Anda di halaman 1dari 14

DEFIINI ARCA

DEFINISI ARCA
Arca merupakan hasil seni berbentuk 3 dimensi ( 3D ). Arca berasal daripada
perkataan sculpture yang beerti mengukir, memotong, menebuk atau
melarik.Biasanya arca diletakkan di dalam suatu ruang untuk tujuan pameran. Nilai
estetiknyadapat dihayati dengan pancaindera. Permukaan arca boleh dipegang dan
arca boleh dipandang dari pelbagai sudut pandangan. Arca juga terdapat dalam
bentuk realistik atau bentuk abstrak.
Banyak arca dicipta melalui tempahan untuk memperingati sesuatu peristiwa
bersejarah, atau kehidupan seorang tokoh. Arca bertujuan sebagai seni awam yang
dipamerkan di luar, tetapi kekadangnya juga dipamerkan di dalam bangunan awam
untuk menegaskan sesuatu dengan cara yang lebih ketara daripada apa yang boleh
ditekankan melalui penggunaan perkataan.
Menjelang abad ke dua puluh, apabila seni mencapai dimensi baru, arca
berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca. Kategori
arca bolehdibahagikan kepada dua iaitu arca estetik dan arca berfungsi.Ciri-Ciri
Arca yang baik dan kreatif Arca yang kreatif dan baik haruslah dihasilkan
menepati tema dan tajuk yang ingindi ketengahkan oleh pengkarya. Kebiasaannya
pengkarya ingin berkongsi tema bersama dengan pengarca yang lain. Tema yang
ingin

diketengahkan

paradigma,

cetusan

seperti
emosi

perkongsian
dan

maklumat,

perasaan.

Semua

dokumentasi,
persoalan

lonjakan

yang

ingin

diketengahkan haruslah ada pada arca yangdihasilkan dan mampu menonjolkan


persoalan berkenaan melalui hasilan pengkarya.

Bahan binaan arca juga haruslah sesuai dengan tujuan hasilan. Dalam pengkaryaan
arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai penggunaan bahan
dan media. Maka dengan itu kesepaduan dalam pelbagai penggunaan bahan dan
media dapat menjadikan sesuatu arca yang kreatif dan menepati ciri-ciri sebuah arca
bersesuaian denga tema.Arca yang baik haruslah kukuh, kuat, selamat dan tahan
lama. Sejarah arca membuktikan bahawa sebuah arca yang baik menggunakan alat
dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh.

Pengkarya arca akan dianggap dapat menghasilkan sebuah arca yang baik
apabila berjaya mempelbagaikan bahan yang diadun atau dipasang dengan baik.
Arca khususnya asemblaj mengadunkan pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan
komposisi yang artistik. Arca yang baik dan kreatif juga haruslah berjaya
mengaplikasikan asas seni reka, estetika dan etika pengkaryaan. Objek akan
digubah berdasarkan asas seni reka. Apabila asas seni reka ini diaplikasikan dengan
baik dan betul, penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi.
Akhir sekali yang paling penting dalam menhasilkan sebuah arca yang baik
dankreatif ialah arca berkenaan haruslah bebas daripada ciplakan atau plagiat.
Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian, ciplakan adalah satu
kelemahan lebih-lebih lagi jika penghasilannya bertujuan komersial. Arca yang
dihasilkan haruslahhanya satu dan tiada ditempat lain

Arca Asemblaj

Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik
ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Walaupun pada
kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi, ianya
juga boleh di hasilkan dalam bentuk tiga dimensi. Penciptaan arca asemblaj
termasyhur iaitu Bicycle Wheel ( karya asli telah hilang ) adalah penciptaan
terawalnya dalam bidang seni tangan yang mana arca ini dibina menggunakan
bahan-bahan yang terdapat di rumah.

Arca Stabail
Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawangawang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. Bahan atau bahagaian
dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Stabail
tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh
bergerak secara terawang-awang Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut
kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati.
Stabail boleh digantung di dinding, tingkap , atau pintu siling.

CON
TOH
KAR
YA
DAN
TEK
NIK

TEKNIK TIKBULAN

TEKNIK LUAKAN

TEKNIK LUAKKAN

TEKNIK TIMBULAN

TEKNIK TIMBULAN

TEKNIK TIMBULAN

TEKNIK TIMBULAN

TEKNIK TIMBULAN

TEKNIK LUAKAN

TEKNIK LUAKAN

TEKNIK LUAKN

TEKNIK LUAKN

SUMBER ILHAM

OLAHAN IDEA

PENGZAHIRAN
IDEA

Saya telah memilih gasing kerana pada saya gasing ini adalah merupakan
salah satu permainan tradisional yang paling saya minati. Gasing ini juga merupakan
Salah

satu

aktiviti

yang

dilakukan

dapat

menghiburkan

hati

serta

untuk

menghilangkan kepenatan. Gasing bukan sahaja menjadi permainan dalam


kalangan dewasa sahaja malah ia turut dimainkan oleh golongan kanakkanak. Justeru gasing tergolong dalam banyak jenis, jadi saya telah mengambil
keputusan untuk membuat gasing piring, kerana gasing ini mempunyai banyak
keunikannya, dan juga gasing ini amat susah untuk di cari sekarang ini.

Di atas ini adalah gambar yang telah saya pilih untuk menghasilkan sebuah arca
stabail yang mana saya akan membuat gasing tersebut dengan menggunakan span
keras yang berwarna hijau, seterusnya saya akan mewarnakannya dengan warna
emas. Kerana bagi saya warna emas ini melambangkan harga sesuatu barang itu
mahal, kerana bagi saya nilai gasing ini sangat mahal ianya di ukir dengan
menggunakan tangan. Proses penghasilan ini saya akan tunjukkan di bawah ini.saya
juga membuat tempat letak gasing. Ini pun saya akan tunjukkan dalam proses
penghasilannya.

LAKARAN IDEA

PRO
SES
PEN
GHA
SILA
N