Anda di halaman 1dari 19

Sve ono ( i jo mnogo vie) to ste hteli da znate o olovnim akumulatorima...

a niste imali ili


niste znali koga da pitate

, 09. 2014.
Mali akumulator-velika snaga
esto se setim popravke dva akumulatora iz jedne zveri od vozila, ini mi se da je to bio
Mercedes SLK500. Ima tome i celih dve godine ako ne i vie.
Tano tako, ta kola imaju 2 akumulatora. No, nisu jedina sa tom "egzotikom". Bio je jo
jedan Mercedes prole zime, s tim to je njemu bio lo samo jedan, startni, akumulator (vie o
tome ovde: http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/12/studija-slucaja-agmakumulator.html) .
Naime, vei akumulator slui za startovanje motora, pokretanje anlasera. To je klasika. I
nalazi se u prtljanom prostoru. Meutim, onaj manji se nalazi u motornom prostoru, ispod
vetrobranskog stakla. Zanimljivo, on ima dvostruku namenu: da snabdeva nebrojenu
elektroniku strujom dok vozilo ne radi, i drugu da pokrene (izbaci) bendiks pre ukljuenja
samog anlasera. Interesantno. Meutim, tako DOBRO I PAMETNO JE URAENO, da ako
otkae glavni akumulator u prtljaniku, moe se startovati motor malim akumulatorom!!! I
ak se moe birati koji e akumulator kada da se puni!!! Ko nema iskustva nije ba upitno ga
skidati jer se dolazi dosta teko do njega. U principu, kod takvih vozila nije nita dobro dirati.
To me podsea na onaj vic: "ti nita ne diraj, samo 'rani svinje".
To je ova zver:
http://www.kenrockwell.com/sl/2007-sl550.htm
Zato sve ovo piem?
Pa zato to sam skoro naiao na tekst (kratak) kako se (neki) proizvoai akumulatora
dovijaju da izvuku to vie snage. Konkratnije, ja sam imao do pre dve godine akumulator
kapaciteta 60Ah i startne struje 600A. Na prvi pogled nije nita udno ali ipak jeste.
Akumulator kapaciteta 60Ah (mislim na klasian sa tenim elektrolitom) ima (u proseku) do
550A CCA. I to oni kvalitetniji. Naravno, ima i onih koji za taj kapacitet imaju i malo vie od
600A ali to su retki i SKUPI (nema nikakve reklame!). Znai, taj moj akumulator bi trebalo da
je u grupi onih boljih. Jeste po snazi ali nije i po kvalitetu. Bio je sasvim prosean, moda
malo iznad proseka. Bar po proizvoau.
Mala digresija, podseanje.
Kod akumulatora, startnog, dve su najvanije karakterstike: kapacitet (Ah) i startna struja (A).
Ova druga je vanija, da ponovim za one to kupuju akumulator prema kapacitetu.
"Narodska objanjenja" za obe karakteristike:
-kapacitet je koliko dugo
-startna struja je koliko jako
Startna snaga se dobija iz to vee povrine olovnih ploa (malo je vanija pozitivna, zato
korozija pozitivne reetke, koja se inae zove i strujni kolektor veoma mnogo oslabi startnu
snagu). im se elektrolit zamuti, postane sme, tu su ploe kao "vajcarski sir". I snaga je
drastino manja (esta startovanja ili izverglavanje motora do iznemoglosti, uestano). Poto
kuite akumulatora ima svoje konane dimenzije i snaga mora da bude time ograniena,
veliinom ploa-itaj povrinom.
ta rade proizvoai, kako se dovijaju da iz malog kapaciteta izvuku to veu struju?
to bi rekao Boro Prikaza, legenda i glava porodice, iz sela Praita iznad Gornjih Baljega,
neka mi oprosti, nisam ga mnooogo dugo spomenuo, "moe se re', dobro pitanje".

Nema tu mnogo filozofije.Dobro, ima egzotinih reenja u vidu dodavanja srebra u ploe
(odlian provodnik), poznata serija Bo S4, S5 i S6 koja se jo uvek nije pojavila na naem
tritu. Naravno, to momentalno die cenu akmulatora. A to je ipak presudan faktor u
kupovini,bar u velikoj veini sluajeva. Onda se slue poboljanjem izgleda pozitivne reeke
(romboidna, radijalna...) a radi boljeg provoenja struje a time i startne snage.
Meutim, sve to daje male rezultate (ali ne i zanemarljive). Najbolji nain poveanja startne
struje akumulatora, KOJA JE JEDINI I PRESUDNI FAKTOR DA LI ETE STARTOVATI
SVOJE VOZILO, je poveanje broja ploa u akumulatoru-itaj vea povrina za protok jona
(struje).
Sad bi trebalo da bude, manje-vie, kraj objanjenja kako mali akumulatori mogu da imaju
veliku statnu struju.
.
.
.
Ne, nije.
Sad tek sledi iznenaenje.
Neprijatno.
Kako bee ono naziv mog bloga?
Akumulatori : sve zablude i misterije.
Evo je jo jedna mistrija. Reena.
Akumulatori koji imaju manji kapacitet a veliku startnu snagu-KRAE TRAJU.
Bar bi trebalo tako da bude.
Mnogo puta, nebrojeno, sam napomenuo da ivotni vek akumuatora zavisi bar od 5 faktora. A
na veliku veinu njih moe da utie voza.
Da se vratim onom akumulatoru.
Ovde jae ne znai bolje. Tanije, znai ali samo relativno kratko vreme.
Sada ono glavno, objanjenje ta to rade proizvoai (ne svi!!!) da izvuku maksimum iz
akumulatora, bar to se tie startne struje, koja je NAJBITNI faktor.
Ugrauju tanje olovne ploe da bi ih stalo vie u kuite. Vie ploa-vea povrina-jaa struja.
Tanje ploe-krai vek akumulatora.
Iznenaeni?
im je neto tanje, a stalno je u upotrebi, bre e da otkae, strada, da se polomi, iskrivi,
pukne... A da uporedim sve ovo to napisah sa akumulatorima za duboka pranjenja, za
stacionarnu upotrebu, za npr. elektrine bicikle i skutere (to mi pade na pamet jer su mi stalno
u radionici, posledenjih 4-5godina). Ti akumulatori su skuplji, tei od klasinih automobilskih
jer IMAJU DEBLJE PLOE. Deblje ploe-dugotrajniji akumulator. Kod tog tipa nije bitna
starna struja ve kapacitet. Potpuno suprotno od startnih akumulatora. Zato se kae da se
mogu upotrebiti, u krajnjoj nudi, stacionarni akumulatori za automobilsku namenu, ali bi
morao da bude jai za 20-30% od onog originalnog a zbog manjeg broja ploa.
Da li, na kraju, moe da se izvue zakljuak da bi trebalo birati izmeu dva akumulatora istog
ili slinog kapaciteta i uzeti onog sa manjom startnom strujom?
U principu da.
JA BIH TAKO URADIO.
to ne znai da to mora da bude pravilo.
Ja ovde ne kreiram tua miljenja i odluke ve iznosim moja razmiljanja.
I, to je mnogo vanije, moja praktina viegodinja iskustva. Ovo je ipak najvanije.
Ali, takoe znai i to da onaj sa tanjim ploama moe da traje duplo due od onog sa debljim
ako se taj drugi akumulator konstantno unitavao, loe odravao, muio, maltretirao, esto
praznio do kraja...
Jo jedno pravilo, dosta pouzdano, kod kupovine akumulatora. ja ga napisah ini mi se

proletos, al' da ga ponovim.


