Anda di halaman 1dari 1

DOA WUDHU

Saat Basuh Kedua Tangan :


Ya Alloh, sesungguhnya aku minta
kepadamu
berkah
dari
kedua
tanganku
dan
aku
berlindung
kepadaMu
dari
kesialan
dan
kebinasaan.

Saat Berkumur-kumur :
Ya Alloh berilah aku pertolongan
(tolonglah
aku)
supaya
dapat
membaca Al-Quran dan dapat
memperbanyak dzikir kepadamu.

Saat Menghisap Air melalui


Hidung :
Ya Alloh jadikanlah aku wewangian
syurga, di syurga dan Engkau
meridhoiku.

Saat Mengeluarkan Air dari


Hidung :
Ya
Alloh
sesungguhnya
aku
berlindung kepadaMu, dari baunya api
neraka, dan dari kejelekan tempat
tinggal.

Saat Membasuh Muka setelah


Niat:
Ya Alloh putihkanlah wajahku dengan
cahayaMu,
di
saat
Engkau
memutihkan wajah wali-waliMu, dan
semoga Engkau tidak menghitamkan
wajahku dengan gelapnya marahMu
disaat Engkau menghitamkan semua
musuh-musuhMu.

Saat
Membasuh
Kanan :

Tangan

Ya Alloh berikanlah bukuku pada


tangan kananku, dan aku meminta
pemeriksaan yang mudah pada waktu
diperiksa olehMu Ya Alloh.

Saat Membasuh Tangan Kiri :


Ya Alloh aku berlindung kepadaMu,
dari diberikannya bukuku pada tangan
kiriku, atau disebelah punggungku.

Saat
Mengusap
/Sebagian Kepala :

Rambut

Ya Alloh hubungkanlah aku dengan


rahmatMu
dan
berikanlah
keberkahanMu
padaku
dengan

keteduhan bayangan arasyMu. Pada


saat-saat tidak ada tempat berteduh
kecuali dari ArasyMu, yaitu pada hari
kiamat.

Saat Mengusap Kedua Telinga


:
Ya Alloh jadikanlah aku dari orangorang yang mau mendengarkan
perintahMu,
maka
akan
terus
melaksanakan kebaikan. Ya Alloh aku
memohon
supaya
dapat
mendengarkan alunan syurga, di
syurga bersama-sama dengan orang
yang turut kepadaMu.

Saat Membasuh Kaki Kanan :


Ya Alloh tetapkanlah kakiku, pada
waktu melintasi Sirothol Mustaqim.
Pada hari jatuhnya kaki-kaki ke
neraka.

Saat Membasuh Kaki Kiri :


Ya
Alloh,
sesungguhnya
aku
berlindung kepadaMu, dari jatuhnya
kakiku dari Sirothol Mustaqim, pada
hari jatuhnya kaki-kaki orang kafir,
munafik ke dalam neraka.