Anda di halaman 1dari 2

SULIT

Pilih satu soalan sahaja


1. Anda melihat pemandangan semula jadi yang begitu indah ketika menuruni tangga di dalam
sebuah taman rekreasi. Lukiskan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada perspektif,
warna dan jalinan.
2. Beberapa alatan menghasilkan catan seperti berus lukisan,sebotol air, bekas pembancuh warna,
warna air, pensil serta beberapa alatan yang lain kelihatan di atas meja.Gambarkan situasi
tersebut dalam lukisan anda.
3. Beberapa ekor rama-rama sedang terbang dan salah seekor darinya hinggap pada tumbuhan
berbunga. Gambarkan suasana tersebut dengan memberi penekanan kepada warna dan
pergerakan.
4. Hasilkan satu ilustrasi muka hadapan buku kanak kanak yang bertajuk Cerita Dongeng.
Penekanan hendaklah diberikan kepada aspek imej, warna dan tipografi yang bersesuaian dengan
kanak kanak.
5. Beberapa orang kanak-kanak kelihatan sedang bermain dengan riang di sebuah taman
permainan. Lukiskan situasi tersebut dengan memberi penekanan kepada bentuk, ruang dan aksi.
6. Sebuah basikal disandarkan di tepi pagar sebuah rumah. Terdapat sebiji bola dan sepasang stokin
di dalam bakul basikal serta sepasang kasut sekolah digantung pada hendal basikal. Lukis situasi
tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, ruang dan jalinan.
KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

_______________

_______________

(Harnizah Noor Diana Mat Rosle )


Guru Pendidikan Seni Visual

(En. Julian Aban )


Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

2611/2

SULIT

SULIT
2611/2
Pendidikan Seni Visual
Kertas 2
2 Jam

SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN KOTA
MARUDU
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TINGKATAN DUA

PENDIDIKAN SENI VISUAL


KERTAS 2 ( SENI HALUS )
Dua Jam

ARAHAN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kertas soalan ini mengandungi enam soalan.


Jawab satu soalan sahaja.
Sila bawa kertas ini semasa peperiksaan.
Anda bebas menggunakan sebarang teknik kecuali teknik kolaj.
Sebarang lakaran tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik peperiksaan.
Tuliskan dengan terang NAMA, TINGKATAN dan NO SOALAN mengikut susunan
yang ditetapkan di sudut kanan sebelah atas muka hadapan kertas lukisan anda.
7. Kertas ini hendaklah diberikan seminngu sebelum tarikh peperiksaan ini.

NAMA :
5 cm TINGKATAN :
NO SOALAN :
TARIKH :
TANDATANGAN GURU :
MARKAH :
8 cm

Kertas soalan ini


bercetak

mengandungi 2 halaman

Anda mungkin juga menyukai