Anda di halaman 1dari 1

ISI KANDUNGAN

BIL
0.1
0.2
0.3

KANDUNGAN
Penghargaan
Pengenalan
Soalan A : Impak falsafah pendidikan sejagat

MUKA SURAT
01 - 02

yang tersimpul dalam KSSR,wajar difahami


para

guru

pendidikan
0.4

bagi
selaras

meningkatkan

kualiti

dengan

untuk

usaha

mencapai hasrat yang terkandung dalam FPK.


Soalan B : Rumusan dan Kaedah serta

03 - 08

program yang berkesan bagi menyediakan


bakal-bakal guru mewujudkan modal insan
yang dapat memenuhi keperluan dan aspirasi
0.5
0.6

negara.
Soalan C : Reflektif
Rujukan

0.7

Lampiran
Artikel / Jurnal

09 13
14 - 16
17