Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 4


Mata Pelajaran
Tema
Topik
Modul
Kelas
Masa
Bilangan Murid
Standard Pembelajaran
Objektif Pembelajaran

Teknologi Maklumat & Komunikasi


Dunia Komputer
2.0 Mengenal perisian komputer
DK 4
4 SIDDIQ
8.10 9.10 pagi (60 minit)
32 orang
2.3 & 2.4
Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat
i ) Menyatakan fungsi dan contoh perisian aplikasi.
ii)Menyatakan fungsi dan contoh program utiliti.

Aktiviti P&P

1. Guru memaparkan slide power point.


2. Guru berdiskusi dengan murid.
3. Dengan menggunakan internet, murid diminta
mencari maklumat berkenaan salah satu fungsi bagi
contoh sistem pengendalian yang telah diberi dan
mencari jenis-jenis perisian.
4. Maklumat yang diperolehi hendaklah dicatatkan
di dalam borang yang telah disediakan.
5. Murid diminta untuk membentangkan dapatan
tugasan dalam sebarang bentuk/aplikasi dengan
menarik dan kreatif.
6. Perkara penting yang perlu ada di dalam
pembentangan murid adalah :
*menyatakan fungsi perisian aplikasi dan memberi
satu contoh perisian aplikasi.
* menyatakan fungsi program utiliti beserta dengan
contohnya.

EMK
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi:

Kreativiti (hasil pembentangan murid),


TMK (penggunaan internet),
Slaid Power Point, nota dan borang.
TP 1 & TP 2
- 25 orang murid dapat memberikan jawapan yang
betul.
- 7 orang murid memerlukan bimbingan khusus dari
guru