Anda di halaman 1dari 16

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2 / 2012

MINGGU

BIDANG TAJUK

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

(3 6 Jan)

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

.
1.1 Mengetahui dan memahami
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti


fizikal yang
menyumbang kepada
pertumbuhan dan
perkembangan yang
sihat.

1.1.2 Mengamalkan aktiviti


fizikal untuk mencapai
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

(9 - 13 Jan)

PK TAHUN 2 KSSR

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.3 Mengamalkan
pemakanan yang
seimbang untuk
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal
yang sihat.

STANDARD
PRESTASI

B2D1E1
Menyenaraikan
aktiviti fizikal yang
menyumbang
kepada
pertumbuhan dan
perkembangan
yang sihat.

CATATAN

Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

B3D1E1
Mengamalkan
aktiviti fizikal untuk
mencapai
pertumbuhan dan
perkembagan
fizikal yang sihat.
B3D1E2
Mengamalkan
pemakanan yang
seimbang untuk
pertumbuhan dan
perkembangan
fizikal yang sihat.

Soal Jawab /
Lembaran Kerja /
Pemerhatian
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

STANDARD
PEMBELAJARAN

BIDANG TAJUK

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.4 Mengamalkan postur


yang betul untuk
pertumbuhan dan
perkembangan fizikal.

B3D1E
Mengamalkan
aktiviti fizikal untuk
mencapai
pertumbuhan dan
perkembangan
fizikla yang sihat.

Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran kerja.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami


pertumbuhan dan
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.5 Menyatakan
kepentingan rehat dan
tidur yang mencukupi
untuk pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

B4D1E1
Menyatakan
kepentingan rehat
dan tidur yang
mencukupi untuk
pertumbuhan serta
perkembanag
fizikal yang sihat.

Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja

1.2 Mendemonstrasi keupayaan


dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan dan
reproduktif.

1.2.1 Menyatakan maksud


dan situasi sentuhan
tidak selamat.
1.2.2 Berkata TIDAK kepada
sentuhan tidak selamat.

B3D2E1
Menyatakan
maksud dan situasi
sentuhan tidak
selamat.

Pemerhatian /
Lembaran Kerja

1.2 Mendemonstrasi keupayaan


dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri

1.2.3 Mengenal pasti individu


yang mungkin
melakukan sentuhan
tidak selamat.

(1620 Jan)

4
(30Jan
3 Feb)

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

(6 -10 Feb)

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

(13-17 Feb)

PK TAHUN 2 KSSR

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PRESTASI

MINGGU

CATATAN

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi.
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

dan reproduktif.

Kesihatan Diri
Dan Reproduktif

1.2 Mendemonstrasi keupayaan


dan kemahiran untuk
menangani pengaruh
dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.4 Menyatakan tindakan


yang perlu diambil jika berlaku
sentuhan tidak
selamat.

B3D2E2
Menyatakan
tindakan yang
perlu diambil jika
berlaku sentuhan
yang tidak selamat.

Pemerhatian /
Lembaran Kerja.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan


mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat.

1.3.1 Memilih makanan dan


minuman yang
berkhasiat pada setiap
kali waktu makan.

B2D2E1
Memilih makanan
dan minuman yang
berkhasiat pada
setiap kali waktu
makan

Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

1.3.2 Menyatakan
kepentingan
pengambilan makanan
dan minuman yang
berkhasiat.

B5D1E1
Menyatakan
kepentingan
pengambilan
makanan dan
minuman yang
berkhasiat.

1.3.3 Mengenal pasti jenis


makanan dan minuman
yang boleh
menyebabkan berat
badan yang berlebihan

B3D3E1
Mengenalpasti
jenis makanan dan
minuman yang
boleh

(20-24 Feb)

8
(27 Feb2 Mac )

Pemakanan

(5 9 Mac)

PK TAHUN 2 KSSR

1.3 Mengetahui dan


mengamalkan pemakanan yang
sihat dan selamat

Pemerhatian /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

dan obesiti.

