Anda di halaman 1dari 10

Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Bugis

Disediakan Oleh:

Aishah Bt Tawil

Irawan Bt Ridduan Mahardinah Bt Palamai

BS12110013

BS12110210

BP12110112

Nurul Hafizah Bt Ahmad Termizi

Nur Nabilah Huda Bt Hamdan

BF12110165

BT12110139

Pengenala

n

Pengenala n Kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia Lama menetap di Malaysia Masyarakat Bugis Migrasi kerana

Kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia

Pengenala n Kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia Lama menetap di Malaysia Masyarakat Bugis Migrasi kerana
Pengenala n Kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia Lama menetap di Malaysia Masyarakat Bugis Migrasi kerana

Lama menetap di Malaysia

Pengenala n Kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia Lama menetap di Malaysia Masyarakat Bugis Migrasi kerana
Masyarakat Bugis
Masyarakat
Bugis
Migrasi kerana beberapa faktor Fakto Faktor
Migrasi
kerana
beberapa
faktor
Fakto
Faktor

dalama

n

r

luara

n

Rumpu n Melayu
Rumpu
n
Melayu

Malaysi

a

Faktor Perubahan (Spindler,

1977)

Inovasi

Perubahan budaya bagi memenuhi/mengisi keperluan secara dalaman.

Akulturasi

Perubahan akibat hubungan rapat dan berterusan dengan budaya lain.

Peredaran Zaman

Mengambi penyebaran cara-cara baru kehidupan untuk diaplikasikan ke dalam budaya mereka. (Naylor, 1996)

Faktor

Dalama

n

  • Ketidakstabilan Politik Rentetan peristiwa bersejarah: Makassar ditawan

Belanda dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang ‘cekik darah’

Darah Pengembara

Sinonim dengan sompe iaitu merantau dan mengembara Handal dalam ilmu pelayaran (lihat karya agung sastera Bugis: La Galigo & Sawerigading dengan perahunya Wakka tana Walinonoe)

La Galilo Sawerigading
La Galilo
La Galilo
La Galilo Sawerigading
Sawerigading
Sawerigading
La Galilo Sawerigading
La Galilo Sawerigading
La Galilo Sawerigading

Faktor

Luaran

Faktor Luaran Tarikan daripada Tanah Melayu (Pertengahan abad ke-19)  Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sedang rancak

Tarikan daripada Tanah Melayu (Pertengahan

abad ke-19)

Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sedang rancak berkembang Pemerintah Tanah Melayu membenarkan kemasukan perantau Nusantara Pemilik kapal dan tukang pengangkutan kuli Jawa sering menyebarkan cerita tentang kehidupan yang baik di Tanah Melayu

Perubahan Sosial Budaya

Aspek

Sebelum berhijrah

ke Tanah Melayu

Selepas

berhijrah ke

Penempatan

Sekitar desa di sawah-

Sekitar kawasan

Tanah Melayu

sawah padi

dan menetap di

bandar dan berdekatan

Malaysia

dengan laut

Komunikasi

Bahasa ibunda, Bugis

Bahasa Melayu

bercampur dialek dan

loghat Bugis

Makanan

Hasil usaha sendiri:

Bahan makanan utama

beras daripada padi

lebih senang dibeli

ditanam

Perkahwinan

Besar-besaran, beradat

Kenduri/jamuan makan

dan secara gotong-

menggunakan khidmat

royong

katering

Sambutan perayaan

Amal adat dan

Mengikut kebanyakan

hidangan tertentu

kaum Melayu Malaysia

Kesimpulan

• Perubahan sosiobudaya adalah normal dan berlaku pada setiap masyarakat di dunia. • Ledakan era globalisasi
• Perubahan sosiobudaya adalah normal dan berlaku
pada setiap masyarakat di dunia.
• Ledakan era globalisasi dan teknologi merupakan
penjana perubahan sosiobudaya.
• Perkongsian ilmu tentang nilai dan norma budaya
lain adalah lebih meluas.
• Terpulang kepada individu/kelompok masyarakat
untuk mempraktikkan sesebuah cara hidup atau
tidak.

Dari sudut positif, perubahan membuka ruang kepada masyarakat Bugis memajukan diri seiring dengan arus semasa tanpa mengabaikan jati diri dan identiti budaya mereka.

Rujukan

Naylor, L. L. (1996). Culture and Change: An Introduction. Retrieved April 10, 2013, from Google e-Books:

http://books.google.com.my/books?

id=Kkn85mzx_i4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Spindler, L. S. (1977). Culture Change and Modernization. Holt McDougal.

Temu ramah Puan Mariani Selamat pada 07 April 2013 pukul 9.00 pagi.

TERIMA KASIH