Anda di halaman 1dari 13

SMK (P) KAPAR

UJIAN PENILAIAN 2 TAHUN 2014


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN TINGKATAN 1

Skema Jawapan

Tingkatan 1

Nama: ..
Kelas: .

Bahagian A: Jawab semua soalan di bawah pada ruangan jawapan yang disediakan.
[60 Markah]
1. Tandakan ( / ) bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan ( X ) bagi yang
salah pada petak yang disediakan.
Biarkan semua suis lampu dan kipas semasa keluar
(
)

Sentiasa mengemaskan meja kerja sebelum keluar dari bengkel


(
)

Laporkan kemalangan di dalam bengkel kepada guru


)

(3 Markah)
2. Berdasarkan jenis bahan yang berikut, tulis label bahan api yang betul.
Jenis Bahan Api
Air
Buih
Debu kering

Label

A
B
ABC

(3 Markah)

3. Tandakan ( / ) bagi faktor reka bentuk yang betul dari segi fungsi, rupa bentuk
dan ( X ) bagi yang salah.
Reka bentuk yang baik harus memenuhi tujuan produk itu dibuat
(
)
Rupa bentuk harus dapat menarik perhatian pengguna
)
Bahan yang dipilih haruslah mahal dan sukar diperoleh
)

/
/
X

(
(

(3 Markah)

4. Rajah 1 menunjukkan paku kepala rata. Tulis bahagian yang berlabel A, B, dan C.
A

Rajah 1

Kepala
A: _______________________________________________________________________________
B: Batang
________________________________________________________________________________

Mata

C:
________________________________________________________________________________
(3 Markah)
5. Rajah 2 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam bengkel. Jawab
soalan berdasarkan Rajah 2 di bawah.

Rajah 2

Pahat
tepi serong
a. Namakan alatan tersebut:
______________________________________________
b. Nyatakan dua kegunaan alatan tersebut.
i. _________________________________________
Memahat
ii. _________________________________________
Merautkeratan rentas sel kering.
6. Rajah 3 menunjukkan

(3 Markah)

P
R

Rajah 3

Berdasarkan pada Rajah 3 di atas, namakan bahagian yang berlabel P, Q dan R.

Punca positif

P: __________________________________________

Batang karbon
2

Q: __________________________________________

Elektrolit
R: __________________________________________

(3 Markah)

7. Padankan alatan tangan yang berikut berdasarkan nama yang betul dengan
menulis A, B, dan C dalam petak yang disediakan.

Pena ujian

Pemotong sisi

Playar muncung tirus

B
(3 Markah)

8. Tandakan ( / ) pada paip yang berkaitan dengan pernyataan di bawah dan ( X )


pada yang tidak berkaitan.
Menghubungkan paip utama dengan
meter air
Jenis paip
Paip Perkhidmatan

Paip Limpah

Paip perhubungan

/
(3 Markah)

9. Berikut adalah langkah menggantikan sesendal pili. Susun langkah mengganti


sesendal pili mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3 dan 4 pada
petak yang disediakan. Jawapan 1 telah diberi.

Gantikan sesendal yang baru


Keluarkan pelompat dari kepala pili

Buka nat kepala pili dengan sepana boleh laras

Tanggalkan nat pengikat dan keluarkan sesendal dengan pemutar


skru rata

(3 Markah)
10.Soalan di bawah berdasarkan Rajah 4.

Rajah 4

Tuliskan nama perangkap sinki berikut.


A: ________________________________
Perangkap S
B: ________________________________
C: ________________________________
Perangkap P

(3 Markah)

Perangkap botol

11.Tuliskan tiga jenis mesin jahit.


a. _________________________________
Mesin jahit kaki
b. _________________________________
c. _________________________________
Mesin jahit tangan

Mesin jahit elektronik

(3 Markah)

12.Rajah 5 menunjukkan campuran medium semaian. Nyatakan nisbah yang betul


untuk setiap bahan dalam menyediakan medium semaian pada ruangan di
bawah.

