Anda di halaman 1dari 2

SULIT

Pilih satu soalan sahaja

1. Dengan menggunakan pelbagai jenis garisan yang dipelajari hasilkan sebuah lukisan
pemandangan air terjun.
2.

Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan titik permulaan. Hasilkan sebuah
kertas pembalut hadiah menggunakan rupa geometri dan organik dengan pelbagai teknik yang
telah anda pelajari.

3. Lukis sebuah lukisan bertemakan Buah-buahan Tempatan. Lukisan tersebut mestilah


mempunyai aspek jalinan, bentuk dan ton.
4.

Hasilkan sebuah lukisan yang bertemakan pemandangan di sebuah jalan raya. Lukisan
tersebut mestilah mempunyai garisan perspektif dan beberapa buah batang lampu jalan di tepi
jalan raya.

5. Dengan menggunakan warna panas, hasilkan sebuah catan bertemakan sebuah pemandangan
pada waktu senja di laut. Catan anda mestilah menekankan aspek ton warna, ruang, dan
komposisi.
6. Kelab Alam Sekitar sekolah anda akan mengadakan pertandingan poster bersempena kempen
alam sekitar. Hasilkan sebuah poster yang bertajuk Cintai Alam Sekitar dengan gabungan
tipografi, warna dan imej yang menarik

KERTAS SOALAN TAMAT


Disediakan oleh :

Disemak oleh :

_______________

_______________

(Harnizah Noor Diana Mat Rosle )


Guru Pendidikan Seni Visual

(En. Julian Aban )


Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

2611/2

SULIT
1

SULIT
2611/2
Pendidikan Seni Visual
Kertas 2
2 Jam

SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN KOTA
MARUDU
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN SATU

PENDIDIKAN SENI VISUAL


KERTAS 2 ( SENI HALUS )
Dua Jam

ARAHAN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kertas soalan ini mengandungi enam soalan.


Jawab satu soalan sahaja.
Sila bawa kertas ini semasa peperiksaan.
Anda bebas menggunakan sebarang teknik kecuali teknik kolaj.
Sebarang lakaran tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik peperiksaan.
Tuliskan dengan terang NAMA, TINGKATAN dan NO SOALAN mengikut susunan
yang ditetapkan di sudut kanan sebelah atas muka hadapan kertas lukisan anda.
7. Kertas ini hendaklah diberikan seminngu sebelum tarikh peperiksaan ini.

NAMA :
5 cm TINGKATAN :
NO SOALAN :
TARIKH :
TANDATANGAN GURU :
MARKAH :
8 cm

Kertas soalan ini


bercetak

mengandungi 2 halaman

Anda mungkin juga menyukai