Naravno, ako za tako neto postoji mogunost provere.
Kod odabira akumulatora, uzeti onaj tei a za isti kapacitet.
Logino.
Debljina ploa na delu.
Pa zato su skuplji i dugotrajniji oni akumulatori koji su namenjeni za urbanu (gradsku)
vonju, oni koji su ba namenjeni za taksi vozila?
Imaju deblje ploe!
Vie nego jednostavno.
A da ja ne priam NAPAMET I PROTIV NEKOG PROIZVOAA (mada nisam ni u
jednom trenutku spomenuo bilo kod), evo kratkog filma koji je snimljen u ADAC laboratoriji
za testiraje akumulatora.
Da li je potreban bilo koji dalje komentar ili analiza?
POSEBNO obratiti panju na mesto u filmu 1:40.

Iznenaeni?
Ne brinite, rade to i mnogo poznatiji proizvoai nego to su ovi u filmu.
Ba bih voleo da mi se javi neki direktor, vlasnik, inenjer (ako takvih uopte ima) iz velikih
firmi koja zastupaju najvee svetske proizvoae akumulatora i da me ubede u suprotno.
Ja sam mali, malecki u odnosu na sve njih, ali sam naoruan znanjem. Koje oni NEMAJU.
U to sam siguran jer znam ko me je sve kontaktirao (od vlasnika preduzea, menadera,
efova servisa) i zbog ega , a iz gore pomenutih firmi koja se bave uvozom, servisom,
prodajom, i distribucijom akumulatora.
Ja sam na onoj drugoj strani, onoj gde je obian narod.
Samo, ja "znam za jadac".
I ja imam to oni nemaju-ZNANJE.
Koje pokuavam da prenesem drugim ljudima da ih ne bi razni "strunjaci" lagali i mazali sa
raznim "strujama, kapacitetima, gel i suvim akumulatorima, maginim oima" i kakvim sve
ne glupostima.
Imam ja jo "tihova" u rukavu koje u da objavim.
Samo to e onda da budu navedena konkretna imena prozvoaa.
Sad, mogu "ONI" da kau "ti si niko i nita a mi smo POZNATI proizvoa, mi smo IME".
Tano, to stoji.
Ali, postavio bih im pitanje za "milion dolara": "kome e narod vie da veruje, vama ili meni
koji imam samo znanje i malo opreme".
"Moe se re' dobro pitanje".
Dakle, da li znai da akumulator sa jaom startnom strujom moe krae da traje od onog sa

manjom a za isti kapacitet?


U principu-DA. Ali NE MORA da znai.
Da li bih ja kupio onaj sa manjom startnom strujom?
U principu-DA. Ali, opet sve zavisi od budue namene akumulatora.
Zato gledati normalnu startnu snagu za odreeni kapacitet. Prostije, ako akumulator ima
55Ah, njegova strartna stuja se kree u granicama 420-480A. Ovo je prosek.
A nikako 55Ah i struja 530A.
Ne znai da je taj akumulator lo i da ima tanje ploe, ali mi izgleda malo "nategnuto". Kao
kad se frizira motor da mu se izvue jo koji kilovat. Pa radi na granici mogunosti.
Ne shvatiti sve ovo pogreno. Akumulator koji ima tanje ploe(a to niko ne zna kod kupovine
pa ak ni ja) ne mora da traje krae i da ne slui kako bi trebalo. Ako se pravilno odrava i on
e otplatiti novac koji je uloen u njega.
Ali, ZVANINA ispitivanja i testovi ipak drugaije kau.
I moje iskustvo.
P.S.
Onaj akumulator, drugi, mali, to stoji ispod vetrobranskog stakla, ima 35Ah i ak 520A.
Zato je tako uraeno?
Pa mora da startuje zver od 5000 kubika ako otkae glavni, u prtljaniku.
Ko je razumeo-shvatie.

Mia Jovanovi Mia Jovanovi 23.05 8 :


BlogThis! Twitter- Facebook- Pinterest-

:

, 08. 2014.
Oznake na amerikim akumulatorima
Mnogo nedoumica ima kod ljudi oko oznaavanja startne snage i kapaciteta naroito ako je na
akumulatoru prikazano dva ili vie standarda. Ovo sve zbunjuje a ne bi trebalo (smelo) tako
da bude. Ja sam o razliitim standardima napisao tekst ( http://akumulatoridesulfatizatori.blogspot.com/2014/08/svetski-standardi-kod-oznacavanja.html ) ali ne bi bilo
zgoreg da pokaem to na veoma konkretnom primeru jednog prvougradnog akumulatora iz
Ford vozila. To je poznati Motorkraft akumulator. Oni su snabdevai Fordovih vozila
rezervnim delovima, bar to se tie akumulatora. Mislim da e ovo biti zanimljivo jer e se
videti kako bi zaista trebalo da izgleda oznaavanje svih potrebnih karakteristika na kuitu.
Na stranu one prie o "suvim" akumulatorima ili "gel" akumulatorima. To je neto to skoro
svaki dan sreem kao potpuno pogrenu i iskrivljenu informaciju koja krui u narodu. Ja tu ne
krivim vozae, tu su najkrivlji prodavci koji daju takve informacije pri kupovini novih

akumulatora. Ne trai se od prodavaca da znaju koliki je procenat kalcijuma u ploama. Ali


bolje je da ne daju NIKAKVE informacije nego netane ili polu tane. Jer "malo znanja je
opasna stvar".
Dakle, nedavno mi je stigao na servis akumulator koji je bio otpisan. Tako je vlasnik mislio.
Bio je doveden u neprijatnu situaciju jer je prodao polovno vozilo (vlasnik auto placa) ali
akumulator nije bio dobar. Doneo mi je akumulator, koji je stajao vie od mesec dana "negde
u magacinu", sa molbom da ga sredim. Naravno, bio je potreban "za jue". Nije mi bilo
prijatno kad mi je rekao da je toliko dugo stajao u poluispranjenom stanju a kad sam ga
video da je to onaj od onih "bez odravanja"...
No, bacio sam se na posao. Trebalo je brzo da delam. Izostavio sam neke osnovne radnje koje
se rade kod tako ispranjenih akumulatora koji su dugo stajali. Nakon samo 2-3 sata sam znao
da e servis biti sasvim uspean. Pokazatelj mi je bila startna struja. U trenutku prijema je bila
samo 250A da bi nakon 3 sata bila ve 400 A. Do kraja oporavka je bila respektabilnih 500 A.
Vie nego dovoljno. Inae, akumulator je bio namanjen za dizel vozilo od 1900 kubika.
Preterae ovu zimu a za sledeu neka razmilja o novom.
Naravno, vlasnik auto placa je bio prezadovoljan (utedeo je poprilino novca), a ja sam sve
to argumentovao sa nekoliko fotografija. ini mi se da akumulator nije bio neto mnogo star i
maltretiran pa je zbog toga ipak dobro oporavljen. Da budemo iskreni, takav oporavak ne bi
mogli da naprave ni veoma skupi i kvalitetni punjai. Takvi akumulatori, koji su dugo stajali i
veoma su sulfatizovani, a uz to ne postoji mogunost kontrole elektrolita, zahtevaju
"maltretiranje" da bi se doveli u neko normalno i funkcionalno stanje. "Pametni" punjai to ne
rade i nije im to ni namena. Oni jednostavno napune akumulator koliko je to god mogue,
eventulano ga i malo oporave od sulfata. I to je sve. Meutim, oporavak akumulatora poinje
tek onda, kad je sve zavreno, tamo negde ...
Dakle, evo "amerikanca":

