Anda di halaman 1dari 47

TRIAGING

SKOP PENGAJARAN
Selepas mempelajari topik ini para pelatih dapat::
1. Nyatakan definisi triaging
2. Nyatakan tujuan triaging
3. Senaraikan jenis-jenis triage: (Hospital & Field triage)
4. Huraikan peringkat-peringkat triage
5. Nyatakan definisi stabilization
6. Huraikan 2 prinsip stabilization: (Physiological function &
Anatomical function)
7. Memahami pentingnya triaging di Jabatan Kecemasan
dan di lapangan semasa berlakunya insiden & mangsa
multipel.

DEFINISI
TRIAGE
Satu tindakan penilaian, pemilihan &
pengasingan kes / pesakit mengikut
manifestasi klinikal supaya dapat diberi
keutamaan mendapatkan rawatan
kecemasan dengan segera.

TUJUAN
1. Mengenalpasti pesakit yang teruk dan
keadaan mengancam nyawa dengan
cepat.
2. Menentukan kawasan / zon rawatan yang
tepat untuk pesakit yang datang ke
Jabatan Kecemasan.
3. Menggurangkan kesesakkan di kawasan
rawatan kecemasan.

SAMB..TUJUAN
4. Memberi penilaian / assessment pesakit
yang berterusan.
5. Memberi maklumat kepada keluarga
pesakit tentang perkhidmatan dan masa
menunggu.
6. Menjelaskan tentang peranan Jabatan
Kecemasan.

JENIS-JENIS TRIAGE
1.Field Triage (Triage di
lapangan)
2.Hospital Triage. (Triage di
hospital)

SARINGAN DI LAPANGAN
Dua faktor penting perlu diambl kira:1.Bilangan pesakit/mangsa.
2.Keterukkan kecederaan pesakit
Jika (1) & (2) tidak melebih keupayaan kemudahan dan
staf , pesakit dengan keadaan mengancam nyawa
harus di rawat dahulu,
Jika (1) & (2) melebih keupayaan kemudahan dan staf,
pesakit yang mempunyai peluang untuk selamat
dikendalikan dahulu..

PERINGKAT-PERINGKAT
TRIAGE
TERDAPAT 4 PERINGKAT DALAM
TRIAGE DI LAPANGAN
1.Scene Assessment
2.Pre Triage Kenal pasti mangsa yg boleh
berjalan
3.Melakukan Primary Survey (ABCDE)
4.Triage Tag & Card

1.SCENE ASSESSMENT
A. Pastikan persekitaran selamat
Tidak bahaya
Kehadiran hazard kimia/gas dll.
Kecerunan muka bumi, tumpahan
minyak/kimia
Bilangan mangsa terlibat

B. Mekanisma Kecederaan
Impak kemalangan Head on/ Side/ Rear/
kenderaan terlibat dalam kemalangan

2. PRE TRIAGE
Mengenalpasti mangsa yang masih boleh
berjalan
Arahkan mangsa bergerak ke suatu
kawasan dan tag hijau atau tidak kritikal

3. PRIMARY SURVEY
NILAIKAN :
1.Danger
Persekitaran selamat
Universal precaution

2.Respon
Nilai tahap kesedaran mangsa
Tepuk atau goyang mangsa

SAMB..PRIMARY SURVEY
3. Airway

Buka airway (Jaw-thrust/Head tilt-Chin-lift)


Kolar Servikal
Suction
Airway Adjunct (OPA/NPA)

4. Breathing
Look, Listen & Feel
IPPA Chest
High Oxygen supplement

SAMB..PRIMARY SURVEY
5. Circulation

Periksa Pulse & BP


Hentikan perdarahan
Cardiac Monitor & Pulse Oxymeter
Pasangkan IV

6. Disability/Mental Status (AVPU)


Alert, Verbal, Pain, Unresponsive & Nilaikan ciri & saiz
pupil

7. Expose - Dedah pakaian mangsa & Periksa seluruh


badan (depan & belakang)

4. TRIAGE TAG /CARD


4 PRORITI UTAMA (KEUTAMAAN)/TAGGING DI
TEMPAT KEJADIAN :

1.Kritikal :
2.Sederhana :
3.Bukan kecemasan :
4.Kematian :

