Anda di halaman 1dari 7

PENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 1
UNIT 13: KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA
B1D13E1
1. Tandakan ( ) pada penyataan yang betul dan ( X ) pada kenyataan yang salah
tentang kasih sayang terhadap kasih sayang terhadap keluarga.
Bil
1
2

Penyataan
Kasih sayang memberi kebahagiaan dalam keluarga
Membantu ibubapa merupakan salah satu tanda kasih

3
4
5

sayang
Memukul adik kerana suka menangis
Memberi hadiah pada hari lahir kakak
Memberi banyak duit daripada memberi kasih sayang adalah

lebih baik
Setiap agama mementingkan nilai kasih sayang dalam

Tandakan

keluarga
B2D13E1
Jawab soalan-soalan berikut.
1. Mengapakah pentingnya kasih sayang terhadap keluarga?

...
2. Berikan dua cara anak-anak menunjukkan kasih sayang terhadap ibubapa.
i.

ii.

3. Nyatakan dua kesan sekiranya tiada kasih sayang dalam keluarga.


i.

ii.

PBS Pendidikan Moral


Tingkatan 1

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
UNIT 14: HORMAT DAN TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA
B1D14E1
Nyatakan betul atau salah pada kenyataan-kenyataan berikut.
1.
2.
3.

Mengejek adik merupakan cara menghormatinya.


Menyediakan air minum kepada bapa semasa dia pulang
dari kerja adalah tanda menghormatinya.
Memohon maaf setelah melakukan kesilapan yang tidak

4.

disengajakan.
Berpura-pura tidak dengar apabila ibu meminta tolong

mengemas rumah.
Membaca diari kakak semasa dia tiada di rumah.

B2D14E1
Jawab soalan-soalan berikut.
1. Nyatakan bagaimana anda menunjukkan rasa hormat kepada:
i.
ibubapa
a.

b.

c.
ii.

adik
a.
..
b.

iii.

..
abang atau kakak
a.

b.

2. Apakah kepentingan menghormati setiap ahli keluarga?

PBS Pendidikan Moral


Tingkatan 1

................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................

PBS Pendidikan Moral


Tingkatan 1

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
UNIT 15: MENGEKALKAN TRADISI KEKELUARGAAN
B1D15E1
Padankan tradisi-tradisi berikut dengan penyataan yang sesuai.
Pesta

Menghias rumah dengan kolams

Cahaya

Hari Kuih
Bulan
Pesta
Pongal

Makan masakan tradisi beramairamai


Deepavali atau Diwali

Makan
Pesta Tanglung dan membuat kuih
B2D15E1
Besar
bulan
Jawab soalan-soalan berikut.
1. Senaraikan adat dan tradisi keluarga yang masih diamalkan oleh keluarga anda.
i.

ii.

iii.

3. Mengapakah adat dan tradisi ini perlu dipelihara dan diamalkan pada masa
sekarang dan akan datang?
i.

ii.
iii.

..

....

..

PBS Pendidikan Moral


Tingkatan 1

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
UNIT 16: TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA
B1D16E1
Padankan tanggungjawab-tanggungjawab berikut.
Menjaga ibubapa setelah mereka tua.
Membantu adik menyiapkan kerja

Bapa
Anak-anak

rumah.
Menyemak buku-buku sekolah anak-

Abang

anak.
Menolong ibu memasak di dapur.
Mencari nafkah untuk anak-anak.

Ibu
Kakak

B2D16E1
Jawab soalan-soalan berikut.
1. Nyatakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa.
i.

ii.

iii.

2. Nyatakan tanggungjawab ibubapa terhadap anak-anak.


i.

ii.

..

iii.

...

..

3. Apakah kesan sekiranya setiap ahli keluarga mengabaikan tanggungjawab


masing-masing?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................

PBS Pendidikan Moral


Tingkatan 1

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
UNIT 17: MENYAYANGI DAN MENGHARGAI ALAM SEKITAR
B1D17E1
Nyatakan betul atau salah terhadap cara-cara menjaga keseimbangan alam sekitar.
1.
2.
3.
4.
5.

Menebang pokok secara besar-besaran.


Membunuh semua haiwan-haiwan yang bahaya
di dalam hutan.
Menanam semula tumbuh-tumbuhan.
Menyediakan tempat perlindungan kepada
haiwan-haiwan yang terancam.
Membakar hutan-hutan untuk pembangunan.

B2D17E1
Jawab soalan-soalan berikut.
1. Mengapakah pentingnya menjaga keseimbangan alam sekitar?
i.

ii.

iii.

2. Apakah yang akan terjadi sekiranya pokok-pokok ditebang dengan tidak


i.

terkawal?

ii.

..

iii.

..

PBS Pendidikan Moral


Tingkatan 1

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1
UNIT 18: KEHARMONIAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR
B1D18E1
Tandakan setuju atau tidak setuju dengan penyataan berikut.
1.
2.
3.
4.
5.

Mengutip sampah di tepi koridor sekolah


Menanam pokok-pokok bunga di sekitar
sekolah
Membiarkan sampah-sarap bertimbun-timbun
di dalam bakul sampah
Mencuci tandas selepas digunakan
Membiarkan bungkusan makanan di atas meja

B2D18E1
Jawab soalan-soalan berikut.
1. Apakah kesan sekiranya persekitaran tempat tinggal anda kotor?
i.

ii.

iii.

2. Apakah perancangan anda untuk memastikan persekitaran sekolah sentiasa


i.

indah dan bersih?

ii.

iii.

..

PBS Pendidikan Moral


Tingkatan 1