Anda di halaman 1dari 27

MESYUARAT TEKNIKAL

PENETAPAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
13 Januari 2014
War Room
Aras 4, Blok E2, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia

BPSH KPM
2014

Agenda
13 Januari 2014 (Isnin)
Masa

Perkara

AM

08.30 09.00

Ucapan Pengerusi

AM

09.00 10.00

Taklimat KPI KPM

AM

10.00 10.30

Rehat

AM

10.30 01.00

Perbincangan Penetapan KPI KPM

PM

01.00 02.00

Rehat

PM

02.30
4.30

Perbincangan Penetapan KPI KPM

PM

04.30

Rumusan dan Ucapan Penangguhan

Catatan
TP (Sekolah)

UCAPAN PENGERUSI

Tn Haji Aminudin bin Adam


Timbalan Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah
Harian

14 INISIATIF UTAMA KPM UNTUK 2014

Inisiatif

Keberhasilan

1. Memaksimakan keberhasilan murid


bagi setiap RM yang dibelanjakan
(penjajaran)

Penjimatan kos dan mencapai KPI


menepati keberhasilan dan bajet oleh
semua inisiatif

2. Piagam Guru

Satu instrumen untuk penilaian yang


berteraskan kompetensi dan prestasi
yang jelas dalam meningkatkan
prestasi dan kualiti PPP

3. KBAT

Elemen-elemen KBAT diterapkan di dalam


semua aspek PdP, pentaksiran, pelibatan
ibubapa, komuniti dan kokurikulum supaya
menyokong aspirasi mencapai 1/3 kedudukan
teratas dalam TIMSS dan PISA menjelang 2025

Inisiatif

Keberhasilan

4. Peningkatan kemahiran guru dan


murid dalam TIMSS dan PISA

Mencapai skor 500 dalam TIMSS menjelang 2015


dan kedudukan 1/3 teratas dalam TIMSS dan
PISA menjelang 2025

5. LINUS

100% murid menguasai kemahiran asas literasi


(BM & BI) dan numerasi selepas mengikuti 3
tahun pendidikan rendah (Tahap I) di sekolah
rendah kecuali murid berkeperluan khas.

6. Standard garis asas infrastruktur

Kesemua ~10,000 sekolah mempunyai


infrastruktur asas yang berada dalam keadaan
baik menjelang 2015

7. Program Transformasi Daerah (DTP)

PPD memainkan peranan secara cekap dan


berkesan dalam peningkatan kualiti pendidikan
setiap sekolah dalam daerah masing-masing

Inisiatif

Keberhasilan

8. Enrolmen prasekolah

Meluaskan peluang pendidikan Awal Kanakkanak yang berkualiti melalui program


Prasekolah dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(TASKA)

9. Pelibatan ibu bapa dan komuniti

Ibu bapa, ahli komuniti yang terdiri dari agensi


awam dan NGO terlibat secara aktif, berstruktur
dan meluas dalam melaksanakan agenda
pendidikan dalam PPPM 2013 2025

10. Pengukuhan fungsi teras organisasi dan


penstrukturan semula KPM

Kementerian menjalankan fungsi dengan cekap


dan berkesan ke arah penyediaan pendidikan
berkualiti

11. Transformasi Pendidikan Vokasional

Pendidikan vokasional sebagai laluan yang


menarik, yang cukup bersedia untuk memenuhi
permintaan industri, terutamanya menerusi
kolaboratif strategik yang kukuh bersama rakan
industri yang strategik

Inisiatif

Keberhasilan

12. 1BestariNet

Menyediakan infrastruktur ICT dan platform


pembelajaran maya sebagai usaha untuk
meningkatkan pencapaian murid dalam
pembelajaran

13. Program Peningkatan Profisiensi Guru


Bahasa
Inggeris

Guru Bahasa Inggeris yang mengikuti program


Pro- ELT akan meningkat satu band dalam CEFR
dan akhirnya meningkatkan keberhasilan murid

