax (Rasmi/Tak Rasmi) Penyelaras / Pembantu Pn.Fatimah Wati En.Sulaiman En.Sulaiman En.Sulaiman En.K.Anparasu En.Sulaiaman Pn.Fatimah Wati En.Sulaiman Cik Anuratha En.Sulaiaman En.Sulaiman En.K.Anparasu En.Sulaiaman/Pn.Fatimah

SJK(T) KERUH

27

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

19.3 Jawatankuasa Tatatertib Guru / Staf

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatan Kuasa

: : : : :

Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran Guru Kaunseling Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum

19.6 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat & ICT

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Setiausaha

: En. S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : En.Rames

(Guru Besar) (PK Pentadbiran)

Ahli Jawatankuasa
Pengerusi Timb. Pengerusi I Setiausaha

: Semua Guru
: En. S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : Pn. Fatimah Wati (Guru Besar) (PK Pentadbiran) (PT Kewangan)

Ahli Jawatan Kuasa

: Guru Kaunseling : Guru Media : Ketua Panitia Matapelajaran : Penyelaras Peperiksaan : Penyelaras Sukan dan Permainan : Penyelaras Kokurikulum

Juru Audit Dalaman

: Pn.Pungkodhi : En.Rames

19.7

Pengurusan Kewangan
SJK(T) KERUH

28

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 Bil 1. 2. 3 4 5 Unit Dokumentasi Anggaran Perbelanjaan Tahunan Tuntutan Per Kapita Bantuan Murid (PCG Tahunan) Permohonan Kebenaran Kutipan Perkhidmatan, Kadar dan Jenis Perkhidmatan Permohonan Kebenaran Kutipan Sumbangan PIBG, Kadar & Jenis Sumbangan Buku/Fail Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan, Fail Pekeliling Perbendaharaan, Panduan Pengurusan Kewangan (Sistem Fail Pengurusan Kew.) Dokumentasi Manual Prosedur Kerja Urusan Perbelanjaan & Pembelian serta bayaran (Sebutharga, Kebenaran @ Nota Minta, LO, DO, Invoice, Baucer Kecil, Buku Cek Sek.) Dokumentasi Manual Prosedur Kerja Urusan Kutipan Yuran (Buku Resit, Daftar Kutipan and Serahan, Bank-in, Rekod J/Kedatangan Murid) Buku Tunai Kerajaan PCG, Buku Tunai SUWA, Buku Panjar Wang Runcit, Tunai Dalam Tangan/Rekumpmen, PATSKOM/Pernyata Kewangan Pengendalian Kedai Buku dan Akaunnya (Penjualan Simpanan Stok, Pembelian dan Pembayaran) Urusan Kutipan Sewa Kantin Permohonan Sumbangan Individu, Syarikat, Organisasi, Bekas Murid, PIBG dll Sumber Permohonan Bantua , Bantuan Pembangunan Infrastruktur Fizikal dari Sumber-Sumber Lain Badan Bukan Kerajaan Pemantauan Rekod Kewangan Kutipan Yuran - Harian - Bulanan - Secara Berkala / Rawak Tindakan Pelupusan dan Hapuskira, Dokumentasi Prosedur Pelupusan dan Hapuskira, Laporan Pelupusan dan Hapuskira Pembantu Utama En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati Pn.Fatimah Wati Pn.Fatimah Wati En.K.Anparasu PK Pentadbiran PK HEM PK Kokurikulum En.S.Veeramuthu Pn.Fatimah Wati En.K.Anparasu

6.

7.

8. 9. 11. 12. 13.

14.