Rajah 5

(3 Markah)

13.Rajah 6 menunjukkan contoh bahan yang digunakan untuk membina kompos

Jerami padi

Kulit pisang

Kapur
dolomite

Rajah 6

Berdasarkan Rajah 5, namakan tiga bahan yang sesuai digunakan di X

Najis kambing
a. ________________________
b. ________________________
Najis lembu
c. ________________________
(3 Markah)

Najis ayam
14.Isi tempat kosong dibawah untuk melengkapkan kepentingan kompos dengan
memilih jawapan yang betul. Tulis jawapan pada ruangan yang disediakan.
Kompos penting kepada pekebun untuk menambahkan kesuburan tanah dengan
amembekalkan
b
cara
.
serta
dapat c membaiki
. tanah dan .

nutrien

a. ________________________________
b. ________________________________
struktur
c. ________________________________

(3 Markah)

pengudaraan

15.Susun langkah menguji kompos yang berikut mengikut urutan yang betul
dengan menulis nombor 1, 2 dan 3 dalam ruangan yang disediakan.
Keluarkan batang kayu dan rasakan dengan tangan
Cucuk batang kayu di tengah-tengah timbunan kompos

2
1

Kenalpasti batang kayu sama ada lembap, panas, atau kering

(3 Markah)
16.Rajah 7 adalah sejenis sayuran. Tandakan ( / ) pada sayuran yang sama
kumpulannya dan ( X ) pada yang tidak sama.

Rajah 7

Petola

Sengkuang

Timun

/
(3 Markah)

17.Nyatakan tiga ciri-ciri biji benih yang baik dan bermutu.


a. _______________________________
b. _______________________________
Cukup matang
c. _______________________________

Bernas/ cukup berisi


Bebas dari penyakit dan perosak

(3 Markah)

18.Berikut adalah pernyataan mengenai ciri-ciri tapak yang sesuai untuk menanam
sayur-sayuran. Tandakan ( / ) bagi pernyataan betul dan ( X ) bagi pernyataan
salah.
Tanah yang rata memudahkan kerja membina batas
Tanah yang lapang dapat menerima cahaya matahari yang banyak
Berjauhan dengan jalan raya untuk tumbesaran hidup

/
/
X
(3 Markah)

19.Nyatakan tiga jenis sayuran yang dituai dengan kaedah memetik.


a. __________________________________________
Timun
b. __________________________________________

Terung
Kacang panjang

c. __________________________________________

(3 Markah)

20.Rajah 8 menunjukkan sokongan jenis junjung.

Rajah 8

Tandakan betul ( / ) pada jenis sayuran yang sesuai dengan sokongan diatas
dan salah ( X ) pada jenis sayuran yang tidak sesuai.
Kacang Panjang

Kacang buncis

Keledek

X
(3 Markah)

Bahagian B: Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan. [40 Markah]
1.

Menyusun atur

Membersih
Amalan 4M

Mendisiplin

Menilai

Berdasarkan amalan 4M diatas,


7

a. Huraikan setiap amalan di atas dengan teliti.

(8

Markah)
b. Nyatakan dua peraturan keselamatan di dalam bengkel.
(2 Markah)

Ruang Jawapan
a. Amalan 4M
_________________________________________________________________________________
1. Membersih kebersihan dari aspek fizikal iaitu memakai pakaian
_________________________________________________________________________________

yang sesuai,

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

memakai apron dan berkasut getah.


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Kebersihan mental pula adalah memberi tumpuan ketika
_________________________________________________________________________________
2. Menyusun atur- alatan dan bahan disusun dan disimpan di tempat

yang
betul diambil semula.
_________________________________________________________________________________
agar mudah
_________________________________________________________________________________
3. Mendisiplin- sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan

dengan
mengikut
_________________________________________________________________________________
langkah
kerja yang ditetapkan serta menggunakan alatan
dengan
betul. membuat penilaian terhadap diri sendiri dari segi
_________________________________________________________________________________
4. Menilaiketetapan
_________________________________________________________________________________
kerja,langkah
hasil kerja dan tempat kerja
_________________________________________________________________________________
____________________
b. Dua peraturan keselamatan di dalam bengkel
I.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Memakai pakaian yang sesuai, kasut yang bertutup dan memakai
II.

__apron semasa membuat kerja bengkel


_____________________________________________________________________________

Tidak bergurau di dalam bengkel (jawapan-jawapan lain yang


relevan boleh diterima)

_____________________________________________________________________________
__

2. Ethan mendapati berlaku kebocoran pada pili di dapurnya. Dia pasti yang
punca kebocoran ini adalah disebabkan sesendal yang haus atau rosak.