10

Pemakanan

(1923Mac)

11

Pemakanan

(26-30 Mac)

PK TAHUN 2 KSSR

1.3 Mengetahui dan


mengamalkan pemakanan yang
sihat dan selamat

1.3 Mengetahui dan


mengamalkan pemakanan yang
sihat dan selamat

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

menyebabkan
berat badan yang
berlebihan dan
obesiti

Inovasi

1.3.4 Mengamalkan
pengambilan makanan
dan minuman mengikut
keperluan.

B4D2E1
Mengamalkan
pengambilan
makanan
dan
minumam
mengikut
keperluan.

Pemerhatian /
Lembaran Kerja

1.3.5 Mengamalkan tabiat


makan dan minum yang
sihat.

B3D3E1
Mengenalpasti
jenis makanan dan
minumam yang
boleh
menyebabkan
berat badan yang
berlebihan dan
obesiti

1.3.6 Menceritakan tabiat


pengambilan makanan
dan minuman dalam
kalangan ahli keluarga.

B4D2E2
Menceritakan
tabiat pengamnilan
makanan minuman
dalam kalangan
ahli keluarga

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Soal jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

12

BIDANG TAJUK

Pemakanan

(2 6 Apr)

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

1.3 Mengetahui dan


mengamalkan pemakanan
yang sihat dan selamat

1.3.7 Menyatakan pengaruh


rakan dalam
pengambilan makanan
dan minuman.

STANDARD
PRESTASI

B3D3E3
Menyatakan
pengaruh rakan
dan media dalam
pengambilan
makanan dan
minuman

Soal Jawab /
Pemerhatian /
Lembaran Kerja

B1D1E1
Mengenal jenis
bahan ketagihan
iaitu rokok, dadah
dan alkohol.

Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja

1.3.8 Menyatakan pengaruh


media dalam
pengambilan makanan
dan minuman.

13

Penyalahgunaan
Bahan

(9 13 Apr)

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.1 Mengenali jenis bahan


ketagihan iaitu rokok,
dadah dan alkohol.

1.4.2 Menceritakan kesan


negatif merokok,
mengambil dadah dan
alkohol terhadap
kesihatan diri serta
orang lain.

PK TAHUN 2 KSSR

CATATAN

B5D2E1
Menceritakan
kesan negetif
merokok,
mengambil dadah
dan alkohol
terhadap kesihatan
diri serta orang lain

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

14

Penyalahgunaan
Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

(1620 Apr)

15

Penyalahgunaan
Bahan

(23- 27 Apr)

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4.3 Melaporkan kepada


orang dewasa berkaitan
penyalahgunaan bahan
dalam kalangan rakan.

1.4 Mengetahui jenis dan kesan


penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.4 Berkata TIDAK kepada


pelawaan
penyalahgunaan bahan.

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.

2.1.1 Mempamerkan
perasaan seperti
bimbang, cemas dan
tidak selamat.

1.4.5 Mengamalkan gaya


hidup sihat dengan
tidak menyalahguna
bahan.

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

B6D1E1
Melapor kepda
orang dewasa
berkaitan
penyalahgunaan
bahan dalam
kalangan rakan.

Bercerita /
Pemerhatian /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja

B3D4E1
Mengamalkan
gaya hidup sihat
dengan
tidakmenyalahguna
bahan.

Pemerhatian /
Lakonan /
Lembaran Kerja

B1D2E1
Mempamerkan
perasaan seperti
bimbang,cemas
dan tidakselamat.

Bersoal Jawab /
Perbincangan
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

16
(30 Apr4 Mei)

Pengurusan
Mental Dan Emosi

2.1.2 Menunjuk cara yang


sihat ketika meluahkan
perasaan kepada orang

PK TAHUN 2 KSSR

B4D3E1
Menunjuk cara
yang sihat ketika

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

yang boleh dipercayai.

