Anda di halaman 1dari 20

PENULISAN AKADEMIK

Kejelasan dan Gaya Penulisan

NAMA AHLI KUMPULAN:


TAM MEI CHIN
ONG EE NE
TEY WEI CIA
ER KA REN

Pengertian Kejelasan
Mudah difahami, mudah dibaca
atau tujuan yang hendak
disampaikan tidak kabur.
Menggunakan kata-kata yang
pendek, ringkas.

Konsep Gaya penulisan

Penggunaan bahasa formal yang tepat


dan
bergaya formal
Pembinaan ayat yang jelas dan tepat
Berhati-hati dengan penggunaan kata
singkatan
Perkembangan idea/ hujah secara logik
dan
sistematik

Bahasa formal
Juga dikenali sebagai bahasa
terkawal.
Contoh bahasa formal : bahasa
baku dan bahasa istana.
Dalam penulisan akademik kita
menggunakan bahasa formal,
dan elakkan diri daripada
mengguna bahasa sehari-hari.

Bahasa formal digunakan


dalam situasi formal atau
rasmi seperti dalam majlis
atau upacara rasmi,
mesyuarat atau seminar.

Ciri-ciri bahasa formal


Tidak menggunakan nama
ringkas.
Tidak menggunakan unsur
kependekan.
Menyebut gelaran dengan
sepenuhnya.

Penggunaan Bahasa formal


Digunakan dalam penulisan
rasmi, terutamanya ketika
berurusan.
Ketika beroperasi secara formal
dengan mana-mana pihak, maka
kita hendaklah menggunakan
bahasa baku, atau juga disebut
sebagai BMT (Bahasa Melayu
Tinggi) yang betul.

Digunakan dalam penulisan


karangan, menjawab soalan
dalam sebarang peperiksaan
ataupun ketika menyiapkan
tugasan (folio atau
assignment).

Contoh penggunaan bahasa formal:

Informal:
Ada pentadbiran mesra rakyat semua
masalah rakyat cepat selesai. Hubungan
rakyat dengan kerajaan juga mesra.
Formal:
Dengan wujudnya pentadbiran mesra
rakyat, segala masalah yang diutarakan
oleh rakyat akan dapat diselesaikan
segera. Hal ini akan meningkatkan
hubungan mesra rakyat dengan
kerajaan.

Dalam penulisan
akademik apa perkara
yang perlu kita
perhatiankan ???

1.Meminimumkan penggunaan
perkataan saya dalam teks.
Pendek kata, kita perlu elak
daripada menulis.
2.Menggunakan kata kerja
formal, dan kurangkan
penggunaan frasa kata kerja
seperti melihat kepada ,
(lebih baik mengguna)
mempertimbangkan.

3. Menggunakan lebih banyak kata


nama daripada kata kerja
seperti keprihatinan daripada
membimbangkan
4. Jangan mengguna ekspresi
emosional, seperti itu begitu
jelas (lebih baik mengguna)
nampaknya

Pernyataan pendapat

Peribadi
Menurut pendapat
saya...
Saya percaya
bahawa...
Dalam pandangan
saya ...

Penulisan Objektif
Telah dikatakan
bahawa...
Beberapa penulis
mendakwa ...
Jelasnya, ...
Jelas bahawa ...
Tidak ada sedikit
keraguan pun
bahawa ...

Penulisan secara objektif


Agen atau
Pelaku
Saya melakukan
kajian ...
Saya
mencadangkan
untuk ...
Dalam esei ini
saya akan
membahas ...

Bukan Agen atau


Pelaku
Kajian ini
dilakukan ...
Dicadangkan
untuk ...
Tulisan ini
membahas ...

Penulisan Ayat Yang


Jelas
Untuk kejelasan isi yang dihuraikan,

adalah penting untuk menyemak


semula panjang-pendek ayat.
Jika ayat terlalu pendek, penulisan
anda akan nampak terlalu mudah
dan bertahap rendah dan jika ayat
terlalu panjang, pembaca akan
kehilangan fokus.
Ayat pendek boleh membantu
koheren (kesinambungan) sementara
ayat panjang membantu kohesi
(kekuatan tarikan) dalam penulisan.

Perkembangan Idea Secara Logik

Koheren
1.Dalam penulisan yang koheren. ideaidea dieskpresi/ dihuraikan dengan
jelas dan dalam urutan logik, serta
disokong dengan bukti dan contoh.
2.Faktor-faktor ini memudahkan
pembaca untuk mengikuti hujah dan
tujuan penulis dalam menulis artikel
itu.

Perkembangan Idea
Secara Logik
Kohensif

1.Dalam penulisan yang kohesif,


terdapat kesinambungan idea di mana
satu idea telah dihubungkan dengan
idea lain secara mantap pada:
. Tahap ayat
. Tahap perenggan
.Tahap keseluruhan teks

2.Ciri-ciri penulisan kohesif adalah


seperti berikut:
.Berbagai-bagai struktur ayat
.Menggunakan tanda baca dengan
betul
.Perenggan dibina dengan baik
.Penggunaan kata-kata kesinambungan
dengan berkesan
. Peralihan antara perengganperenggan dan bahagian-bahagian lain
adalah licin.

Langkah-langkah Dalam
Penulisan:
1. Pemilihan topik penulisan
2. Mengumpul maklumat atau data
untuk penulisan
3. Menyusun data untuk menghasilkan
penulisan yang baik
4. Meneliti hasil penulisan dengan
membuat penambahbaikan
5. Menyemak hasil penulisan untuk
memastikan tiada kesalahan
tatabahasa dan kesalahan teknikal

Sekian, terima
kasih^^