Anda di halaman 1dari 8

Kos Pelaburan Projek Itik Penelur

Kos Memelihara 500 ekor itik (dari anak sehari hingga anak dara)
Parameter digunakan:
a kos pengeluaran seekor itik dara @rm16.85
b Itik disimpan 18 bulan sahaja.Purata pengeluaran hanya 65% atau 340 biji.
c Kos menyediakan kemudahan reban dan alatan rm3500,susut nilai dgn kadar 20 %
d kadar kematian dalam masa 18 bulan 10 %
e Makanan disediakan oleh penternakmengunakan beras hancur,ikan baja, dan lain lain@52 sen/kg
f Masa tenaga kerja ialah 1.5 jam orang Imanhour) sehari,nilai upahan rm2.00 setiap jam/orang
1 Kos Pembangunan
-Reban dan kawasan legar
kayu reja
atap zink/alcon
pagar chaink link G12 x 3" (380 kaki)
peralatan
menambun tanah setinggi 10" (85 k x 75 k)
lain lain
jumlah
2 Kos Pengeluaran/Mengurus
pembelian baka itik khaki campbell 525 ekor @2.00
makanan hingga umur 22 minggu@13kg/ekor@rm1.05/kg
susutan kemudahan,reban alatan bernilai rm2200
ubatan dan pelbagai
jumlah
*kos pengeluaran itik dara

RM
1000
1200
400
250
250
400
3500
1050
6825
350
200
8425
8425/500 = 16.85/ekor

Kos Pengeluaran Telur Itik(dari 22 minggu hingga 100 minggu- 18 bulan bertelur)
a Kos pengeluaran 5000 ekor @16.85
8425.00
b Kos makanan @170 gm/ekor sehari@52 sen/kilo
23,868.00
c susut nilai reban dan alatan@20% setahun
1050.00
d elektrik dan perubatan
150.00
jumlah
33,643.00
* kos pengeluaran sebiji telur
a 340.20x500
170,100 biji
b jumlah perbelanjaan
rm 33,643.00
c Kos pengeluaran sebiji
rm 33,643.00/170,000= 20 sen/biji
* kos pengeluaran telur temasuk upah
a Kos buruh
b kos sebiji telur

1.5x2.00x540 hari = rm1620.00


rm33,643 .00+rm1620.00/170,100
= 20.7 sen/biji

Posted by arah alamfana at 00:00


Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Projek Ayam Kampung


Kos Pelaburan Projek.

Parameter:
2000 ekor ekor/kandang/pusingan
kemasukan 2000 ekor setiap 2 bulan, 4bulan, 1 pusingan
pusingan setahun
kematian
FCR
Berat akhir
harga jualan

6 kandang 1 buah
6%
3
1.8 kg
5.00/kg

a kos anak ayam umur 1 hari 3000.00/pusingan @1.50/ekor


b kos makanan ayam
11,880.00/pusingan @5.94/ekor
c kos ubatan & veksin
120.00/pusingan@0.06 /ekor
d kos utiliti,air,gas
60.00/pusingan @0.03/ekor
e upah & gaji
300.00/pusingan @0.15/ekor
f Pengangkutan
200.00/pusingan @0.10/ekor
kos
7.78/ekor
kos
4.32/kg

lain kos:
makanan = 1.1 sekg
kandang = 3.00 seekor
Peralatan = 1.7
Jangka hayat reban = 10 tahun

ALIRAN TUNAI
A Jualan ayam
B Kos tetap
-reban ,peralatan
- peralatan
C Kos Operasi
- anak ayam
- makanan ayam
-ubatan,veksin
- utiliti (api,air)
-upah,gaji
-pengangutan
-susut nilai reban,perlatan
- jumlah kos operasi
D jumlah kos semua
E Pendapatan bersih
masuk semula susut nilai

Thn 0
0
6000
3400
0
0
0
0
0
0
0
0
9,400

Thn 1 Thn 2 Thn3 Thn4 Thn5 Thn6 ........... .Thn 10


101,520.......................................................................101,520.
0.....................................................................................0.
0.....................................................................................0
18,000..................... .................................................18,000
71,280.......................................................................71,280
720 ...................................................................... 720
360....................................................................... 360
1,800.........................................................................1,800
1,200.........................................................................1,200
940......................................................................... 940
94,300.......................................................................94,300
94,300.......................................................................94,300
7,220.................... .....................................................7,220
940
940

jumlah kos tanpa susut nilai


F Lebihan tunai/defisit
(9,400)
G Lebihan tunai terkumpul
(9,400)
H Analisa Kewangan:
1 nilai semasa (4 %,8 tahun)
2 Kadar pulangan dalam (8 tahun)
3 NIsbah hasil/kos (df 4%)
4 Tempoh pulang modal

93,930....................................................................... 93,930
8,160.........................................................................8,160
(1,240) 6920 15,080 23,240 31,400 39,560,........72,200
4%
10%
NPV
54,560
37,046 pendapatan sebulan 602
IRR
87%
87%
BCR
1.07%
1.07%
PBP
3-4 tahun