14. Piagam Pemimpin Sekolah

Pemimpin sekolah berprestasi tinggi yang dapat


meningkatkan prestasi sekolah, kualiti guru dan
pencapaian murid

BPSH KPM
2014

Objektif Mesyuarat

KPI
PENINGKATAN KUALITI AKADEMIK

10

Program Transformasi Daerah


KPI
Peningkatan Kualiti Pendidikan
Pengurangan jurang pencapaian akademik Bandar/Luar Bandar sebanyak
16%
Bilangan sekolah Band 1 dan 2 melebihi 31%
Bilangan sekolah Band 6 dan 7 kurang dari 1.4%
Peratusan kekurangan jurang pencapaian antara negeri 12.5%
Peratusan peningkatan UPSR dan SPM 3%
Enrolmen menengah atas (awam, swasta dan vokasional)
11

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

# KPI 1: PENGURANGAN JURANG PENCAPAIAN AKADEMIK


BANDAR / LUAR BANDAR SEBANYAK

GPS
Peperiksa
GPS
Tahun
Luar
an
Bandar
Bandar
2011
2.23
2.38
UPSR
2012
2.22
2.41
2013
2.18
2.37
2011
4.67
5.39
SPM
2012
4.83
5.44
2013

12

16%

Penurun
Sasaran
Beza
an GPS
2014
16%
-0.15

-0.19
-0.03
-0.16
-0.19
-0.03
-0.16
-0.72

-0.61
-0.10
-0.51
0
0.00
0.00

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

# KPI

2: PERATUSAN PENINGKATAN UPSR DAN SPM

3%

Peratus GPS dikira dengan


menukar GPS mengikut jenis
KAEDAH
PENGUKURAN
peperiksaan menggunakan
formula berikut:
Peperiksaan Formula
UPSR
(1-(GPS-1)/4) x 100%
PMR
(1-(GPS-1)/4) x 100%
SPM
(1-(GPS)/9) x 100%
STPM
(1-(4-GPS)/3) x 100%
Peratus peningkatan merupakan
perbezaan tahun semasa
berbanding dengan peratus tahun
sebelum:
%Peningkatan = %GPS
Peperiksaan semasa - %GPS
Peperiksaan sebelum

13

SEBANYAK

PEPERIKSAA
N

INDIKATO
R

2012

2013

2014

SPM

GPS

5.04

UPSR

GPS

2.30

2.27

2.20

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

BIL

KOD

JPN

KEBANGSAAN
1
J01 Johor
2
K02 Kedah
3
D03 Kelantan
4
M04 Melaka
5
N05 Negeri Sembilan
6
C06 Pahang
7
P07 Pulau Pinang
8
A08 Perak
9
R09 Perlis
10
B10 Selangor
11
B11 Terengganu
12
X12 Sabah
13
Y13 Sarawak
14 14
W14 WP Kuala Lumpur
15
L15 WP Labuan

GPS
2012
(a)

2.31
2.19
2.33
2.18
2.18
2.14
2.19
2.19
2.31
2.35
2.22
2.22
2.83
2.57
2.17
2.47

# KPI

2: PERATUSAN PENINGKATAN UPSR DAN SPM

SEBANYAK

3%

GPS
2013
(b)

2.27
2.14
2.27
2.16
2.13
2.13
2.18
2.15
2.29
2.37
2.18
2.21
2.76
2.52
2.16
2.49

Gred Purata Negeri

Mata
%
Sebenar
Penurun
Kapasiti
Penurun
an
Negeri
an
(a-b)/a x
2014
b1/100
100
(b3)
xb
(b1)
(b2)

% GPS
SEMASA
( c)

(a-b)/a x b1/100
100
xb

(1-(GPS
%GPS
(1-(GPS
tahun
semasa tahun
semasa
%GPS
sebelum
-1)/4)x10
sebelum
-1)/4)x100
0
(c - d)

1.73
2.28
2.58
0.92
2.29
0.47
0.46
1.83
0.87
-0.85
1.80
0.45
2.47
1.95
0.46
-0.81