15

19.8 Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan

SJK(T) KERUH

29

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

Pengerusi

: En. S.Veeramuthu

(Guru Besar) (PK Pentadbiran) (PK Kokurikulum)

Setiausaha (Pegawai Aset) : En.K.Anparasu Pegawai Pemeriksa : En. Andraghandi : Pn. Sivagami Ahli Lembaga Aset Pelupusan: En.Rames : Pn. Pungkodhi : En. Maruthamuthu : Pn. Prema

Bendahari Ahli Jawatankuasa

: Cik Logarani : Semua Ketua Panitia

19.9 Jawatankuasa Sebut Harga dan Tender
(Peringkat Sekolah)

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Wakil

: : : :

Guru Besar Penolong Kanan Pentadiran Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Ko-kurikulum Wakil Pegawai PPD/JPN

(Perlu bersidang bagi pembelian harta modal melebihi RM 10,000.00 atau perolehan bekalan atau perkhidmatan melebihi RM 10,000.00 atau apabila menawarkan Tender Kantin Baru).

20.0 PENGURUSAN INFRASTRUKTUR & FIZIKAL
SJK(T) KERUH

30

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

20.1 Jawatankuasa Induk Infrastruktur & Fizikal SJK(T) Keruh

Pengerusi Timb. Pengerusi Ketua Penyelaras Setiausaha Ahli Jawatankuasa

: En. S.Veeramuthu : En.K.Anparasu : En. A.Rames : En.Maruthamuthu : En.P.Maruthamuthu : En.Andraghandi : Pn.Sivagami : Pn.Prema : Cik Anuratha : Pn.Nalina : Cik Logarani : Pn. Sereni : Cik Monica :Pn.Pongkodi :Pn.Mala

(Guru Besar) (PK Pentadbiran)

20.1.1
Bil

Agihan Tugas Pengurusan Infrastruktur & Fizikal
Unit Penyelaras & Penolong Guru
SJK(T) KERUH

31

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010
Bangunan Sekolah, Bilik Darjah, Perabot, Peralatan & Pendawaian Elektrik, Saluran Paip Air, Saliran Longkang, Bilik Air (Tandas) Kebersihan, Keindahan & Keceriaan Sekolah, landskap Sekolah dalam Taman, Kolam Ikan `Rock Garden’

Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras

En. Rames En. Maruthamuthu Cik Anuratha Cik Logarani Pn.V.Prema Pn.Sivagami Pn.V.Prema Cik Monica Cik.Monica Pn.Pungkodhi Pn.Fatimah Wati En.Su;aiman Pn. Sivagami Cik Anuratha En.Andhra Gandi En. Rames En.K.Anparasu Pn.Pungkodhi Cik Anuratha Pn.Sereni Pn.Mala Cik Monica Pn.Nalina Pn.Sereni En.Anparasu Pn.Anuratha

1

2 3 4. 5 7.

Taman Sains / Taman Herba Bilik Pusat Sumber Sekolah Bilik Gerakan/Bilik Guru Pejabat

10

Makmal Sains

Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong Penyelaras Penolong

11 13. 17 18 21 29

Bengkel Kemahiran Hidup Makmal Komputer Kantin Bilik SPBT Bilik Bahan Bantu Mengajar Bilik Fail Pengurusan Kurikulum, Komputer & Printer untuk Kegunaan Urusan Akademik Sekolah

TAKWIM SJK(T) KERUH 2010 Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari

SJK(T) KERUH

32

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal I Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Tahun Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan II Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Akhir Tahun Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal 04.01.2010 01.02.2010 01.03.2010 13.03.2010 22.03.2010 01.04.2010 01.05.2010 01.06.2010 05.06.2010 21.06.2010 01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010 04.09.2010 13.09.2010 01.10.2010 01.11.2010 20.11.2010 31.01.2010 28.02.2010 12.03.2010 21.03.2010 31.03.2010 30.04.2010 31.05.2010 04.06.2010 20.06.2010 30.06.2010 31.07.2010 31.08.2010 03.09.2010 12.09.2010 30.09.2010 31.10.2010 19.11.2010 02.01.2011 20 20 10 9 8 22 21 04 16 08 22 22 03 9 14 21 15 43 287 210 77

