Anda di halaman 1dari 1

UNIT KOKURIKULUM SMAKT

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN/KELAB/PERMAINAN


__________________________________
TAHUN _____________

Pada mematuhi sub peraturan 5 (1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam warta Kerajaan Malaysia Jil. 42 No. 11 Tambahan
No.41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998, maka berikut ini di kemukakan
Senarai Ahli Jwatankuasa Persatuan/Kelab :____________________________________________
Sek Men Agama Kota Tinggi (SABK)
Guru Penasihat

: _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Pengerusi/Kapten

________________________________________ Ting : _______

Penolong Pengerusi

________________________________________ Ting : _______

Setiausaha

________________________________________ Ting : _______

Penolong Setiausaha

________________________________________ Ting : _______

Bendahari

________________________________________ Ting : _______

AJK Tingkatan

Tingkatan 1

________________________________________ Ting : _______

Tingkatan 2

________________________________________ Ting : _______

Tingkatan 3

________________________________________ Ting : _______

Tingkatan 4

________________________________________ Ting : _______

Tingkatan 5

________________________________________ Ting : _______