17

CATATAN

meluahkan
perasaan kepada
orang yang boleh
dipercayaai.

Pengurusan
Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.

2.1.3 Mengamalkan sikap


positif untuk mengurus
perasaan diri seperti
rasa bersalah, bimbang,
takut, marah, cemburu
dan tidak selamat.

B5D3E1
Mengamalkan
sikap positif untuk
mengurus
perasaan diri
seperti rasa
bersalah,
bombang, takut
marah, cemburu
dan tidak selamat.

Bercerita /
Lakonan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Pengurusan
Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis


emosi, kepentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
seharian.

2.1.4 Mengenal pasti


perasaan yang wujud
akibat perubahan yang
berlaku dalam keluarga
dan persekitaran seperti
pertambahan dan
kehilangan ahli dalam
keluarga.

B3D5E1
Mengenalpasti
perasaaan yang
wujud akibat
perubahan yang
berlaku dalam
keluarga dan
persekitaran
seperti
pertambahan dan
kehilangan ahli
dalam keluarga.

Lakonan / Bersoal
jawab / Lembaran
Kerja

(7 - 11 Mei)

18

STANDARD
PRESTASI

(14- 18 Mei)

PK TAHUN 2 KSSR

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

19

BIDANG TAJUK

Kekeluargaan

(2125 Mei)

Kekeluargaan
20
(1115 Jun)

Kekeluargaan
21
(1822 Jun)

PK TAHUN 2 KSSR

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

2.2 Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan perbezaan


fizikal perempuan dan
lelaki.

2.2 Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.2 Menceritakan perbezaan


antara perawakan
perempuan dan lelaki.

2.2 Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.3 Menghargai diri dan


gembira dilahirkan
sebagai lelaki atau
perempuan.

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

B3D6E1
Menyatakan
perbezaan fizikal
dan perawakan
perempuan dan
lelaki.

Bercerita / Bersoal
Jawab / Lembaran
Kerja

B3D6E1
Menyatakan
perbezaan fizikal
dan perawakan
perempuan dan
lelaki.

Bersoal Jawab /
Perbincangan /
Lembaran Kerja

B6D2E1
Menghargai diri
dan gembira
dilahirkan sebagai
lelaki atau
perempuan.

Bersoal jawab /
Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.4 Mengamalkan sikap


menghormati antara
satu sama lain tanpa
mengira jantina.

B3D6E2
Mengamalkan
sikap menghormati
antara satu sama
lain tanpa mengira
jantina.

Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi.

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.1 Mematuhi ajaran


agama.

B4D4E1
Mematuhia ajaran
agama.

Lakonan /
Perbincangan /
Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja

22
(25-29 Jun)

23
(2 6 Jul)

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Perhubungan
24
(9 - 13 Jul)

PK TAHUN 2 KSSR

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.2 Menzahirkan kasih


sayang yang berbeza
kepada Tuhan, diri, ibu
bapa / penjaga, ahli
keluarga, guru dan
rakan.

B6D3E1
Menzhirkan kasih
sayang yang
berbeza kepada
tuhan,diri,ibu
bapa/penjaga, ahli
keluarga,guru dan
rakan.

2.3.3 Menunjukkan rasa kasih


sayang tanpa
membezakan individu
atau kumpulan seperti
tidak membuli dan

B4D4E2
Menunjukkan rasa
kasih sayang tanpa
membezakan
individu atau ahli

Bernyanyi /
Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

menyakiti orang lain.

25

Perhubungan

(16 - 20 Jul)

26

Penyakit

(23- 27 Jul)

27
(30 Jul
3 Ogos)

Penyakit

CATATAN

kumpulan seperti
tidak membuli dan
menyakiti orang
lain.

TMK / Kreativiti dan


Inovasi

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi


kemahiran interpersonal dan
komunikasi berkesan dalam
kehidupan seharian.

2.3.4 Mengamalkan rasa


syukur kepada Tuhan
dan terima kasih
sesama manusia.