Kao to se moe videti, u pitanju je ameriki SAE standard (ameriko udruenje inenjera u
auto industriji). To je i standard kod oznaavanja motornih ulja. To bi bilo nerazumljivo

naem vozau jer je u Evropi najei EN stanadard. A da bi se to bolje razumelo, tih 650A
mu doe tano 600A "naeg" EN standarda.
Evo odline uporedne tabele:

Za nae prilike je malo i udan kapacitet od 71A h. Mi smo nauili na 45,55,74 Ah...
Meutim, tako je proizvoa projektovao i izradio akumulator i to je to.
Ali, sve je to manje zanimljivo. Na nalepnici se nalazi jedan podatak koji se VEOMA retko
(skoro nikad) ne sree kod akumulatora koji se prodaju u naim prodavnicama. To je onaj
podatak o rezervnom kapacitetu i izraava se u minutima , konkretno na ovom akumulatoru je
115. Taj podatak je OBAVEZAN kod akumulatora koji se prodaju u Americi, a kapacitet na
koji smo mi navikli NIJE obavezan. Naravno, tih 115 minuta se odnosi na potpuno nov i
napunjen akumulator na temperaturi od 25 stepeni. Koga zanima ta je rezervni kapacitet neka
malo "izbunari" po mom blogu, negde sa napisao i o tome. ta vie, rezervni kapacitetet je
ODLIAN pokatatelj trenutnog stanja akumulatora i on se radi kada se vri tanija i potpunija
analiza kvaliteta akumulatora koji je izvaen iz vozila. Ali da bi se izmerio rezarvni kapacitet
potrebno je imati posebnu opremu koju sigurno nemaju mnogi servisi. ak mislim da je
nemaju ni mnogi koji bi morali da je imaju, na primer veliki prodavci i distributeri
akumulatora kod nas. Mogao bih da se kladim sa velikom sigurnou u tu moju tvrdnju.
Mala dopuna : naao sa tekst (3. juli prole godine) gde sam potanko objasnio ta je i kako se
meri rezervni kapacitet akumulatora.
Evo ovde:
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/07/definicije-raznih-parametaraolovnih.html

Mia Jovanovi Mia Jovanovi 23.19 5 :


BlogThis! Twitter- Facebook- Pinterest-

:

, 28. 2014.
10 pravila za dui ivot akumulatora-ili ta drugi "strunjaci" kau o ovoj
problematici
Poznato je da o akumulatorima ima jako malo informacija (na naem jeziku), naroito onih
koje su tane i proverene. Mogu se nai u ogromnim koliinama informacije koje su polu
tane ("malo znanja je opasna stvar"-kae mog drug Steva), one koje su tipa "rekao mi je
komija, a on je uo od svog majstora", i informacije do kojih su iskustveno doli sami ljudi
tokom koritenja svog vozila. Iz svega ovog moe da se zakljui da su tani, provereni i
metroloki dokazani podaci o stanju i odravanju akumulatora "suvo zlato". Kad se svemu
tome dodaju uvene izreke prodavaca o "suvim akumulatorima" ili o onom "oku koje svetli",
stvari postaju jo nejasnije i mutnije.
Stoga, odluih da uradim analizu strunog(?) teksta koji je objavljen, pre nekoliko dana, u
internet izdanju naih poznatih novina "Blic". Iako ne znam ko je autor istog, dau sebi za
pravo( a zato da ne?) da ukaem na neke propuste kao i netane stvari. Voleo bih da se pisac
tog strunog teksta meni javi i da zajedno izvrimo analizu. Obzirom da je dananjem vozau
(ast izuzecima!) akumulator "trinaesta rupa", tekst je tako i napisan, bez mnogo filozofije.
Ipak, na kraju se ispostavi da ta "trinaesta rupa" napravi toliko problema i glavobolje da ovek
na kraju odlui da posveti malo vie panje toj crnoj kutiji.
A zima tek kuca na vrata...
Originalni tekst ni u kom sluaju nije menjan niti bilo kako korigovan.
Izvor :
http://vesti.mojauto.rs/Saveti/505308/10-pravila-za-duzi-zivot-akumulatora
***************************************************************************
******
1. Koliko esto treba proveravati stanje akumulatora i koji je radni vek ovog dela?
Najpraktinije je da na svakom malom servisu proverite i stanje akumulatora. Ono se
proverava posebnim ureajem koji oitava kapacitet baterije. Ukoliko servis obavljate sami i
nemate ureaj za proveru stanja baterije, onda ve znate da se ak i u mnogim prodavnicama
akumulatora moe brzo i lako proveriti stanje ovog dela vozila. Kada je re o radnom veku
akumulatora, to ne moe da se odredi tek tako jer zavisi od mnogih faktora, jaine
akumulatora i naina eksploatacije, ali treba znati da posle pet, est godina akumulator ulazi u
duboku starost.
--Ja bih rekao da je provera akumulatora na svakom servisu-nedovoljna! Znajui veinu vozaa
da teraju vozilo dok se neto ne raspadne, polomi ili zapali, provera na svakom servisu je
NEDOVOLJNA! Ko je razumeo-shvatie. Ovo naroito vredi za akumulatore sa epovima
kod kojih postoji mogunost dolivanja vode i provera gustine elektrolita. Sve u svemu,
akumulator bi trebalo proveravati BAR 3-4 puta godinje. Posebno ona vozila koja se voze
veinom po gradu. Mada sama provera ne vredi puno ako je potrebno dopuniti akumulator
(sulfatizacija!). Tano je da je mogue za nekoliko sekundi proveriti SAMO startnu struju ali
to NIJE dovoljan podatak o stanju akumulatora. Potrebno je i uraditi test optereenja
propisanom strujom za tu jainu akumulatora. to se tie duine trajanja akumulatora, rekao
bih da je 6 godinaVEOMA redak podatak o duini radnog veka. Mogue je, jo kako, ali teko
ako se akumulator samo stavi u motor i zaboravi sledeih 3 godine na njega. Danas sam imao
dva takva sluaja. NIJE nemogue, ali teko. Naravno, to kod dizel vozila slabo moe da

