Anda di halaman 1dari 2

SMK USJ 12

NAME : ___________________________________________
___________

CLASS

KOD
EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

B3D8E2

Mencari luas : a) segiempat tepat b)segi tiga c)


segi empat selari d) trapezium e) gabungan
rajah

TARIKH
PENTAKSIRA
N

Find the area of each of the following diagrams:


Cari luas bagi setiap rajah yang berikut:
a)

b)
5 cm
8 mm cm

9 cm

4 mm

8 cm cm

c)

d)

7 cm cm

12 cm cm
10 cm
14 cm cm

6 cm cm
=

e)

f)
15 cm cm

11 cm cm

12c
1310
m

_ 5 cm

SMK USJ 12