Anda di halaman 1dari 2

Borang Anggaran Perbelanjaan Tahunan

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 2014


Nama Sekolah : SK. Kg. Busut baru(A)
Peruntukan
: RM267.00
A Sumber Kewangan

Baki Terkumpul

: RM0

Peruntukan Semasa

: RM267

Jumlah

: RM267

B Rumusan Pengagihan Mengikut Unit Di Bawah Kawalan.


C Anggaran Perbelanjaan Mengikut Mata Pelajaran : BAHASA MALAYSIA
No.
1.

Jenis Perbelanjaan
Pilot Whiteboard Marker - Hitam

2.

Pilot Whiteboard Marker Biru

3.

Bilangan
1

Jumlah(RM)
5.00

5.00

5.00

Pilot Whiteboard Marker Refill - Hitam

3.30

3.30

4.

Pilot Whiteboard Marker Refill Biru

3.30

3.30

5.

Disket

12.00

24.00

6.

CD kosong

1.00

5.00

7.

Permanent Marker Artline 70 Hitam

33.00

33.00

8.

Permanent Marker Artline 70 Hitam

33.00

33.00

9.

Kertas A4 Fancy Paper- Kuning

8.50

17.00

10

2 Sheet Card Kuning

12.00

24.00

11

Double Sided tape inci

2.50

5.00

12

Sijil

0.39

390.00

13

Kertas A4 - Putih

8.00

456.00

14

Binding Tape (1 inci) Merah

3.00

6.00

15

ABBA Sheet Protector

2.50

50.00

16

Alat tulis (Aktiviti Minggu Bahasa)

17

Tatabahasa Dewan

35.00

70.00

JUMLAH

Harga/unit(RM)
5.00

RM267.00