Anda di halaman 1dari 8

Artikulasi Sertaan

Pn Hamidah Abd Wahab

Artikulasi Sertaan
Merupakan bunyi yang ikut muncul apabila
bunyi utama dihasilkan. Istilah lain untuk
artikulasi sertaan termasuklah artikulasi
tambahan, koartikulasi atau bunyi pengiring.
Muncul kerana pertuturan bahasa itu, bunyibunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri-sendiri
melainkan diujarkan dalam satu himpunan.
Saling mempengaruhi antara bunyi.
Dalam keadaan tertentu, satu bunyi lain akan
muncul dalam himpunan bunyi itu.

4 jenis artikulasi sertaan


1. Nasalisasi (Penyengauan)
2. Palatalisasi (Pelelangitkerasan)
3. Labialasasi(Pembibiran)
4. Glotalisasi (Pengglotalan)

Nasalisasi (Penyengauan)
Muncul apabila lelangit lembut terbuka dan
udara turut keluar melalui rongga hidung
dalam menyebut sesuatu bunyi vokal.
Diberi lambang [ ] atas vokal yang diunjurkan
Berlaku dalam 4 persekitaran iaitu;a) Vokal yang mengikuti bunyi konsonan
sengauan, misalnya malang, nasihat, nganga
dan nyanyi

sambungan
B) Vokal yang mengikuti bunyi konsonan
sengauan
misalnya, maung, niat, ngiang dan nyiur.
C) Vokal yang hadir selepas konsonan
separuh vokal
Misalnya, lewah, kahwin, kayuh, wayang.
D) Vokal yang mengikuti bunyi konsonan
geseran rongga tekak yang dalam tulisan Jawi
dilambangkan oleh huruf ain.
Misalnya taat, taun, fill, tabiat.

Palatalisasi (Pelelangitkerasan)
Bunyi sertaan berlaku dalam 2 keadaan iaitu;
1) Bunyi yang mengandungi vokal rangkap ai,
ia, iu atau io.
Misalnya, main, keliar, siul dan trio
2) Perkataan yang mengandungi turutan
bunyi konsonan [n] diikuti oleh konsonan
letusan [c] atau [j]
Misalnya, pancang, kunci, panjang dan
hujung

Labialisasi (Pembibiran)

Diberi lambang [w]


Hadir sewaktu membunyikan
perkataan yang mengandungi
vokal rangkap au, ua atau ui
misalnya kaut, seluang, buih

Glotalisasi (Pengglotalan)

Berlaku apabila penyebutan


sesuatu perkataan
menghasilkan bunyi konsonan
hentian glotis.
Misalnya badak, percik, soal,
keadaan dan gemuk

Anda mungkin juga menyukai