proe. Oni jednostavno "kidaju" akumulatore. Naroito ako su isti loeg kvaliteta.
***************************************************************************
********
2. Koji su najei problemi pri korienju akumulatora i razlozi njegovog pranjenja?
Najee je re o loem odravanju. Iako se ne ini da je tako, ali treba znati da je akumulator
vrlo osetljiv deo i da mu najobinija prljavtina moe zadati velike probleme. Naime,
neistoe na akumulatoru izazivaju slabljenje struje i na taj nain akumulator gubi energiju,
pa nije ni udo to se pri korienju drugih potroaa u vozilu (klima, grejai) baterija moe
prerano isprazniti i tako praviti probleme pri startovanju motora. Naime, prljavtina koja se
nakupi na klemama oslabi struju jer stvara zatitni sloj koji slabi kontakte na polovima
akumulatora.
--Donekle tano. Jeste da prljavtina na klemama veoma mnogo teti snazi akumulatora, ali tu
su "puzajue" struje koje se javljaju ako je kuite akumulatora mokro ili jo gore ako se izlio
elektrolit (kiselina) iz akumulatora. Poto je elektrolit provodnik, i to odlian, dolazi do
pranjenja jer se napravi spoj izmau + i - kleme. Tada se "na kvarno" isprazni akumulator.
Drugo, ureaji koji su naknadno ugraeni u auto (nisu fabriki) takoe prazne akumulator.
Normalna struja u stanju mirovanja koja se "vue" iz akumulatora je 30-50mA. Sve preko
toga je MNOGO. Pa onda ukljuivanje jakih pojaala ili pretvaraa(12V/230V) koji pune npr.
lap top ili mobilni, a sve to dok je vozilo u stanju mirovanja. Ili, najgora situacija,
zaboravljena svetla...
***************************************************************************
*******
3.Na koji nain preduprediti pranjenje akumulatora?
Dakle, osim redovnog odravanja i provere stanja akumulatora, treba znati da se ovaj deo
moe prazniti ne samo zbog prljavtine ili preterane eksploatacije, ve i zbog nekog kvara na
vozilu. Naime, akumulator moe isprazniti i neispravan audio-sistem, alarm ili recimo u
sluaju kada je automobil dugo stajao na parkingu. Vodite rauna da esto pranjenje
akumulatora moe izazvati brojna oteenja na ovom delu i naravno, znaajno mu skratiti
radni vek.
--Dosta tano. Sada ve autor kae "redovno odravanje" (ovo mi se svia) ali ne kae koliko
esto. Ja malo pre napisah ta sve moe da isprazni (izmeu ostalog) akumulator. Dobra stvar
je to to je spomenuto dugo stajanje vozila na parkingu (nekoritenje ili sva ona vozila po auto
placevima). Meutim, zaboravio je da spomene VEOMA bitan kvar koji se moe javiti kao
uzrok pranjenja. To je alternator i sve to se tie njega. Jeste da je alternator izdrljiv i jak
deo u motoru ali i on otkae. Ne esto, ali otkae. Koliko je opasno da ne dopunjava (ne puni
nego dopunjava!), toliko je opasno ako prepunjava. Ovo je sluaj kad otkae regler i napon
umesto da je u granicama 14-14,4V ode i preko 16 V. To RELATIVNO nije opasno kod
akumulatora sa epovima jer se moe bez problema doliti voda, ali oni "savremeni"... Tu
nema pomoi. U stvari ima, ali to zahteva alat i znanje.
***************************************************************************
********
4. Kako se odrava akumulator starije generacije?
Osim optepoznate provere koja podrazumeva da otvorite haubu i malo

prodrmate kleme akumulatora i uverite da li su dobro zategnute i naravno iste (ukoliko se


ra nakupila na klemama oistite ih kuhinjskom icom), postoji jo nekoliko saveta za
odravanje. Tako, kako bi izbegli bespotrebno rasipanje energije i pranjenje akumulatora,
vodite rauna da povrina baterije uvek bude suva i ista. Takoe, valja znati da kod starih
tipova akumulatora (sa plastinim epiima za dopunu) obavezna je redovna provera nivoa
tenosti, pa ako ustanovite da je tenosti premalo, odnosno ako uvidite da ploe akumulatora
nisu potpuno potopljene u elektrolit, tada moete dodati destilovanu vodu.
--Autor tek sada spominje da kuite mora da bude suvo. Bolje ikad nego nikad! Mada razlika
izmeu "savremenih" i klasinih akumulatora u odravanju -ne postoji. JEDINA razlika je u
tome to kod "savremenih" nema dodavanja vode. I to je sve. Ima jo neto ali nije direktno
ba vezano za akumulatore. Ili jeste. Punjai koji se koriste za punjenje "savremenih"
akumulatora TREBALO bi da imaju mogunost da se iskljue ili bar ogranie na gornji napon
od 14,7-14,8V. Dodue takva je velika veina dananjih "pametnih" punjaa. Oni drugi
akumulatori, "zastareli, sa epovima", mogu se puniti i do 15,5V. ta vie, to je PO NEKI
PUT poeljno (stratifikacija, usloavanje elektrolita). Ja pisao ve o tome. A ako su ploe ve
suve, bez dovoljno elektrolita... Pa, u zavisnosti koliko su dugo bile izloene vazduhu, za
toliko ete ZAUVEK izgubiti snage iz akumulatora. I na kraju, visina elektrolita iznad ploa
bi trebalo da bude nekih 10-15 mm. Tako mu kae pravilo, rekli majstori mnogo pre mene.
***************************************************************************
********
5. Kako se odravaju (ako je to uopte potrebno) savremeni akumulatori?
Kada je re o savremenim akumulatorima, kod njih nema potrebe za dolivanjem tenosti a
njihovo stanje se lako moe proveriti pomou indikatora koji oznaava koliko je baterija puna
ili prazna. Takoe, kod ovog tipa baterije mora se paziti i sve intervencije treba obaviti u
servisu, budui da vaenje ovog dela iz vozila moe napraviti probleme sa kompjuterom,
aktivirati blokadu paljenja i slino.
--E, to je ono to dolazi nou u kokoarnik a nije petao!
Nije tano da nema potrebe za dolivanjem vode!!! Jedino ako za to ne postoji mogunost
(zatvoreni , takozvani "EFB" akumulatori). ak i na onim akumulatorima koji imaju epove
pie da nema odravanja. Jeste, al' malo sutra! Dodue, i ne mora se dolivati voda i
proveravati elektrolit. Ali je zato SIGURNO iznenaenje u vidu iznenadnog otkaza
akumulatora. Video ve nekoliko puta u poslednjih 4-5 dana. A ono da se moe proveriti
stanje akumulatora pomou indikatora... Ma dajte vie prestanite sa tim glupostima!!!
Ja lepo objasnio ovde:
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/04/magicno-oko-lampica-sta-god-da-jeto-je.html
Pisac ima pravo kada kae da kod savremenih vozila bi trebalo obratiti panju na zamenu
akumulatora jer postoji nezgodacija od recimo gubljenja memorije na radio aparatu . Za tu
svrhu se koristi uvar memorije. Ja to ipak malo drugaije radim, bez ikakvog uvara.
***************************************************************************
********
6.Kako se akumulator pravilno dopunjava?
Akumulator moete dopuniti u brojnim servisima ili u pomenutim specijalizovanim
prodavnicama i to pomou brzih punjaa za svega tri do etiri sata. To se naravno naplauje, a
u sluaju da imate, ili moete da pozajmite kuni punja, u tom sluaju moete proi jeftinije.
Dopuna ovakvim punjaem traje due uglavnom oko 24 sata, a treba obratiti panju da ne

doe do pregrevanja akumulatora. To naroito vai za akumulatore novije tehnologije u


