Anda di halaman 1dari 5

NAMA PROJEK : PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM SIMPANAN DATA PENDUDUK

CASA IDAMAN CONDOMINIUM


PERISIAN

NAMA

NO. MATRIK

HASHIMAH MD YUNUS

GA01218

MARNI BASRI

GA01225

NURUL IZZAH BUKHRI

GA01248

NORHAFIZAH HASSIM

GA01421

IZWANA HANIFAH

GA01418

KOD SUBJEK : EPPA 3613


SUBJEK : PENBANGUNAN & APLIKASI STRATEGIK SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Perisian
Pengenalan
KJ Property Management Sdn. Bhd. adalah pihak yang bertanggungjawab
menguruskan Casa Idaman Condominium. Kami mendapati, pihak ini
menggunakan 2 aplikasi iaitu microsoft excel dan word untuk merekod data
penduduk, merekod kerosakan dan sebagainya.
Sistem aplikasi yang berfungsi antaranya :-

Cth. Data penduduk yang dimasukkan menggunakan Microsoft Excel

Kami terdedah tentang situasi atau keadaan dalam organisasi pentadbiran.


Mengenalpasti tugas-tugas rutin yang sering dilakukan oleh kerani (N17).
Penyimpanan data atau data penduduk Casa Idaman dan sistem perfailan yang
digunapakai. Antara data yang direkodkan ke dalam aplikasi microsoft excel
adalah :-

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

merekod kewangan dan panjar wang runcit JMB.


merekod asset, inventori dan stor JMB
mencatat terimaan dan keluaran dokumen,
menguruskan hal pentadbiran kakitangan meliputi rekod cuti, kehadiran
merekod kerosakan bangunan bagi memastikan kerosakan dikenalpasti
dibaiki
merekod kutipan management fees dari pemilik dan mengemaskini dari
semasa ke semasa
merekod pemilik dan penyewa tempat letak kereta
merekod bil air dan elektrik bangunan dan mengemaskini dari semasa ke
semasa
membuat jadual kerja untuk penyelenggaraan
membuat carta organisasi JMB

Microsoft Word

i.
ii.
iii.
iv.

Ia digunakan untuk mengeluarkan surat atau memo untuk memberi


makluman kepada penduduk.
Laporan kerosakan bangunan menggunakan word lebih mudah bagi
melampirkan gambar kerosakan bersama-sama
Membuat notis bergambar untuk makluman penduduk
Mencipta borang permohonan tempat letak kereta

Cth. Borang yang digunakan oleh JMB

Rumusan dan Penutup


KJ Property Management Sdn. Bhd adalah organisasi bersaiz kecil. Sistem yang
digunakan oleh kakitangan adalah sejak organisasi diwujudkan. Pihak kami
memperkenalkan microsoft access sebagai aplikasi baru untuk kakitangan kerana
ia mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Dari pemerhatian
kami, pihak pengurusan kakitangan bersikap terbuka untuk menggunapakai
microsoft access ini bagi menggantikan microsoft excel.