Anda di halaman 1dari 53

2/4/2015

BAB “D”
(TATAKELAKUAN & TATATERTIB)

PERINTAH AM

1
2/4/2015

PERINTAH AM
BAB D
(TATAKELAKUAN DAN
TATATERTIB)

2
2/4/2015

CONTOH-CONTOH
PELANGGARAN
PERINTAH AM
BAB D4
(TATAKELAKUAN) 3
2/4/2015
PERATURAN 4(1)
“MENUMPUKAN TAAT SETIA YANG TIDAK
BERBELAH BAGI KEPADA YANG DIPERTUAN
AGONG, NEGARA DAN KERAJAAN”

1. Sengaja membocorkan rahsia kerajaan.


2. Bersubahat dengan musuh-musuh negara.
3. Melanggar undang-undang atau peraturan Kerajaan
dengan tujuan untuk menentang kerajaan.
4. Memburukkan serta memperkecil-kecilkan dasar
serta tindakan kerajaan.
5. Menghina lambang-lambang kebangsaan dengan
perbuatan yang sengaja.

4
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(A)
“MEMBELAKANGKAN KEWAJIPAN AWAMNYA
KERANA KEPENTINGAN PERSENDIRIAN”
1. Menguruskan hal-hal perniagaan isteri/anak/saudara-mara
dalam waktu pejabat.
2. Menyebelahi dan memberi keutamaan kepada saudara-mara
atau rakan-rakan atau orang yang rapat dengannya dalam
mempertimbangkan sesuatu permohonan.
3. Mengambil kesempatan menguruskan hal-hal perniagaan
semasa membuat lawatan/tugas rasmi di luar pejabat.
4. Tidak menjalankan kewajipan rasmi seperti menyiasat gerak-
geri orang yang karib dengannya yang disyaki pernah
menerima rasuah.

5
2/4/2015
PERATURAN 4(2)(B)
“BERKELAKUAN DENGAN SEDEMIKIAN CARA YANG
MUNGKIN MENYEBABKAN KEPENTINGAN
PERSENDIRIANNYA BERCANGGAH DENGAN
KEWAJIPAN AMNYA”

1. Tidak mengelakkan diri daripada menerima


hadiah-hadiah yang mahal daripada peniaga.
2. Tidak mengelakkan diri daripada terlalu rapat
bergaul dengan mereka yang jelas akan dapat
keuntungan besar daripada mengetahui tugas-
tugas rasminya.
3. Sebagai seorang majistret membicarakan
saudaranya.

6
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(B)
“BERKELAKUAN DENGAN SEDEMIKIAN CARA
YANG MUNGKIN MENYEBABKAN KEPENTINGAN
PERSENDIRIANNYA BERCANGGAH DENGAN
KEWAJIPAN AMNYA”

4. Menguruskan hal-hal tender yang ia ketahui


saudaranya/rakannya akan mengemukakan
tender berkenaan.
5. Menjadi salah seorang ahli panel temuduga
sedangkan ia tahu orang yang akan ditemuduga
adalah saudara/anaknya sendiri.

7
2/4/2015
PERATURAN 4(2)(C)(I)&(II)
“BERKELAKUAN DENGAN APA-APA CARA YANG
MUNGKIN MENYEBABKAN SYAK YANG
MUNASABAH”

1. Tidak mengambil tindakan terhadap seseorang


yang telah melanggar mana-mana undang-
undang negara dengan tujuan mendapat
ganjaran daripadanya.
2. Meluluskan tanah kerajaan kepada isterinya
sendiri.

8
2/4/2015
PERATURAN 4(2)(C)(I)&(II)
“BERKELAKUAN DENGAN APA-APA CARA YANG
MUNGKIN MENYEBABKAN SYAK YANG
MUNASABAH”

3. Melepaskan barang-barang dibawa masuk tanpa


dibayar dengan harapan untuk mendapat faedah
(rasuah) daripada yang empunya barang
tersebut kemudian kelak.
4. Menyalahgunakan hak-hak keistimewaan yang
diberikan oleh Kerajaan e.g sebagai seorang
diplomat untuk diri sendiri dengan melibatkan diri
dalam aktiviti penyeludupan.

