Anda di halaman 1dari 4

TEKS MENGENDALIKAN PERSIDANGAN TAHUNAN PUTERI UMNO CAWANGAN

Bil
1

Agenda
Ucapan aluanaluan Pengerusi
Tetap

Teks Ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.
Yang berbahagia Wakil Pemerhati Puteri UMNO Bahagian
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
Yang berbahagia Ketua Puteri UMNO Cawangan
________________________________________________________________________
Yang berbahagia Setiausaha UMNO Cawangan
________________________________________________________________________
Yang berbahagia Wakil Pemerhati UMNO Cawangan
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
Yang berbahagia barisan Jawatankuasa Puteri UMNO Cawangan
Dan seterusnya ahli-ahli persidangan sekalian.
Saya selaku Pengerusi Tetap Puteri UMNO Cawangan ____________________
terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan selamat
datang kepada para ahli persidangan sekalian kerana dapat meluangkan
masa untuk hadir bagi menjayakan Persidangan Puteri UMNO Cawangan
pada hari ini.

Bacaan doa

Sebelum kita memulakan persidangan kita pada petang ini, adalah lebih
baik kita mulakan dengan bacaan ummul kitab. Semoga persidangan kita
pada petang ini berjalan lancar dan sempurna.
Al-fatihah..
Amin ya rabbal alamin..

Nyanyian lagu

Sidang hadirin sekalian,


Saya dengan ini meminta dengan ikhlas semua hadirin untuk berdiri dan
menyanyikan bersama-sama lagu Negaraku, lagu UMNO dan lagu Puteri
UMNO.

Pengerusi Tetap
membaca Surat
Akuan Sumpah

Hadirin yang dihormati sekalian,


Selaras dengan kehendak Fasal 6.3.4 Perlembagaan UMNO dan Peraturan
Persidangan, maka
Saya, ____________________, nombor kad pengenalan _______________ yang
beralamat di _______________________________________________________ dan
mempunyai maklumat keahlian UMNO seperti berikut:
Cawangan : _______________________________
Bahagian : _________________________________
Dengan ini membuat pengakuan bahawa sesungguhnya pada tarikh ini
saya bukanlah seorang yang diisytiharkan muflis oleh mahkamah.
Inilah pengakuan jujur dan ikhlas dari saya yang dibuat di hadapan ahliahli persidangan.
Yang benar, _________________________________
Tarikh : _______________________________________

Pengumuman
Pengerusi Tetap
mengenai
jumlah ahli

Sidang hadirin sekalian,


Sukacita saya mengumumkan kedudukan keahlian Puteri UMNO
Cawangan __________________________ adalah seperti berikut:
Jumlah ahli yang berdaftar ialah _________ orang
Jumlah ahli yang hadir ialah ______ orang
Maka dengan ini adalah cukup bilangan untuk menjalankan persidangan
ini.
Maka dengan ini saya mulakan Persidangan Tahunan Puteri UMNO
Cawangan _________________________________ dengan mengikut aturcara.

Pesanan
Pengerusi Tetap

Sidang hadirin yang dihormati sekalian,


Saya memohon perhatian dan berharap sepanjang saya
mempengerusikan persidangan ini, akan mendapat kerjasama daripada
ahli persidangan sekalian agar persidangan ini dapat berjalan dengan
lancar dan mengikut tatacara dan peraturan yang telah ditetapkan oleh
Peraturan Persidangan dan Perlembagaan UMNO.
Sebagaimana maklum bahawa pembentangan kertas-kertas persidangan
iaitu Kertas Peringatan Persidangan dan Penyata Tahunan, tiada sebarang
perbahasan dibenarkan, kecuali untuk pembetulan mengenai ejaan,
ayat-ayat dan angka-angka yang tidak tepat. Jika sekiranya ada apaapa perkara yang hendak dibahas atau dikemukakan, bolehlah dibuat
semasa Agenda Ucapan Penangguhan.
Terima kasih.

Pembentangan
Peringatan
Persidangan
Tahun 2014

Saya dengan ini mempersilakan Penolong Setiausaha Puteri UMNO


Cawangan membentangkan Peringatan Persidangan Puteri UMNO
Cawangan Tahun 2014.
Kertas Persidangan KPP / 01 / 12 / 2015.

Pembentangan
Penyata
Tahunan Tahun
2014/2015

Saya dengan ini mempersilakan Penolong Setiausaha Puteri UMNO


Cawangan membentangkan Penyata Tahunan Puteri UMNO Cawangan
Tahun 2014/2015.
Kertas Persidangan KPP / 02 / 12 / 2015.

Ucapan Ketua
Puteri
Cawangan

Saya dengan sukacitanya mempersilakan Ketua Puteri UMNO Cawangan


untuk menyampaikan ucapan.

10

Memilih 2 wakil
Puteri
Cawangan ke
Mesyuarat
Perwakilan Puteri
Bahagian

Sidang hadirin sekalian,


Seterusnya memilih dua orang wakil Puteri UMNO Cawangan ke Mesyuarat
Perwakilan Puteri UMNO Bahagian tahun 2015.
Selaras dengan Fasal 14.2.3 Perlembagaan UMNO Ketua, Naib Ketua
dan Penolong Setiausaha Puteri UMNO Cawangan menjadi Perwakilan
Puteri UMNO Cawangan ke Bahagian secara automatik.
Dan Fasal 14.2.4 Mana-mana wakil yang telah dipilih sebagai Perwakilan
Puteri Cawangan tidak boleh melantik gantinya sekiranya tidak dapat
hadir ke Mesyuarat Perwakilan Puteri UMNO Bahagian.
Oleh yang demikian, diminta kepada ahli persidangan untuk menamakan
dua orang wakil sebagai Perwakilan Puteri Cawangan.
Dua nama yang telah dipilih sebagai Perwakilan Puteri Cawangan adalah
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________

11

Membahaskan
usul-usul

Sidang hadirin sekalian,


Saya dengan sukacitanya mempersilakan _______________________________
bagi pihak Puteri UMNO Cawangan untuk membacakan usul.
Saya memohon cadangan dari ahli berhubung usul tersebut.
Saya memohon sokongan dari ahli berhubung usul tersebut.

12

Tangguhan
persidangan

Saya memohon cadangan dari ahli persidangan untuk menangguhkan


persidangan pada petang ini.
Saya memohon sokongan dari ahli untuk menangguhkan persidangan.

13

Ucapan
penangguhan

Seterusnya, dijemput kepada wakil ahli puteri cawangan untuk


memberikan ucapan penangguhan.
Dijemput kepada wakil pemerhati cawangan untuk memberikan ucapan
penangguhan.
Dijemput kepada wakil pemerhati puteri bahagian untuk memberikan
ucapan penangguhan.
Dijemput kepada ketua puteri cawangan untuk memberikan ucapan
penangguhan.

14

Pengerusi
menangguhkan
persidangan

Alhamdulillah, selesai sudah agenda persidangan Puteri UMNO Cawangan


pada petang ini.
Terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh semua ahli
persidangan dan dapat bersidang dengan lancar.
Saya selaku Pengerusi Tetap persidangan kali ini dengan menangguhkan
Persidangan Tahunan Puteri UMNO Cawangan tahun 2015 pada jam
_________________
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.