hermetiki zatvorenim kutijama pa se za njih preporuuju takozvani pametni punjai koji
kontroliu i sami reguliu prekid dopune. Oprezno prilikom povezivanja polova prilikom
dopune plus na plus, minus na minus!
--O ovoj temi sam nairoko i nadugako pisao. Stvarno sam viao u poslednje vreme u
nekoliko servisa da se moe napuniti akumulator. I naravno platiti za tu "uslugu". Sad...
koliko je to kvalitetno i brzo punjenje... To ostavljam za diskusiju. Dodao bih jo to da je
MOGUE dopuniti akumulator za 3-4 sata, ali zato je potreban veoma specifian punja, sa
posebnim algoritmom (vlasnik sam jednog takvog :). Meutim, uvek birati mogunost
laganog i umerenog punnjenja jer se tako izbegava zagrevanje akumulatora (mada je neki put
to dobro jer se lake rastvaraju kristali olovo-sulfata, ali nikad iznad 35-40 stepeni!). Dalje,
autor kae da je posebno obratiti panju na "akumulatore novije tehnologije u hermetiki
zatvorenim kutijama". Pretpostavljam da misli na AGM vrstu akumulatora. Oni zahtevaju
IZUZETNO precizne i kvalitene punjae. Ali NISU hermetiki zatvoreni. I ne smeju da budu.
Kod njih nema izdvajanja gasova (dolazi do rekombinacije vodonika i kiseonika) ali
MORAJU da imaju oduak na svakoj eliji. Ti ventili se otvaraju na odreenom povienom
pritisku (u sluaju prepunjavanja) a zatvaraju se kad pritisak opadne. Kada bi olovni
akumulatori bili hermetiki zatvoreni... To nikako ne bi bilo dobro! Kada sam ve kod AGM
akumulatora da kaem i to da e u budunosti biti sve vie takvih prvougradnih u savremena
vozila. Konkretno, to sam ve video kod nove Opel korse. Lepo pie, ogromnim slovima
AGM na kuitu, odozgo. Oni buvljaki punjai kod ovog tipa akumulatora nemaju ta da
trae. Ili postoji mogunost veoma brzog unitenja. AGM akumulatori se dopunjavaju na
MAKSIMALNI napon od 14,4-14,7V. Sve preko toga vodi u isuivanje elektrolita. I ubrzanu
smrt akumulatora. Zato se kae da AGM akumulatori rade uvek u stanju nepotpune
napunjenostu. Odoh ja u drugu temu...
***************************************************************************
*******
7. Kako se pravilnopozajmljuje struja i da li je ova radnja mogua sa savremenim
akumulatorom?
Startovanje pomou kablova moe se obaviti na svim akumulatorima. Meutim, morate paziti
jer takav nain startovanja moe otetiti ovaj deo budui da se u datom trenutku velika
koliina nekontrolisane energije ubacuje u ispranjen akumulator, pa pomo kablova treba
izbegavati kada god je to mogue. Ipak,ako ve nemate izbora pa morate startovati na ovaj
nain, onda potujte sledea pravila: motor donora struje treba da radi, ali da svi drugi
elektrini potroai budu iskljueni, zatim poveite pozitvini kraj kabla (najee crvene boje)
na pozitivni pol praznog akumulatora, a drugi kraj tipaljke poveite na pozitivnu klemu
akumulatora sa kojeg uzimate struju. Negativni (najee crni)kraj kabla poveite na
akumulator vozila koji daje struju a drugi kraj moete staviti na negativni pol akumulatora sa
kojeg uzimate struju, mada ga moete i uzemljiti tako to ete ga prikaiti na deo motora,
poput bloka, nosaa i slino.Kada ste to obavili, saekajte nekoliko minuta pa tek onda
startujte motor koji je ostao bez struje. Kablove skinite obrnutim redosledom od onog kojim
ste ih postavljali.
--Da...
Evo ovde ja pis'o:
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/10/procedura-startovanja-pomocukablova.html
Napominjem!!!

Vozilo koje prima struju, koje ima slab akumulator NI SLUAJNO NE NJEGA NE
VEZIVATI MINUS KABL NA AKUMULATOR VE NA BLOK MOTORA!!!
***************************************************************************
*******
8. Koliko je dovoljno da se akumulator dopuni posle pranjenja?
Kada uspete da startujete motor uz pomo kablova (vidi pitanje broj 7) strunjaci kau da ga
treba voziti makar 30 minuta i to sa iskljuenim svim drugim potroaima, poput klime,
audio-sistema, navigacije, blututa Bilo bi poeljno da ni svetla ne rade, ali to kod nas zbog
propisa nije mogue.
--Opet... Koliko je duboko ispranjen akumulator? Da li su potroai bila svetla ili radio aparat?
Ako se voza osloni na to da se za 30 minuta dopuni akumulator... Taj ga je ugasio.
TRENUTNO e biti sve u redu, ali na due staze nikako!!! Pa taj akumulator ako se ne
dopuni u roku od 2-3 dana ,MAKSIMALNO, bie veoma oteen(sulfatizacija). To je jedno
od glavnih pravila za dopunjavanje. NIJE opasno ako se isprazni akumulator (naravno ne
ispod sigurnog naponskog nivoa od 10,5V, mada kad neki potroa ostane nekoliko dana
ukljuen napon doe i do 1V!), ali je opasno ako se ODMAH ne napuni do maksimuma! To je
opasno.
Opet ja pis'o :
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2013/12/akumulator-se-puni-12-sati-moze-dabude.html
***************************************************************************
*******
9. Koji su to simptomi za uzbunu kada govorimo o starijim, ali i novijim baterijama?
Ukoliko su instalacija i akumulator ispravni, za startovanje motora uvek treba da bude
dovoljno struje. Ako morate da verglate pri startovanju, to je znak da je sam akumulator ili
sistem za punjenje neispravan pa je vreme za proveru stanja, odnosno posetu servisu.
--Simptomi su, obino, iznenadni. I neugodni. Naravno, ako se akumulator ne odrava. A to je u
99% sluajeva. Garantujem. Samo "verglanje" ne mora uopte da znai da je akumulator u
pitanju. Naprotiv. Ako akumulator lagano okree anlaser (i ceo motor), lako moe da bude da
neto nije u redu sa sistemom za gorivom ili sa elektrikom i elektronikom. Ili da je sam
anlaser lo, etkice, leajevi. Takav anlaser VEOMA optreuje akumulator, povlai mnogo
veu struju nego normalno. Tako se sigurno unitava akumulator, krive ploe, dolazi u
mogunost unitenja potpuno ispravnog akumulatora. Viao, mada ne esto. I to je jo gore,
takav akumulator ne podlee garanciji. Potpuno ispravno.
S toga, redovno kontrolisati startnu snagu akumulatora kod majstora. Time se moe imati bar
neki uvid u starenje i stanje akumulatora. Ovo POSEBNO vai za vlasnike dizel vozila. Da se
ne ponavljam, pisao o toj temi.
***************************************************************************
*******
10. Da li start-stop sistem u vozilu zahteva poseban akumulator ili ne?
Da, start-stop sistem je dizajniran tako da motor gasi pri svakom duem stajanju. Na ovaj
nain tedi se 5-10 odsto goriva, naroito u gradskoj vonji, ali istovremeno predstavlja i
veliki napor za akumulator. Upravo zato ovakvi automobili koriste snanije i skuplje
akumulatore proizvedene u AGM (engl. Absorbed glass mat) tehnologiji.
---

E, ovde se u potpunosti slaem sa piscem teksta. I ja govorio o tome. Kod vozila sa start-stop
sistemom klasian akumulator nema ta da trai. Tu su AGM akumulatori
NEPRIKOSNOVENI. I duplo skuplji. Naravno. Dodue, to ide u cenu vozila. Viao sam ,
EVENTUALNO, da se u taj tip vozila stavljaju EFB akumulatori, ali oni najkvalitetniji. Ne,
neu da kaem koji su to. Nisam plaen da reklamiram bilo koga. Koga zanima tu je vaskoliki
internet. Jo jedna zanimljiva stvar kod start-stop vozila je to da je anlaser i alternator
napravljen u jednom ureaju! I da se kod koenja deo energije koji bi bio izgubljen u vidu
toplote vraa u akumulator i time se dopunjava (rekuperacija).
***************************************************************************
*******
ta sad na kraju?
O svim ovim temama bih mogao jo da napiem po kratku knjiicu. Ali, smatram da je i
ovoliko dovoljno. Mada znam da nekim ni to nee biti za nauk. Uvek e biti onih koji su
sigurni da ba njih nee izdati akumulator u najgorem trenutku.
Ovaj tekst je napisan za one druge.
Ko je razumeo-shvatie.

