Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Reka Bentuk Dan Teknologi Tahun 5

MATA PELAJARAN

Reka Bentuk Dan Teknologi

TAHUN

5F

BILANGAN MURID

34 orang

TARIKH

5 Februari 2015

HARI

Khamis

WAKTU

9.30-10.30 pagi

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI

MASA

60 minit

STANDARD

2.1 Memasang dan membuka kit model


berfungsi.

KANDUNGAN
STANDARD

2.1.1 Membaca dan memahami manual.

PEMBELAJARAN

2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan


yang digunakan untuk memasang dan membuka
kit
model seperti pemutar skru mata rata,
pemutar skru
Philip, playar muncung tirus dan
sepana hujung terbuka.
2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen
kit
model seperti motor, gear, gandar, roda,
kerangka, suis dan pemegang bateri.

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid


dapat :
1.

Membaca manual dengan betul.

2.
Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan
dengan
betul.
3.
Menyatakan nama dan fungsi komponen kit
model.
RINGKASAN

Murid dapat membaca manual, mengenalpasti


nama dan fungsi alatan tangan serta komponen kit
model.

KEMAHIRAN

1. Membaca manual.
2. Menggunakan alatan dengan betul

ELEMEN
MERENTAS

1. Keusahawanan (EK4) pengetahuan alat tangan


dan
komponen kit model

KURIKULUM

2. Kreativiti menggunakan kaedah atau prosedur


dengan
mengenal pasti ciri-ciri yang betul
3. Nilai murni bekerjasama, cermat dan
bersungguhsungguh
4. Teknologi maklumat dan komunikasi
perbincangan
murid dalam kumpulan untuk
mengenal pasti fungsi komponen kit model

BAHAN BANTU

1. Kit model

MENGAJAR

2. Manual
3. Carta
4. Alatan tangan.

AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Set Induksi
1. Guru mempamerkan kit model yang telah siap
dipasang kepada murid.
2. Guru meminta ketua kumpulan daripada setiap
kumpulan untuk menggerakkan kit model kereta
(sebuah kit model kereta yang telah siap dipasang
dan yang lain kekurangan komponent)
3. Murid memerhati keputusan untuk memahami
kepentingan setiap komponen dalam kit model
kereta

Langkah 1
1. Guru menyatakan nama dan fungsi alatan
tangan yang digunakan untuk memasang dan
membuka kit model seperti pemutar skru mata
rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan
sepana hujung terbuka.
2. Guru menunjukkan alatan tangan semasa
memberi penjelasan
3. Guru memperkenalkan nama dan fungsi
komponen kit model seperti motor, gear, gandar,

roda, kerangka, suis dan pemegang bateri.


4. Guru mengedarkan kit model kepada setiap
kumpulan.
5. Murid membaca dan memahami manual kit
model dengan bimbingan guru.

Langkah 2
1. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara
menggunakan alatan tangan dengan bimbingan
guru.
2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen
kit model seperti motor, gear, gandar, roda,
kerangka, suis dan pemegang bateri dengan
bimbingan guru.

Penutup
Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu
Papaku pulang dari kota.
PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Guru mengedarkan lembaran kerja untuk


dilengkapkan

PENGETAHUAN
SEDIA ADA

Murid telah mempelajari berkaitan dengan kit


model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan
Teknologi.

REFLEKSI

34 murid dapat mencapai objektif. 30 murid-murid


dapat menjawab soalan dengan betul. 0 murid
memerlukan bimbingan tambahan. 34 murid dapat
menguasai pelajaran hari ini.