9
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(D)
“BERKELAKUAN DENGAN SEDEMIKIAN CARA
SEHINGGA MENJATUHKAN REPUTASI PERKHIDMATAN
AWAM ATAU MENGHILANGKAN KEPERCAYAAN
TERHADAP PERKHIDMATAN AWAMNYA”

1. Disabitkan dengan kesalahan jenayah termasuk


sabitan dalam Mahkamah Syariah.
2. Terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
3. Menerima keraian yang berlebihan.
4. Sengaja melengah-lengahkan proses
permohonan-permohonan untuk mendapatkan
lesen umpamanya daripada orang ramai.

10
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(D)
“BERKELAKUAN DENGAN SEDEMIKIAN CARA
SEHINGGA MENJATUHKAN REPUTASI PERKHIDMATAN
AWAM ATAU MENGHILANGKAN KEPERCAYAAN
TERHADAP PERKHIDMATAN AWAMNYA”

5. Berkelakuan tidak senonoh di


khalayak ramai seperti biadap atau
menonjol-nonjolkan kepentingan diri
sendiri.
6. Kesusahan berat kerana berhutang.

11
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(E)
“KURANG CEKAP ATAU KURANG BERUSAHA”

1. Tidak mempunyai daya utama dan lemah dalam daya


pemikirannya.
2. Lalai atau berlengah-lengah dalam menjalankan tugas-
tugasnya.
3. Malas atau cuai dalam menjalankan tugas-tugasnya.
4. Sebagai seorang pegawai kanan, tidak berkebolehan
dan terpaksa diarah sepanjang masa sebelum
membuat tugasnya.

12
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(F)
“TIDAK JUJUR “

1. Membuat tuntutan palsu


2. Mengesahkan tuntutan lebih masa yang tidak
betul (palsu) dari seseorang pekerja
bawahannya dengan tujuan untuk mendapat
habuan daripada pekerja itu.
3. Pura-pura sakit atau uzur.

13
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(G)
“TIDAK BERTANGGUNGJAWAB”

1. Menghasut kakitangan lain supaya jangan terlalu


berusaha dalam menjalankan tugas-tugas
mereka.
2. Mengambil cuti rehat di saat-saat
perkhidmatannya sanga-sangat diperlukan.
3. Tidak hadir bertugas tanpa cuti atau sebab-
sebab yang munasabah.
4. Bersikap tidak kisah terhadap tugas dan
tanggungjawab.

14
2/4/2015
PERATURAN 4(2)(H)
“MEMBAWA ATAU CUBA MEMBAWA PENGARUH
LUAR UNTUK MENYOKONG ATAU MEMAJUKAN
SESUATU TUNTUTAN BERHUBUNG DENGAN
PERKHIDMATAN AWAMNYA”

1. Meminta orang kenamaan untuk menggunakan


kuasa serta pengaruhnya untuk mempengaruhi
Lembaga Kenaikan Pangkat yang berkenaan
untuk menaikkan pangkatnya.
2. Meminta ahli politik menyokong permohonannya
untuk mendapatkan sekeping tanah Kerajaan
atau rumah.

15
2/4/2015

PERATURAN 4(2)(I)
“INGKAR PERINTAH”

1. Enggan menjalankan arahan lisan/bertulis


pegawai atasannya berhubung dengan tugas-
tugas rasminya.
2. Membantah atau melawan pegawai atasannya
tanpa sebab yang munasabah.
3. Mencaci atau memalukan pegawai kanannya di
khalayak ramai.

16
6(1 & 2) ETIKA PAKAIAN
 Seseorang pegawai semasa bertugas
hendaklah sentiasa berpakaian dengan sepatutnya mengikut
apa cara yang ditentukan oleh Kerajaan melalui arahan dari
semasa ke semasa oleh Ketua Pengarah JPA atau pihak
berkuasa lain.
 Seseorang pegawai yang dikehendaki menghadiri sesuatu
upacara rasmi hendaklah berpakaian sebagaimana yang
ditentukan bagi upacara itu. Jika tidak ditentukan, dia
hendaklah berpakaian yang sesuai.
7(1) DADAH
 Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau
mengambil apa-apa dadah merbahaya kecuali yang
dipreskripsikan untuk kegunaannya bagi maksud
perubatan oleh pengamal perubatan yang didaftarkan
di bawah Akta Perubatan 1971.
 Tidak boleh menyalahgunakannya
 Tidak boleh menagih apa-apa jenis dadah berbahaya
(Mengikut Akta Dadah 1952)
2/4/2015

LARANGAN-LARANGAN LAIN
DALAM PERKHIDMATAN
Terdapat 2 kategori.
 Kategori PERTAMA iaitu yang dilarang sama sekali,
yang tidak boleh mendapat kebenaran dari mana-mana
pihak jika hendak melakukannya.
 Kategori KEDUA iaitu kelakuan-kelakuan daripada
pihak-pihak yang berkenaan jika berhajat untuk
melakukannya.