Mia Jovanovi Mia Jovanovi 22.16 13 :


BlogThis! Twitter- Facebook- Pinterest-

:

, 24. 2014.
[Upozorenje potroaima] Oprez pri kupovini Black Horse akumulatora
Nije mi namera bila da IKAD pljujem po nekom proizvoau akumulatora ili da nekog
bezrazlono hvalim samo zato to je to "poznato ime". Danas, sa svom tehnikom i
tehnologijom skoro svako moe da napravi akumulator. Pitanje je kvaliteta. Kao i svega to se
kupuje. Vie se (skoro) nita ne pravi da traje. Oni stariji znaju o emu govorim. Ja spadam u
neku srednju generaciju i dobro se seam tehnikih (i mnogih drugih) stvari koje su trajale...
da se zaboravi kad su kupljene.
Dugo sam razmiljao da li da objavim ovo to pronaoh na vaskoliikom internetu. Ni sam ne
znam koliko mi je to stajalo na monitoru. Nije da se ovo manje vie nije znalo, ali se ovim
potvrdilo ono o emu se due vreme prialo. Nije to toliko da su njihovi akumulatori loi (ima
i toga, iz linog iskustva kaem), vie je neposlovnost u pitanju. A kad se samo setim da su do
pre 6-7 godina pravili jedne od najboljih akumulatora u Evropi. To mogu da tvrdim jer njihov
akumulator imam u svojim kolima 9 (devet) godina. Onda je dola PRIVATIZACIJA. Sve
ostalo je istorija.
Dakle, ako ja ovde govorim i piem o svakojakim stvarima u vezi akumulatora i auto
elektrike, trebalo bi da budem poten do kraja. I jesam. Mada, nisu ni tako "srene" prie kod
svetski poznatih proizvoaa akumulatora. Kao to rekoh na poetku, nita vie nije
napravljeno da traje.
Elem...
***************************************************************************
********
Obavetavamo potroae koji se odlue za kupovinu akumulatora, proizvoaa Fabrika
akumulatora Sombor a.d, da u sluaju opravdanih zahteva za reklamaciju u zakonskom roku

od 2 godine, u najveem broju sluajeva nee biti u mogunosti da u redovnom postupku


ostvare pravo na obeteenje, bilo da se radi o zameni robe ili povraaju novca.

Ni nakon viemesenih pokuaja da se u postupku pregovora ree problemi sa trgovcima i


proizvoaem, nije postugnut znaajan napredak.
Kako je u Fabrici akumulatora Sombor a.d., koja posluje u sastavu Farmakom grupe, pokrenut
steajni postupak, veina trgovaca koji prodaju black horse akumulatore navedenog
proizvoaa odbija da u redovnom postupku obeteti potroae, iji su zahtevi za
reklamaciju opravdani. Ovakvo odbijanje reklamacije se u velikom broju sluajeva vri uz
obrazloenje da za njih ne postoji mogunost obeteenja od strane proizvoaa i da bi svaka
isplata novca ili zamena robe potroaima ila iskljuivo na tetu trgovca.
Novonastalu situaciju dodatno kompikuje injenica da su u nekoliko sluajeva koji su dobili
sudski epilog, potroai opet ostali bez mogunosti za refundaciju, iz razloga to se u toku
postupka raun trgovca, koji je odbio da vrati novac ili zameni robu, naao u blokadi. Ovakav
epilog prouzrokovao je dodatne trokove za potroae i nau organizaciju koja je inicirala
pokretanje sudskog postupka.
Zbog svega navedenog, pozivamo potroae da pri odabiru i kupovini akumulatora
budu naroito obazrivi, odnosno da imaju u vidu probleme do kojih moe doi u sluaju
da se odlue za modele black horse, Fabrike akumulatora iz Sombora.
*****************************************************************
Izvor:
http://potrosac.info/novosti/upozorenje-potrosacima-oprez-pri-kupovini-black-horseakumulatora
Mia Jovanovi Mia Jovanovi 21.50 :
BlogThis! Twitter- Facebook- Pinterest-

:

, 06. 2014.
Ko koga ovde...?

Praksa je nezamenljiva u bilo kom poslu. Ne postoje knjige na svetu koje mogu da nadoknade
praksu. To kaem iz LINOG iskustva. Svaki dan u poslu donosi neto novo. I donese novo
saznanje, novo "prosvetljenje".
Dobih danas, malo je da kaem, zanimljivo pismo. Ne, nije zanimljivo. Tanije, moda je
meni i svima onima koji itaju zanimljivo. Vlasniku vozila koji mi je obrazloio svoj
probleme sigurno nije zanimljivo. Nadasve.
Ovo je jo jedno pismo koje sam dobio ali ga objavljujem kao post. Sigurno e se neko
prepoznati sa istim ili slinim problemom koji je imao sa akumulatorom. Ili e imati, pa da ga
na vreme predupredi.
Do sada NISAM imao ovakav problem u praksi. Moda i jesam ali sam ga verovatno i reio.
Ovo to se desilo oveku koji je poslao je... tuno.
Evo pisma:
***************************************************************************
********
Postovani Miso prvo da pohvalim vas rad i veliki trud da sve ovo objasnite i nama koji pojma
nemamo oko akumulatora i ujedno da vam izlozim i moj problem:
U pitanju je plava Varta (60A) sa 36 meseci garancije,par dana pre isteka druge godine
odjednom nece ni da zavergla,upalim auto na kablove i posle nekog vremena rada raskacim
ga sa auta i par puta izmerimo sa unimerom i struja je u stalnom opadanju.
Zvao prodavnicu gde sam ga kupio oni me uputili na servis zvao i tamo mi rekli da ga
donesem i da njihov rad kosta 400din,ja im rekoh da je jos pod garancijom a oni kazu "nema
veze neko mora da plati nas rad"!!!
Ok pristanem i na to opet mi je jeftinije tih 400din nego novi akumulator posle nedelju dana
uzmem ga nazad oni ga samo napunili i na autu mi amperklestima proverili da nesto ne
"vuce" struju(nije nista vuklo) i naplatili njihov"rad".
Jos pet dana pa ce da bude mesec dana od kako sam ga uzeo i on opet ni da zavergla.Odnesem
im ga ponovo sada su rekli da ce ga poslati u "centralni"servis na expertizu.
Posle 17 dana me zovu iz servisa gde sam odneo akumulator na ponovnu reklamaciju i kazu
da je stigao nazad,na moje pitanje odakle (posto sam mislio da je crkao i da ce da ga zamene
novim) oni kazu da su ga bili poslali,koliko sam razumeo,direktno kod uvoznika i da su ga
odande vratili kao da je ispravan.
Evo i slika izvestaja sa expertize:
http://postimg.org/image/n3ob1chmx/
http://postimg.org/image/5qrfdirrx/
Malo sam se "raspravljao" sa ovima iz servisa i oni tvrde da je akumulator ispravan da je meni
kvar u autu"kao mozda imas klimu,alarm,centralnu bravu i ko zna sta se sve ukljucuje samo
od sebe pa vuce struju"ja kazem prosli put ste merili amperklestima i nije pokazalo da vuce
struju a oni kao pa to je bilo trenutno,opet ja njima da sam skinuo akumulator i proveravao ga
unimerom i struja mu je u opadanju oni kazu pa da zato sto je bio prazan kazu sada nemoj da
ga stavljas na auto pa ga proveravaj unimerom da vidis da nece da mu opada struja.
Jos da dodam da sam menjao i regler i sa starim i sa novim isto puni.
Zbog svega toga sam otisao do grada kod dva autoelektricara(kod treceg je bila guzva i nije
mogao da mi pogleda auto)prvi mi je ubacio valjda unimer(bio je vecih dimenzija)izmedju
kabla i akumulatora to jest skinuo klemu i redno povezao taj unimer i prvo mi je rekao da mi
alternator uopste ne puni i da mu treba remontovanje.
Posle je naisao neki stariji majstor i doneo neku spravu koja izgleda kao neki pistolj s tim sto

