Anda di halaman 1dari 1

KERANGKA KONSEPTUAL

Perbandingan tahap kecergasan fizikal Pemain Bola Sepak dan Pemain


Hoki bawah 15 tahun Negeri Terengganu.
Pengenalan
Kepentingan kecergasan fizikal dan komponen kecergasan fizikal
Penyataan Masalah
Membandingkan tahap kecergasan fizikal
Pemain bola sepak dengan
pemain hoki bawah 15 tahun
Negeri Terengganu
Rekabentuk Kajian
Eksperimental
Kuantitatif

Sampel
20 orang pemain bola sepak
dan 20 orang pemain hoki
bawah 15 tahun Negeri Terengganu

Prosedur Kajian
Megikut tertib komponen ujian yang
sepatutnya.
Pengukuran indeks jisim badan
Lompat jauh berdiri
Duduk dan jangkau
Bangkit tubu lutut bengkok
Ujian latian / berjalan 2.4 km
Ujian dijalankan dalam masa dua hari
Instrument
i. BMI formula
ii. Lompat jauh berdiri
iii.

Duduk & jangkau

iv.

Bangkit tubi lutut


Bengkok
Larian / berjalan 2.4

v.

- Pita pengukur
- Pita penanda
- Kayu pembaris
- Bangku
- Jam randik
- Jam randik
- Bendera

Analisis Data
- Skor Piawai
- Ujian t
- Program SPSS