19
2/4/2015

KATEGORI I – YANG DITEGAH SAMA SEKALI

i. Ganguan Seksual – Peraturan 4A.


ii. Menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya -
Peraturan 7.
iii. Menerima atau memberi keraian yang mempengaruhi
tugas-tugas rasminya – Peraturan 9.
iv. Menyenggara taraf hidup melebihi daripada emolumen
rasmi dan pendapatan persendirian yang sah – Peraturan
11.
v. Meminjam wang dan juga menjadi penjamin (penggerenti)
– Peraturan 12.
vi. Kesusahan berat kerana hutang – Peraturan 13.
vii. Meminjam wang dengan bunga sama ada dengan cagaran
atau tanpa dengan cagaran – Peraturan 15.

20
2/4/2015

vi. Spekulasi – turun naik harga komoditi dalam


dan luar negeri – Peraturan 16.
vii. Refel dan loteri harta persendiriannya –
Peraturan 17.
viii. Penerbitan buku, majalah, atau lain-lain yang
berdasarkan maklumat rasmi terperingkat –
Peraturan 18.
ix. Bertindak sebagai penyunting surat khabar,
majalah atau journal – Peraturan 20.
x. Tidak hadir bertugas tanpa bercuti atau sebab-
sebab yang munasabah – Peraturan 23.

21
2/4/2015
KATEGORI II – YANG DILARANG TETAPI
BOLEH MEMOHON KEBENARAN DARI PIHAK-
PIHAK BERKENAAN JIKA HENDAK
MELAKUKANNYA
1. Membuat pekerjaan luar
Meliputi aktiviti-aktiviti menjalankan perniagaan,
perusahaan perdagangan, firma-firma, syarikat-
syarikat, memberi keterangan pakar, bertugas sebagai
wakil pentadbir dan sebagainya – Peraturan 5.
Ketua Jabatan boleh menimbangkan (sama ada
membenarkan atau tidak) kerja-kerja demikian itu
untuk faedah dirinya atau saudara-mara dekatnya
dengan syarat:-
 Di luar waktu pejabat.
 Tidak menjejaskan kegunaan pegawai tersebut.
 Tidak bercanggah dengan kepentingan Jabatannya.

22
2/4/2015

2. Menerima atau memberi hadiah adalah dilarang,


Termasuk (isteri, anak-anak, ibu bapa, saudara-mara) –
Peraturan 8.
Pungutan yuran-yuran secara spontan dan lain-lain
pungutan sukarela untuk hadiah/cenderamata persaraan,
perkahwinan, pertukaran dan lain-lain yang boleh
dibenarkan oleh Ketua Jabatan.
Untuk menyimpan hadiah yang diterima yang sukar
ditolak – kena mendapat kebenaran dari PIHAK
BERKUASA TATATERTIB yang berkenaan.
3. Pemilikan harta alih dan tidak alih – Peraturan 10.
Meliputi tanah dan pelaburan.
Pemilikannya hendaklah dilaporkan dan mendapat
kebenaran dari Pihak Berkuasa Tatatertib dengan
segeranya.

23
2/4/2015

4. Pernyataan awam adalah dilarang – Peraturan


19.
Secara lisan atau bertulis atau apa-apa cara lainnya yang
merosakkan suatu dasar atau keputusan Kerajaan.
Kecuali dengan kebenaran Ketua Jabatan – dilarang
membuat pernyataan awam yang ada kaitan dengan
kerja-kerja Jabatannya yang boleh dianggap sebagai
menunjukkan dasar Kerajaan.
5. Bergiat cergas dalam politik – Peraturan 21
“Kumpulan A” iaitu,
Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan
Tertinggi atau Kumpulan Pengurusan dan Professiobal
adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti
politik atau memakai apa-apa lambang sesuatu parti
politik.