JADUAL HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK 2010 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hari Kelepasan Am Tahun Baru Tahun Baru Cina 4647 Maulidur Rasul Good Friday Hari Pekerja Hari Wesak Pesta Kaamatan Hari Keputeraan SPBYP Agong Hari Kebangsaan Tarikh 01 Januari 14 – 15 Februari 26 Februari 02 April 01 Mei 28 Mei 30 – 31 Mei 5 Jun 31 Ogos Hari Jumaat Ahad – Isnin Jumaat Jumaat Sabtu Jumaat Ahad – Isnin Sabtu Selasa
SJK(T) KERUH

33

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 10 11 12 13 14 15 Hari Raya Puasa Hari Lahir TYT Hari Deepavali Hari Raya Qurban Maal Hijrah 1432 Hari Natal 10 – 11 September 16 September 05 November 17 November 7 Disember 25 Disember Jumaat – Sabtu Khamis Jumaat Rabu Selasa Sabtu

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2010 TAKWIM 2010 : JANUARI Tarikh 1 2 3 4 Hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin Guru Bertugas: En.Andraghandi Pendaftaran tahun 1/Orientasi Minggu 1 Pn.Nalina
SJK(T) KERUH

Catatan TAHUN BARU 2010

34

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : JANUARI Pengedaran borang SPBT/RMT kepada ibubapa murid tahun 1. Kutipan yuran P&P dIjalankan mengikut jadual Mengagihkan buku SPBT kepada semua murid. Mengisi borang maklumat RMT Kali-1/Mesyuarat RMT Kutipan yuran P&P dIjalankan mengikut jadual PDM Tahap 2 Kutipan yuran P&P dIjalankan mengikut jadual PDM Tahap 2 Kutipan yuran P&P dIjalankan mengikut jadual PDM Tahap 2 Mesyuarat badan disiplin dan pengawas kali-1 Mesyuarat Pengurusan 1/ 2010 Pn.Sivagami Guru kelas

5

Selasa

6

Rabu

Semua guru

7

Khamis

Semua guru

8

Jumaat

Semua guru En.Muthu

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Minggu 3 Guru Bertugas : En.Rames Taklimat guru 1/ 2010 Mesyuarat Bimbingan &Kaunseling kali1/ 2010 Merentas Desa peringkat sekolah Mesyuarat j/k SPBT kali1/2010 Mesyuarat Unit Kesihatan dan Keselamat kali 1/2010 Program Walk Safely Perjumpaan dengan ibu bapa tahun 6 Program WE LOVE SJK(T) KERUH Mesyuarat Inventori kaili 1/2010 Taklimat Keselamatan Sekolah Guru Bertugas : Pn.Sivagami Program Transisi Tahun 1 dimulakan. Mesyuarat PIBG Mesyuarat Kecemerlangan 1 Mesyuarat unit Kebersihan dan keceriaan kali-1 2010 CUTI PERISTIWA SEMPENA HARI PONGGAL Menyediakan peti cadangan kantin Anuratha Arjunan Minggu 2 Pn.Nalina En.Anparasu Pn.Sivagami

18

Isnin

En.Anparasu Cik.Logarani

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

En.Andraghandi Pn.Mala Pn.Sivagami Pn.Sivagami En.Rames Cik.Monica

Guru Bertugas : En.Muthu Mesyuarat PPSMI kali 1/2010 Pemantauan buku SPBT/Teks Taklimat guru 2/ 2010 Mesyuarat Panitia Sains & Matematik

Minggu 4 Pn.Mala En.Anparasu Ketua panitia
SJK(T) KERUH

35

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : JANUARI 29 30 31 Jumaat Sabtu Ahad TAKWIM 2010 : FEBRUARI Tarikh Hari Guru Bertugas : Cik Logarani Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Mesyuarat Panitia KH,KT,SV,PJ,MZ,PS,PM Hari Lanskap Mesyuarat pengurusan 2/2010 Catatan Minggu 5 Pn.Sivagami Pn.Prema Mesyuarat Panitia Bahasa Tamil,Bahasa Malaysia,Bahasa Inggeris Ketua Panitia