B6D3E2
Mengamalkan rasa
syukur kepada
tuhan dan terima
kasih sesama
manusia.

Lakonan /
Lembaran Kerja

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan


cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.4 Mengenali penyakit tidak


berjangkit seperti
ketumbit mata, sakit
telinga, hidung
berdarah, ekzema dan
alahan.

B2D3E1
Mengenali penyakit
tidak berjangkit
seperti ketumbit
mata, sakit telinga,
hidung berdarah,
ekzema dan
alahan.

Bersoal Jawab

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan


cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.5 Mengenal pasti tandatanda penyakit tidak


berjangkit..

B5D4E2
Mengenal pasti
tanda-tanda dan
menyatakan
langkah-langkah
yang perlu diambil
atau diawasi jika
mengalami
penyakit tidak

Lakonan / Bercerita
/ Lembaran Kerja

3.1.6 Menyatakan langkahlangkah yang perlu


diambil atau diawasi
jika mengalami penyakit
tidak berjangkit.

PK TAHUN 2 KSSR

STANDARD
PRESTASI

10

Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

Cadangan EMK
Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

BIDANG TAJUK

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PRESTASI

CATATAN

berjangkit
( ketumbit mata,
sakit telinga,
hidung berdarah,
ekzema dan
alahan )
28

Penyakit

(6-10 Ogos)

29

Penyakit

(13 - 17
Ogos)

3.1 Mengetahui jenis penyakit


dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.4 Mengenali penyakit tidak


Berjangkit seperti
ketumbit mata, sakit
telinga,hidung berdarah,
ekzema dan alahan.

B2D3E1
Mengenali penyakit
tidak berjangkit
seperti ketumbit
mata , sakit
telinga , hidung
berdarah , ekzema
dan alahan.

Bersoal jawab

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan


cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan seharian.

3.1.5 Mengenalpasti tandatanda penyakit tidak


berjangkit

B5D4E2
Mengenal pasti
tanda-tanda dan
menyatakan
langkah-langkah
yang perlu di ambil
atau di awasi jika
mengalami
penyakit tidak
berjangkit
( ketumbit mata ,
sakit telinga ,
hidung berdarah ,
ekzema dan
alahan .

Bersoal jawab

3.1.6 Menyatakan langkahlangkah ang perlu


diambil atau diawasi jika
mengalami penyakit
tidak berkangkt.

PK TAHUN 2 KSSR

11

Cadangan EMK:
TMK/Kreativiti dan
Inovasi.

Cadangan EMK:
TMK/Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

30

BIDANG TAJUK

Keselamatan

(27 - 31
Ogos)

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

3.2 Mengetahui kepentingan


menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan
psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.1 Mengenal pasti


peralatan dan bahan
yang berbahaya di
rumah, sekolah, taman
permainan dan
tempat awam.

B3D8E1
Mengenalpasti
peralatan dan
bahan yang
berbahaya
dirumah, sekolah,
taman permainan
dan tempat awam
serta
menyenaraikan
cara penyimpanan
yang selamat.

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja

3.2.2 Menyenaraikan cara


penyimpanan peralatan
dan bahan seperti
racun dengan selamat.
31

Keselamatan

(3 - 7 Sept)

32

Keselamatan

(10-14Sept)

PK TAHUN 2 KSSR

CATATAN

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

3.2 Mengetahui kepentingan


menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.3 Mengenal pasti situasi


tidak selamat di rumah,
sekolah, taman
permainan dan tempat
awam.

B3D8E2
Mengenalpasti
situasi tidak
selamat dirumah,
sekolah, taman
permainan dan
tempat awam.

Bersoal Jawab /
Bernyanyi /
Lembaran Kerja

3.2 Mengetahui kepentingan


menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2.4 Menyatakan kesan


kemalangan dan
kecederaan seperti
kecacatan kekal tubuh
badan.

B3D8E3
Menyatakan kesan
kemalangan dan
kecederaan seperti
kecacatan kekal
tubuh badan.