24
2/4/2015

Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan boleh


dibenarkan bertanding atau memegang jawatan atau dilantik
bagi memegang apa-apa jawatan dalam sesuatu parti politik,
setelah mendapatkan kelulusan bertulis Ketua Jabatan.
Peraturan ini tidak menghalang seseorang pegawai daripada
menjadi anggota biasa mana-mana parti politik.

AKTIVITI-AKTIVITI POLITIK YANG DILARANG

1. Membuat apa-apa pernyataan awam, sama ada secara lisan


atau bertulis yang memberikan suatu pandangan yang berat
sebelah atas apa-apa perkara yang menjadi isu di antara
parti-parti politik.
2. Menerbit atau mengelilingkan/mengedarkan buku, makalah
atau risalah yang mengemukakan pandangannya yang berat
sebelah atau pandangan orang lain, atas apa-apa perkara
yang berkaitan dengan mana-mana parti politik.

25
2/4/2015

3. Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-


mana calon pada suatu pilihanraya umum, pilihanraya
kecil atau apa-apa pilihanraya untuk apa- apa jawatan
dalam mana-mana parti politik.
4. Bertindak sebagai seorang ejen pilihanraya atau ejen
tempat mengundi atau atas apa-apa sifat untuk atau bagi
pihak seseorang calon dalam sesuatu pilihanraya bagi
Dewan Rakyat atau bagi mana-mana Dewan Undangan
Negeri.
5. Masuk bertanding untuk apa-apa jawatan dalam mana-
mana parti politik.
6. Memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti
politik

26
2/4/2015

TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN


Ketua Jabatan/Bahagian/Unit adalah bertanggungjawab
melaporkan semua kes yang didapati melanggar peraturan
tatatertib yang ada kepada Pendaftar.
Hasil laporan yang diterima, Pendaftar akan mengemukakan
kes yang berkenaan kepada Timbalan Rektor/Rektor yang
menentukan kewujudan kes ‘prima facie’ untuk diambil
tindakan tatatertib.
Jawatankuasa Tatatertib akan menentukan sama ada
tindakan tatatertib yang diambil itu bertujuan untuk buang
kerja atau hukuman yang lebih ringan sebagaimana yang
diperuntukkan dalam Kaedah-Kaedah Tatatertib Kakitangan
IPGM. Tindakan yang selanjutnya akan diuruskan oleh salah
satu daripada Jawatankuasa Tatatertib Institut.

27
2/4/2015

HUKUMAN TATATERTIB
PERATURAN 38

1. Amaran
2. Denda
3. Lucut hak emolumen
4. Tangguh pergerakan gaji
5. Turun gaji
6. Turun pangkat
7. Buang kerja

28
2/4/2015

PIHAK BERKUASA TATATERTIB BOLEH


MENGENAKAN MANA- MANA SATU
HUKUMAN

ATAU
APA-APA KOMBINASI DARI DUA
ATAU LEBIH DARIPADA DUA
HUKUMAN TATATERTIB

29
2/4/2015

ASAS-ASAS PIHAK BERKUASA TATATERTIB


MENJATUHKAN HUKUMAN
JKTT DIBERI BUDI BICARA SELUAS- LUASNYA
UNTUK MENIMBANGKAN HUKUMAN SESUAI
DENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN.

SETIAP KES DIPUTUSKAN ATAS "MERIT“


SESUATU KES

30
2/4/2015

ASAS LTT MENGENAKAN HUKUMAN


1. SETAKAT MANA KESALAHAN YANG DILAKUKAN TELAH
MEMBURUKKAN ATAU MENCEMARKAN NAMA
PERKHIDMATAN PERBADANAN/ INSTITUT
2. AKIBAT KESALAHAN TERSEBUT KE ATAS 'MORALE'
KAKITANGAN LAIN
3. REKOD PERKHIDMATAN PEGAWAI DIAMBIL KIRA -
 TARAF JAWATAN;
 MATA GAJI;
 EMOLUMEN.
 TEMPOH BERKHIDMAT;

31
2/4/2015

4. KEDUDUKAN RASMI PEGAWAI SERTA TARAF PELAJARAN YANG


DIPEROLEHI
5. KEADAAN-KEADAAN PERSEKITARAN YANG BOLEH
MERINGAN DAN MEMBERATKAN HUKUMAN
6. SAMA ADA KEADAAN TUBUH DAN FIKIRANNYA SEDANG
MEROSOT SEBAB UMUR ATAU PENYAKIT DAN
SEBAGAINYA
7. LATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIBERI/DIIKUTI OLEH
PEGAWAI SEPANJANG PERKHIDMATANNYA
8. PENDAPATAN BERSIH PEGAWAI TERMASUK POTONGAN-
POTONGAN
 PINJAMAN
 TANGGUNGAN
 DLL

