Anda di halaman 1dari 5

PEMILIHAN KUMPULAN NORMA

Semua jenis norma dibincangkan lebih awal dalam chepter ini berdasarkan
kepada kumpulan norma. Ujian yang ditadbirkan kepada kumpulan norma
dipanggil
sebagai
program
norming
atau
program
penyeragaman
(standardization program). Nilai norma bagi sesebuah ujian bergantung kepada
jenis kumpulan norma. Tafsiran skor ujian sangat dipengaruhi oleh kumpulan
norma yang digunakan untuk menerbitkan norma, tanpa mengira jenis norma
yang diperolehi.
Kumpulan norma bagi ujian psikologi memaparkan berbagai keragaman. Ia
adalah sukar untuk merumuskan kategori yang berlainan dalam keragaman ini.
Kita mengemukakan skema pengkategorian yang mewakili poin sepanjang
kontinum sebaliknya pendekatan jelas berbeza. Dalam latihan, kita akan
menemukan contoh di antara poin sepanjang rangkaian kesatuan (continuum).
Skor ujian-ujian psikologi yang mengukur sesuatu atribut jarang dalam
bentuk skala pengukuran nisbah atau mutlak. Dengan itu, satu cara yang paling
baik dalam menjelaskan prestasi seseorang dalam sesuatu ujian adalah dengan
membandingkan skor ujiannya dengan skor ujian orang lain atau skor ujian bagi
sesuatu kumpulan. Tafsiran berdasarkan norma (Norm-based interpretation)
merujuk kepada prestasi ujian seseorang yang ditafsirkan dengan
membandingkan skor ujiannya dengan skor ujian bagi beberapa orang lain
(kumpulan normatif yang dijadikan set piawai). Skor-skor yang dijadikan
perbandingan itu dikenali sebagai norma, ia memberi satu piawai atau standard
bagi mentafsir skor ujian yang diperoleh seseorang individu dan ia menunjukkan
kedudukan seseorang individu apabila dibandingkan dengan sekumpulan
normatif tertentu yang dijadikan set piawai. Dalam membuat tafsiran skor,
beberapa kumpulan yang berbeza mungkin digunakan untuk mendapat
maklumat normatif.

Norma Umur
Apabila kita meningkat tua, kita akan berubah dalam cara yang boleh diukur,
daripada menjadi lebih baik atau lebih buruk. Keadaan ini jelas berlaku pada
zaman kanak-kanak apabila kemahiran intelektual jelas kelihatan dari satu bulan
ke bulan berikutnya. Kita menjangkakan, contohnya, bahawa orang dewasa akan
menunjukkan tahap yang lebih matang daripada percakapan dengan setiap
dekad yang berlalu (Gregory & Gernert, 1990).
Norma umur menggambarkan tahap prestasi ujian bagi kumpulan umur
masing-masing yang berasingan dalam sampel normatif. Tujuan memilih norma
umur adalah untuk memudahkan perbandingan umur yang sama. Dengan norma
umur, prestasi orang yang diuji adalah menafsirkan hubungannya dengan subjek
penyeragaman (standardization) daripada umur yang sama. Jangka umur untuk
kumpulan umur normatif boleh berbeza dari satu bulan kepada satu dekad atau
lebih, bergantung kepada sejauh mana prestasi ujian adalah bergantung kepada

umur. Untuk ciri-ciri yang cepat berubah berkaitan dengan umur adalah seperti
kebolehan intelektual pada zaman kanak-kanak. Dalam hal ini, pemaju ujian
mungkin melaporkan ujian berasingan bagi menetapkan golongan usia dalam
kurungan, seperti selang 4 bulan. Keadaan ini membolehkan pemaju ujian
membuat pemariksaan, contohnya, untuk membandingkan keputusan ujian
daripada kanak-kanak yang berumur 5 tahun hingga 2 bulan (umur 5-2) dengan
sampel normatif kanak-kanak yang terdiri daripada umur 5-0 hingga umur 5-4.
Sebaliknya, ciri-ciri dewasa berubah lebih perlahan-lahan dan ia mungkin
memadai untuk melaporkan data normatif dengan selang umur 5 atau 10 tahun.

Norma Grade
Norma grade secara konseptualnya adalah sama dengan Norma umur. Norma
grade menggambarkan tahap prestasi ujian bagi setiap grade yang berasingan
dalam sampel normatif. Norma grade jarang digunakan dengan ujian kebolehan.
Walau bagaimanapun norma ini sangat berguna dalam tetapan sekolah ketika
melaporkan tahap pencapaian kanak-kanak di sekolah. Semenjak pencapaian
akademik dalam kebanyak bidang sangat bergantung kepada kurikulum
berdasarkan grade, perbandingan seorang pelajar terhadap sampel normatif
daripada grade yang sama adalah lebih tepat daripada menggunakan
perbandingan berdasarkan umur.