Rajah 9

Berdasarkan Rajah 9 di atas,


a. Nyatakan cara mengganti sesendal pili dengan betul.
(8 Markah)
b. Namakan dua alatan yang diperlukan dalam proses diatas.
(2 Markah)

Ruang Jawapan
a. Cara mengganti sesendal pili
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1. Tutup punca bekalan air
-1M

2. Buka nat kepala pili dengan sepana boleh laras


-1M
______________________________________________________________________________
3. Keluarkan pelompat dari kepala pili dengan menggunakan

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
playar muncung tirus
______________________________________________________________________________

-1M

______________________________________________________________________________
4. Tanggalkan nat pengikat
-1M

5. keluarkan sesendal dengan pemutar skru rata.


-1M
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Gantikan sesendal yang rosak dengan sesendal yang baru

______________________________________________________________________________

-1M

______________________________________________________________________________
7. Pasang semula bahagian pili
-1M
8. Uji semula jika terdapat kebocoran
-1M
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b. Dua alatan yang diperlukan adalah:
I.
___________________________________________________________________________
II.
___________________________________________________________________________
Sepana boleh laras

Playar muncung tirus

3.

Anak pokok yang telah ditanam memerlukan


penjagaan rapi supaya hidup dalam keadaan sihat
dan subur

a. Senaraikan kaedah penjagaan anak pokok.


(5 Markah)
b. Terangkan tujuan bagi setiap kaedah penjagaan anak pokok yang
dinyatakan di atas.
(5 Markah)
Ruang Jawapan.
a. Kaedah penjagaan anak pokok
I.
______________________________________________________________________________
Merumput
II.
______________________________________________________________________________
III.
______________________________________________________________________________
Menggembur
IV.
______________________________________________________________________________
Membaja
V.
______________________________________________________________________________
Menyiram
b. Tujuan bagi setiap kaedah penjagaan anak pokok seperti yang dinyatakan di

Mengawal ancaman perosak dan penyakit

atas.
I.
______________________________________________________________________________
Mengelakkan persaingan mendapatkan cahaya matahari, nutrien
______________________________________________________________________________
11

Memperbaik pengudaraan dan penembusan air ke kawasan akar

II.

______________________________________________________________________________

III.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Membekalkan nutrien yang secukupnya kepada anak pokok

IV.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

V.

______________________________________________________________________________
Membekalkan air untuk melarutkan nutrien dalam medium
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Mengelakkan anak pokok dijangkiti penyakit, rosak atau mati

4. Proses pembuatan kompos banyak

menggunakan

bahan-bahan

buangan.

Rajah di bawah menunjukkan contoh binaan kompos.

A
B
C

Berdasarkan Rajah 10 di Rajah


atas, 10
a. Namakan bahan-bahan berlabel A, B dan C.
Bahan-bahan berlabel A, B dan C
A: ______________________________________
B: ______________________________________
Sisa makanan / sisa tanaman
C: ______________________________________

Najis ternakan
kapur

(3 Markah)
b. Tuliskan langkah-langkah membina kompos dengan cara yang betul.
(7 Markah)

12

Ruang Jawapan
b. Langkah-langkah membuat kompos dengan betul
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1. Kumpulkan bahan-bahan kompos


______________________________________________________________________________
2. Potong halus bahan-bahan menggunakan parang
______________________________________________________________________________
3. Bina lapisan asas setebal 10-15 cm menggunakan jerami padi
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Untuk lapisan kedua letak sisa makanan diatas lapisan asas setebal

10-15cm.
-1M
______________________________________________________________________________
5. kemudian letakkan lapisan kapur setebal 2.5-5 cm
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Letakkan pula sisa tanaman setebal 10-15 cm
______________________________________________________________________________
7. Seterusnya letak najis ternakan setebal 2.5-5 cm
______________________________________________________________________________
8. Ulang langkah 3 hingga 7 sehingga mencapai ketinggian 1.2 meter
______________________________________________________________________________

9. Tutup timbunan dengan bahan kasar dan siram dengan air

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,
.

13

Anda mungkin juga menyukai