Tagging MERAH
Tagging KUNING
Tagging HIJAU
Tagging HITAM

KAD TRIAGE

Koyak
mengikut
kod warna
triage
yang diberi

SUSUNAN TRIAGE DI
TEMPAT KEJADIAN
Ambulans

n
o
Z

Pusat Triage

Zon Hitam

er

ah
n
o
Z

n
u
K

Tempat
Kejadian

g
n
i

n
o
Z

ija

TRIAGE LAPANGAN - SISTEM START

KONSEP TRIAGE DI HOSPITAL /


JAB. KECEMASAN
KAUNTERTRIAGE
DAPAT DILIHAT
TIDAK TERLINDUNG
MEMPUNYAI RUANG SELESA

PESAKIT

AMBULANCE

TRIAGE DI HOSPITAL
Saringan pesakit mengikut tahap
keterukkan kes.
Dilakukan mengikut polisi operasi
sesebuah hospital dan perkaraperkara berikut: Tenaga manusia & staf
Kemudahan yang ada.
Kawasan Zoning - non-kritikal, semikritikal dan kritikal

PERINGKAT TRIAGE DI
HOSPITAL
1. PRIMARY TRIAGE - SARINGAN KE
ATAS MANGSA
2. TRIAGE SEKUNDER
3. MENGZONKAN KAWASAN

1. PRIMARY TRIAGE
SARINGAN KE ATAS MANGSA
Mangsa yang tiba di hospital akan
dilakukan triage sekali lagi
Mangsa diklaskan mengikut kod warna
Merah/Hjiau/Kuning
Dilakukan di kaunter di hadapan Jabatan
Kecemasan
Pengambilan sejarah ringkas

1. PRIMARY TRIAGE
SARINGAN KE ATAS MANGSA
Memeriksa tanda vital (yang perlu
BP/Pulse/Temp/SPO2
Menentukan prioriti pesakit
Menghantar/menemani mangsa yang
teruk ke zon yg ditetapkan.

2. TRIAGE SEKUNDER
Mangsa akan dilakukan triage sekali lagi di zon
masing-masing (Hijau, kuning & merah)
Triage akan dilakukan secara berulang-ulang
dari masa ke semasa
Memeriksa, mengendali dan merawat pesakit
(mengikut keperluan)
Memeriksa tanda vital secara menyeluruh
Melakukan resusitasi
Pengambilan sejarah yang lengkap

3. MENGZONKAN KAWASAN
Kawasan-kawasan di hospital dizonkan
mengikut kriteria keterukkan mangsa
Zon-zon boleh berubah sewaktu bencana
dan bukan bencana
Zon hijau semasa bencana akan
ditempatkan di luar Jabatan Kecemasan

3 KEUTAMAAN ZONING/
TAGGING
DI HOSPITAL/A&E

JAB.
KECEMASA
N

Zon Merah

KRITIKAL

Zon Kuning

SEDERHAN

Zon Hijau

BUKAN
KECEMASAN

TAGGING DAN ZONING


Prioriti I (Kritikal)
Prioriti II (Sederhana)
Prioriti III (Bukan
kecemasan

GENERALLY

NON TRAUMA

TRAUMA

KRITIKAL - GENERAL
1. Resp.Arrest/Airway
destruction
2. Cardiac Arrest (witnessed)
3. Several Artery / severe
bleeding(uncontrolled)
4. Cervical Injury
5. Severe head injury with
L.O.C.
6. Open chest / Abdominal Injury
7. Major / Complicated Burns
8. Severe Shock
9. Burns of respiratory tract

10. Tension Pneumothoraxs


11. Cx. Of Med. Problems
Obstetrics/ Cardiac / DM /
Seizures/
Hyper/Hypothermia
/poisioning
12. Joints # with no distal pulse
13. # Femur
14. All Paediatric cases
15. All ederly patients.

KRITIKAL TRAUMA
1. Multiples severe injuries
(Polytrauma)
2. Burns > 10% (on sensitive
body area)
3. Inhalation injury (Sedut
haba panas)
4. Fracture of lower limbs
(Long bones #)
5. Attempted suicides
6. Drugs overdose
7. Acute Injury with L.O.C.
8. High velocity & strong
impact accidents

9. Fall from more than 2


metres
10. Electrocution

KRITIKAL - NON TRAUMA


1. Severe chest pain of
whatever origin
2. Acute Breathlessness
including asthma
3. Acute MI
4. Renal colic
5. Severe gastroentritis
6. Bleeding GIT
7. Acute Low backache
8. Terminally ill pt.
9. Acute Abd. Including Acute
Urine retention

10. Severe dizziness/ syncope /


fits
11. All drowsy & Comatose pts.
12. Pt. unable to talk / in
distress (Chocking)

SEDERHANA GENERAL
1. Back injury with or
without spinal cord
damage
2. Mod. Blood loss @ 2
pints.
3. Severe Burns
4. Open or multiples
fractures
5. Stable Abd. Injury
6. Eye injuries (open wd.
Of higher priority)