Norma Tempatan dan Sub kumpulan


Dengan banyak aplikasi, norma tempatan atau sub kumpulan yang diperlukan
sesuai dengan tujuan khusus untuk ujian. Norma tempatan berasal daripada
wakil peserta ujian tempatan, yang bertentangan dengan sampel nasional.
Demikian juga, norma sub kumpulan terdiri daripada skor yang diperoleh dari
sebuah sub kumpulan yang dikenal pasti (Afrika Amerika, Hispanik, famales),
yang bertentangan dengan pelbagai sampel nasional.

Norma Tempatan (Local)


Sebuah sekolah menggunakan Ujian Pencapaian Metropolitan (Metropolitan
Achievement Tests). Markah pelajar di sekolah ini telah dilaporkan dalam bentuk
norma nasional. Di samping itu, sekolah menyediakan satu taburan skor pelajar
sendiri dan mentafsir skor setiap pelajar berhubung dengan markah pelajar lain
di sekolah ini. Ini dipanggil sebagai norma tempatan. norma seperti itu hampir
selalu dinyatakan sebagai persentil.
Antara contoh lain. Sebuah syarikat menggunakan ujian bakat kuantitatif
untuk memilih pekerja perkeranian. Syarikat itu menguji 200 pemohon kerja
setiap tahun. Walaupun terdapat norma nasional pada ujian, syarikat itu
menggunakan 200 pemohon ujian itu untuk membangunkan norma tempatan.

Norma tempatan mungkin berguna untuk beberapa tujuan pentafsiran.


Kelebihan norma tempatan salah satunya ialah kita dapat mengetahui ciri-ciri
kumpulan norma kerana ianya menerangkan dengan jelas orang-orang dalam
situasi tempatan. Sudah tentu, pada norma tempatan, biasanya orang akan
menjadi purata. Ini mempunyai potensi yang boleh mengelirukan. Sebagai
contoh, dalam situasi ujian sekolah yang dinyatakan sebelum ini, Biasanya
pelajar dalam setiap gred akan "di norma".

Norma Sub kumpulan


Sesetengah ujian menyediakan norma sub kumpulan. Sub kumpulan adalah
diambil daripada jumlah kumpulan norma, sebagai contoh, norma yang
berasingan mungkin disediakan mengikut jantina, bangsa, kumpulan sosial
ekonomi, kumpulan pekerjaan, atau kawasan geografi.
Norma Sub kumpulan secara potensinya hanya berguna jika terdapat
perbezaan yang besar antara sub kumpulan pada pembolehubah yang diukur
oleh ujian. Jika sub kumpulan tidak berbeza pada pembolehubah, maka norma
sub kumpulan itu tidak akan berbeza daripada norma berdasarkan jumlah
kumpulan.
Bergantung kepada tujuan ujian, seseorang mungkin lebih suka untuk
menggunakan hanya sejumlah norma kumpulan atau hanya norma sub
kumpulan. Dalam kebanyakan keadaan, penggunaan kedua-dua jumlah norma
kumpulan dan norma sub kumpulan akan meningkatkan tafsiran ujian. Sebagai
contoh, ia mungkin berguna untuk mengetahui bahawa skor Zeke adalah pada
persentile ke-60 pada norma nasional tetapi pada persentile ke-30 bagi orangorang dalam kumpulan pekerjaan beliau.
Sebagai peraturan umum, setiap kali sebuah sub kumpulan yang boleh
dikenal pasti melakukan dengan ketara yang lebih baik atau lebih buruk pada
ujian daripada sampel penyeragaman secara lebih luas ditetapkan, ia boleh
membantu untuk membina norma sub kumpulan tambahan. Sub kumpulan boleh
dibentuk berkenaan dengan jantina, latar belakang etnik, kawasan geografi,
persekitaran bandar berbanding luar bandar, tahap sosio-ekonomi, dan berbagai
faktor lainnya.
Sama ada norma tempatan atau sub kumpulan yang bermanfaat
bergantung kepada tujuan ujian. Sebagai contoh, norma etnik untuk ujian
kecerdasan yang standard mungkin lebih baik berbanding dengan norma
berdasarkan secara nasional dalam meramalkan kecekapan dalam persekitaran
kanak-kanak yang tidak sekolah. Walau bagaimanapun, norma etnik tidak dapat
meramalkan bagaimana seorang anak akan berjaya dalam program pengajaran
sekolah awam aliran utama (Mercer & Lewis, 1978). Oleh itu, norma tempatan
dan sub kumpulan harus digunakan dengan berhati-hati.