posle drske idu kao neke metalne celije od hladnjaka i jedna je malo duza i njom dotakne
klemu na akumulatoru i onda skala na onom unimeru poskoci(ne znam sta je taj alat,kako se
zove niti cemu sluzi).Posle toga su se njih dvoje slozili da ne treba da se remontuje alternator
vec da po malo palim auto svaki ili svaki drugi dan pa ako se ponovo isprazni da dodjem da
zamenimo akumulatore pa da vidimo sta ce da se desi.
Posle toga odem kod drugog autoelektricara on mi sa nekim malim tankim digitalnim
unimerom meri direktno na izlazu na alternatoru i kaze da malo slabije puni i da bi trebalo da
se remontuje alternator.
Posle toga sam jos zbunjeniji i odlazim dalje ali nisam vise uspeo da nadjem autoelektricare
tako da sam u povratku kuci svratio na jedan otpad gde rasturaju opele strance (i imaju
mehanicarsku radnju) i kod njih kupio polovan alternator.
Promenio sam alternator,stavio i novi regler pa opet isto puni,izgleda da nisam trebao da
menjam alternator.
Juce mi se opet akumulator ispraznio i sada sam narucio punjac Ctek MXS 5.0. nadam se da
cu sa njime uspeti da malo oporavim ovaj akumulator i cisto da imam punjac za ubuduce.
Generalno receno ne znam ni sam sto sam vam sve ovo pisao ali eto ako vam nije tesko da mi
date neki savet?
Hvala unapred i veliki pozdrav.
***************************************************************************
********
Znamo da se davljenik hvata za slamku. Daleko od toga da je to toliki problem ali poto vie
niste znali gde da se obratite naili ste u potrazi za reenjem svog problema na moj blog.
Pokuau da ga reim, ovako daljinski. I zahvaljujem to ste mi ukazali poverenje. Ja nisam
zvanian servis. Ali oigledno da mi ljudi vie verujuju nego zvaninim institucijama. Niste
prvi koji je potraio moje miljenje, koji je testirao akumulator u zvaninom servisu pa ipak
zatraio moje miljenje.
Ovako "daljinski" je skoro nemogue odrediti ta se deava sa akumulatorom ili instalacijom.
To da se odmah razumemo. Mada ste vi veoma detaljno opisali kvar.
Potrudiu se da budem kratak i jasan.
-NIKAKO nije trebalo da plaate uslugu servisa od 400 dinara!!! PA ZATO SE TAJ PAPIR
KOJI STE DOBILI UZ AKUMULATOR ZOVE GARANCIJA!!! Bilo je nekoliko
akumulatora koji su mi doli na servis a bili su u garanciji. NIKAKO nisam eleo da ih
kontroliem i merim. ZATO POSTOJI SERVIS I GARANCIJA. Voleo bih da sretnem tog
"MAJSTORA" koji je tako kulturno traio novac jer "NEKO MORA DA PLATI NJEGOV
RAD". Iskreno, koliko nalazim njegovu krivicu u ovoj prii, toliko nalazim i vau. Ali, ovde
u da zavrim. Ovo nije imalo nikakve veze za testiranjem akumulatora. Imalo je sa
poslovnim i ljudskim odnosom meu ljudima.
Kaete da "struja opada" dok ste merili unimerom. Verovatno ste mislili na napon. To je
OGROMNA razlika. Klasian unimer ne moe tako lako da izmeri ogromne stuje koje se
javljaju u kolu akumulatora. Pretpostaviu da je tako. Recimo, da je odmah nakon paljenja
motora napon bio npr. 14,2V a posle nekog vremena recmo 13,5V. Ovo napamet piem. Kako
je mereno? Pod kojim brojem obrtaja? Da li je bilo ukljueno optereenje, npr. kratka svetla?
Klasina amperkljeta nisu za merenje parazitnih, malih struja. To su veoma male struje koje
prazne akumulator, ako ih uopte ima, reda od nekoliko mA do nekoliko desetina mA.
Dodue, postoje amperkljeta koja su veoma osetljiva na tako male struje,ali je ne znam da li
su ba takvim merili. Ja takva merenja parazitnih struja radim ampermetrom na unimeru.
Takva merenja pokau ak i samo nekoliko mA parazitne struje.
Kaete da je prolo skoro mesec dana od kad je akumulator servisirani ponovo nee da
startuje motor. Pretpostavimo da je neto ispraznilo akumulator za to vreme a da oni u servisu
nisu dobro uradili merenje ili su uradili ofrlje. ta ga je ispraznilo? To merenje mora da uradi

neko ko ima digitalni unimer i da meri struju kad su SVI potroai iskuljueni. STRUJA
MORA DA BUDE U RASPONU OD 30-50 mA. Toliko troi kompjuter, sat, radio... Ali nita
iznad toga. SEM AKO NEMATE NEKI DODATNI UREAJ KOJI NIJE FABRIKI
UGRAEN. Ovo je veoma bitno. Ako je to u pitanju, sve pada u vodu.
Tano je da napon (a ne struja) punjenja moe da bude manji nego normalno ako je
akumulator ba ispranjen. Alternator ne moe odmah da ga dopuni pa je u poetku napon
manji. On mora da se kree u nekim normalnim granicama i sa ukljuenim kratkim svetlima i
na 1500 obrtaja, od 14-14,4V.
Kaete da je 17 da je akumulator bio na "ekspertizi". Za to vreme moe da se napravi
montana kua. Manje- vie. Razumeli ste me. Al' nek' im bude. Ovde su slike ZVANINOG
SERVISA:

Da se razumemo. Ispitivanje je uraeno vrhunskom opremom proizvoaa GAUS. To je firma


koja se bavi iskljuivo proizvodnjom opreme za testiranje akumulartora. Izmeu ostalog.
Meutim, neto mi pada u oi. Ovo e biti ba struno objanjenje. Taj akumulator ima startnu
struju 540A. TESTIRANJE SE VRI POLOVINOM STARTNE STRUJE U VREMENU OD