Kos Pelaburan Projek Burung Unta(ostrich)

Kos Pelaburan Awal Projek


Tahun Projek
A. Jumlah Hasil
Kos per unit Baka Pejantan 800 ekor
Baka Betina
800 ekor
Jum. Hasil
B Kos Tetap
1. Pembangunan Tanah (1 ha)
2. Stok Baka
anak pejantan anak betina
3. reban ,peralatan
4. Pagar RM15.00 meter
5. Stor RM 5,000
6. Pelbagai kos @ 10%
C Kos Operasi
1. Pemakanan @ RM0.30/ kg
2. Bekalan air dan bitamins
3. Detergents & kimia
4. Gaji pekerja
D Untung Bersih

1
0
0
77,550

46,200

46,200

(123,750)

34,800

E INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) = 17%


F Discount Factor (df)
Net Present Value (NPV)
10%
25,285 6,913
15%
6,913

BCR
1.05
1.02

2
68,000
68,000
136,000
55,000

Kos Pelaburan Projek Kambing Pedaging


Komersial.

Jumlah Asas - 1000 ekor Baka Pembiak


Tempoh Aliran Tunai- 10 tahun
1 Jumlah Hasil
8,761,000
Jualan kambing singkir
487,000
Jualan kambing sembelih 2,857,000
Jualan baka
5,417 ,000
2 Kos Tetap
1,491 ,000
3 Kos Operasi
4,132, 000
4 Jumlah Pendapatan bersih(sebelum cukai) 3,138,000
5 INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)
6 Discount Factor
df 10%
15%

= 24%
NPV
1,128
593

BCR
1.31
1.19

Kos Pelaburan Projek Kambing Pedaging


Komersial.

Jumlah Asas - 1000 ekor Baka Pembiak


Tempoh Aliran Tunai- 10 tahun
1 Jumlah Hasil
8,761,000
Jualan kambing singkir
487,000
Jualan kambing sembelih 2,857,000
Jualan baka
5,417 ,000
2 Kos Tetap
1,491 ,000
3 Kos Operasi
4,132, 000
4 Jumlah Pendapatan bersih(sebelum cukai) 3,138,000
5 INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)
6 Discount Factor
df 10%
15%

= 24%
NPV
1,128
593

BCR
1.31
1.19

Kos Pelaburan Projek Lembu Fidlot

Kos Pelaburan Setahun .

Tahun 1

1 Hasil Kasar
1.Jualan (Bil.)
350 kg / ekor
2 Perbelanjaan Pembangunan
3 Kos Operasi (Kos berubah dan penyengaraan)

rm

951,143
rm 222,500
rm 1,119,263

4 Pendapatan Bersih
Tahun 1
Kelebihan / (Kurang)

Tahun 2

(390,620) 142,228

Kelebihan / (Kurang) Terkumpul (390,620) (248,392)

Tahun3

Tahun 4

135,311

128,151

(113,080)

15,071

5 PENILAIAN KEWANGAN
INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) 28%
Tempoh Bayar Balek 3.9 Tahun
df
df

10.00%

NPV

BCR

257,911

1.04

154,167

1.03

15.00%

Parameter :
Kos pemeliharaan lembu = 1,765 se ekor
Harga Jualan Lembu

= 2,135 se ekor

Margin Kasar

= 370 se ekor

Susutnilai Tahunan

= 22,250 Kos Pengurusan Tetap

= 70,784

Break-Even Point = 251 Ekor / thn

Kos Pelaburan Projek Burung Walit.

BURUNG WALIT PELABURAN DAN PULANGAN

1 Kos tetap
a Pembinaan bangunan 40'x60' persegi setinggi 3 tingkat = RM 120,000
2 Modal Pusingan Setahun(Overhead Cost)
a. Kos tenaga buroh = RM 12,000
b. Eletrik dan air = RM 1,000
c. Kos Permulaan Setahun = RM 133,000
3 Anggaran Hasil Sarang burung (minima)
i) Akhir tahun 1, 0.5 kg X RM 6,000 = RM 3,000
ii) Akhir tahun 2, 7 kg X RM 6,000 = RM 42,000
iii) Akhir tahun 3, 14 kg X RM 6,000 = RM 84,000 iv)
Akhir tahun 4, 20 kg X RM 6,000 = RM 120,000 v)
Akhir tahun 5, 20 kg X RM 6,000 = RM 120,000
4 Keuntungan Tahunan
i) Tahun 1, RM 3,000 - (RM 7,000 + RM 25,000) = (- )RM 130,000
ii) Tahun 2, RM 42,000 - (RM 7,000 + RM 29,000) = (-)RM 88,000
iii) Tahun 3, RM 84,000 - RM 7,000 = (-)RM 4,000
iv) Tahun 4, RM 120,000 - RM 7,000 = RM 116,000
v) Tahun 5, RM 120,000 - RM 7,000 = RM 120,000
Nota: Dalam masa 3 tahun modal yang dilabur dapat dipungut kembali sepenuhnya