1

Isnin

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu

Pn.Sivagami Ketua Panitia Pn.Sivagami En.Anparasu

Guru Bertugas : Cik Anuratha Arjunan Minggu Sains Mesyuarat guru 3/2010 Perkembangan Staf kali 1/2010 Mesyuarat PSS/NILAM Kali 1 Mesyuarat Pemulihan

Minggu 6 Ketua panitia En.Anparasu En.Anparasu Pn.Prema Cik.Logarani

TAHUN BARU CINA TAHUN BARU CINA Guru Bertugas : Pn.Nalina Ujian Bulanan 1 Perjumpaan Buddy Support System Pertandingan melukis poster kerjaya Pemeriksaan kantin Minggu 7 En.Anparasu Cik.Logarani Anuratha Arjunan

Guru Bertugas : Pn.Prema Taklimat guru 4/2010 Mesyuarat J/K SPBT 2010 Program Menggunakan Tandas Kem Peningkatan diri (Murid Pemulihan)

Minggu 8 Pn.Mala En.Rames Cik.Logarani MAULIDUR RASUL

SJK(T) KERUH

36

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : FEBRUARI 28 Ahad

TAKWIM 2010 : MAC Tarikh Hari Guru Bertugas : Pn.Mala Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Taklimat guru 4/2010 Program Pemantapan Sains Tahun 6 Pertandingan buku skrap anti dadah dan kerjaya Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Mesyuarat Pengurusan 4 Mesyuarat Panitia Catatan Minggu 9 Pn.Sivagami

1

Isnin

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

En.Anparasu Pn.Sivagami En.Anparasu Semua ketua panitia

Guru Bertugas : Pn.Pungkodhi Perjumpaan Buddy Support System Taklimat guru 5/2010 Ceramah keselamatan jalan raya Program Kajian Tempatan dan Sivik

Minggu 10 En.Anparasu En.Anparasu Pn.Pungkodhi Pn.Nalina

CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH Guru Bertugas : Pn.Sereni Perjumpaan Buddy Support System Peperiksaan kantin Program Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Dadah peringkat sekolah(Ceramah dan pameran) Mesyuarat Agong PIBG Minggu 11 En.Anparasu Anuratha Arjunan Pn.Sivagami Semua guru
SJK(T) KERUH

37

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : MAC Menghantar laporan PBSS Pemantauan buku SPBT/Teks Taklimat guru 6/2010 Spot check stok kerusi,meja,setiap bilik inventori

26 27 28 29 30 31

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

En.Anparasu En.Rames

Guru Bertugas : Cik Monica Latihan Kebakaran (Dalaman) Gerak kerja Keselamatan Minggu Bahasa Inggeris Analisa Prestasi Ujian Februari Pemantauan Fail Panitia

Minggu 12 En.Rames Pn.Prema Semua guru En.Anparasu

TAKWIM 2010 : APRIL Tarikh Hari Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Catatan

1

Khamis

Pn.Sivagami

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

GOOD FRIDAY

Guru Bertugas : En.Andragandhi Mesyuarat Pengurusan 3/2010 Pemeriksaan mengejut kekemasan diri Minggu Sains Mesyuarat Panitia Perjumpaan Buddy Support System Mesyuarat PSS,NILAM Kali2/2010

Minggu 13 En.Anparasu En.Muthu Anuratha Arjunan Semua guru En.Anparasu Pn.Prema

Guru Bertugas : Pn Sivagami Ujian Bulanan Taklimat guru 7/2010 CUTI PERISTIWA SEMPENA TAHUN BARU Program Street Smart Petronas

Minggu 14 En.Anparasu

Pn.Prema

Guru Bertugas : En.Rames Pemantauan buku teks CUTI SEMPENA HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN PERAK

Minggu 15 Pn.Mala

SJK(T) KERUH

38

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : APRIL 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Guru Bertugas : En Muthu Minggu Bahasa Tamil Perkembangan Staf Karnival Bahasa Tamil Mesyuarat HEM Minggu 16 Pn.Mala En.Anparasu Pn.Mala Pn.Sivagami Taklimat guru 8/2010 PPSMI Program Kebersihan Program Keceriaan Sekolah En.Anparasu En.Rames Pn.Nalina

