Anda di halaman 1dari 10

2.

1 VOKAL
2.1.1 Teknik Vokal
ii)Latihan membaca puisi
Deklamasi berasal dari bahasa Latin yang maksudnya
declamare atau declaim .
Bermaksud membaca sesuatu hasil sastera yang
berbentuk puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai
alat bantu.
Gerak yang dimaksudkan ialah gerak alat bantu yang
puitis, yang seirama dengan isi bacaan.

2.1 VOKAL
2.1.1 Teknik Vokal
ii)Latihan membaca puisi
a)BAHAN YANG DIDEKLAMASIKAN
Mendeklamasikan puisi adalah satu kaedah terbaik
untuk meningkatkan pengguasaan sebutan dalam
nyanyian.
Tentu saja tidak semua pantun, sajak atau puisi
dideklamasikan, malah cerpen dan novel juga
dideklamasikan/soalnya kita harus memilih mana
puisi, pantun-pantun yang baik dan menarik
dideklamasikan.

dapat
boleh
sajak,
untuk

2.1 VOKAL
2.1.1 Teknik Vokal
ii)Latihan membaca puisi
Puisi adalah sebagian daripada
pertuturan atau percakapan.

bentuk

Di dalam puisi ada elemen muzik seperti


irama dan ekspresi. Yang tak jelasnya adalah
elemen melodi kerana melodi terikat dengan
tonaliti dalam muzik.

2.1 VOKAL
2.1.1 Teknik Vokal
ii)Latihan membaca puisi
a)BAHAN YANG DIDEKLAMASIKAN
Yang penting pilihlah sajak atau puisi, pantun atau syair
yang memiliki isi yang baik dan bentuk yang indah
dideklamasikan. Mengenai hal isi tentunya dapat minta
nasihat, petunjuk dan bimbingan daripada mereka yang
lebih berpengalaman dan berpengetahuan atau ahli dalam
bidang deklamasi.

2.1 VOKAL
2.1.1 Teknik Vokal
ii)Latihan membaca puisi
b)MENAFSIR PUISI :
Apakah puisi yang kita pilih itu berunsur kepahlawanan,
keberanian, kesedihan, kemarahan, kesenangan, pujian
dan lain-lain?
Kalau puisi yang kita pilih itu mengandung
kepahlawanan, keberanian dan kegagahan, maka kitapun
harus mendeklamasikan puisi tersebut dengan perasaan
dan laku perbuatan, yang menunjukkan seorang
pahlawan, seorang yang gagah berani.

2.1 VOKAL

ii) Latihan membaca puisi


C. INTONASI/TEKANAN KATA DEMI KATA
Baris demi baris dalam puisi, berbeza dari aspek

tekanannya.
Keupayaan pembawa puisi menafsirkan tiap-tiap kata

dalam hubungannya dengan kata lainnya adalah penting.


Sehingga ia menimbulkan suatu pengungkapan isi

kalimat yang tepat.


Keupayaan

penyajak memberikan tekanan-tekanan


yang sesuai pada tiap kata yang menciptakan lagi kalimat
pada baris-baris puisi, akan memudahkan mencapai
angka tertinggi dalam segi intonasi.

2.1 VOKAL
D. Teknik vokal dalam deklamasi
Teknik vokal untuk pendeklamasian puisi adalah hubungan

dengan teknik nyanyian

Cara-cara mendeklamasikan puisi :


i)Berdirilah baik-baik di atas pentas yang telah tersedia.
ii)Bacalah judul puisi dan sebut nama penulisnya
dengan suara yang jelas/tepat dengan nada suara yang
wajar.
iii)Berhenti beberapa detik, menyiapkan nafas, lalu
mulailah pembacaan deklamasi itu sebaris demi sebaris,
bait demi bait.

2.1 VOKAL
ii) Latihan membaca puisi
Cara-cara mendeklamasikan puisi :

iv) Ketika pembacaan puisi itu selesai,


berhentilah beberapa saat, lalu
menghormati penonton dan kepada para
hakim.

2.1 VOKAL
2.1.1 Teknik Vokal
a)Latihan membaca puisi
Aspek penting dalam membaca puisi
i)Fahamkan teks
ii)Penghayatan terhadap makna
iii)Guna ekspresi tertentu terhadap makna teks (Vokal,
gerak badan serta memek muka)
iv)Vokal yang jelas (artikulasi, rosonasi, warna ton)
v)Keyakinan (latihan yang cukup)
vi)Intonasi yang baik (Dinamik)

SEKIAN
SELAMAT MAJU JAYA