Tracking
Salah satu penggunaan yang paling umum daripada norma berkaitan dengan
usia adalah carta pertumbuhan yang digunakan oleh pakar kanak-kanak.
Mempertimbangkan soalan seperti "adakah anak aku tinggi atau pendek?"
Jawapan kepada soalan ini biasanya akan bergantung pada perbandingan antara
anak lelaki anda dengan kanak-kanak lelaki lain yang sama usia mereka. Anak
anda akan menjadi sangat tinggi jika dia 5 kaki pada usia 8 tahun tetapi sangat
pendek jika dia hanya 5 kaki pada usia 18 tahun. Dengan demikian,
perbandingan biasanya dengan orang yang umur sama.
Seterusnya, jenis yang agak jelas berkaitan dengan perbandingan usia,
pakar kanak-kanak telah mendapati bahawa kanak-kanak di peringkat umur
yang sama cenderung melalui corak tumbesaran yang berbeza. Kanak-kanak
yang kecil seperti bayi selalunya kecil dan terus berkembang pada kadar yang
lebih perlahan berbanding kanak-kanak yang lain. Oleh itu, pakar kanak-kanak
mesti berpengetahuan lebih bukan sekadar dari usia kanak-kanak; mereka juga
harus tahu persentil kanak-kanak dalam kumpulan umur yang diberikan. Untuk
kepelbagaian ciri fizikal, kanak-kanak cenderung untuk bersama dengan mereka
yang sama tahap persentil, berkait dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan
umur mereka, kerana mereka semakin membesar. Kecenderungan untuk kekal
pada paras yang relatif sama dengan rakan-rakan seseorang adalah dikenali
sebagai tracking. Tinggi dan berat adalah contoh yang baik dapat kesan ciri-ciri
fizikal. Rajah 2-8 dan 2-9 menunjukkan kadar tumbesaran untuk kanak-kanak
lelaki dan perempuan dari segi ketinggian dan berat badan. perhatikan kanakkanak yang besar ketika bayi dijangka akan kekal besar apabila mereka semakin
membesar.
Pakar kanak-kanak menggunakan carta untuk menentukan kursus yang
dijangka daripada pertumbuhan bagi kanak-kanak. Sebagai contoh, jika seorang
kanak-kanak lelaki berusia 3 bulan seberat 13.2 paun (6 kilogram), doktor akan
menempatkan kanak-kanak itu pada garis tengah pada separuh gambar rajah 28. Pada usia 36 bulan, kanak-kanak itu dijangka akan membesar hanya di bawah
33 kilogram. Carta-carta tracking sangat berguna untuk doktor kerana ia
membantu menentukan sama ada kanak-kanak itu akan melalui corak
pertumbuhan yang luar biasa. Seorang budak lelaki yang beratnya 13 paun pada
usia 3 bulan mungkin berada di bawah pengawasan, jika pada usia 36 bulan
berat badannya hanya 28 paun. Ini mungkin akan menjadi normal untuk 3 tahun
dalam track yang berbeza, tetapi doktor mungkin mahu menentukan mengapa
kanak-kanak itu tidak tetap pada track mereka.
Walaupun sistem tracking telah berjalan dengan baik dalam perubatan, ia
telah menimbulkan kontroversi dalam pendidikan. Sesetengah orang percaya
ada analogi antara kadar pertumbuhan fizikal dan kadar pertumbuhan
intelektual; hanya kerana ada beberapa orang yang perlahan pertumbuhannya
yang akhirnya akan lebih pendek dari rata-rata orang dewasa, mereka lambat
belajar yang akhirnya mereka kurang pengetahuan sebagai orang dewasa.
Seterusnya, ada juga yang berpendapat kanak-kanak belajar pada peringkat

yang berbeza. Oleh kerana itu, kanak-kanak dipisahkan pada peringkat awal lagi
dalam kerjaya pendidikan mereka dan ditempatkan di dalam kelas yang sesuai
dengan perbezaan track ini. Ramai pendidik terkesan dengan sistem tracking ini
kerana ia mungkin akan mendiskriminasikan (layanan tidak adil) beberapa
kanak-kanak. Kerana orang yang menggunakan ujian psikologi meletakkan
kanak-kanak pada tahap ini, beberapa ujian telah datang di bawah penelitian
yang teruk dan mengancam.

Expectancy Tables
Salah satu bentuk praktikal yang norma boleh ambil adalah Expectancy Tabel.
Expectancy Tabel menggambarkan hubungan yang diwujudkan antara skor ujian
dan hasil yang dijangkakan terhadap tugas yang berkaitan (Harmon, 1989).
Expectancy tabel adalah sangat berguna dengan menggunakan ujian peramal
untuk meramal kriteria yang jelas. Contohnya, Expectancy Tabel dapat
menggambarkan hubungan antara skor terhadap satu ujian bakat akademik
(peramal) dan seterusnya purata nilai gred kolej (kriteria).
Expectancy tabel selalu didasarkan pada peramal (predictor) sebelumnya
dan hasil kriteria (criterion) untuk sampel besar daripada peserta ujian. Nilai
praktikal daripada menjadualkan maklumat normatif dengan cara ini peserta
ujian yang baru menerima pratinjau satu kebarangkalian seberapa baik mereka
cenderung lakukan pada kriteria. Contohnya, peserta ujian sekolah tinggi yang
mengambil satu ujian bakat akedemik boleh dikatakan kemungkinan statistik
mencapai nilai gred prurata kolej tertentu.