Anda di halaman 1dari 11

ALAT

DAN
BAH
AN

GAM POLIYSIRENE

CAT PUTIH

PLASTA DINDING

PEMOTONG POLYSIRENE

PEMBARIS BEIS

PENSIL

POLYSIRENE

PISAU

KABUS HIJAU

APR
ESIA
SI
DAN
REFL
EKSI

Apresiasi dan refleksi


Setelah selesai menyiapkan arca gasing tersebut saya telah melakukan beberapa
kajian apresiasi terhadap karya saya supaya saya dapat menilai sendiri berkaitan
dengan hasil karya yang saya lakukan. Pertama sekali melalui aspek diskripsi, karya
saya corak pengulangan yang sama iaitu pada bahagian pemegang gasing . Saya
menggunakan corak penggulangan supaya ia akan menampakkan harmoni dari segi
corak dan juga rupa bentuk. dari segi warna pula, saya hanya menggunakan warna
emas sahaja yang mana ianya tidak mendatangkan warna yang kontra dari segi
warna.
Manakala dari segi aspek analisis, terdapat banyak prinsip-prinsip dan unsur-unsur
seni dalam hasil karya arca stabail saya ini. Contohnya garisan-garisan tebal yang di
hasilkan dengan menggunakan polisterin telah menghasilkan rupa bentuk tapak
yang unik dari segi corak di bahagian tepi tapak itu. Dari segi warna pula, arca
stabail saya adalah warna emas. Dari segi kontra pula, arca saya ini tidak terdapat
sebarang kontra pada warna tetapi kalau arca saya ini di letakkan di tengah panas
akan terhasil pembiasan cahaya. Dari segi imbangan pula, arca stabail saya ini
mempunyai imbangan secara keseluruhannya. Secara keseluruhannya arca saya ini
mempunyai aspek kesatuan sama ada dari segi warna, bentuk dan juga corak yang
di hasilkan.

Kualiti ekspresif yang di tegaskan melalui arca timbulan ini adalah kehebatan. Ini
dapat kita lihat melalui penggunaan warna dan juga rupa bentuk yang di hasilkan.
Makna dan mesej yang ini di sampaikan oleh saya ialah melalui penggunaan unsurunsur seni serta prinsip rekaan yang lebih mendalam dengan mengambarkan
tentang pentingnya untuk kita menjaga warisan permainan tradisional kita.
Permainan gasing ini harus kita bagi pendedahan kepada masyarakat kini.

Selamat sejahtera dan salam satu malaysia saya Mohd Zur Aliff Bin Rozmee dari
4pismp PSV2 telah berjaya membuat tugasan yang telah di berikan oleh pensyarah
saya pada masa yang telah ditetapkan dengan sempurna. Pertama sekali saya ingin
mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah banyak
membantu saya menyelesaikan tugasan ini sama ada folio mahupun arca terutama
sekali pada pensyarah psv saya, ibubapa, rakan-rakan yang tidak putus-putus
menyumbangkan idea dan juga tenaga dalam membantu saya menyiapkan tugasan
ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih.
Dalam tugasan kali ini, saya di minta membuat satu arca stabail yang mana saya
telah pamerkan dalam pameran seni visual. Pensyarah psv telah memberikan
penerangan kepada saya dan rakan-rakan yang lain berkaitan dengan tugasan ini.
Karya ini adalah bertema alat domestik, batik,alat permainan, tembikar,ukiran dan
juga anyaman.
yang

saya

Saya telah memilih untuk membuat permainan tradisional. Tajuk

pilih

ini

menyebabkan

saya

keliru

untuk

melaksanakannya.

Walaubagaimanpun saya telah berjumpa dengan pensyarah psv iaitu Encik Abdullah
Bin Deraman. Beliau tidak putus-putus memberikan penerangan kepada kami
sehingga kami faham tentang apa yang hendak di lakukan.
Saya telah mencari maklumat maklumat sebelum membua keputusan untuk
membuat arca timbulan ini. Saya telah tertarik dengan gasing piring

yang di

tunjukkan dalam innternet. Dari situ saya telah mendapat ilham untuk menghasilkan
gasing piring tersebut dengan menggunakan bahan seperti gabus dan,polisterin.
Saya juga telah membuat tapak supaya arca saya dapat di pamerkan dengan
sempurna. Setelah mendapat kelulusan daripada pensyarah saya, saya mula
membeli bahan-bahan dan alat-alat yang di perlukan untuk menghasilkan arca
tersebut.

Dalam proses untuk menghasilkan arca ini, saya menghadapi banyak masalah,
antaranya ialah saya tidak dapat menghasilkan dengan ukuran yang sebenar. Ha ini

kerana gambar tersebut tidak menunjukkan ukuran sebenar. Saya juga tidak dapat
memotong polisterin dengan tepat dan ini telah mencacatkan arca saya. Mujur lah
ada rakan rakan yang membantu saya mendapatkan ukuran sebenar melalui
autocap supaya dapat ukuran sebenar. Ini telah saya tunjukkan dapam prosesproses penghasilan arca saya di atas. Saya juga membeli pemotong polisterin
supaya saya dapat memotong mengikut kehendak saya sendiri dengan lebih senang
dan lancar.
Untuk mendapatkan kekemasan pada arca saya, saya telah menggunakan plastar
putih dan ini telah menyebabkan arca saya nampak lebih lawa dan kemas. Saya juga
menggunakan warna putih kerana bagi saya warna putih ini melambangkan kesucian
dan kebersihan. Setelah warna putih itu kering, saya telah warnakannya dengan
warna yang telah saya pilih iaitu warna emas. Kerana bagi saya emas
melambangkan kualiti seusatu produk dan juga nampak lagi mewah.
Kesimpulan yang saya dapat semasa menghasilkan arca ini seperti teknik-teknik
memotong dengan tepat dan sebagainya. Ini juga penting kita sebagai guru PSV
supaya dapat di gunakan semasa mengajar di sekolah nanti. Input-input yang
berguna akan saya gunakan pada masa akan datang.

SUM
BER
RUJ
UKA
N

1https://www.google.com.my/?
gws_rd=cr&ei=u6dHU7ToEcewkgXlnICQDg#q=apresiasi+seni
2 http://www.scribd.com/doc/21963733/apresiasi-seni
3 http://sitihayatimohdyusoff.blogspot.com/
4 http://albert-kritikanseni.blogspot.com/
5 http://secretofart.blogspot.com/2013/03/definisi-arca.html
6 http://senivisual1.blogspot.com/2013/09/arca-realistik-dan-arca-berfungsi.html
7 http://apaituarca.blogspot.com/
8 http://www.scribd.com/doc/105265526/Pengenalan-Arca