TAKWIM 2010 : MEI Tarikh 1 2 Hari Sabtu Ahad Guru Bertugas : Cik Logarani Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Mesyuarat guru Mesyuarat Kecemerlangan Mesyuarat Panitia Taklimat guru peperiksaan pertengahan tahun Perjumpaan Buddy Support Sytem Catatan HARI PEKERJA

3

Isnin

Minggu 17 Pn.Sivagami

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

Pn.Sivagami Semua guru En.Anparasu En.Anparasu

Guru Bertugas : Cik Anuratha Arjunan Minggu Pendidikan Moral Hari Mesra ibu bapa 1/2010 Taklimat guru 9/2010 Program Pemantapan Matematik tahun 6 Pemeriksaan Kantin

Minggu 18 Pn.Sivagami En.Anparasu En.Muthu Anuratha Arjunan

Guru Bertugas : Pn Nalina

Minggu 19
SJK(T) KERUH

39

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : MEI Mesyuarat Peperiksaan Dalaman Sambutan Hari Guru Mesyuarat Kurikulum 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin PESTA KAAMATAN PESTA KAAMATAN Guru Bertugas : Pn.Prema Minggu Bahasa Malaysia Program Kecemerlangan Sahsiah Dan Peningkatan Diri Program “Kembali Ke Sasaran “ untuk pelajar UPSR Mesyuarat Panitia Minggu 20 Pn.Sereni Cik.Logarani Pn.Prema Semua guru HARI WESAK Mesyuarat Inventori Taklimat guru 19/2010 Mesyuarat RMT/kantin En.Anparasu Pn.Mala En.Anparasu En.Rames En.Anparasu Anuratha Arjunan

TAKWIM 2010 : JUN Tarikh Hari Guru Bertugas : Pn.Mala Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Mesyuarat HEM Minggu 21 Pn.Sivagami Catatan

1

Selasa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

Pn.Sivagami Pn.Sivagami HARI KEPUTERAAN AGUNG CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH
SJK(T) KERUH

40

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : JUN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Guru Bertugas : Pn.Sereni Minggu Muzik Program Perkembanagan Staf Pemantauan Buku SPBT Minggu 23 En.Anparasu Pn.Mala Guru Bertugas : Pn.Pungkodhi Minggu Panitia Matematik Mesyuarat unit kesihatan dan keselamatan Mesyuarat peperiksaan dalaman Mesyuarat Ko-kurikulum Mesyuarat Pengurusan CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH Mingggu 22 En.Muthu En.Rames En.Anparasu En.Andragandhi En.Anparasu

TAKWIM 2010 : JULAI Tarikh Hari Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Catatan

1

Khamis

Pn.Sivagami

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu

Pn.Sivagami

Guru Bertugas : Cik Monica Program Motivasi Tahun 6 & Teknik Menjawab Soalan Bulan Membaca Pemeriksaan kantin&RMT Latihan Kebakaran Perjumpaan Buddy Support System

Mingggu 24 Pn.Prema Pn.Prema Anuratha Arjunan En.Rames En.Anparasu

Guru Bertugas : En.Andragandi Ujian Bulanan Ujian Bulanan Pra-Ujian UPSR Ujian Bulanan Pra-Ujian UPSR

Minggu 25

SJK(T) KERUH

41

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : JULAI 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Guru Bertugas : En.Rames Pameran Keselamatan Jalan Raya PameranPanitia Kajian Tempatan & Sivik Mesyuarat Pengurusan Taklimat guru Minggu 27 En.Rames Pn.Nalina En.Anparasu En.Anparasu Guru Bertugas : Pn.Sivagami Program Street Smart PSS Pemantauan Fail Panitia Pemeriksaan buku latihan(tahap 1) Pemeriksaan buku latihan(tahap 2) Pemeriksaan kebersihan kelas Minggu 26 Pn.Prema En.Anparasu Semua guru Semua guru Pn.Sivagami Taklimat guru Analisis Peperiksaan Semua guru

