Anda di halaman 1dari 2

Zenderprovider moet zenders per stuk gaan aanbieden

Per 1 april 2015 heeft de provider ZIGGO haar televisie- en radio-aanbod veranderd. Zonder
iemand iets te vragen. Een tv-station als France 2 verviel, waardoor er nog maar n matige
Franse zender overblijft. Er kwamen o.a. Turkse, Indonesische, Chinese en Marokkaanse
zenders bij.
Op radio-gebied kwamen er een flink aantal vooral nostalgische zenders bij. Populaire naar
jaarring van muziek en van muziek naar land, soort, klassiek, chanson, rock etc. Wel een
verbetering want er valt wat te kiezen uit een grote verscheidenheid.En ook nog in het
basispakket.
Maar hoe komt ZIGGO aan zon keuze? Is er een behoeftepeiling gedaan? Daar is geen
informatie over.
Mijn bezwaar is dat iedere abonnee moet betalen voor een heel blok van tv- en radiozenders.
Deels in een basispakket, deels in betaalpakketten. Ik schat dat er per persoon nooit naar 75%
of meer van deze geleverde stations wordt gekeken of geluisterd.
Stationskeuze naar smaak
Een oplossing zou kunnen zijn zenders te gaan aanbieden naar wens van iedere abonnee
afzonderlijk. Laat bijvoorbeeld iedere abonnee per uitgekozen zender 50 eurocent per maand
betalen. En per betaalzender 1 2 euro. Met een minimum van 15 euro per maand totaal.
Ieder half jaar bij te stellen.
Het aanbod moet dan wel groot zijn, dus alle belangrijke wereldzenders en van Europa
bijvoorbeeld alle zenders, naast nationale ook provinciale en regionale.
Voordelen voor de abonnees.
Het spreekt vanzelf dat zon systeem rekening houdt met specifieke voorkeuren. Op het tvtoestel op volgorde in te stellen zonder dat krankzinnige doolhof aan ongevraagde overdaad.
Zenderaanbod op maat. En er ontstaat concurrentie met andere aanbieders op basis van
zenderaanbod en abonnementsprijzen.
Gevolgen voor de provider
Deze zal een gendividualiseerd leveringssysteem moeten opzetten en ieder half jaar iedere
abonnee inlichten over nieuwe zenders en prijzen per maand. En daarbij de vraag stellen of de
abonnee iets wil wijzigen. Een administratieve complicering.
Het verschil tussen basispakket en betaal-tv kan dan komen te vervallen, wellicht een
administratieve vereenvoudiging.
Vraag
Zijn er voorstanders van zon systeem die er samen (met mij) de schouders onder willen
zetten?
Job te Pas ----- Email: psychos&casema.nl