32
2/4/2015

SIFAT-SIFAT
HUKUMAN
TATATERTIB

33
2/4/2015

PERATURAN 38(B) - DENDA


i. HAD DENDA -
39(a) PADA SESUATU MASA TIDAK BOLEH
MELEBIHI DARIPADA 7 HARI EMOLUMEN
39(a) JIKA DIKENAKAN LEBIH SEKALI DALAM
SATU BULAN TIDAK BOLEH LEBIH 45%
DARIPADA EMOLUMEN BULANANNYA.
39(c) DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN
BULANAN DAN DIBAYAR KE DALAM
HASIL BADAN BERKANUN BERKENAAN

34
2/4/2015

PERATURAN 38(C) - LUCUT HAK EMOLUMEN


39(b). HAD LUCUT HAK EMOLUMEN -
 JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS:
 Hendaklah dikira tempoh sebenar pegawai tidak hadir;
atau
 Budibicara LTT.
41(5) JIKA TELAH DILUCUTKAN DI BAWAH HAL CUTI DI
BAWAH PERATURAN 26, TIDAK BOLEH DIKENAKAN
HUKUMAN INI LAGI.
ii. DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN

35
2/4/2015

PERATURAN 38(D) - PENANGGUHAN


PERGERAKAN GAJI

40(1) Tempoh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12


bulan
40(2) Kuatkuasa Pada tarikh ulang tahun
pergerakan gaji berikutnya
40(3) Dalam Tempoh
Hukuman Pegawai tidak berhak
menerima pergerakan gaji
40(4) Tarikh (a) Berubah kepada tarikh
Pergerakan pergerakan gaji paling hampir
Gaji selepas habis tempoh hukuman

(b) Hendaklah kekal pada tarikh


yang diubah sehingga mencapai
tangga gaji maksimum
36
2/4/2015

PERATURAN 38(G) - BUANG KERJA

i. PEGAWAI DIKELUARKAN/ DIBUANG DARIPADA


PERKHIDMATAN
ii. TARIKH BUDIBICARA LTT
 Tidak boleh dibelakangkan daripada tarikh
Mesyuarat LTT.
iii. AKIBATNYA HILANG HAK SEBAGAI
PEGAWAI

37
2/4/2015

CONTOH PERLAKSANAAN
HUKUMAN

i. TANGGUH PERGERAKAN GAJI

ii. TURUN GAJI

iii. TURUN PANGKAT

38
2/4/2015

PERLAKSANAAN HUKUMAN
TANGGUH PERGERAKAN
GAJI

39
2/4/2015

ANDAIAN
PEGAWAI Y DAN Z : N41
 GAJI PADA 1.2.2003 P1T8 = RM 1,841
 TARIKH PERGERAKAN GAJI : 1 APRIL
 LTT BERSIDANG PADA 1.2.2003
(i) Y = TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 BULAN
(ii) Z = TANGGUH PERGERAKAN GAJI SELAMA 6 BULAN
 HUKUMAN BERKUATKUASA MULAI 1.4.2003

40
2/4/2015

PERLAKSANAAN
TAHUN 2003
BULAN 3 4 5 6 7 8 9 10

MENDATAR : 1841 1907 .. .. .. .. .. ..

EN. Y (3 BLN) 1841 1841 .. .. 1907 .. .. ..

EN. Z (6 BLN) 1841 1841 .. .. .. .. .. 1907

41
2/4/2015

KESAN HUKUMAN

(i) TARIKH PERGERAKAN GAJI BERUBAH


EN. Y = 1 APRIL 1 JULAI
EN. Z = 1 APRIL 1 OKTOBER
(ii) KERUGIAN
 EN. Y RM 66 X 3 = RM 198.00
 EN. Z RM 66 X 6 = RM 396.00

42
2/4/2015

PERLAKSANAAN
HUKUMAN TURUN GAJI

43
2/4/2015

ANDAIAN
PEGAWAI X, Y, Z ---- N41
GAJI PADA 1.2.2003 TARIKH PERGERAKAN GAJI
X = RM 1,577 (P1 T4) 1 JANUARI
Y= RM 1,577 (P1 T4) 1 JULAI
Z = RM 1,880 (P3 T6) 1 OKTOBER