0.04
0.05
0.06
0.02
0.05
0.01
0.01
0.04
0.02
-0.02
0.04
0.01
0.07
0.05
0.01
-0.02

b-b2

2.23
2.09
2.21
2.14
2.08
2.12
2.17
2.11
2.27
2.39
2.14
2.20
2.69
2.47
2.15
2.51

68.25
71.5
68.25
71
71.75
71.75
70.5
71.25
67.75
65.75
70.5
69.75
56
62
71
62.75

% GPS
SBLM
(d)

67
70
67
71
71
72
70
70
67
66
70
70
54
61
71
63

%
PENURUN
PENINGKA AN GPS
TAN
BDASARK
(e)
N 3%
(f)

1.00
1.25
1.50
0.50
1.25
0.25
0.25
1.00
0.50
-0.50
1.00
0.25
1.75
1.25
0.25
-0.50

3/100 x
GPS
semasa
or
3/100 x b
0.07
0.06
0.07
0.06
0.06
0.06
0.07
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.06
0.07

ETR
FINAL
ETR
(21 Jan
2014)
(b - f):
KPM
2.20
2.08
2.20
2.10
2.07
2.07
2.11
2.09
2.22
2.30
2.11
2.14
2.68
2.44
2.10
2.42

2.200

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

# KPI

3: PERATUSAN KEKURANGAN JURANG PENCAPAIAN ANTARA NEGERI 12.5%

UPSR: GP NEGERI

BIL
NEGERI
1 W. P. Putrajaya
2 N. Sembilan
3 Melaka
4 Johor
5 P. Pinang
6 W. P. Kuala Lumpur
7 Kelantan
8 Pahang
9 Selangor
10 Terengganu
11 Kedah
KEBANGSAAN
1 Perak
2 Perlis
3 W. P. Labuan
4 Sarawak
5 Sabah
15

2013
1.73
2.13
2.13
2.14
2.15
2.16
2.16
2.18
2.18
2.21
2.27

2.27
2.29
2.37
2.49
2.52
2.76

SPM: GP NEGERI
BIL
NEGERI
1 W. P. Putrajaya
W. P. Kuala
2 Lumpur
3 N. Sembilan
4 P. Pinang
5 Pahang
6 Selangor
7 W. P. Labuan
8 Johor
9 Kelantan
10 Melaka
11 Terengganu
KEBANGSAAN

1 Perak
2 Kedah
3 Sarawak
4 Perlis
5 Sabah

2012
4.04
4.71
4.86
4.87
4.89
4.90
4.94
4.99
5.01
5.01
5.01
5.04
5.21
5.23
5.43
5.46
5.59

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

Peperiksaa
Tahun
n
UPSR

SPM

16

# KPI

3: PERATUSAN KEKURANGAN JURANG PENCAPAIAN ANTARA NEGERI 12.5%

GPS
GPS
Tertinggi Terendah

2011
2012
2013
2011
2012
2013

1.73

2.76

4.04

5.59

Penuruna
Sasaran
Beza
n GPS
2014
12.5%
0

-1.03
-0.13
-0.90
0

-1.55
-0.19
-1.36
0
0.00
0.00

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

# KPI

4: BILANGAN SEKOLAH BAND 1 DAN 2 MELEBIHI 31%

(Status Quo)

SR

17

SM

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

# KPI

4: BILANGAN SEKOLAH BAND 1 DAN 2 MELEBIHI 31%

(Status Quo)

Status Quo Band 1 & 2


Tahun 2012
Sekolah Jumlah
1
Rendah
7696
324
Menenga
2275
70
h
Jumlah
9971
394
Sekolah
Jumlah

Jumlah

2352

2676

34.77

145

215

9.45

2497

70

145

188

16

231

2891
28.99
2497 Band
3461Tahun
20920123100
Bilangan
Sekolah394
Berdasarkan

2.32
31.09

2352

3273

1343

319

70

15

188

715

1069

85

2497

3461

2058

1388

155

18

Rendah

7696

Menenga
h

2275

324
70

Jumlah

9971

394

18

Sasaran Bilangan Sekolah


Band 1 & 2 Melebihi 31% Tahun 2014
Sasara
n
1
2
3
Jumlah %
Band
3
324
2352 3273
193
2869 28.77