TAKWIM 2010 : OGOS Tarik h 1 Hari Ahad Guru Bertugas : En.Muthu Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Program ‘Hari Ini Dalam Sejarah’ Projek ‘Gemilang Matematik’ Minggu 28 Pn.Sivagami Pn.Sivagami Pn.Nalina En.Muthu Catatan

2

Isnin

3 4 5 6 7 8 9

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin

Guru Bertugas : Cik logarani Pemeriksaan Kantin

Minggu 29 Anuratha Arjunan
SJK(T) KERUH

42

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : OGOS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Guru Bertugas : Pn.Prema Sambutan Hari Kemerdekaan Minggu 32 En.Andra HARI KEBANGSAAN Mesyuarat Panitia Semua guru Guru Bertugas : Pn.Nalina Pertandingan melukis poster (tahap 1) Pertandingan melukis poster (tahap 2) Pertandingan Menyanyi lagu patriotik Mingggu 31 Pn.Sereni Pn.Sereni Cik.Monica Guru Bertugas : Cik Anuratha Arjunan Pemantauan fail panitia Pameran Bulan Kemerdekaan Mesyuarat PSS Perjumpaan Buddy Support System Minggu 30 En.Anparasu Pn.Sereni Pn.Prema En.Anparasu Mesyuarat Panitia KT,SV,MZ,PS Pemeriksaan mengejut kekemasan diri Taklimat guru Pelancaran Kibar Jalur Gemilang Sambutan Bulan Kemerdekaan Ketua panitia Pn.Sivagami En.Anparasu En.Andra Pn.Sereni

TAKWIM 2010 : SEPTEMBER Tarikh Hari Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Catatan

1

Rabu

Pn.Sivagami

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

Pn.Sivagami

CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH HARI RAYA PUASA
SJK(T) KERUH

43

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : SEPTEMBER 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Guru Bertugas : Pn.Sereni Program Maju Diri (Tahap 1) Pemantauan Projek Gemilang Matematik Mesyuarat akhir badan disiplin dan pengawas Mesyuarat kantin&RMT Memeriksa peralatan PPSMI Minggu 35 Cik.Logarani En.Muthu Pn.Sivagami Anuratha Arjunan En.Anparasu Guru Bertugas : Pn.Pungkodhi Minggu Sahsiah Mesyuarat Pengurusan Perjumpaan Buddy Support System Penyemakan stok PSS Minggu 34 Pn.Sivagami En.Anparasu En.Anparasu Pn.Prema Guru Bertugas : Pn.Mala UPSR UPSR UPSR Hari TYT HARI RAYA PUASA CUTI SEKOLAH Minggu 33

TAKWIM 2010 : OKTOBER Tarikh Hari Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Catatan

1

Jumaat

Pn.Sivagami

2 3 4 5 6 7 8

Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
SJK(T) KERUH

Guru Bertugas : Cik Monica Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Perjumpaan buddy Support System Mesyuarat Pengurusan Mesyuarat Unit Kesihatan dan Keselamatan

Minggu 36 Pn.Sivagami En.Anparasu En.Anparasu En.Rames

44

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 TAKWIM 2010 : OKTOBER 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Guru Bertugas : En.Rames Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Penyemakan stok buku SPBT Pemeriksaan kantin/mesyuarat kantin Taklimat guru Minggu 39 Pn.Mlala Anuratha Arjunan En.Anparasu Guru Bertugas : Pn.Sivagami Mesyuarat Panitia Ceramah Persediaan ke sekolah menengah Kemaskini fail panitia Spotcheck kebersihan kelas Pemulangan buku teks Mingu 38 Semua guru Pn.Prema Semua guru Pn.Sivagami Guru kelas Guru Bertugas : En.Andraghandi Peperiksaan Penggal Akhir Peperiksaan Penggal Akhir Peperiksaan Penggal Akhir Analisis peperiksaan Minggu 37