- LTT PADA 2.3.2003


X = TURUN GAJI 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN
BERKUATKUASA PADA 2.3.2003
Y = TURUN GAJI 2 PERGERAKAN GAJI SELAMA 1 TAHUN
BERKUATKUASA PADA 1.4.2003
Z = TURUN GAJI 3 PERGERAKAN GAJI SELAMA 3 TAHUN
BERKUATKUASA PADA 2.3.2003
44
2/4/2015

PERLAKSANAAN

T1 T2 T3 T4 T5 T6

X P1 1379 1445 1511 1577 1643 1709 ..

Y P1 1379 1445 1511 1577 1643 1709 ..

Z P3 1520 1592 1664 1736 1808 1880 ..

45
2/4/2015

KESAN HUKUMAN
(i) KERUGIAN
Pegawai X
(i) Tempoh = (2.3.03 1.3.04) + (2.3.04 31.3.04)
Hukuman = 13 bulan
(ii) Kerugian = RM 1,577 - RM 1,445 = RM 132) x 13 bulan
Wang = RM 1,716
Kerugian = RM1,716 + (Kenaikan gaji mulai 1.1.04)
Sebenar
Pegawai Y
(i) Tempoh = (1.4.03 31.3.04)
Hukuman = 12 bulan
(ii) Kerugian Wang = ( RM 1,577 - RM 1,445 = RM 132) x 12 bulan
Kerugian = RM 1,584
Sebenar = RM1,584 + (Kenaikan gaji mulai 1.7.03)
46
2/4/2015

Pegawai Z

(i) Tempoh = (2.3.03 1.3.06) + (1.3.06 31.3.06)


Hukuman = 37 bulan
(ii) Kerugian = RM 1,880 - RM 1,664 = RM 216) x 37 bulan
Wang = RM 7,992
Kerugian = RM7,992 + (Kenaikan 3 kali)
Sebenar Kenaikan gaji
iaitu : 1.10.04
1.10.05
1.10.06
(ii) TARIKH BERUBAH
PERGERAKAN KEPADA
GAJI 1 APRIL
47
2/4/2015

PERLAKSANAAN
HUKUMAN TURUN
PANGKAT

48
2/4/2015

ANDAIAN
(i) EN. X GRED N54 P2 T2
(ii) GAJI PADA 30.3.2003 = RM 4,049
(iii) LTT BERSIDANG PADA 30.3.2003
• TURUN PANGKAT DARI N54
KEPADA N48

49
2/4/2015

PERLAKSANAAN
GRED: N54
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 3722 3871 4036 4201 4366 4531 4696
P2 3877 4049 4221 4393 4565 4737 4909
P3 4056 4235 4414 4593 4772 4951 5130

GRED: N48
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
P1 3128 3277 3426 3575 3724 3875 4022
P2 3283 3438 3593 3748 3903 4058 4213
P3 3444 3605 3766 3927 4088 4249 4410
50
2/4/2015

KESAN HUKUMAN

(i) TURUN GRED IAITU DARIPADA N54


KEPADA GRED N48
(ii) GAJI:
RM 4,049.00 - RM 4022.00
( - RM 27.00)
(iii) HILANG KELAYAKAN KELAYAKAN DI
BAWAH GRED N54

51
2/4/2015
DASAR KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI
YANG MENERIMA HUKUMAN TATATERTIB
(SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4/1990)
HUKUMAN TEMPOH TIDAK LAYAK DINAIKKAN
/ URUSAN KENAIKAN PANGKAT
AMARAN 6 bulan/ 1 urusan, mana yang
terdahulu
DENDA 12 bulan/ 1 urusan, mana yang
terdahulu
LUCUT HAK 18 bulan/ 1 urusan, mana yang
EMOLUMEN terdahulu
TANGGUH 30 bulan/ 1 urusan, mana yang
PERGERAKAN GAJI terkemudian
TURUN GAJI 36 bulan/ 1 urusan, mana yang
terkemudian
TURUN PANGKAT 48 bulan/ 2 urusan, mana yang
terkemudian 52
2/4/2015

SEKIAN, TERIMA KASIH.


SELAMAT MENGAJAR.

53