145

KPI 4: Cadangan Bilangan Band Sekolah Rendah Mengikut Negeri


2012 Melebihi 31%

BIL

NEGERI

J01 JOHOR
K02 KEDAH
D03 KELANTAN
M0
MELAKA
4
NEGERI
N05
SEMBILAN
C06 PAHANG
P07 PULAU PINANG
A08 PERAK
R09 PERLIS
B10 SELANGOR
B11 TERENGGANU
X12 SABAH
Y13 SARAWAK
19

W1 WP KUALA

JUM

SASARA
SASARA
SASARA
N 2014
SASARAN
N BAND
1&2
N BAND
BAND 1
BAND 1
3 KE
2
&2>
BAND 2
31%
557
58
499
22
579
162
18
144
22
184
225
43
182
10
235

58
18
43

499 298
144 313
182 159

27
56
21

4
7
6

3
1
5

889
539
418

112 111

234 118

112

10

128

12

176 117

30

342 188

12

176

10

198

48
11
29
3
28
24

241
84
247
13
187
149

8
1
18
2
11
2

8
1
11

1
1

289
95
276
16
215
173

48
11
29
3
28
24

241
84
247
13
187
149

10
10
22
2
20
10

299
105
298
18
235
183

65

32

72

65

20

92

537
269
846
74
644
349
106
4
126
3

184

21

163

20

204

21

184 46
152 20
432 104
43 13
327 90
163 9

303 456 198

163 566 453

54

KPI 4: Cadangan Bilangan Band Sekolah Menengah Mengikut Negeri


2012 Melebihi 31%
BIL

NEGERI

J01 JOHOR
K02 KEDAH
D03 KELANTAN
M04 MELAKA
NEGERI
N05
SEMBILAN
C06 PAHANG
P07 PULAU PINANG
A08 PERAK
R09 PERLIS
B10 SELANGOR
B11 TERENGGANU
X12 SABAH
Y13 SARAWAK
WP KUALA
W14
LUMPUR
L15 20
WP LABUAN
U16 WP PUTRAJAYA

9
5
4
3

22
12
12
4

15
11
9
14

112
38
73
20

87
107
57
35

2
6
8

7
3
5
6
0
10
9
2
2

4
23
9
13
4
13
16
1
3

5
10
13
15
2
42
4
14
18

48
79
30
61
2
96
31
43
38

52
73
55
130
19
98
77
128
110

1
1
13
14

5
1
22
12

1
2

3
1
1

9
0
0

11
1
4

37
3
4

37
4

SASAR
SASAR SASARA
AN
SASAR
JUM
AN N BAND 2014
JUM
AN
1&2
BAND
3 KE BAND 1
BAND 1
2
BAND 2 & 2>
31%
1
32
31
31
9
22
1
18
179
17
5
12
1
17
163
16
4
12
1
8
76
7
3
4
117
189
125
239
27
264
139
212
183

11
26
14
19
4
23
25
3
5

7
3
5
6
0
10
9
2
2

4
23
9
13
4
13
16
1
3

97
9
9

12
1
1

3
1
1

9
0
0

12

1
1
1
1
1
1
1
1

27
15
20
5
24
26
4
6

13

1
1

2
2

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

# KPI

5: Bilangan sekolah Band 6 dan 7

kurang dari

1.4%

Jum

7696

70

15

85

Sasaran Bilangan
Sekolah
Band 6 & 7 =< 1.4%
Tahun 2013
Bil <
%<
%
%
1.4%
1.4
0.85
70
0.70
0.01

2275

85

88

0.88

70

0.70

0.03

9971

155

18

173

1.74

140

1.40

0.01

Kedudukan Band 6 & 7


Sekolah Jumlah

Rendah
Menenga
h
Jumlah

21

Tahun 2012

KPI PENINGKATAN
KUALITI AKADEMIK

BAND 6
BAND 7

BPSH KPM
2014
22

# KPI

5: Bilangan sekolah Band 6 dan 7

kurang dari

1.4%

School Banding

School Banding ditentukan oleh:


- GPS (UPSR/PMR/SPM/STPM) 70%
- SKPM 30%
Skor Komposit
Band

Sekolah Rendah

Sekolah Menengah

1.