TAKWIM 2010 : NOVEMBER Tarikh Hari Guru Bertugas : En.Muthu Mengemaskini jadual kedatangan murid Menyediakan rumusan RMT Mengemaskini data SMM,SSDM Mengemaskini rekod NILAM Menghantar laporan kajian AEDES,Budaya Wajib Sekolah Taklimat guru Catatan Minggu 40 Pn.Sivagami Pn.Sivagami En.Anparasu

1

Isnin

2 3 4 5 6 7

Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

HARI DEEPAVALI

SJK(T) KERUH

45

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Mengemaskini fail peribadi murid Taklimat guru Guru Bertugas : Cik Anuratha Taklimat guru Penyerahan fail panitia Minggu 42 Ketua Panitia HARI RAYA QURBAN Guru Kelas En.Anparasu CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH Guru Bertugas : Cik Logarani Mesyuarat HEM Penyampaian sijil pengawas tahun 6 Mengisi borang maklumat murid RMT Kali-2 HARI ANUGERAH CEMERLANG Minggu 41 Pn.Sivagami En.Muthu Anuratha Arjunan Anuratha Arjunan

TAKWIM 2010 : DISEMBER Tarikh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hari Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Perkara Catatan CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH MAAL HIJRAH 1432 CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH
SJK(T) KERUH

46

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH HARI KRISMAS CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH CUTI SEKOLAH

DAFTAR ISI KANDUNGAN

SJK(T) KERUH

47

BIL

KANDUNGAN

M/S

Buku Kata alu-aluan Pengetua Halatuju 2009 Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010
Surat Senarai Tugas Sesi Persekolahan 2009 1.0 2.0 3.0 Visi, Misi & Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Visi, Misi & Objektif Jabatan Pelajaran Perak Visi, Misi & Piagam Pelanggan MES 3.1 Objektif Sekolah 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Struktur Organisasi Pentadbiran & Pengurusan Sekolah 2009 Jawatankuasa Induk Pengurusan Sekolah Senarai Staf Akademik Senarai Staf Sokongan Senarai Guru Sesi Pagi – Petang Penggal Persekolahan Tahun 2009 Hari-Hari Kelepasan Am 10.1 Hari-Hari Kelepasan Am (Negeri) 10.2 Hari-Hari Kelepasan Am (Persekutuan) 11.0 Takwim Peperiksaan 11.1 Takwim Peperiksaan Awam Tahun 2009 11.2 Takwim Peperiksaan & Penilaian Dalaman 2009 12.0 13.0 14.0 Takwim / Kalendar Sekolah 2009 Jadual Bertugas Harian ”Exco” Sekolah 2009 Jadual Guru Bertugas Mingguan Sesi Pagi-Petang 14.1 Sesi Pagi 14.2 Sesi Petang 15.0 Pengurusan Kurikulum 15.1 Jawatankuasa Induk Kurikulum 15.2 Ketua Panitia 15.3 Penyelaras Tingkatan 15.4 Guru Tingkatan 15.5 JK Jadual Waktu 15.6 JK Peperiksaan, Penilaian & Pentaksiran 15.7 JK Program Ppsmi 15.8 JK Unit-Unit 15.9 Jadual Pencerapan P&P 16.0 Pengurusan Hal Ehwal Murid 16.1 JK Induk Hem Sekolah 16.2 JK Disiplin & Sahsiah Murid 16.3 JK Lembaga Pengawas Sekolah 16.4 JK Lembaga Pengawas Pusat Sumber 16.5 Majlis Ketua Tingkatan 16.6 JK Buku Pendaftaran Murid 16.7 JK Program Pendaftaran Ting 1/ Peralihan 16.8 JK Biasiswa & Kebajikan 16.9 JK Pendidikan Pencegahan Dadah 16.10 JK Pendidikan Kesihatan & Anti Denggi 16.11 JK Program Sekolah Selamat 16.12 JK Pemantauan Kantin 16.13 JK Sistem Maklumat Murid SJK(T) KERUH 40 32 18 24 24 17 4 12 13 14 15 16 16 1 2 3

48

Buku Pengurusan – Takwim & Senarai Tugas 2010

SJK(T) KERUH

49