7. Stable drugs overdose

SEDERHANA - TRAUMA
1. Upper limbs
fracture / dislocations
2. Multiple Suferfisial
wd.
3. Burns @ 10 %
4. Joints sprains /
muscular strains
5. Multiple Insects
stings/animals bites

6. Simple lac. wd.


7. FB ENT / soft
tissues

SEDERHANA NON TRAUMA


1. Febrile conditions
require critical
attentions
2. Mild Abd. Injury
3. Ac. Large skin
infections &
emergencies
(Cellulitis/ urticaria
4. Abscesses

5. Acute infections of
eyes / ears
6. Acute Headache /
pains require
critical care

BUKAN KECEMASAN
GENERAL
1. Minor lacerated
wound or soft tissues
injuries
2. Minor / simple
fracture
3. Sprains / strains

4. Casualities with less


chance of survival
eg. Head injury with
brains exposed or
Burns of 1st / 2nd
degree of > 40 % of
Body Surface Area
(BSA)

BUKAN KECEMASAN
TRAUMA
1. Old scars
2. Deformities of bones /
limbs or spines
3. Joints contractures
4. Old mal-union fracture
5. Old ununited fracture
6. Old unreduced
fracture

7. Request for removal


of metal piece &
screws
8. Chr. Discharging wd.
9. Chr sprains

BUKAN KECEMASAN NON


TRAUMA
1. Cold lumps & bumps in the
body
2. Varicose veins
3. Cysts
4. Request for circumcision
5. Patching of ear lobes
6. Removal of tatoos
7. Removal of corns & warts
8. Removal of keloids
9. Chr. Rhinitis
10. Defective hearing

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nasal polyps
Wax in ears
Cattaracts
URTI with fever
Chronic Cough
Social problems
Psychosomatic problems
Chr. Headaches
Insomnia.

DEFINISI
Melakukan langkah-langkah menstabilkan
anatomi dan fisiologi pesakit
1. Penstabilan anatomi
Menghadkan kerosakkan struktur, Contoh;
larang-gerak fraktur

2. Penstabilan fisiologi
Membolehkan / mengekalkan fungsi,
Contoh; memulihkan ABC

MENSTABIL ANATOMI
1. Sistem Respiratori
Insert airway / E.T tube.
Oxygen administration - rate & methods.
Suction.
Mechanical ventilation if needed.
Chest tube if necessary.
N.G tube - to prevent aspiration.

MENSTABIL ANATOMI
2. Sistem Kardiovaskular
Control external bleeding.
2 large i.v lines - start infusion.
Restore blood volume losses.
Indwelling urinary catheter - monitor output.
Monitor B.P / P.R.

3. Central Nervous System


Control hyperventilation (head injury patients).

MENSTABIL STRUKTUR
Wound dressing
Cervical immobilization - cervical collar
Appropriate splintage of fractures.

PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB
PEN. PEG. PERUBATAN
DALAM MELAKUKAN
TRIAGE

PERANAN PPP
1. PENERIMAAN (RECEPTION)
Menerima pt. Semasa ketibaannya.
PPP yang bertugas harus nampak pt. yang datang
samada berjalan kaki atau dengan kenderaan atau
ambulans

2. TRIAGING
Melakukan triage ke atas pesakit
Dipastikan samada kes trauma / Bukan trauma
Tentukan tagging atau zon untuk pesakit
berdasarkan kesnya

PERANAN PPP
3. PENDAFTARAN
Rekod semua perkara penting seperti : Tarikh / masa / Nama / Alamat / pekerjaan / barangbarang kepunyaan / dll

4. DOKUMENTASI
Merekod Aduan Utama dan sejarah penyakit kini.

5. PERMERHATIAN & PERMERIKSAAN


Melakukan permeriksaan fizikal
Mencerap tanda-tanda vital

PERANAN PPP
6. PENGENDALIAN & RAWATAN SERTA-MERTA
Menentukan pt. Ke zon / bilik yang sepatutnya untuk
pengendalian & rawatan
Melakukan Penyiasatan Makmal / EKG & Radiologi
yang perlu
7. MENENANG / MENYAKINKAN (Reassuranse)
Menenangkan pt. / keluarga pt. apabila keadaan
memerlukan
8. PERKHIDMATAN / LAYANAN
Memastikan semua mangsa diberi layanan secepat
mungkin dan baik

PERANAN PPP
9. ESCORT (DITEMANI)

Pastikan pesakit ditemani (escort) apabila


dimasukkan ke wad