85

90

2.

75 - 84.99

80 - 89.99

3.

65 - 74.99

70 - 79.99

4.

55 - 64.99

60 - 69.99

5.

45 - 54.99

50 - 59.99

6.

35 - 44.99

40 - 49.99

7.

34.99

39.99
23

KPI 5: Bilangan Sekolah Rendah Band 6 dan Band 7


=< 1.4%
BIL
J01
K02
D03
M04
N05
C06
P07
A08
R09
B10
B11
X12
Y13
W14
L15

NEGERI
JOHOR
KEDAH
KELANTAN
MELAKA
NEGERI
SEMBILAN
PAHANG
PULAU PINANG
PERAK
PERLIS
SELANGOR
TERENGGANU
SABAH
SARAWAK
WP KUALA
LUMPUR
WP LABUAN

SASARA
JUM
N
B6&B TINGKAT
7
KAN B6
KE B5
3
1
1
1
7
1
1
1

SASAR
AN
B6&B7
< 1/4

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

JUM

58
18
43
6

499
144
182
112

298
313
159
111

27
56
21
4

4
7
6

3
1
5
1

889
539
418
234

12

176

117

30

342

48
11
29
3
28
24
7
21

241
84
247
13
187
149
65
163

184
152
432
43
327
163
303
566

46
20
104
13
90
9
456
453

8
1
18
2
11
2
198
54

8
1
11

1
1
32
5

1
3
1

537
269
846
74
644
349
1064
1263

10
1
16
0
1
2
35
6

1
1
2
0
1
1
3
1

9
0
14
0
0
1
32
5

11

81

93

12

200

12

14

24

2
0
6
0

KPI 5: Bilangan Sekolah Menengah Band 6 dan Band


7 =< 1.4%
BIL

J01
K02
D03
M04
N05
C06
P07
A08
R09
B10
B11
X12
Y13

NEGERI

JOHOR
KEDAH
KELANTAN
MELAKA
NEGERI SEMBILAN
PAHANG
PULAU PINANG
PERAK
PERLIS
SELANGOR
TERENGGANU
SABAH
SARAWAK
WP KUALA
W14
LUMPUR
L15 WP LABUAN
U16 WP PUTRAJAYA

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

9
5
4
3
7
3
5
6

10
9
2
2

22
12
12
4
4
23
9
13
4
13
16
1
3

15
11
9
14
5
10
13
15
2
42
4
14
18

112
38
73
20
48
79
30
61
2
96
31
43
38

87
107
57
35
52
73
55
130
19
98
77
128
110

2
6
8
0
1
1
13
14
0
5
1
22
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0

3
1
1

11
1
4

37
3
4

37
4

0
0

0
0

SASAR
AN
SASAR
JUM TINGKA AN
JUM
B6&B7
T
B6&B7
KAN B6 < 1.4%
KE B5
1
247
2
1
5
179
6
1
7
163
8
1
0
76
0
0
0
117
1
1
0
189
1
1
11
125
13
2
12
239
14
2
0
27
0
0
4
264
5
1
1
139
2
1
19
212
24
5
10
183
12
2
97
9
9

0
0
0

0
0
025

0
0
0

Pengagihan Pengiraan GPS untuk 70%


(School Banding)
Peperiksaan Yang Berkaitan
UPSR

UPSR

PMR

STPM/
STAM

100%

PMR

100%

PMR + SPM

40%

PMR + SPM + STPM/STAM

60%
35%

UPSR + PMR

50%

UPSR + PMR + SPM + STPM/STAM

GPS 70%

30%

60%

5%

95%

5%

40%

5%

50%

SPM + STPM/STAM

26

SPM

25%

SKPM 30%

27