Anda di halaman 1dari 11

BANDAR DAN

PEMBANDARAN
-Takrif.
-Jenis-jenis Bandar.
-Faktor-faktor Pembandaran.
-Peranan Bandar Dalam
Pembangunan.
-Model Guna Tanah Bandar

Takrif bandar

Bandar menurut Marcus & Detwyler (1985), menyatakan


bahawa terdapat 3 definisi utama:
Pertamanya bandar adalah suatu unit politik, suatu
petempatan yang didiami oleh sejumlah penduduk atau
suatu kelompok rumah kediaman atau lain-lain struktur
atau kadangkala ia juga dilihat hanya dari segi
penghuninya saja.
Keduanya bandar adalah satu gabungan antara tempat
dengan penghuninya.
Di sini bandar ditakrifkan untuk meliputi keseluruhan
elemen semulajadi, sosial dan buatan manusia yang
terkelompok dalam kawasan yang mempunyai ramai
penduduk; penduduknya mempunyai kebudayaan yang
tinggi termasuklah dalam berbagai-bagai kemahiran tetapi
tidak dapat menghasilkan tenaga yang mencukupi.

Takrif bandar
Ketiganya dari segi fungsi ia boleh
dianggap sebagai satu ekosistem terbuka
yang
mengembangkan
kebudayaan
bandar melalui pertukaran bahan dan
tenaga.
Di
sini,
dengan
adanya
sistem
pengangkutan
yang
baik,
kawasan
pedalaman dapat menyediakan sumbersumber yang diperlukan oleh bandar
(pekerja)
dan
pekerja
pula
dapat
menyerap beberapa hasil dari bandar.

Pembandaran

Proses pembandaran mampu dikenal


pasti:
i. Pertumbuhan/perkembangan bandarpertambahan jumlah penduduk.
ii. Migrasi desa-bandar.
iii. Perluasan dan perkembangan guna
tanah bandar.
iv. Kemudahan-kemudahan sosial dan
kemudahan infrastuktur.

Peranan bandar

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Secara umumnya terdapat 5 fungsi bandar:


Penyediaan persekitaran / suasana yang
sentiasa berubah.
Sebarkan idea pembangunan, inovasi, teknologi
dan maklumat.
Penyebaran pembangunan .
Melahirkan golongan / kelas menengah yang
mudah menerima anjakan perubahan.
Sediakan keadaan sesuai bagi
perkembangan ekonomi moden.

Jenis-jenis bandar
Bandar

Bandar raya

Metropolis

Megalopolis

Faktor-faktor pembandaran
Semua kawasan sentiasa melalui proses
urbanisasi. Apa yang membezakan ialah
faktor-faktor yang mempengaruhi di
sesebuah kawasan memungkinkan
perubahan mampu dicapai secara cepat
atau sebaliknya.
Di Malaysia terdapat beberapa faktor
yang membawakan kepada penjana
urbanisasi bandar.

Faktor-faktor pembandaran

Di antaranya ialah:
1. Kemajuan industri memproses
sumber-sumber semula jadi.
2. Pertambahan penduduk bandar
secara semula jadi.
3. Pembinaan kilang selepas era
1970-an melalui DEB.

Peranan bandar dalam


pembangunan
Bandar memainkan peranan yang
penting dalam Revolusi Perusahaan.
Kini di Malaysia misalnya bandar(ibu
negeri) memainkan peranan penting
dalam pembangunan berbanding bandar
kecil di sekitarnya.
Misalnya Kota Kinabalu lebih dominan
berbanding Tawau dan Sandakan.

Peranan bandar dalam


pembangunan

1)
2)
3)
4)
5)

Umumnya terdapat 5 peranan


bandar dalam menjana
pembangunan :
Pemasaran.
Pekerjaan.
Pemodenan.
Kemudahan perkhidmatan.
Inovasi.

Geografi Dan Perancangan


Bandar
Perancangan bandar dan desa
Lewis Keeble 1969 satu seni dan sains
mengenai cara mengatur kegunaan tanah
dan cara meletakan bangunan serta laluan
perhubungan agar memperolehi
penjimatan, keselatan dan keindahan di
aras yang praktik.

Elemen elemen penting:


Perancangan masa hadapan
Mengutamakan kesejahteraan dan
keselesaan manusia
Faktor-faktor ekonomi dan fizikal.