Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNG MAKLUMAT SOKONGAN BAGI INSTRUMENT PBPPP- GENERIK

& FUNGSIONAL
BI
L

KOD

DIMENSI(D), ELEMENT (E) DAN


ASPEK (A)

D1. PROFESIONALISME
1

E2.SAHSIAH
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN

E3.POTENSI
A3.3 KEINGINAN MENIMBA
PENGETAHUAN

E4.KEILMUAN & PENGETAHUAN


A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


KOMUNIKASI
( TMK )

D2 TUGAS TAMBAHAN
5
E1. HUBUNGAN LUAR
A1.1- JALINAN DAN JARINGAN
6

E2. TUGASAN SAMPINGAN

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS


HAKIKI
E1.SUMBANGAN
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI
A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN
SOSIAL

D5. KEBERHASILAN
14 A1.1 PENINGKATAN ILMU/ KEMAHIRAN

LAPORAN
AKTIVITI/PENGLIBATAN/PENYER
TAAN (JIKA ADA )
LAPORAN
AKTIVITI/PENGLIBATAN/PENYER
TAAN (JIKA ADA )
LAPORAN
AKTIVITI/PENGLIBATAN/PENYER
TAAN (JIKA ADA )