10-15 SEKUDNI. To mu doe 270A. Na papiru pie da je struja testiranja 245A, tanije 243A
na dnu papira ispod grafikog prikaza testiranja. Zato je testirano manjom strujom?! Pod tim
uslovima se mogu dobiti PRIVIDNO dobri rezultati jer nije ispotovan test. Ali da budemo
iskreni ta razlika od 25 A i nije velika. Idemo dalje. Pored test struje od 245a pie da je
uraeno po DIN standardu. Zato? Evropski standard je EN i on iznosi 540A. Al', neka proe
i to. Po DIN standardu tih 540A mu doe 320A (540 x 0,6=320A). Ako je tako, zato je
testirano veom strujom nego to bi trebalo?! Polovina od 320A je 160A. A nije 245A.
Neto mi tu nije jasno. Nikako. Ili je manja struja ukljuena pri testiranju ili taj standard nije
dobar.
Dalje, napon pod optereenjem NIKAKO ne pada. Stalno stoji na 10,34V. To je ODLINO
ali skoro nemogue! Pa napon pod optereenjem pada to je normalno jer se odvija hemijska
reakcija pranjenja akumulatora!!! Opet mi nije jasno ta je to. ISUVIE je to ravna linija za
toliko optereenje. ak i litijumski akumulatori koji su neprikosnoveni u ravnoj karakteristici
pada napona bi morali da imaju bar neki mali pad.
Neu da kaem ta mi se mota o glavi.
Neto mi tu MNOGO nije jasno.
VOLEO BIH DA MI SE TAJ MAJSTOR KOJI JE TESTIRAO VA AKUMULATOR JAVI I
OBJASNI KAKO JE DOAO DO TE KARAKTERISTIKE PRANJENJA.
Ovo je ZVANIAN dokument sa sajta somborske fabrike akumulatora gde se vidi testiranje
akumulatora na hladan start. Slika jeste mutna ali se jasno vidi pad napona (plava linija) dok
je struja konstnantna (crvena linija). I jo pie ovako:
"Karakteristika hladnog starta (CCA) odreuje startne performance akumulatora.
Pojednostavljeno, to je vea vrednost karakteristike, vozilo ce lake startovati. Ovaj test se
vri prema evropskom standardu EN 50342. Neki drugi proizvoai koriste neke druge
standarde za ovaj test npr. DIN (nemaki standard), JIS (japanski standard), SAE (udruenje
inenjera u automobilskoj industriji). Svaki od ovih standarda daje druge vrednosti za hladan
start. Prema evropskom standardu ovaj test odreuje da e akumulatori na temperature od
-18C dati struju hladnog starta u trajanju od 10 sekundi, a da napon ne padne ispod 7,5 volti.
Poto performance akumulatora brzo opadaju sa padom temperature, ovaj test je veoma dobra
provera startne sposobnosti akumulatora."
Da budemo iskreni do kraja, ovaj test je raen na minus 18 stepeni i MORA da postoji pad
napona. Zato se motor tee pali zimi. Ali na grafiku kod vaeg akumulatora nema pada
napona ni posle 15 sekundi. Ja to u svojoj praksi nisam sreo.
Ti auto elektriari su testirali akumulator (verovatno) pomou jakog ent otpornika za
optereenje. To je ono to ste videli da se pomeri skala. Pa je onda testirao drugi majstor
punjenje unimerom? Prvo nije bilo dobro pa onda jeste?!
Onda kau da slabije puni alternator. TA JE TO SLABIJE???!!! Elektrotehnika nije
drutvena nauka, pa moe ovako a moe i onako. U PRIRODNIM NAUKAMA POSTOJE
TANI PODACI. Koliko slabije?! Napon, struja, ta!!!??? Pod kojim optereenjem?
Vidite... Ove sve to napisah ja OBAVEZNO uradim svakom ko doe kod mene. A nisam
servis.
Razumete? Tu nalazim i vau krivicu. TA MAJSTORE SLABIJE PUNI?! KOLIKO
SLABIJE PUNI?! PA DOKLE E RAZNI PRIUENI I NEUENI MAJSTORI DA
FARBAJU I LAU OVAJ NAROD!!!!!!??????? KOJOM STRUJOM MAJSTORE PUNI
ALTERNATOR POD OPTEREENJEM SA KRATKIM SVETLIMA????!!! KOJI MU JE
NAPON NA KLEMAMA AKUMULATORA????!!! DA LI MU JE VELIKI RIPL NAPON
PA NIJE DOBRO ISPRAVLJEN JER MU NEKA DIODA NE VALJA U MOSNOM
SPOJU???!!! AKO NEMA INSTRUMENTE ILI NE ZNA TA BI TREBALO DA MERI

NEMOJ DA SE BAVI STRUJOM NEGO IDI RADI NETO DRUGO!!!!!!!!!


Taka.
Uludo ste bacili novac na alternator. To je evidentno. Pre nego to se uradi tako neto izvri se
nekoliko testova, skine se alternator na ispitni sto, pogledaju se etkice, regler...
Taj punja kojim ste naruili je odlian za svakog ko eli da solidno odrava akumulator.
Meutim, ako neto u instalaciji ili sa akumulatorom nije u redu... Slaba vajda od njega. Vi
ete samo privremeno reiti posledicu. A uzrok ostaje.
Ispitivanje akumulatora nije raketna nauka. Samo je pitanje znanja i potenja u toj raboti.
ao mi je to ne mogu vie da vam pomognem. Verujem da ste ovim pismom dobili vie
informacija od svih zajedno majstora kod kojih ste bili u zadnje vreme. A o tanosti istih neu
ni da govorim.
Da rezimiram...
-Postoje dve mogunosti. Da stvarno neto nije u redu sa instalacijom u kolima.
-Da neto nije u redu sa akumulatorom pa se prazni sam od sebe. Recimo kratak spoj u eliji.
Kod prvog sluaja vam rekoe da je sve u redu i da nita ne vue struju. Zato onda ne moete
da upalite motor? Traljavo ili nestruno uraeno merenje parazitne stuje?
Ako zaista postoji parazitna struja onda ona zaista isprazni akumulator. Veoma lako se utvrdi
tako neto. Tu onda akumulator nije kriv. Ali, opet dolazimo do toga to su vam rekli da je sve
u redu.
Grafik testiranja pokazuje (dodue meni tu neto nije jasno) da je akumulator u redu.
Jeste li sigurni da su testirali ba va akumulator?
Nita vam nisam rekao.
Celih 17 dana je stajao na testiranju. PO SVIM PRAVILIMA AKUMULATOR SE TESTIRA
TRI (3) DANA:
-prvi dan se napuni do maksimuma, koliko god je to mogue u njegovom trenutnom stanju
-drugi dan MORA da odstoji (24 sata miruje)
-trei dan se testira.
Tu se pria zavrava. Ovako je objasnio testiranje akumulatora ef servisa somoborske
fabrike.
Da li bi trebalo da to kae jo neka kompetentnija linost?!
Ako je akumulator zaista u redu, traite majstora da pogleda ta ga prazni. Struja u mirovanju
se zna. Sve preko 50mA je mnogo. ta je to komplikovano?! Pa tih testova sam uradio na
stotine. I pronalazio neverovatne stvari (kvarove).
I ovo za kraj.
Test optereenja propisanom strujom jeste dobar ali nije dovoljan. Naime, trebalo je da
akumulator, u tom zvaninom servisu, testiraju pomou ureaja za merenje unutranjeg
otpora. To je test koji traje desetak sekundi i na kraju dobijte papirnu traku nalik fiskalnom
raunu. Na njoj su sve karakteristike akumulatora. I najvanija, stanje zdravlja akumulatora.
Unesu se fabriki podaci o akumulatoru pa se testira. I na kraju se vidi ta je od njega ostalo
posle dve godine upotrebe.
Neto tako ima ovde, samo to je to uraen test kod startovanja motora pa se lepo vidi
povlaenje struje iz akumulatora i pad napona:
http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/2014/03/test-akumulatora-i-anlasera.html
Tako bi trebalo svaki, iole ozbiljniji, auto elektriar da testira trenutak startovanja motora kao
i punjenje alternatora.
Nema vie nita da vam kaem. Moda bih i imao kad bi ste doli kod mene da ja pregledam
vae vozilo.
Ovako, dao sam vam par saveta. Ostalo je na vama.
Ja ne znam i ne umam bolje od ovog.
Ako neko ima neto da doda, rado u objaviti njegovu sugestiju.