Bersoal Jawab /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti
dan Inovasi

12

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

33
(17-21Sept)

34

BIDANG TAJUK

Keselamatan

Keselamatan

(24-28Sept)

PK TAHUN 2 KSSR

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD
PRESTASI

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan


untuk mengelak
kemalangan ,
kecederaan dan situasi
tidak selamat di rumah ,
sekolah .

B4D5E1
Mengamalkan
langkah-langkah
keselamatan untuk
mengelak
kemalangan,
kecederaan dan
situasi tidak
selamat di rumah,
sekolah, taman
permainan dan
tempat awam pada
setiap masa.

Perbincangan /
Lembaran
Kerja

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan


untuk mengelak
kemalangan,
kecederaan dan situasi
tidak selamat di taman
permainan dan tempat
awam pada setiap
masa.

B4D5E1
Mengamalkan
langkah-langkah
keselamatan untuk
mengelak
kemalangan,
kecederaan dan
situasi tidak
selamat di rumah,
sekolah, taman
permainan dan
tempat awam pada
setiap masa.

Perbincangan /
Lembaran
Kerja

STANDARD KANDUNGAN

3.2 Mengetahui kepentingan


menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

3.2 Mengetahui kepentingan


menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan seharian.

13

CATATAN

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi.

Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi.

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG

MINGGU

35

BIDANG TAJUK

Pertolongan
Cemas

(1 - 5 Okt )

36

Pertolongan
Cemas

( 8- 12 Okt )

STANDARD
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

3.3 Mengetahui asas pertolongan


cemas dan kepentingan
bertindak dengan bijak
mengikut situasi.

3.3.1 Mengetahui situasi


kecemasan.

3.3 Mengetahui asas pertolongan


cemas dan kepentingan
bertindak
dengan bijak mengikut
situasi.

3.3.2 Meminta bantuan


apabila berlaku kecemasan

STANDARD
PRESTASI

Lakonan /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
TMK / Kreativiti dan
Inovasi
Bercerita /
Lembaran Kerja
Cadangan EMK :
Kreativiti dan
Inovasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 2 KSSR

CATATAN

14

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG


CONTOH RINGKASAN MENGAJAR
PENDIDIKAN KESIHATAN
Tahun / Kelas
Masa
Tarikh
Hari

: TAHUN 2
: 30 minit
:
:

Modul
Tajuk

:
:

Kesihatan Fizikal
Kesihatan Diri dan Reproduktif

Standard Kandungan

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif .

Standard Pembelajaran :

1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat .


1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.

BBM

1. CD lagu
2. Carta
3. Lirik lagu

Aktiviti

1. Murid menyanyikan lagu Tubuh Saya.


2. Murid menamakan anggota tubuh badan.
3. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan.
4. Murid bermain permainan mengenal jantina.
5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.

TMK
EMK (Kreativiti dan Inovasi)

:
:

4.1, 4.2
1.1.1,

`
* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

Kelas / Masa
1 Anggun

Isi kandungan
Modul :

PK TAHUN 2 KSSR

Catatan / Impak

Kesihatan Fizikal

BBM :

15

KSSR TAHUN 2 JPN PAHANG


11.10-11.40am

Tajuk

Kesihatan Diri dan Reproduktif

1. CD Lagu
2. Carta
3. Lirik Lagu

Standard Kandungan :
1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.
Standard Pembelajaran :
1.1.1 Mengenali bahagian tubuh kepala, badan, tangan, kaki dan genital.
1.1.3 Berkata TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.
Aktiviti :
1. Murid menyanyikan lagu Tubuh Saya.
2. Murid menamakan anggota tubuh badan.
3. Murid membincangkan tentang fungsi tubuh badan.
4. Murid bermain permainan mengenal jantina.
5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.

PK TAHUN 2 KSSR

16

EMK :
(Kreativiti dan Inovasi) :
Pemerhatian:
1.1.1
TMK :
4.1, 4.2